(29) Dalibor Prix a kol. UMĚLECKÉ PAMÁTKY PRAHY, VELKÁ PRAHA, M‑Ž

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 1752 s. Velkorysý projekt podrobné uměleckohistorické topografie Prahy se uzavírá druhým dílem topografie Velké Prahy, to znamená měst a obcí postupně k Praze připojovaných. Velká Praha M–Ž  je s ohledem na rozsah rozdělená do dvou svazků. Bohatství pražského památkového fondu není koncentrováno jen v historických městech pražských, ale i v širším pražském centru (ve čtvrtích, jako jsou Vinohrady, Karlín, Vršovice a další) a v okrajových částech Prahy se však nachází množství stavebních památek středověkých, renesančních, barokních i pozdějších: tvrzí, zámků, kostelů, kaplí, usedlostí, vil, činžovních domů, pomníků atd. Kniha je členěna podle katastrálních území, u každého z nich předchází výkladu o jednotlivých památkách úvodní kapitola o historickém, stavebním i demografickém vývoji daného území od pravěku do současnosti, vč. archeologických nálezů. Následují hesla věnovaná kostelům a kaplím, hřbitovům, veřejné plastice a drobným uměleckým dílům a nakonec jednotlivým objektům podle čísel popisných. V každém hesle se autoři snaží přesně identifikovat místo, dále podávají stručný výklad o historii objektu a uvádějí jeho popis a charakteristiku, na závěr každého hesla jsou zařazeny odkazy na prameny a literaturu, případně i na historickou ikonografii. Rejstříky umožňují vyhledávání jednotlivých památek podle uličních adres, podle jmen jejich tvůrců, ale také podle typu staveb – stejně jako tomu bylo v předešlých dílech. Čtenář má k dispozici také rozsáhlý přehled použité literatury. ISBN 978–80-200‑2469‑5, Kč 1305,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *