Francouzština, španělština a ruština pod rozhraním Lingea EasyLex2 (Ing. Miroslav HEROLD, CSc.)

18.6 2015
Mezi exponáty přihlášenými do soutěže Slovník roku 2010 jsou také slovníky Easy Lex2 (dále jen EL2) z nakladatelství Lingea, s nimiž se mohli návštěvníci setkat jako s naprostou novinkou na Jeronýmovi 2008.

Rozsahy slovníků

Na rozdíl od angličtiny a němčiny, které EL2 nabízí ve dvou verzích lišících se rozsahem, jsou francouzština, španělština a ruština pouze v jednom rozsahu, jmenovitě:

Recenze Lingea Dictionary of Law + Dictionary of Medicine
style='border-collapse:collapse;border:none'>

Počty jsou v tisícíchPočet heselVýznamůPříkladů/frází/idiomůPřekladůFrancouzština3643271Španělština3544372Ruština3539366
Podíváme-li
se na Obr. 4, vidíme, že výše uvedená čísla jsou součtem pro oba směry
překladu.Porovnejme
se slovníky z řady Lexicon5:style='border-collapse:collapse;border:none'>

Počty jsou v tisícíchPočet heselVýznamůPříkladů/frází/idiomůPřekladůFrancouzština9715683386Španělština9415986414Ruština9713778348
 


Na první
pohled je vidět, že cílová skupina budoucích uživatelů EL2 je diametrálně
odlišná od Lexiconu 5.Porovnejme
s jinými elektronickými slovníky, které jsou přibližně stejného kalibru:
 • F-Č, E-Č a R-Č slovník Winged 2000, což byl
  poslední ročník recenzovaný v ToP; pro jistotu kontrolováno i na webu
  http://www.winged2000.cz/WebForm1.aspx,
  kde je on-line verze
  slovníků WinGed, nebyly však zjištěny podstatné rozdíly.

 • Základní slovníky F-Č a R-Č z produktu
  Millennium7 recenzovaného v ToP.

 • Webová on-line verze E-Č slovníku Millennium
  nacházející se na adrese:
  http://www.onlineslovniky.cz/TranslateBasic.aspx style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>.Porovnávání
prováděno standardní metodou = náhodným výběrem 10 posloupností po 10 heslech.style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>Výsledky:style='border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:
.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>
style='mso-bidi-font-weight:normal'>Údaje
jsou v
style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>% style='mso-bidi-font-weight:normal'>style='mso-bidi-font-weight:normal'>Nenašel
srovnávaný slovníkstyle='mso-bidi-font-weight:normal'>Nenašel
EL21) F-Č
Winged (dále jen WG) 2000style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>10 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>% lang=EN-GB style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-GB'>style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>27 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>% style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>2) E-Č Winged
2000style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>4 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>%style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>21 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>% lang=EN-GB style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-GB'>3) R-Č
Winged 2000style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>6 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>% style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>25 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>% style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>4) Základní
F-Č Millennium7style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>16 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>%style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>19 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>% style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>5) Základní
R-Č Millennium7style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>18 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>% style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>20 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>% style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>6) Webová
verze základního E-Č Millennium7style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>25 style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>% style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>-
Poznámky:style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>1)     Při
procházení sekvencí hesel je zřejmé následující: EL2 obsahuje důležitá hesla
většinou v nejčastější podobě (délimiter), odvozená slova (délimitant/délimitation/délimité)
si musí uživatel již odvodit. Podobně je tomu u víceslovných spojení: základní
slovo (front) EL2 najde, slovní spojení (front altier, front bas, front emperlé
de sueur atd.) již jsou na uživateli, jak si poradí.

WG překvapivě neznal fréquenté, manganèse.style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>2)     Ve
španělštině je WG také, jak je vidět z tabulky, o dost silnější. EL2
jednak má u zastoupeného hesla méně překladů, víceslovná hesla, i když jejich
překlad nelze přímo odvodit z jednotlivých komponent, jsou také méně
zastoupena (např. pecado original = dědičný hřích). Odvozená slova jsou také
zastoupena řidčeji = k „fomentar“ např. už nenajdeme fomentador/fomentación.

EL2 měl navíc některé hovorové výrazy, např. „follar“.style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>3)     R-Č
slovník porovnáván pouze ve směru Č-R. Zatímco WG si s sebou nese vlastní
ruskou klávesnici, čili slovník lze používat i v prostředí evropských
jazyků, EL2 usuzuje – a docela logicky – že uživatel R-Č slovníku již má
příslušnou klávesnici nainstalovánu.

U WG nebyly započítávány určité slovesné tvary, což je specifikum tohoto slovníku
(např. jako samostatné heslo má i „ubegaješ“), brány v potaz pouze
infinitivy.

Situace obdobná jako u E-Č = menší počet překladů, víceslovná hesla velmi
sporá, méně odvozených.

EL2 má navíc hovorové termíny, např. debakl, vybafnout; překvapivě WG neznal
„vaječník“.

Při porovnávání se několikrát zopakovala podivná situace: po zadání slova,
které EL2 v ruštině neznal naběhlo okénko jednojazyčného českého slovníku
synonym. (viz Obr. 3)style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>4)     F-Č
základní slovník Millennium7 (dále jen M7) dostává kupující velkých
překladových slovníků jako přívažek zdarma. Rozsahově je tedy značně menší než
Winged. To ostatně naznačuje i odlišný statistický rozptyl porovnání s EL2.
M7 obsahuje jen překladové dvojice, zatímco EL2 má i doplňující informace. Po
stránce uživatelského rozhraní jednoznačně vítězí EL2 funkcemi zděděnými
z Lexiconu 5. Toto konstatování platí i pro E-Č a RU-Č slovníky M7.

EL2 neznal: dallage, châtelain, spationaute, tabler atd. V souslovích měl
méně (např. sousloví s table = EL2 měl 1, M7 měl 17).

M7 neznal: daltonisme, châtrer, spasmodique, tableur atd.

Uvádět všechna hesla, které ten který slovník nenalezl nemá význam. Uvedeny
jsou jen příklady. Na rozdíl od WG není mezi nimi zřetelná korelace. Na
skutečné posouzení by musela být porovnávaná množina mnohem rozsáhlejší.style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>5)     R-Č
slovník M7 je stejného druhu jako F-Č. Rovněž rozptyl je podobný. O klávesnici
platí totéž co u (3).style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>6)     V době
recenze plného Millennia7 španělský slovník ještě neexistoval, tak jsem musel
zavítat na webové stránky. Toto srovnání je pouze jednosměrné, jelikož
uživatelské rozhraní webového slovníku není příliš přátelské
k recenzentovi. Je stavěno na eventuální překlad konkrétního slova či
sousloví okopírovaného z webového cizojazyčného textu a vůbec neumožňuje
listování slovníkem jedno heslo za druhým. Jak vidno z procentuální
hodnoty, španělský M7 nezná poměrně hodně hesel. Jelikož není tématem této
recenze, nejsou ani uváděna.Funkce - rozhraníZákladní
funkce byly již popsány v recenzi slovníku synonym (
href="http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-1277">http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-1277).style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>style='mso-list:Ignore'>·                    
Mouse-Over
= nájezd myší;style='mso-list:Ignore'>·                    
Tvaroslovné
hledání;style='mso-list:Ignore'>·                    
Hledání
bez diakritiky.Pro
dvoujazyčné slovníky jsou důležité i další funkce, jmenovitě:
 • Automatická detekce výchozího jazyka – pokud máme
  např. otevřené 2 dokumenty, jeden ve francouzštině a druhý
  v češtině, stačí najet na slovo a slovník ihned dodá překlad.

 • Pokud chceme větší plochu okna na zobrazení
  delších hesel, možnost volby vzhledu (z celkem 7) a následné roztažení
  myší.

 • Volba komunikačního jazyka nezávisle na právě
  otevřeném slovníku – čeština, angličtina, němčina, francouzština,
  španělština, ruština.


style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>Poznámky – připomínky
 • Rozhraní je natolik intuitivní, že
  v elektronické podobě je zcela postačující bublinová nápověda
  k jednotlivým ovládacím prvkům.style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>ZávěrEasyLex2 pro
francouzštinu, ruštinu a španělštinu je cenově velmi dostupným řešením pro uživatele,
který pasívně v daném jazyce čte, popřípadě orientačně překládá. Vzhledem
k rozsahu slovní zásoby si musí dosti často domýšlet, protože EL2 je
trochu skoupý na překlady odvozených slov nebo víceslovných spojení. Na
profesionální překlad solidního překladatele je rozsah příliš malý. Tuto
cílovou skupinu slovník pravdivě informuje v názvu slovem „kapesní“, nic
nepředstírá.Milovníci
četby na cestách si, díky příznivé ceně, tak mohou dovolit číst na notebooku/netbooku
beletrii staženou z webu ve více jazycích. Čeští knihkupci spořící na
nepravém místě totiž na web nedávají takřka nic, tak lze s úspěchem
používat cizojazyčné fondy.K tomuto
účelu je obzvláště příjemná možnost miniaturizovat okénko slovníku (viz Obr. 1)
spolu s možností zadávat dotazy pouhým nájezdem myši v editoru nebo prohlížeči.
Při použití na malé obrazovce notebooku lze okénko slovníku „přišpendlit“ do
rohu editoru nebo prohlížeče a mít tak prohlížeč na celou obrazovku. 


 Výrobce/poskytl:
        LINGEA s.r.o., Palackého 35, Brno,
tel.: 541 233 160, e-mail: info@lingea.cz
,
Web: www.lingea.czstyle='font-family:"Verdana","sans-serif"'>Cena včetně DPH: 444.- Kč.style='mso-spacerun:yes'> clear=all style='page-break-before:always'>

IMG-jpg-OB-EL2B-1.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-EL2B-2.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-EL2B-3.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-EL2B-4.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-EL2B-5.jpg -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Bergman, bez Bergmana, k Bergmanovi

Datum konání: 10.12 2020
Online debata
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).