Nový anglicko-český slovník, Automobily, silniční vozidla. Výroba, prodej, servis, autoopravárenstv

18.6 2015


Autoři slovníku: Ivo Machačka,
Filip MachačkaSlovník byl v beta verzi již na Jeronýmovi 2009. Tam
jsem získal i jeho elektronickou podobu v PDF
formátu. Zařazením do adresáře prohledávaného desktopovým
vyhledávačem (např. Copernic) je ověřeno, že tento
soubor je možné hromadně prohledávat spolu s dalšími elektronickými
slovníky či glosáři v daném adresáři uloženými (např. DOC,
XLS, TXT a class=SpellE>PDF soubory z databáze sekce Technického překladu),
tj. vytvářet si vlastní meta-databázi EN-class=SpellE>CZ (popř. EN vysvětlující)
terminologie. Tomuto způsobu prohledávání se ještě vrátím níže.Slovník Automobily, silniční vozidla (dále jen class=SpellE>ASV) nyní vychází v definitivní verzi = kniha (+CD).
Obsahuje přes 17 000 moderních pojmů a slovních spojení současné automobilové
techniky, autoelektroniky a diagnostiky a rovněž
termínů z oblasti strojů a zařízení používaných pro servisní a class=SpellE>autoopravárenské práce.Obsah databázeBudeme se zabývat především
elektronickou verzí, po obsahové stránce platí informace stejným dílem i pro
verzi tištěnou. Slovník je de facto nadstavbou nad technickým slovníkem. Měli
bychom jej používat: (a) když daný výchozí text v technickém slovníku
není, nebo (b) když nám překlad z technického slovníku „nesedí“. Textů,
kdy lze technický slovník vynechat a hledat jen v ASV,
je velice málo. Technický slovník by tedy vždy
měl být otevřen jako první.Porovnání s klasickými
technickými slovníky, běžně používanými (na 50 náhodně vybraných heslech):a)               A-Č technický
slovník, Hegerová + Zahradníček (dále jen HZ), pod rozhraním Lingea 2002. class=SpellE>ASV má 48% navíc, převážně víceslovných spojení. Např. class=SpellE>defroster v HZ
najdeme, ale složeniny jako defroster nozzle jsou jen v ASV.
Terminologie z oblasti autoelektrikyclass=SpellE>ASV ještě vice.b)               A-Č Millennium7
se zapnutými obory technický obecný, technický strojírenský a elektrotechnický.
Zde měl ASV navíc 32%. Snížení rozdílu má “na
svědomí” elektrotechnický slovník a také skutečnost, že obsahuje celou řadu
2slovných spojení v EN. Např. zná style='mso-bidi-font-style:normal'>engine bay a teprve zadání style='mso-bidi-font-style:normal'>engine bay style='mso-bidi-font-style:normal'>relay plate musíme hledat v ASV.c)               Č-A-N slovník
automobilové technicky, Dvořák + Losík + Vlk, tištěné
vydání ELK Brno. K mému překvapení i tento
specializovaný slovník za ASV zaostává, a to o 28%.
Jako jediný mohl být porovnáván obousměrně, oproti ASV
měl jen 6% hesel navíc.Z výše uvedeného vyplývá,
že pro efektivitu práce na technickém překladu bude rozhodující, jak se
vyrovnáme se skutečností, že kromě technického obecného slovníku je nutné
prohledávat ještě další specializované slovníky. Nechceme-li se dostat do
stádia podobného práci někdy před 15 lety - kdy jsme sice psali na textovém
editoru, ale vedle počítače byl otevřený základní slovník a obecný technický, a
na stole k němuž jsme se museli otočit i se židlí se povalovalo další 5 či
více slovníků nebo jiných terminologických zdrojů - je nutné zvládnout
nástroje, které nám umožní prohledávání většího počtu specializovaných slovníků
najednou.Hledání ve více souborech
najednouV případě ASV se zaměříme na class=SpellE>SW, který zvládá i formát PDF.1)               style='mso-bidi-font-weight:normal'>Funkce SEARCH
v Adobe Reader v8 a vyšších: tato funkce
umožňuje prohledávat více souborů PDF najednou.
Omezením je, že se musí všechny nacházet v jediném adresáři a ty se pak
prohledávají všechny. Dalším omezením je rychlost. Adobe Reader
neprovádí indexaci, takže prohledávání je lineární. Pokud budeme mít
v daném adresáři více souborů, můžeme si počkat i pár minut na výsledek. Velká
výhoda = i v případě uzamčených PDF souborů je
funkce schopna ukázat okolí výskytu hledaného řetězce
. (Viz Obr. 3.)2)               class=SpellE>Yahoostyle='mso-bidi-font-weight:normal'>!style='mso-ansi-language:EN-GB'> Desktop Search
(dále jen YDS) – Výhoda = umí prohledávat řadu
souborů různých typů (DOC, XLS,
RTF, TXT, class=SpellE>HTML, PDF atd.) nacházejících se
na celém počítači, fyzickém disku, adresáři obsahujícím podadresáře
s různými typy souborů. Další výhodou je, že si na pozadí indexuje všechny
disky/adresáře uvedené v nastavení. Ty pak prohledá všechny nebo jen
vybrané, a to velmi rychle. 961 MB podadresář style='mso-bidi-font-style:normal'>slovniky prohledá např. ze méně
než 1 vteřinu. Umí prohledat i uzamčené PDF soubory.
(viz Obr. 4.) Nevýhoda = najde a zvýrazní první výskyt hledaného řetězce, další
výskyty již musíme hledat přes opakované CTRL+F. Podstatná nevýhoda = jako
bezplatný SW pro fyzické osoby byl naposledy
v roce 2005. V současnosti už jen jako placený.
Není vyloučeno,
že free verze se ještě dá na webu sehnat, nevím ale kde.3)               class=SpellE>Copernicstyle='mso-bidi-font-weight:normal'> Desktop Search
(dále jen CDS) – umí prohledávat přibližně stejně
dlouhý seznam typů souborů jako YDS, možnosti
upřesnění jsou rovněž podobné (od jednotlivého typu souboru obsahujícího určitý
řetězec, např. RTF, na celém počítači, až po
upřesnění velikostí, datem, jménem souboru s využitím zástupných znaků).
Výhoda = je zdarma. Výhoda = má tlačítko Najít
další, takže velmi rychle najdeme hledaný řetězec v požadovaném
kontextu. Nevýhoda = neumí sám otevřít uzamčené soubory PDF;
zobrazí jen výskyt a varování – viz Obr. 5.4)               class=SpellE>Google style='mso-bidi-font-weight:normal'>Desktop Searchstyle='mso-spacerun:yes'>  - tento vyhledávací nástroj známe všichni na
prohledávání webu, ale na vyhledávání slovíček roztroušených po různých
souborech není příliš ideální. Ukáže pouze soubor, a ten si pak musíme otevřít
v nativní aplikaci.5)               Oblíbený nástroj
QuickSearch,
který umí najít, detailně prohledat a pro překladatele přehledně zobrazit hledaný
řetězec v mnoha typech souboru, bohužel PDF
nezvládne, a tudíž se na prohledávání soukromé databáze obsahující class=SpellE>PDF soubory nehodí.Poznámky a připomínky
 1. Nevím, jak rozumět
  webovým stránkám firmy, které ještě 18/6/09 uvádí na adrese href="http://www.systemconsult.cz/seznam.htm">http://www.systemconsult.cz/seznam.htm
  následující informaci:

  Anglicko-český
  slovník. AUTOMOBILY, SILNIČNÍ VOZIDLA. Výroba -
  Provoz - SERVIS - OPRAVÁRENSTVÍ.

  17 000 moderních
  pojmů.  Pro práci se servisními, seřizovacími a opravářskými
  příručkami a katalogy dílů v angličtině.
  style='font-size:12.0pt;font-family:"S Patkou","serif";mso-fareast-font-family:
  "Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:CS'>

  Soubor slovníku je
  ve
  Wordu a umožňuje hledat ve slovníku stejným způsobem jako v knize. style='font-size:12.0pt;font-family:"S Patkou","serif";mso-fareast-font-family:
  "Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:CS'>

  KONEC CITÁTU  Již na Jeronýmovi 2008 byla elektronická verze v chráněném formátu class=SpellE>PDF. Vůbec se ale autorům nedivím, formát class=SpellE>DOC by totiž velmi sváděl ostatní nakladatelství, aby
  celkem jednoduše transformovaly DOC na class=SpellE>CSV (eventuálně jiný podobný) formát a následně stáhly
  do vlastní databáze. Většina velkých slovníků má možnost hromadného
  importu terminologie a nejčastějším formátem je právě CSV.

  Kdyby svět v němž se nekrade obývali andělé, měli by to uživatelé
  tohoto slovníku krásné. Formát DOC totiž
  umožňuje při prohledávání vyhledávacím programem, lhostejno, zda class=SpellE>Yahoo Desktop, QuickSearch
  nebo Copernic, nahlédnout do jednotlivých
  souborů na úrovni hesla a listování databází třeba 100 slovníků by se
  podobalo listování slovníkem jediným, i když odezva je trochu pomalejší.

  V reálném světě máme jen zamčený formát PDF
  a Copernic nám zobrazí, že hledaný dotaz je
  v souboru PDF obsažen a umožní nám class=SpellE>PDF soubor otevřít a spustit detailní dohledání.
  Prostě modus operandi naprosto stejný, jako když
  použijeme vyhledávač Google.

 2. Výhodou je, že zatímco
  beta verze PDF souboru z Jeronýma měla 5,78
  MB, nová verze má jen 2,56 MB. Vzhledem k tomu, že při finálním
  vyhledávání překladu jsme odkázáni na funkcionalitu Adobe class=SpellE>Readeru – a ta prohledává soubor od začátku lineárně –
  znamená to, že i v nejhorším případě výchozího slova začínajícího na
  y nebo z bude doba hledání takřka poloviční.

 3. Doba hledání v  class=SpellE>PDF souboru ASV – měřeno
  celkem na 5 heslech z konce slovníku. Použity stopky na mobilu, čili
  již samotný měřící nástroj vnáší chybu cca 1 vteřiny oproti klasickým
  stopkám. Naměřená hodnota byla 16 ±3 vteřiny na velmi průměrném počítači
  s CPU Dual Core 2
  GHz. Pro uživatele počítačů s Celeronem
  nebo některým z pomalejších Pentií bude doba značně delší.

 4. Je skoro jisté, že slovník
  vznikl nejdříve v elektronické podobě, v této podobě prošel
  veškerými korekturami a teprve na konci byl transformován do podoby vhodné
  pro tisk (PDF). Právě při tomto způsobu
  zpracování se narodí jedna z vlastností tohoto slovníku = je
  organizován po překladových dvojicích (pod sebou najdeme identické
  anglické pojmy s odlišnými českými překlady), nikoli po heslech.V elektronické
  podobě není potřeba šetřit místem. Slovník je úzce specializovaný, takže
  ani v tištěné podobě uspořádání po dvojicích není na závadu.

 5. Jako snad u všech lidských
  výtvorů, i zde se vyskytl šotek. Hex class=SpellE>key není inbusový klíč, ale imbusový (viz Pravidla českého pravopisu nebo Technický
  slovník naučný).ZávěrPodíváme-li se na množství překladů odborných termínů
z oborů automobilové techniky, které ani velmi renomované technické
slovníky nenabídnou, lze tento slovník doporučit všem překladatelům, kteří třeba
jen párkrát do měsíce píší překlad týkající se aut či jejich údržby. Těch pár
set korun rozhodně stojí za čas ušetřený namísto brouzdání po webu a shánění
odborné terminologie na stránkách různých dovozců nebo prodejců náhradních
dílů.Tento slovník, stejně jako všechny specializované slovníky,
je účinným nástrojem v rukou odborníka. Může však být také cestou do
terminologických pekel, pokud se dostane do rukou překladatele, který je
v dané odbornosti pouze zaučen nebo úplný novic. Ukážeme na příkladě ze
života: v textu máme backrest class=SpellE>extension, jedná se o manuál k vysokozdvižnému
vozíku (=vozidlo), všeobecný technický slovník nedá odpověď, podíváme se do class=SpellE>ASV. Sousloví také nenajdeme, jenom překlad prvního slova style='mso-bidi-font-style:normal'>opěradlo sedadla. Při troše lajdáctví a
nedostatku zvídavosti se vylíhne překlad prodloužené
opěradlo
. Čtenář takovéhoto překladu na to bude nevěřícně zírat, protože
v kontextu je to pitomost. Ono totiž u vysokozdvihů
to znamená rozšíření zadního opěrného
rámu.Prodejní cena slovníku ve tvaru knihy činí 270 Kč, za
dalších 100 Kč může zájemce získat kopii slovníku na CD ve tvaru class=SpellE>PDF
. Členům class=SpellE>JTP poskytne vydavatel po dobu 3 měsíců po tomto zveřejnění
(18/6/2009) slevu při nákupu slovníku (příp. slovníku a CD)style='mso-spacerun:yes'>  ve výši 100 Kč.style='text-decoration:none'> Objednací adresa: SYSTEMCONSULT, Bartolomějská
89-90, 530 02 Pardubicetel. 466 501 585,  603
336 685; www.systemconsult.cz,
další informace na system.consult@tiscali.cz  
IMG-jpg-OB-ASV-1.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ASV-2.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ASV-3.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ASV-4.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ASV-5.jpg -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Bergman, bez Bergmana, k Bergmanovi

Datum konání: 10.12 2020
Online debata
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).