| | |

Slavnostní vyhlášení soutěže Slovník roku 2022 – 2023 a soutěže SOUND

Na Svět knihy Praha ocenila Jednota tlumočníků a překladatelů ve 29. ročníku soutěže SLOVNÍK ROKU nejlepší ze slovníků a encyklopedií vydaných v České republice a na Slovensku.

JTP pořádá soutěž Slovník roku téměř po celou dobu své existence, letos po devětadvacáté – a tentokráte poprvé spolu s vyhlášením výsledků Soutěže pro nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oboru translatologie SOUND.

Zde se můžete podívat na fotoreportáž ze slavnostního vyhlášení soutěží Slovník roku a soutěže SOUND:

Ocenění v soutěži SLOVNÍK ROKU se udělovala ve 3️⃣ kategoriích:

První místo v kategorii SLOVNÍK a cena poroty náleží dílu:

Jana Dolanská Hrachová: ČESKO-UKRAJINSKÝ ILUSTROVANÝ SLOVNÍK 1. a 2. Praha: nakladatelství Dolanský, 2019.

Cenu, která je dována částkou 10 tisíc korun od Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, převzal z rukou předsedy ASKOT Daniela Svobody za zesnulou autorku pan Jindřich Dolanský, majitel vydavatelství Dolanský.

Tento slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je ukrajinština a chtějí se zdokonalit v češtině. Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní zásobu a lépe se orientovat v typicky českých reáliích. Ve slovníku se tak vedle spisovných hesel objevují i běžně užívané hovorové výrazy.

Na 1. místě v kategorii a cenu poroty za encyklopedii historickou a společenskou získává dvoudílná encyklopedie:

Leo Bureš: FENOMÉN VELKÁ KOTLINA 1. / FLÓRA – VEGETACE – FAUNA a FENOMÉN VELKÁ KOTLINA 2 / GEODIVERZITA, BIODIVERZITA, OCHRANA PŘÍRODY. Obě publikace vydala Academia Praha, 2022-2023.

Ledovcový kar Velká kotlina v Hrubém Jeseníku je řazen mezi druhově nejbohatší botanické lokality ČR. Na pestrost flóry a vegetace je vázáno také druhové bohatství fauny. V druhém dílu autor vysvětluje příčiny druhového bohatství rostlin a živočichů, které je dáno vysokou různorodostí stanovištních poměrů, změnami během postglaciálního vývoje i opakovanými antropickými vlivy.

První místo a cena poroty za encyklopedii historickou a společenskou náleží publikaci

Miroslav Verner, Ivana Faryová: 200 let EGYPTOLOGIE – ARCHEOLOGICKÉ vykopávky, slavné objevy a egyptologové. Praha, Universum, 2022.

Přední český egyptolog Miroslav Verner se při vyprávění s novinářkou Ivanou Faryovou vrací na počátek egyptologie a přibližuje čtenářům hlavní milníky a nejzajímavější momenty jejího dvousetletého příběhu.  

dále porota udělila dvě čestná uznání

M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, F Kubeček, Š. Tesař, P. Přadková, A. Vondráková, M. Šipková, Z. Komárková: Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu a M. Ireinová, V. Voženílek, J. Koníček, P. Přadková, M. Šimečková, M. Šipková, A. Vondráková, T. Kopecká, F. Kubeček, T. Krch: Atlas nářečí českého jazyka – DEKLINACE SUBSTANTIV.  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022.

Atlasy prezentují nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé. Na 39 hlavních analytických nářečních mapách jsou na území českého národního jazyka znázorněny nářeční diference morfologické – územní rozšíření nářečních tvarů instrumentálu plurálu substantiv a hláskových obměn při deklinaci substantiv.

A. Košíková, Slovník generace Z pro rodiče a učitele. Aneb jak nebýt za boomera. Brno, Než zazvoní, s.r.o., 2023.

Slovník obsahuje 122 pojmů a 54 zkratek, které užívají mladí lidé z generace Z, narození mezi roky 1995 a 2012, a napomáhá lepšímu porozumění mezi generacemi.

a hlavní cenu Slovník roku 2023-2024

Vítěznou publikaci vybírá porota ze všech přihlášených titulů napříč kategoriemi. Může se stát a často se stává, že se zde v celkovém hodnocení umisťují na čelných místech vítězové jednotlivých kategorií.

Stává se, že při hlasování poroty dostanou některé publikace stejný počet bodů, a tudíž se umístí na stejném místě. V tomto ročníku se však stalo poprvé, že stejný počet bodů a titul Slovník roku 2022-2023 získala dvě díla.

Dana Hašková a kol.: OSOBNOSTI EMIGRACE Z ÚZEMÍ RUSKÉ ŘÍŠE V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU. BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK. Academia, Praha 2023.

Výběrový biografický slovník, do něhož jsou zařazeny především ty osobnosti, které se podílely se na rozvoji československé vědy, kultury a umění, účastnily se politického nebo spolkového života anebo vynikly v dalších oborech a odvětvích. Výjimečně se zde objevují rovněž ruští životní partneři a partnerky význačných českých osobností a jejich potomci. Slovník vychází z rozsáhlého systematického výzkumu dějin ruské emigrace v meziválečném Československu.

Jan Šumpich, Jan Liška, Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka: MOTÝLI A HOUSENKY STŘEDNÍ EVROPY VI. Drobní motýli II. Academia, Praha 2022.

Tento svazek uzavírá šestidílnou sérii Motýli a housenky střední Evropy, vydávanou Nakladatelstvím Academia mezi léty 2007 a 2022. Je do něj zařazeno zbývajících jedenáct čeledí. Všechny druhy nalezené v Česku a na Slovensku jsou stručně charakterizovány a vyobrazeny, celkem jde asi o 1200 druhů. Kompletní série atlasů tak poskytuje základní informace o všech čeledích a naprosté většině středoevropských druhů motýlů, čímž nemá u nás ani jinde ve střední Evropě obdoby.

GRATULUJEME A DĚKUJEME všem autorům a vydavatelům oceněných děl, která si zaslouží pozornost široké veřejnosti!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *