|

NPI požádal JTP o nominaci člena do pracovní skupiny k tvorbě profesní kvalifikace Tlumočník/tlumočnice českého znakového jazyka

Národní pedagogický institut ČR v koordinaci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pokračuje v přípravách na dokončení rozpracované profesní kvalifikace
Tlumočník/tlumočnice českého znakového jazyka (75-019-T).

Vzhledem k tomu, že MŠMT aktuálně podniká kroky podporující vznik certifikovaného
ověřování jazykové kompetence v českém znakovém jazyce minimálně na úrovni B2, a došlo
k tedy k pozitivní změně situace, obrátil se Národní pedagogický institut na Jednotu tlumočníků a překladatelů s žádostí o nominaci člena do pracovní skupiny k tvorbě profesní kvalifikace Tlumočník/tlumočnice českého znakového jazyka (75-019-T). V pracovní skupině jsou zastoupeni zástupci širokého spektra relevantních organizací, včetně střechové Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Asnep, České komory tlumočníků znakového jazyka, České unie neslyšících, Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, PEVNOST České centrum znakového jazyka, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, CODA ČR – Slyšící potomci neslyšících rodičů, VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové

Výbor JTP do nově utvořené pracovní skupiny nominoval členku Výboru JTP Mgr. Marii Přibylovou, Ph.D., která se během svého doktorského studia zaměřila na problematiku tlumočení mezi českým znakových jazykem a mluvenou angličtinou.

První jednání pracovní skupiny se uskuteční v sídle Národního pedagogického institutu ČR již v úterý 18. 6. Autorizujícím orgánem pro tuto profesní kvalifikaci dle zákona č. 179/2006 Sb. bude po jejím zveřejnění Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je zároveň garantem celého systému NSK.

O dlouhé cestě za profesní kvalifikací Tlumočník/tlumočnice českého znakového jazyka vyšly
v roce 2021 v časopise ToP – Tlumočení a překlad č. 140 dva články, v nichž Naďa Hynková Dingová, Farah Curry, Petr Vysuček a další kolegové shrnují potřebnost, základní východiska a rizika profesní kvalifikace v rámci NSK. Přejeme všem členům pracovní skupiny, která navazuje na ohromnou již dříve odvedenou práci, mnoho sil, tvůrčí atmosféru a potřebnou podporu ze strany NPI.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *