JERONÝMOVY DNY 2018

JERONÝMOVY DNY 2018
Datum konání: 3. 11. 2018


Pořádá JTP ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise (DGT) v Praze, Ústavem translatologie FF UK v Praze, Asociaci konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků ČR (KST) a Obcí překladatelů (OP).

Program soboty 3. listopadu 2018.
V [
závorce] uvedena čísla sálů.

 
10.00-11.45 [16]
Program Komory soudních tlumočníků ČR
- aktuality z oblasti soudního tlumočení a překladu
- Jan A. Bukowski a Andrzej Parecki, Odborový svaz soudních tlumočníků v Polsku

10.00-10.45 [254]
Lukáš Banič a Martin Komora, Lingea:
Nové trendy ve strojovém překladu a vývoji CAT nástrojů

10.30-11.45 [201]
Mgr. et BcA. Radka Kulichová, Mgr. Daniela Vacková:
Umělecké tlumočení do znakového jazyka

11.00-11.50 [254]
Martin Vopěnka (spisovatel, nakladatel, předseda SČKN):
Role a váha knižního překladu v dnešní době

12.00-13.30 [16]
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (Právnická a Filozofická fakultá Masarykovy univerzity):
GDPR pro „nesoudní“ tlumočníky

12.00-13.15 [254]
Mgr. Alžběta Malkovská: Jak začít v oboru

12.00-12.45 [201]
Libor Nenutil (autor vítězné diplomové práce):
Komunitní tlumočení na Úřadu práce

13.00-14.15 [201]
Hana Jungová (vedoucí české kabiny SCIC):
Multilingvismus a konferenční tlumočení

13.30-14.15 [254]
Program Obce překladatelů
PhDr. Blanka Stárková (překladatelka a rozhlasová kulturní publicistka):
Jak vystupovat před mikrofonem? Jak psát pro rozhlas?

14.00-14.45 [16]
Tomáš Červený, STAR CZECH:
Nový servisní balíček v našem CAT softwaru Transit NXT

14.30-15.15 [254]
Program Obce překladatelů
Mgr. et BcA. Viktor Košut: Překladatelské smlouvy

14.30-15.30 [201]
Ing. Marek Buchtel a PhDr. ThBc. Tomáš Svoboda, Ph.D.,
Vytváření terminologické databáze JTP

15.00-17.00 [16]
prof. Jesus Baigorri Jalon:
- Interpreting at the United Nations
- Interpreting in conflict situations: the case study of the Spanish Civil War
(příspěvky budou předneseny v angličtině, nebudou tlumočeny)

15.30-16.45 [201]
PhDr. ThBc. Tomáš Svoboda, Ph.D.:
Budoucnost překladatelské a tlumočnické profese

15.30-16.45 [254]
Jiří Vedral:
- Lesk a bída strojového překladu
- Staňme se na chvíli korektorem titulků

16.50 - v chodbě u knižního sekáče v přízemí
LOSOVÁNÍ O LICENCE firmy
Advanced International Translations

17.00-18.00 [201]
Mgr. Miroslav Pošta:
To nejlepší z korpusů

17.00-18.00 [254]
Eliška Turčanová (studentka magisterského oboru ÚTRL):
Sto let republiky z perspektivy dějin překladu

11.00-15.00 otevřena naše restaurace v přízemí
 
Prezentace a prodej:
 

9.00-18.00 Knižní second-hand aneb Book-sekáč

[15]   STAR – Novinky CAT softwaru STAR Transit NXT 9

[152] LINGEA – tištěné a elektronické slovníky

SLOVNÍKY A GLOSÁŘE Jiřího Vedrala a další…

 
Vstup zdarma, registrace není nutná.
Změna programu vyhrazena.


Podrobný sobotní program včetně anotací jednotlivých programů najdete na níže přiloženém dokumentu.

Páteční program najdete zde:

http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/JERONYMOVY-DNY-2018

Advanced International Translations
je lídrem mezi dodavateli softwaru pro správu překladatelských projektů určených pro agentury a překladatele na volné noze.
Tisíce profesionálů si zvyšuje efektivitu práce díky programům
Projetex, Translation Office 3000, AnyCount, AceProof a ExactSpent.

Návštěvníci letošních Jeronýmových obdrží zdarma licenci na program AceProof Personal,
výherci ankety navíc obdrží licenci na TO3000 Professional - 2.


 

Začátek akce: 03.11 2018
2018_JERONYM_program-sobota_WEB_19.rtf -  Stáhnout
Info-about-software-for-Jeronymovy-Dny-2018.docx -  Stáhnout Online otevřít
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).