Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2020. 1. vyd. 480 s. Slovník shromažďuje přes 3000 nových slov nebo slovních spojení a frazeologismů a v maximální míře přibližuje jazyk a slang ruského internetového diskurzu. Každé heslo obsahuje slovo nebo slovní spojení, význam slova nebo slovního spojení. Dále jsou uvedeny tři kontexty z různých stránek internetu, které samy o sobě jsou výrazným svědectvím změn probíhajících v současném ruském jazyce. ISBN 978–80-244‑5820‑5. Kč 499.