Digitální a informační agentura zřizuje expertní skupinu k autorizované konverzi

Soudní překladatel řečtiny a albánštiny Martin Surovčák je jeden z těch, komu vděčíme za to, jak rychle soudní překlady v elektronické podobě pronikají do praxe. Martin a jeho kolegové rozpracovali metodiku vyhotovení překladatelského úkonu v elektronické podobě, kterému dnes už v komunitě soudních tlumočníků nikdo neřekne jinak než e-úkon. Pravidelně pořádají ve spolupráci s JTP praktická školení, která k dnešnímu dni absolvovalo na stovku soudních tlumočníků a překladatelů.

Hned od zrodu e-úkonu však také upozorňují na technická omezení, která stojí v cestě úspěšné digitalizace, a jedním z nich je překážka na straně informačního systému Czech POINT, který neumožňuje autorizovanou konverzi určitých typů překladatelských úkonů obsahujících přílohy. Proto nikoho nepřekvapí, že se Martin rozhodl v této věci obrátit na Ministerstvo vnitra , které do dubna 2023 bylo správcem informačního systému Czech POINT, s peticí.

S textem petice se můžete seznámit na odkaze: gov.cz – Výzva soudních překladatelů k úpravě autorizované konverze v systému Czech POINT.

Digitální a informační agentura, která byla pověřena správou informačního systému Czech POINT, ve své odpovědi na petici nabídla Martinovi stát se zástupcem soudních tlumočníků a soudních překladatelů v nově zřizované expertní skupině, jejímž cílem bude revize stávajícího systému autorizované konverze tak, aby lépe odpovídal potřebám uživatelů. Spolu s Martinem se do práce skupiny zapojí i Ina Maertens, která má s e-úkony rozsáhlé praktické zkušenosti. Budou sdílet poznatky z praxe a usilovat o to, aby při digitalizaci státní správy byly zohledňovány požadavky tlumočnické legislativy. Kromě uvedených kolegů jsou pro oblast soudního tlumočení a překladu do expertní skupiny zapojeni i zástupci KST ČR.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *