Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost: aktuální nabídka: ONLINE moduly

Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost: aktuální nabídka: ONLINE moduly
Datum konání: 11. 6. 2021
Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost:
aktuální nabídka: ONLINE moduly
květen a červen 2021
Ústav translatologie FF UK jde s dobou a nabízí  tlumočnické moduly online
 
1) Úvod do tlumočení a tlumočnické profese (pro všechny jazyky): česko-česky (max.10 účastníků) (teoreticko-praktický modul: základní problematika tlumočení obecně s praktickým zaměřením a nácvikem konkrétních tlumočnických dovedností: paměťová cvičení, mnemotechnické pomůcky, konsekutivní tlumočení bez zápisu)
    PhDr. Alžběta MALKOVSKÁ
    pátek 4.června 2021 (15:00-17:00) a sobota 5.června 2021 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena 1.750,-Kč + 21% DPH
    Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

2) Úvod do tlumočnického zápisu/notace (pro všechny jazyky): česko-česky (max. 10 účastníků) (hlavní zásady tlumočnické notace a její praktický nácvik)  
    PhDr. Petra MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, PhD.
    pátek 28.května 2021 (15:00-17:00) + sobota 29.května 2021 (9:30-11:30)
  
    (celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

3) Úvod do konsekutivního tlumočení s notací (španělština-čeština-španělština) (max. 8  účastníků) (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    PhDr. Petra MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, PhD.
    pátek 4.června 2021 (15:00-17:00) + sobota 5.června 2021 (9:30-11:30)
    (celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.
 
4) Konsekutivní tlumočení s notací (němčina-čeština-němčina) II. - pokr. (max.8 účastníků) (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Michaela ŘEŘICHOVÁ 
    pátek 11.června 2021 (15:00-17:00) + sobota 12.června 2021 (9:30-11:30)
    (celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu Zoom).
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.


5) Konsekutivní tlumočení s notací (angličtina-čeština-angličtina) II.-pokr. (max.8 účastníků) (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Kateřina EŠNEROVÁ
    pátek 28.května 2021 (15:00-17:00) + sobota 29.května 2021 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
     Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

6) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) II.- pokr. (max. 8 účastníků)
    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Milena KOUCKÁ KURILLOVÁ
    pátek 25.června 2021 (15:00-17:00) a sobota 26.června 2021 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
  
 Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

7) Úvod do konsekutivního tlumočení s notací (francouzština-čeština-francouzština)(max.8 účastníků)
    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    PhDr. Alžběta MALKOVSKÁ
    pátek 18.června 2021 (15:00-17:00) a sobota 19.června 2021 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.
 
Garant kurzů: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Přihlášky zasílá a administrativu zajišťuje tajemník pro studium Ústavu translatologie:
Mgr. Lukáš Klimeš: lukas.klimes@ff.cuni.cz
 
Podrobné informace na: http://linguaczv-public.ff.cuni.cz/
 

Začátek akce: 11.6 2021
Konec akce: 12.6 2021
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).