2020

JARNÍ BALÍČEK JTP - SE ODKLÁDÁ


Datum konání: 4. 4. 2020

Vzhledem k příslušným vládním nařízením se v tomto datu program nekoná. Jednáme o náhradním termínu a včas jej oznámíme.

Více

Jarní jeronýmský výlet - vinou koronaviru se odkládá na neurčito


Datum konání: 5. 4. 2020
Rostoklaty -  Tismice - Český Brod
Více

Kurz Digitální technologie v překladatelské praxi


Datum konání: 6. 4. 2020

ERROR COVID 19: Vládní antivirový program zablokoval start kurzu Digitální technologie v překladatelské praxi. Nelze iniciovat jednotku Praha, ani jednotku Olomouc. Během restartu program nevypínejte a sledujte aktuální hlášení na sociálních sítích.

Více

Remote interpreting platforms - Platformy pro tlumočení na dálku


Datum konání: 18. 4. 2020
Ve světě zuří koronavirus, tlumočníkům odpadají zakázky jedna za druhou, pojďme si vyzkoušet různé možnosti tlumočení na dálku. Školení proběhne v angličtině.
Více

Korektury, revize – teoretická a praktická část


Datum konání: 18. 4. 2020

KURZ JE JIŽ OBSAZEN !

Poslední volná místa jsou ještě na druhém běhu kurzu dne 13. června 2020:
http://www.jtpunion.org/Akce/2020/Korektury,-revize-%E2%80%93-teoreticka-a-prakticka-cas-(1)
Více

Metafory, kterými (nás) řídí: expresivita v projevech současných českých politiků


Datum konání: 22. 4. 2020
Ekaterina Rycheva (Ústav východoevropských studií FF UK)
 
Více

Azylové a cizinecké právo; terminologie práva sociálního zabezpečení


Datum konání: 24. 4. 2020

21. česko-anglický terminologický seminář
pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR

Více

Vytvoření novodobého vojenského názvosloví po založení Československa v roce 1918


Datum konání: 29. 4. 2020
Josef Ernst (Jazykový institut Rakouské armády)

 
Více

Traduction en francophonie


Datum konání: 8. 5. 2020
Belgická organizace CBTI/BKVT pořádá v Monsu (Bergenu) mezinárodní kongres o překládání ve frankofonním prostředí ve dnech 8. a 9. května 2020. Sleva pro členy JTP a ASKOT + first minute sleva do 29. února 2020.
 
Více

Rekomponování Máchova Máje v Květen


Datum konání: 13. 5. 2020
Ondřej Koupil (Olomouc)
 
Více

VALNÁ HROMADA JTP


Datum konání: 16. 5. 2020
Kutná Hora
Více

ŠKOLENÍ PRO TLUMOČNÍKY JAZYKA NIZOZEMSKÉHO * CURSUS VOOR TOLKEN VAN HET NEDERLANDS


Datum konání: 30. 5. 2020
CO DĚLAT, KDYŽ SE ŘEČNÍK PŘÍLIŠ ROZMLUVÍ? / WAT MOET IK DOEN ALS DE SPREKER TE LANG SPREEKT?
Více

Korektury, revize – teoretická a praktická část


Datum konání: 13. 6. 2020

sobota, 13. června 2020

K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1

KURZ JE JIŽ OBSAZEN !

Více

MŠE SVATÁ ZA TLUMOČNÍKY A PŘEKLADATELE

Datum konání: 30. 9. 2020
Kostel sv. Petra na Starém Městě pražském
Více

Korektury, revize – teoretická a praktická část


Datum konání: 3. 10. 2020

sobota 3. 10. 2020
K-centrum, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, sál č. 201

Více

JERONÝMOVY DNY 2020


Datum konání: 6. 11. 2020
1
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).