FRAUS Velký ekonomický slovník na CD-ROM (Ing. Miroslav Herold, CSc.)

18.6 2015
Jedním z účastníků soutěže Slovník roku 2008 byl i Velký ekonomický slovník anglicko-český a česko-anglický na CD-ROM (dále jen VES) vydaný nakladatelstvíM Fraus. Ve své kategorii se umístil na 2. místě. Podívejme se na něj podrobněji.

Instalace

Instalace probíhá pod vedením průvodce bezproblémově. Uživatel má možnost volby jazyka instalace mezi češtinou, angličtinou a němčinou. Ke zjištění potřeby diskového prostoru bylo třeba nainstalovat slovník na počítači, kde nejsou jiné slovníky tohoto nakladatelství. Programová část multiBANK Explorer (dále jen MBE) je totiž společná s ostatními elektronickými produkty Fraus. Uživatel, který instaluje VES jako první slovník, musí ještě počítat s tím, že MBE vyžaduje instalaci Microsoft.NET Framework 2.0. Tento doplňkový SW zabere na disku 87,8 MB. Výhodou je, že kromě SW Fraus je tento modul využíván i jinými SW produkty, jejichž instalace je následně o to štíhlejší.Samotný MBE je poměrně nenáročný, zaujímá pouhých 1,7 MB. databáze pak 43 MB diskového prostoru.Údaje uvádím pro uživatele starších počítačů s malými disky. Novější počítače o diskové kapacitě řádově stovek GB takovýto slovník ani nepocítí.
Jeden údaj z manuálu je nutné pečlivě přečíst = požadavky na systém. Uvádí totiž, že chodí i pod Windows 98 SE, resp. Windows 2000. Ale pozor na další požadavek 512 MB vnitřní RAM paměti, což řada počítačů s těmito staršími operačními systémy nemá. Zkoušel jsem instalovat pod Windows 2000 s 256 MB RAM. I když virtuální paměť byla zvýšena na 900 MB, MBE se sice nainstaloval, ale nerozběhl se.

Aplikační část

Uživatelské rozhraní MBE již bylo stručně zmíněno v recenzi A-Č studijního slovníku v ToP z r. 2006. Pro ty, kteří ji nečetli, zopakujme základní vlastnosti:
• MBE je univerzální rozhraní nakladatelství Fraus, pod nímž je možno otevírat veškeré zakoupené elektronické slovníky.
• Po zadání dotazu se nabídnou všechna hesla, v nichž se dotazovaný řetězec nachází. Klepnutím lze navíc otevřít seznam příkladových vazeb, v seznamu opět výběr klepnutím. Pokud je dotaz víceslovný a není mezi hesly k nalezení, nabídnou se hesla jednotlivých slov.
• Ve slovníku lze listovat šipkami vlevo/vpravo na liště. Šipky nahoru/dolu slouží pro listování historií hledání.
• Je-li instalováno více slovníků, lze nastavit pořadí prohledávání.
• Možnosti nastavení: velikost písma jednotlivých složek – zvlášť hlavičky, překladu, stromu výskytů – vlastnost kterou ocení všichni majitelé brýlí s malým počtem dioptrií, nemusí si je nasazovat. Dále lze nastavit rozlišující barvy zobrazovaných textů hesel, překladů a příkladových vazeb.
• Jazyk rozhraní lze volit mezi češtinou, angličtinou a němčinou, podobně jako při instalaci.
• multiBANK Mini – pokud čteme ze souboru nebo z Internetu, je výhodné přepnout do tohoto formátu. Zobrazí se malé okénko s dotazem a nalezenými překlady. Stačí dotazované slovo ze čteného textu zvýraznit a kopírovat pomocí CTRL+C. V okénku multiBANK Mini naběhne příslušný překlad.
• Pokud dotazovaný řetězec není ve výchozím tvaru (v 1. pádě, infinitivu atp.) slovník dá odpověď jen tehdy, obsahuje-li dotazovaný tvar podmnožinu znění hesla. Dotaz „šipkami“ najde heslo „šipka“, avšak dotaz „šipkou“ se již nenajde. MBE totiž neobsahuje modul na hledání slovního kmene, jako mají např. slovníky LEDA nebo Lingea. Lze si však snadno pomoci zvýrazněním pouhého slovního kmene.
• MBE umí založit a udržovat více uživatelských slovníků. Jejich prohledávání však (logicky) není tak dokonalé, jako v základním slovníku.
• Rozhraní je tak jednoduché, že jej zvládne snad každý.

Databázová část

Podle tiráže produktu obsahuje slovník 140 000 hesel. K počtu hesel dlužno poznamenat, že např. frázová slovesa „put off, put in“ atd. jsou – na rozdíl od Studijního slovníku – zařazena do jediného hesla.

Porovnání databází s jinými slovníky

Slovník byl porovnáván s Anglicko-českým ekonomickým slovníkem, Ing. Jiří Elman, CSc., nakladatelství LEDA 2005 a s A-Č hospodářským slovníkem nakladatelství Lingea 2000.
Při každém porovnání je vzato 10 posloupností po 10 heslech ze srovnávacího slovníku a zjišťuje se, kolik hesel je zastoupeno ve slovníku VES, popř. se zjišťuje, která hesla má daný slovník VES navíc. Výsledky porovnávání jsou pro stručnost shrnuty takto:
Počet hesel, které VES nezná (%):
A-Č ekonomický slovník 8 %
A-Č hospodářský slovník 4 %
Počet hesel, které zná VES a které nejsou ve srovnávacím slovníku:
A-Č ekonomický slovník 32 %
A-Č hospodářský slovník 38 %
Oba tyto elektronické slovníky deklarují menší počet hesel. Výsledek tedy není překvapením. Hesla, která měl VES navíc, však dosti často zabíhají do oblasti práva, což je u obou srovnávacích slovníků předmětem samostatného titulu.
Ke srovnání s odbornou literaturou vzaty vysvětlující slovníky nakladatelství Barron’s – Dictionary of Banking Terms (DBT) a Dictionary of Finance and Investment Terms (DFIT). Zde již porovnání dopadlo pro VES o dost hůře. Porovnání pouze jednosměrné, jedná se úzce specializované slovníky.
Dictionary of Banking Terms %:
VES neznal 31 %
Příklady: Blotter, cloud on title, gift inter vivos, lock-in period
Dictionary of Finance and Investment Terms:
VES neznal 34 %
Příklady: Premium raid, negative income tax, defeasance, wasting asset

Poznámky a připomínky

1.
MultiBANK Mini nelze přepnout zpět do normálního zobrazení. Při vypnutí a opětném vyvolání MBE se ztrácí historie prohledávání.

2.
Je-li instalováno více slovníků a dotazované heslo je v několika z nich, někdy při vyvolání druhého či třetího slovníku dojde k chybě – viz obr. 2.

3.
Funkce hledání neobsluhuje konzistentně kategorii dat „příkladové vazby“. Pokud se dotážeme na nějaké sousloví z příkladové vazby, někdy odpověď nabídne, jindy nikoliv. Příklad: databáze obsahuje vazbu „file an income tax return“. Dotaz na řetězec „an income tax“ nenabídne však žádný překlad. Tuto konkrétní frázi nenajde.

4.
Uživatelské slovníky se chovají mírně řečeno podivně. Založen A-Č slovník nazvaný „A-C pravnicky“. Vloženy 3 řetězce obsahující „notice“. Slovník je na seznamu otevřených knih. Po zadání dotazu „notice“ se však nabídnou pouze překlady z hlavního slovníku.

Závěr

V současné době je VES po porovnání skutečně počtem hesel největším elektronickým slovníkem na českém trhu. Slovníky Millennium mají totiž sloučena dohromady témata obchodu a práva a nemohly být tudíž pro porovnání zohledněny. Slovník obsahuje řadu právnické terminologie, takže pro překladatele, který není výslovně zaměřen na právní aspekty, může odpadnout pořizování právnického slovníku.
Jednoduchá intuitivní obsluha rozhraní bude přitažlivá pro uživatele, kteří od elektronického slovníku chtějí hlavně urychlení vůči slovníku tištěnému.

Cena vč. DPH = 1890.- Kč (za jeden CD)
Objednávky na: objednavky@fraus.cz
Další informace: http://www.fraus.cz

IMG-jpg-89_FRAUS_obr_1.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-89_FRAUS_obr_2.jpg -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Bergman, bez Bergmana, k Bergmanovi

Datum konání: 10.12 2020
Online debata
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).