Martin Vavřín, Alexandr Rosen: DATABÁZE PŘEKLADOVÝCH EKVIVALENTŮ TREQ

Ústav Českého národního korpusu. Aplikace je vyvíjena už bezmála deset let, během nichž si rychle získala oblibu mezi uživateli, zejména pro svou jednoduchost a přímočarost (autoři zaregistrovali více než 2 miliony dotazů, v posledních letech v průměru okolo 750 dotazů denně). Čerpá z dat paralelního korpusu InterCorp v15 (aktuálně obsahujícího 1,6 miliardy slov ve více než 40 jazycích), která se zpracovávají plně pomocí automatických nástrojů; výsledkem je databáze překladových ekvivalentů, která je uživatelům volně přístupná na webové stránce https://treq.korpus.cz. Nejedná se tedy o překladový slovník v pravém slova smyslu, na protějšky nabízené Treqem lze pohlížet pouze jako na potenciální slovníkové ekvivalenty, dále lexikograficky neupravované. To však neznamená, že roli překladového slovníku nemůže Treq zdárně suplovat: překladatelům (ale i např. lexikografům) se dostává do rukou nástroj, jenž jim v jediném okamžiku nabídne soupis kandidátů na protějšky v cílovém jazyce i s frekvencí těchto ekvivalencí (absolutní i vyjádřenou procentuálně); často přitom platí, že čím je tato frekvence vyšší, tím pravděpodobněji je daný kandidát funkčním ekvivalentem. Podstatnou výhodou je možnost ověřit si jednotlivé realizace kteréhokoliv z nich přímo v kontextu pomocí hypertextového odkazu — a snáze tak odlišit relevantní kandidáty od těch zavádějících.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *