(27) VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK — 4. ČÁST, S‑U.

Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Praha 2020. Velký česko-ruský slovník je digitalizovanou podobou rozsáhlého díla, jež vznikalo v rámci Akademie věd od 70. do počátku 90. let 20. století. Obsahuje obrovské množství unikátního lexikografického materiálu reflektujícího i politickou a společenskou situaci doby svého vzniku, který však vzhledem k jeho značnému rozsahu nebylo možné zrevidovat a aktualizovat (viz Historie projektu). Svými více než 115 000 hesly je jedním z největších překladových slovníků české lexikografie. Slovník je zpřístupňován postupně, nyní k úsekům A‑K, L‑O a P‑Ř, prvním třem částem z původně zamýšleného pětisvazkového díla, nově přibyla čtvrtá část, S‑U. Hesla, která nebyla z důvodu utlumení projektu počátkem 90. let minulého století dokončena, jsou nyní redigována, popřípadě kompletně zpracovávána. Slovník (A‑U, 109 248 hesel) je přístupný z webových stránek SLÚ nebo z rozcestí na adrese http://slovnik.slu.cas.cz.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *