LEDA, Voznice 2021. 1. vyd. 432 s. První slovník svého druhu na českém knižním trhu přináší na více než 400 stranách: 53 200 českých výrazů a 72 600 islandských ekvivalentů, současnou slovní zásobu včetně hovorových výrazů, četné příklady a bohatou frazeologii, vysvětlivky a charakteristiky usnadňující českým mluvčím aktivní ústní i písemné vyjadřování v islandštině a islandským mluvčím porozumění češtině, dále pak přehled islandské výslovnosti a stručnou gramatiku islandštiny pro české mluvčí, přehled české výslovnosti a stručnou gramatiku češtiny pro islandské mluvčí a přehled časování islandských nepravidelných sloves. Slovník je určen studentům, pedagogům, překladatelům a všem českým zájemcům o islandštinu, stejně jako islandským zájemcům o češtinu. ISBN 978–80-7335–629‑3. Kč 699,00.