Grada, Praha 2017. 152 s. Výtvarně jedinečná a bohatě ilustrovaná knížka, jejíž kulisu vytvořila místa známá i polozapomenutá,  má za cíl děti nejen pobavit, ale i poučit o světě kolem nás. ISBN 978–80-271‑0314‑0. Kč 259,00.