|

Vyhlášení 4. ročníku soutěže SOUND

24. května 2024 na veletrhu Svět knihy Praha vyhlásil výsledky 4. ročníku Soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie SOUND Doc. Tomáš Svoboda, Ph.D., člen výboru JTP a zároveň ředitel Ústavu translatologie FF UK společně s dalším členem poroty, doc. PhDr. Martinem Djovčošem, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Porota, složená z akademiků z různých na překlad a tlumočení orientovaných pracovišť z Česka a Slovenska ocenila zejména inovativnost prací a jejich přínos k poznání hodnot, jež prosazuje JTP.

Ve čtvrtém ročníku soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie SOUND zvítězili

v kategorii bakalářských prací Maroš Taran, absolvent Univerzita Palackého v Olomouci, s prací nazvanou Hodnocení kvality titulků. Případová studie se zaměřením na AFO57.

v kategorii magisterských prací Veronika Kašáková, absolventka Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s prací Motivácia a tlmočnícky výkon študentov a profesionálov.

Oceňování nejlepších univerzitních diplomových prací v translatologii je důležité nejen pro studenty a jejich úsilí, ale také pro uznání vedoucích těchto kvalitních prací.
Laureátům letošního ročníku soutěže gratulujeme!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *