Překládáme chemické názvy 2

18.6 2015
Při překladu chemických názvů z cizího jazyka do češtiny si dosti často nemůžeme vzpomenout, jak ten který název v naší mateřštině zní. Mnohým z nás se již z hlavy vykouřily ony specificky české tvary na -ný, -natý, -itý...


Pokud je ale u názvu i vzorec, máme půl hotovo. Zde je pár vzorců i s českým překladem: čísla znamenají dolní indexy, pokud před nimi není tečka.

(NH4)[Co(NH3)2(NO2)4] diammin-tetranitrokobaltitan amonný

(NH4)2[Ce(NO3)6] hexanitratoceričitan amonný

(NH4)2[PbCl6] hexachloroolovičitan amonný

(NH4)2[PdCl4] tetrachloropalladnatan amonný

(NH4)2[PdCl6] hexachloropalladičitan amonný

(NH4)2[PoCl6] hexachloropoloničitan amonný

(NH4)2[PtCl6] hexachloroplatičitan amonný

(NH4)2[SiF6] hexafluorokřemičitan amonný

(NH4)2[TiF6] hexafluorotitaničitan amonný

(NH4)2[ZrF6] hexafluorozirkoničitan amonný

(NH4)2[ZrF7] heptafluorozirkoničitan amonný

(NH4)2CO3 uhličitan amonný, uhličitan diamonný, trioxouhličitan amonný, trioxouhličitan diamonný;

(NH4)2Cr2O7 dichroman amonný, dichroman diamonný, heptaoxodichroman amonný, heptaoxodichroman diamonný

(NH4)2CrO4 chroman amonný, chroman diamonný, tetraoxochroman amonný, tetrao-xochroman diamonný

(NH4)2CrO5 peroxochroman amonný, peroxochroman diamonný

(NH4)2HAsO4 hydrogenarseničnan amonný, hydrogenarseničnan diamonný, hydrogen-tetraoxoarseničnan amonný, hydrogentetraoxoarseničnan diamonný

(NH4)2HPO4 hydrogenfosforečnan amonný, hydrogenfosforečnan diamonný, hydrogen¬tetraoxofosforečnan amonný, hydrogentetraoxofosforečnan diamonný

(NH4)2Mo2O7 dimolybdenan amonný, dimolybdenan diamonný, heptaoxodimolybdenan amonný, heptaoxodimolybdenan diamonný

(NH4)2MoO4 molybdenan amonný, molybdenan diamonný, tetraoxomolybdenan amonný, tetraoxomolybdenan diamonný

(NH4)2Pb(SO4)2 síran amonno-olovnatý

(NH4)2S2O3 thiosíran amonný

(NH4)2S2O8 peroxodisíran amonný, peroxodisíran diamonný

(NH4)2SeO4 selenan amonný, selenan diamonný, tetraoxoselenan amonný, tetraoxoselenan diamonný

(NH4)2SO4 síran amonný, síran diamonný, tetraoxosíran amonný, tetraoxosíran diamonný

(NH4)3[AlF6] hexafluorohlinitan amonný

(NH4)3[HfF7] heptafluorohafničitan amonný

(NH4)3PO4.3H2O trihydrát fosforečnanu triamonného, trihydrát tetraoxofosforečnanu amonného, trihydrát tetraoxofosforečnanu triamonného

[Co(NH3)5H2O]Cl3 chlorid pentaammin-aquakobaltitý

[Co(NH3)6]Br2 bromid hexaamminkobaltnatý

[Co(NH3)6]Cl2 chlorid hexaamminkobaltnatý

[Co(NH3)6]Cl3 chlorid hexaamminkobaltitý

[Co(NH3)6]I2 jodid hexaamminkobaltnatý

[Cr(H2O)6]Br3 bromid hexaaquachromitý

[Cr(H2O)6]Cl3 chlorid hexaaquachromitý

[Cr(NH3)5Cl]Cl2 chlorid pentaammin-chlorochromitý

[Cu(NH3)4](ClO4)2 chloristan tetraamminměďnatý

[Cu(NH3)4](NO3)2 dusičnan tetraamminměďnatý

[Cu(NH3)6]Br2 bromid hexaamminměďnatý

[Cu(NH3)6]Cl2 chlorid hexaamminměďnatý

[Cu(NH3)6]I2 jodid hexaamminměďnatý

[Hg(NH3)2]Br2 bromid diamminrtuťnatý

[Hg(NH3)2]Cl2 chlorid diamminrtuťnatý

[Hg(NH3)2]I2 jodid diamminrtuťnatý

[Ir(NH3)6]Cl3 chlorid hexaamminiriditý

[Ni(NH3)6](NO3)2 dusičnan hexaamminnikelnatý

[Ni(NH3)6]Br2 bromid hexaamminnikelnatý

[Ni(NH3)6]Cl2 chlorid hexaamminnikelnatý

[Ni(NH3)6]I2 jodid hexaamminnikelnatý

[Pd(NH3)4]Cl2 chlorid tetraamminpalladnatý

[Rh(NH3)6]Cl3 chlorid hexaamminrhoditý

[Sn3(OH)4] dusičnan tetrahydroxotricínatý

[Sn4(OH)6]Cl2 dichlorid hexahydroxotetracínatý

[Zn(NH3)2]Cl2 chlorid diamminzinečnatý

[Zn(NH3)6]Cl2 chlorid hexaamminzinečnatý

Ac aktinium

Ac(OH)3 hydroxid aktinitý

Ac2O3 oxid aktinitý

Ac2S3 sulfid aktinitý

AcBr3 bromid aktinitý

AcBrO bromid-oxid aktinitý

AcCl3 chlorid aktinitý

AcClO chlorid-oxid aktinitý

AcF3 fluorid aktinitý

AcFO fluorid-oxid aktinitý

AcI3 jodid aktinitý

AcPO4.1/2H2O hemihydrát fosforečnanu aktinitého, hemihydrát tetraoxofosforečnanu aktinitého

Ag stříbro

Ag[BF4] tetrafluoroboritan stříbrný

Ag2CO3 uhličitan stříbrný, uhličitan distříbrný, trioxouhličitan stříbrný, trioxouhličitan di¬stříbrný

Ag2Cr2O7 dichroman stříbrný, dichroman distříbrný, heptaoxodichroman stříbrný, heptao¬xodichroman distříbrný

Ag2CrO4 chroman stříbrný, chroman distříbrný, tetraoxochroman stříbrný, tetraoxochro-man distříbrný

Ag2F fluorid distříbra

Ag2H3IO6 trihydrogenjodistan stříbrný, trihydrogenjodistan distříbrný, trihydrogenhexao¬xojodistan stříbrný, trihydrogenhexaoxojodistan distříbrný

Ag2HIO5 hydrogenjodistan stříbrný, hydrogenjodistan distříbrný, hydrogenpentaoxojo-distan stříbrný, hydrogenpentaoxojodistan distříbrný

Ag2HPO4 hydrogenfosforečnan stříbrný, hydrogenfosforečnan distříbrný, hydrogentetrao¬xofosforečnan stříbrný, hydrogentetraoxofosforečnan distříbrný

Ag2MoO4 molybdenan stříbrný, molybdenan distříbrný, tetraoxomolybdenan stříbrný, tetraoxomolybdenan distříbrný

Ag2N2O2 dusnan stříbrný

Ag2O oxid stříbrný

Ag2O2 peroxid stříbrný

Ag2O3 oxid stříbřitý

Ag2S sulfid stříbrný, minerál akantit, argentit

Ag2S2O3 thiosíran stříbrný

Ag2S2O6.2H2O dihydrát dithionanu stříbrného

Ag2Se selenid stříbrný

Ag2SeO3 seleničitan stříbrný, seleničitan distříbrný, trioxoseleničitan stříbrný, trioxoseleni¬čitan distříbrný

Ag2SeO4 selenan stříbrný, selenan distříbrný, tetraoxoselenan stříbrný, tetraoxoselenan di¬stříbrný

Ag2SO3 siřičitan stříbrný, siřičitan distříbrný, trioxosiřičitan stříbrný, trioxosiřičitan distří¬brný

Ag2SO4 síran stříbrný, síran distříbrný, tetraoxosíran stříbrný, tetraoxosíran distříbrný

Ag2Te tellurid stříbrný, minerál hessit

Ag2TeO3 telluričitan stříbrný, telluričitan distříbrný, trioxotelluričitan stříbrný, trioxotellu¬ričitan distříbrný

Ag2WO4 wolframan stříbrný, wolframan distříbrný, tetraoxowolframan stříbrný, tetrao-xowolframan distříbrný

Ag3AsO3 arsenitan tristříbrný, trioxoarsenitan stříbrný, trioxoarsenitan tristříbrný

Ag3AsO4 arseničnan tristříbrný, tetraoxoarseničnan stříbrný, tetraoxoarseničnan tristříbrný

Ag3AsS3 trithioarsenitan stříbrný

Ag3N nitrid stříbrný

Ag3PO4 fosforečnan tristříbrný, tetraoxofosforečnan stříbrný, tetraoxofosforečnan tristří¬brný

Ag3SbS3 trithioantimonitan stříbrný

Ag4P2O7 difosforečnan tetrastříbrný, heptaoxodifosforečnan stříbrný, heptaoxodifosforeč¬nan tetrastříbrný

AgBr bromid stříbrný

AgBrO3 bromičnan stříbrný, trioxobromičnan stříbrný

AgCl chlorid stříbrný

AgClO2 chloritan stříbrný, dioxochloritan stříbrný

AgClO3 chlorečnan stříbrný, trioxochlorečnan stříbrný

AgClO4 chloristan stříbrný, tetraoxochloristan stříbrný

AgCN kyanid stříbrný

AgF fluorid stříbrný

AgF.2H2O dihydrát fluoridu stříbrného

AgF2 fluorid stříbrnatý

AgH hydrid stříbrný

AgI jodid stříbrný

AgIO3 jodičnan stříbrný, trioxojodičnan stříbrný

AgIO4 jodistan stříbrný, tetraoxojodistan stříbrný

AgKO oxid stříbrno-draselný

AgMnO4 manganistan stříbrný, tetraoxomanganistan stříbrný

AgN3 azid stříbrný

AgNCO isokyanatan stříbrný

AgNO2 dusitan stříbrný, dioxodusitan stříbrný

AgNO3 dusičnan stříbrný, trioxodusičnan stříbrný

AgO oxid stříbrnatý

AgONC fulminát stříbrný

AgP2 difosfid stříbra

AgReO4 rhenistan stříbrný, tetraoxorhenistan stříbrný

AgSCN thiokyanatan stříbrný

Al hliník

Al(ClO4)3.9H2O nonahydrát chloristanu hlinitého, nonahydrát tetraoxochloristanu hlini-tého, tris(chloristan) hlinitý nonahydrát

Al(NO3)3 dusičnan hlinitý, trioxodusičnan hlinitý, tris(dusičnan) hlinitý

Al(NO3)3.9H2O nonahydrát dusičnanu hlinitého, nonahydrát trioxodusičnanu hlinitého, tris(dusičnan) hlinitý nonahydrát

Al(OH)3 hydroxid hlinitý

Al2(MoO4)3 molybdenan hlinitý, molybdenan dihlinitý, tetraoxomolybdenan hlinitý, tetra¬oxomolybdenan dihlinitý, tris(molybdenan) hlinitý, tris(molybdenan) dihlinitý

Al2(SO4)3 síran hlinitý, síran dihlinitý, tetraoxosíran hlinitý, tetraoxosíran dihlinitý, tris(síran) hlinitý, tris(síran) dihlinitý

Al2O3 oxid hlinitý

Al2S3 sulfid hlinitý

Al4C3 trikarbid tetrahliníku

AlBr3 bromid hlinitý

AlCl3 chlorid hlinitý

AlCl3.6H2O hexahydrát chloridu hlinitého

AlF3 fluorid hlinitý, trifluoralan

AlF4 tetrafluoralan

AlI3 jodid hlinitý

AlN nitrid hlinitý

AlNbO4 niobičnan hlinitý, tetraoxoniobičnan hlinitý

AlPO4 fosforečnan hlinitý, tetraoxofosforečnan hlinitý; Ks= 6.3×10–19

Am americium

Am(OH)3 hydroxid americitý

Am2O3 oxid americitý

Am2S3 sulfid americitý

AmBr3 bromid americitý

AmCl3 chlorid americitý

AmClO chlorid-oxid americitý

AmF2O2 difluorid-dioxid americia

AmF3 fluorid americitý

AmF4 fluorid americičitý

AmI3 jodid americitý

AmN nitrid americitý

AmO oxid americnatý

AmO2 oxid americičitý

AmPO4.1/2H2O hemihydrát fosforečnanu americitého, hemihydrát tetraoxofosforečnanu americitého

AmS sulfid americnatý

Ar argon

As arsen

As2O3 / As4O6 oxid arsenitý

As2O5 / As4O10 oxid arseničný

As2S3 / As4S6 sulfid arsenitý

As2S5 / As4S10 sulfid arseničný

As4S4 tetrasulfid tetraarsenu

AsBr3 bromid arsenitý

AsCl3 chlorid arsenitý

AsF3 fluorid arsenitý

AsF5 fluorid arseničný

AsH3 arsan, arsin, arsenovodík

AsI3 jodid arsenitý

At astat

Au zlato

Au(CN)3.3H2O trihydrát kyanidu zlatitého

Au(OH)3 hydroxid zlatitý

Au2O3 oxid zlatitý

Au2P3 trifosfid dizlata

Au2S sulfid zlatný

Au2S3 sulfid zlatitý

AuBr bromid zlatný

AuBr3 bromid zlatitý

AuCl chlorid zlatný

AuCl3 chlorid zlatitý

AuCN kyanid zlatný

AuI jodid zlatný

AuI3 jodid zlatitý

AuSb2 diantimonid zlata

B bor

B10H6 dekaboran

B2H6 diboran

B2O3 oxid boritý

B2S3 sulfid boritý

B2S5 pentasulfid diboru

B3Si silicid triboru

B4C karbid boru

B4H6 tetraboran

B5H6 pentaboran

B6H6 hexaboran

B6Si silicid hexaboru

Ba baryum

Ba(BrO3)2.H2O monohydrát bromičnanu barnatého, monohydrát trioxobromičnanu bar-natého, bis(bromičnan) barnatý monohydrát

Ba(ClO3)2 chlorečnan barnatý, trioxochlorečnan barnatý, bis(chlorečnan) barnatý

Ba(ClO4)2 chloristan barnatý, tetraoxochloristan barnatý, bis(chloristan) barnatý

Ba(HCO3)2 hydrogenuhličitan barnatý, hydrogentrioxouhličitan barnatý, bis(hydrogenuhličitan) barnatý

Ba(IO3)2.H2O monohydrát jodičnanu barnatého, monohydrát trioxojodičnanu barnatého, bis(jodičnan) barnatý monohydrát

Ba(MnO4)2 manganistan barnatý, tetraoxomanganistan barnatý, bis(manganistan) barnatý

Ba(NH2)2 amid barnatý

Ba(NO2)2 dusitan barnatý, dioxodusitan barnatý, bis(dusitan) barnatý

Ba(NO3)2 dusičnan barnatý, trioxodusičnan barnatý, bis(dusičnan) barnatý

Ba(OH)2 hydroxid barnatý; Ks= 5×10–3

Ba(SbO3)2 antimoničnan barnatý, trioxoantimoničnan barnatý, bis(antimoničnan) barnatý

Ba[SiF6] hexafluorokřemičitan barnatý

Ba3(AsO4)2 arseničnan tribarnatý, tetraoxoarseničnan barnatý, tetraoxoarseničnan tribar-natý, bis(arseničnan) tribarnatý

Ba3(PO4)2 fosforečnan tribarnatý, tetraoxofosforečnan barnatý, tetraoxofosforečnan tribar¬natý, bis(fosforečnan) tribarnatý

Ba3N2 nitrid barnatý

BaBr2 bromid barnatý

BaC2 karbid barnatý

BaCl2 chlorid barnatý

BaCO3 uhličitan barnatý, trioxouhličitan barnatý; Ks= 5.1×10–9;

BaCr2O7 dichroman barnatý, heptaoxodichroman barnatý

BaCrO4 chroman barnatý, tetraoxochroman barnatý; Ks= 1.2×10–10

BaF2 fluorid barnatý; Ks= 1.0×10–6

BaH2 hydrid barnatý

BaHPO4 hydrogenfosforečnan barnatý, hydrogentetraoxofosforečnan barnatý

BaI2 jodid barnatý

BaMnO4 manganan barnatý, tetraoxomanganan barnatý

BaNb2O6 hexaoxid barnato-diniobičný

BaO.Nb2O5

BaO oxid barnatý

BaO2 peroxid barnatý

BaS sulfid barnatý

BaSe selenid barnatý

BaSeO4 selenan barnatý, tetraoxoselenan barnatý

BAsO4 arseničnan boritý, tetraoxoarseničnan boritý

BaSO3 siřičitan barnatý

BaSO4 síran barnatý, tetraoxosíran barnatý

BaS2O3 thiosíran barnatý

BaTe tellurid barnatý

BaTiO3 titaničitan barnatý, trioxotitaničitan barnatý

BaWO4 wolframan barnatý, tetraoxowolframan barnatý

BBr3 bromid boritý

BCl3 chlorid boritý

Be beryllium

Be(NO3)2.3H2O trihydrát dusičnanu beryllnatého, trihydrát trioxodusičnanu beryllnatého, bis(dusičnan) beryllnatý trihydrát

Be(OH)2 hydroxid beryllnatý

Be2C karbid beryllnatý

Be2SiO4 křemičitan diberyllnatý, tetraoxokřemičitan beryllnatý, tetraoxokřemičitan dibe¬ryllnatý

Be3N2 nitrid beryllnatý

BeAl2O4 tetraoxid beryllnato-dihlinitý

BeO.Al2O3

BeBr2 bromid beryllnatý

BeCl2 chlorid beryllnatý

BeCl2.4H2O tetrahydrát chloridu beryllnatého

BeCO3 uhličitan beryllnatý, trioxouhličitan beryllnatý

BeF2 fluorid beryllnatý

BeI2 jodid beryllnatý

BeO oxid beryllnatý

BeS sulfid beryllnatý

BeSO4 síran beryllnatý, tetraoxosíran beryllnatý

BeSO4.4H2O tetrahydrát síranu beryllnatého, tetrahydrát tetraoxosíranu beryllnatého

BF3 fluorid boritý

Bh bohrium

BH3CO karbonylboran

Bi bismut

Bi(NO3)3 dusičnan bismutitý, trioxodusičnan bismutitý, tris(dusičnan) bismutitý

Bi2(CO3)O2 uhličitan-dioxid bismutitý

Bi2(SO4)3 síran bismutitý, síran dibismutitý, tetraoxosíran bismutitý, tetraoxosíran dibis-mutitý, tris(síran) bismutitý, tris(síran) dibismutitý

Bi2O3 oxid bismutitý

Bi2O5 oxid bismutičný

Bi2S3 sulfid bismutitý, minerál bismutin

Bi2Se3 selenid bismutitý

Bi2Te3 tellurid bismutitý, minerál tellurobismutit

Bi2TeO6.2H2O dihydrát telluranu dibismutitého, dihydrát hexaoxotelluranu bismutitého, dihydrát hexaoxotelluranu dibismutitého

BI3 jodid boritý

BiAsO4 arseničnan bismutitý, tetraoxoarseničnan bismutitý

BiBr3 bromid bismutitý

BiBrO bromid-oxid bismutitý

BiBrS bromid-sulfid bismutitý

BiBrSe bromid-selenid bismutitý

BiBrTe bromid-tellurid bismutitý

BiCl3 chlorid bismutitý

BiClO chlorid-oxid bismutitý

BiClS chlorid-sulfid bismutitý

BiClSe chlorid-selenid bismutitý

BiF3 fluorid bismutitý

BiF5 fluorid bismutičný

BiFO fluorid-oxid bismutitý

BiI3 jodid bismutitý

BiIO jodid-oxid bismutitý

BiIS jodid-sulfid bismutitý

BiISe jodid-selenid bismutitý

BiITe jodid-tellurid bismutitý

BiO oxid bismutnatý

BiPO4 fosforečnan bismutitý, tetraoxofosforečnan bismutitý

BiSe selenid bismutnatý

Bk berkelium

Bk2O3 oxid berkelitý

Bk2S3 sulfid berkelitý

BkBr3 bromid berkelitý

BkBrO bromid-oxid berkelitý

BkCl3.6H2O hexahydrát chloridu berkelitého

BkClO chlorid-oxid berkelitý

BkF3 fluorid berkelitý

BkI3 jodid berkelitý

BkIO jodid-oxid berkelitý

BkO2 oxid berkeličitý

BN nitrid boritý

BP fosfid boritý

Br brom

Br2O oxid bromný

BrCN bromkyan, bromid kyanu

BrF fluorid bromný

BrF3 fluorid bromitý

BrF5 fluorid bromičný

C uhlík

C2N2 dikyan, oxalonitril

C3O2 suboxid uhlíku

C3S2 subsulfid uhlíku

Ca vápník

Ca(BrO3)2 bromičnan vápenatý, trioxobromičnan vápenatý, bis(bromičnan) vápenatý

Ca(ClO)2 chlornan vápenatý

Ca(ClO3)2 chlorečnan vápenatý, trioxochlorečnan vápenatý, bis(chlorečnan) vápenatý

Ca(ClO4)2 chloristan vápenatý, tetraoxochloristan vápenatý, bis(chloristan) vápenatý

Ca(CN)2 kyanid vápenatý

Ca(H2PO4)2 dihydrogenfosforečnan vápenatý, dihydrogentetraoxofosforečnan vápenatý, bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý

Ca(HCO3)2 hydrogenuhličitan vápenatý, hydrogentrioxouhličitan vápenatý, bis(hydrogenuhličitan) vápenatý

Ca(HS)2.6H2O hexahydrát hydrogensulfidu vápenatého

Ca(IO3)2 jodičnan vápenatý, trioxojodičnan vápenatý, bis(jodičnan) vápenatý

Ca(N3)2 azid vápenatý

Ca(NO2)2 dusitan vápenatý, dioxodusitan vápenatý, bis(dusitan) vápenatý

Ca(NO3)2 dusičnan vápenatý, trioxodusičnan vápenatý, bis(dusičnan) vápenatý

Ca(OH)2 hydroxid vápenatý

Ca2P2O7 difosforečnan divápenatý, heptaoxodifosforečnan vápenatý, heptaoxodifosforeč¬nan divápenatý

Ca2Sb2O7 diantimoničnan divápenatý, heptaoxodiantimoničnan vápenatý, heptaoxodianti¬moničnan divápenatý

Ca2Si silicid divápníku

Ca2SiO4 křemičitan divápenatý, tetraoxokřemičitan vápenatý, tetraoxokřemičitan divápe¬natý

Ca3(AsO4)2 arseničnan trivápenatý, tetraoxoarseničnan vápenatý, tetraoxoarseničnan trivá¬penatý, bis(arseničnan) trivápenatý

Ca3(PO4)2 fosforečnan trivápenatý, tetraoxofosforečnan vápenatý, tetraoxofosforečnan trivápenatý, bis(fosforečnan) trivápenatý

Ca3As2 arsenid vápenatý

Ca3Mo7O24 heptamolybdenan trivápenatý, 24-oxoheptamolybdenan vápenatý, 24-oxo-heptamolybdenan trivápenatý

Ca3N2 nitrid vápenatý

Ca3P2 fosfid vápenatý

Ca5Cl(PO4)3 chlorid-tris(fosforečnan) pentavápenatý

Ca5F(PO4)3 fluorid-tris(fosforečnan) pentavápenatý

CaB2O4 tetraoxid vápenato-boritý

CaO.B2O3

CaB4O7 tetraboritan vápenatý, heptaoxotetraboritan vápenatý

CaB6 hexaborid vápníku

CaBr2 bromid vápenatý

CaBr2.6H2O hexahydrát bromidu vápenatého

CaC2 karbid vápníku, acetylid vápenatý

CaCl2 chlorid vápenatý

CaCN2 kyanamid vápenatý

CaCO3 uhličitan vápenatý, trioxouhličitan vápenatý

CaCO3.6H2O hexahydrát uhličitanu vápenatého, hexahydrát trioxouhličitanu vápenatého

CaCrO4 chroman vápenatý, tetraoxochroman vápenatý

CaF2 fluorid vápenatý

CaH2 hydrid vápenatý

CaHPO4 hydrogenfosforečnan vápenatý, hydrogentetraoxofosforečnan vápenatý

CaHPO4.2H2O dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, dihydrát hydrogentetraoxo¬fosforečnanu vápenatého

CaI2 jodid vápenatý

CaI2.6H2O hexahydrát jodidu vápenatého

CaIn2O4 tetraoxid vápenato-diinditý

CaO.In2O3

CaMg(CO3)2 uhličitan vápenato-hořečnatý

CaMg3(CO3)4 uhličitan vápenato-trihořečnatý

CaMoO4 molybdenan vápenatý, tetraoxomolybdenan vápenatý

CaNb2O6 hexaoxid vápenato-diniobičný

CaO.Nb2O5

CaNH imid vápenatý

CaO oxid vápenatý

CaO2 peroxid vápenatý

CaPbO3 olovičitan vápenatý, trioxoolovičitan vápenatý

CaS sulfid vápenatý

CaS2O3.6H2O hexahydrát thiosíranu vápenatého

CaS2O6.4H2O tetrahydrát dithionanu vápenatého

CaSe selenid vápenatý

CaSeO4 selenan vápenatý, tetraoxoselenan vápenatý

CaSi silicid vápníku

CaSi2 disilicid vápníku

CaSiO3 křemičitan vápenatý, trioxokřemičitan vápenatý, minerál wollastonit

CaSO4 síran vápenatý, tetraoxosíran vápenatý

CaSO4.1/2H2O hemihydrát síranu vápenatého, hemihydrát tetraoxosíranu vápenatého

CaTe tellurid vápenatý

CaTiO3 titaničitan vápenatý, trioxotitaničitan vápenatý

CaWO4 wolframan vápenatý, tetraoxowolframan vápenatý

CaZrO3 zirkoničitan vápenatý, trioxozirkoničitan vápenatý

CBr2Cl2 dibromid-dichlorid uhličitý

CBr2F2 dibromid-difluorid uhličitý

CBr2O dibromid-oxid uhličitý

CBr4 bromid uhličitý

CBrCl3 bromid-trichlorid uhličitý

CBrF3 bromid-trifluorid uhličitý

CCl2F2 dichlorid-difluorid uhličitý

CCl2O dichlorid-oxid uhličitý

CCl2S dichlorid-sulfid uhličitý

CCl3F trichlorid-fluorid uhličitý

CCl3I trichlorid-jodid uhličitý

CCl4 chlorid uhličitý

CClF3 chlorid-trifluorid uhličitý

Cd kadmium

Cd(ClO2)2.2H2O dihydrát chloritanu kademnatého, dihydrát dioxochloritanu kademna-tého, bis(chloritan) kademnatý dihydrát

Cd(ClO3)2.2H2O dihydrát chlorečnanu kademnatého, dihydrát trioxochlorečnanu kadem¬natého, bis(chlorečnan) kademnatý dihydrát

Cd(CN)2 kyanid kademnatý

Cd(H2PO4)2.2H2O dihydrát dihydrogenfosforečnanu kademnatého, dihydrát dihydro-gentetraoxofosforečnanu kademnatého, bis(dihydrogenfosforečnan) kademnatý dihydrát

Cd(IO3)2 jodičnan kademnatý, trioxojodičnan kademnatý, bis(jodičnan) kademnatý

Cd(MnO4)2.6H2O hexahydrát manganistanu kademnatého, hexahydrát tetraoxomanga-nistanu kademnatého, bis(manganistan) kademnatý hexahydrát

Cd(N3)2 azid kademnatý

Cd(NO3)2 dusičnan kademnatý, trioxodusičnan kademnatý, bis(dusičnan) kademnatý

Cd(OH)2 hydroxid kademnatý

Cd2Sb2O7 diantimoničnan dikademnatý, heptaoxodiantimoničnan kademnatý, heptaoxodi¬antimoničnan dikademnatý

Cd3(PO4)2 fosforečnan trikademnatý, tetraoxofosforečnan kademnatý, tetraoxofosforečnan trikademnatý, bis(fosforečnan) trikademnatý

Cd3As2 arsenid kademnatý

Cd3N2 nitrid kademnatý

Cd3P2 fosfid kademnatý

CdBr2 bromid kademnatý

CdCl(OH) chlorid-hydroxid kademnatý

CdCl2 chlorid kademnatý

CdCl2.5/2H2O hemipentahydrát chloridu kademnatého

CdCO3 uhličitan kademnatý, trioxouhličitan kademnatý

CdCr2O4 tetraoxid kademnato-dichromitý

CdO.Cr2O3

CdF2 fluorid kademnatý

CdI2 jodid kademnatý

CdIn2O4 tetraoxid kademnato-diinditý

CdO.In2O3

CdMoO4 molybdenan kademnatý, tetraoxomolybdenan kademnatý

CdO oxid kademnatý

CdS sulfid kademnatý

CdSe selenid kademnatý

CdSeO4.2H2O dihydrát selenanu kademnatého, dihydrát tetraoxoselenanu kademnatého

CdSiO3 křemičitan kademnatý, trioxokřemičitan kademnatý

CdSO4 síran kademnatý, tetraoxosíran kademnatý

CdSO4.H2O monohydrát síranu kademnatého, monohydrát tetraoxosíranu kademnatého

CdTe tellurid kademnatý

Ce cer

Ce(BrO3)3.9H2O nonahydrát bromičnanu ceritého, nonahydrát trioxobromičnanu ceri-tého, tris(bromičnan) ceritý nonahydrát

Ce(IO3)3.2H2O dihydrát jodičnanu ceritého, dihydrát trioxojodičnanu ceritého, tris(jodičnan) ceritý dihydrát

Ce(IO3)4 jodičnan ceričitý, trioxojodičnan ceričitý, tetrakis(jodičnan) ceričitý

Ce(NO3)3.6H2O hexahydrát dusičnanu ceritého, hexahydrát trioxodusičnanu ceritého, tris(dusičnan) ceritý hexahydrát

Ce(OH)3 hydroxid ceritý

Ce(SO4)2 síran ceričitý, tetraoxosíran ceričitý, bis(síran) ceričitý

Ce(SO4)2.4H2O tetrahydrát síranu ceričitého, tetrahydrát tetraoxosíranu ceričitého, bis(síran) ceričitý tetrahydrát

Ce2(CO3)3.5H2O pentahydrát uhličitanu ceritého, pentahydrát uhličitanu diceritého, pen¬tahydrát trioxouhličitanu ceritého, pentahydrát trioxouhličitanu diceritého, tris(uhličitan) ce¬ritý pentahydrát, tris(uhličitan) diceritý pentahydrát

Ce2(MoO4)3 molybdenan ceritý, molybdenan diceritý, tetraoxomolybdenan ceritý, tetrao¬xomolybdenan diceritý, tris(molybdenan) ceritý, tris(molybdenan) diceritý

Ce2(SeO4)3 selenan ceritý, selenan diceritý, tetraoxoselenan ceritý, tetraoxoselenan dice-ritý, tris(selenan) ceritý, tris(selenan) diceritý

Ce2(SO4)3 síran ceritý, síran diceritý, tetraoxosíran ceritý, tetraoxosíran diceritý, tris(síran) ceritý, tris(síran) diceritý

Ce2(SO4)3.5H2O pentahydrát síranu ceritého, pentahydrát síranu diceritého, pentahydrát tetraoxosíranu ceritého, pentahydrát tetraoxosíranu diceritého, tris(síran) ceritý pentahydrát, tris(síran) diceritý pentahydrát

Ce2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu ceritého, oktahydrát síranu diceritého, oktahydrát tetraoxosíranu ceritého, oktahydrát tetraoxosíranu diceritého, tris(síran) ceritý oktahydrát, tris(síran) diceritý oktahydrát

Ce2(SO4)3.9H2O nonahydrát síranu ceritého, nonahydrát síranu diceritého, nonahydrát tetraoxosíranu ceritého, nonahydrát tetraoxosíranu diceritého, tris(síran) ceritý nonahydrát, tris(síran) diceritý nonahydrát

Ce2(WO4)3 wolframan ceritý, wolframan diceritý, tetraoxowolframan ceritý, tetrao-xowolframan diceritý, tris(wolframan) ceritý, tris(wolframan) diceritý

Ce2O3 oxid ceritý

Ce2S3 sulfid ceritý

CeB6 hexaborid ceru

CeBr3 bromid ceritý

CeBr3.H2O monohydrát bromidu ceritého

CeBrO bromid-oxid ceritý

CeC2 dikarbid ceru

CeCl3 chlorid ceritý

CeClO chlorid-oxid ceritý

CeF3 fluorid ceritý

CeF4.H2O monohydrát fluoridu ceričitého

CeFO fluorid-oxid ceritý

CeI3 jodid ceritý

CeI3.9H2O nonahydrát jodidu ceritého

CeN nitrid ceritý

CeNbO4 niobičnan ceritý, tetraoxoniobičnan ceritý

CeO2 oxid ceričitý

CePO4 fosforečnan ceritý, tetraoxofosforečnan ceritý

CeVO4 vanadičnan ceritý, tetraoxovanadičnan ceritý

Cf kalifornium

CF2O difluorid-oxid uhličitý

Cf2O3 oxid kalifornitý

Cf2S3 sulfid kalifornitý

CF3I trifluorid-jodid uhličitý

CF4 fluorid uhličitý

CfBr3.6H2O hexahydrát bromidu kalifornitého

CfBrO bromid-oxid kalifornitý

CfCl3 chlorid kalifornitý

CfClO chlorid-oxid kalifornitý

CfF3 fluorid kalifornitý

CfFO fluorid-oxid kalifornitý

CfI3 jodid kalifornitý

CfIO jodid-oxid kalifornitý

CfO2 oxid kaliforničitý

CI4 jodid uhličitý

Cl chlor

Cl2O oxid chlorný

Cl2O7 oxid chloristý

ClCN chlorkyan, chlorid kyanu

ClF fluorid chlorný

ClF3 fluorid chloritý

ClF5 fluorid chlorečný

ClFO2 fluorid-dioxid chlorečný

ClFO3 fluorid-trioxid chloristý

ClO2 oxid chloričitý

Cm curium

Cm2O3 oxid curitý

Cm2S3 sulfid curitý

CmBr3 bromid curitý

CmCl3 chlorid curitý

CmF3 fluorid curitý

CmF4 fluorid curičitý

CmI3 jodid curitý

CmO2 oxid curičitý

CmPO4 fosforečnan curitý, tetraoxofosforečnan curitý

Co kobalt

CO oxid

Co(BrO3)2.6H2O hexahydrát bromičnanu kobaltnatého, hexahydrát trioxobromičnanu kobaltnatého, bis(bromičnan) kobaltnatý hexahydrát

Co(ClO4)2.6H2O hexahydrát chloristanu kobaltnatého, hexahydrát tetraoxochloristanu kobaltnatého, bis(chloristan) kobaltnatý hexahydrát

Co(CN)2 kyanid kobaltnatý

Co(CN)2.2H2O dihydrát kyanidu kobaltnatého

Co(IO3)2 jodičnan kobaltnatý, trioxojodičnan kobaltnatý, bis(jodičnan) kobaltnatý

Co(IO3)2.2H2O dihydrát jodičnanu kobaltnatého, dihydrát trioxojodičnanu kobaltnatého, bis(jodičnan) kobaltnatý dihydrát

Co(NO3)2.6H2O hexahydrát dusičnanu kobaltnatého, hexahydrát trioxodusičnanu kobalt¬natého, bis(dusičnan) kobaltnatý hexahydrát

Co(OH)2 hydroxid kobaltnatý

Co(SCN)2 thiokyanatan kobaltnatý

CO2 oxid uhličitý

Co2(CO)8 oktakarbonyldikobalt

Co2As arsenid dikobaltu

Co2As3 triarsenid dikobaltu

Co2C karbid dikobaltu

Co2P fosfid dikobaltu

Co2S3 sulfid kobaltitý

Co2Si silicid dikobaltu

Co2TiO4 titaničitan dikobaltnatý, tetraoxotitaničitan kobaltnatý, tetraoxotitaničitan diko¬baltnatý

Co3(AsO4)2 arseničnan trikobaltnatý, tetraoxoarseničnan kobaltnatý, tetraoxoarseničnan trikobaltnatý, bis(arseničnan) trikobaltnatý

Co3(AsO4)2.8H2O oktahydrát arseničnanu trikobaltnatého, oktahydrát tetraoxoarsenič-nanu kobaltnatého, oktahydrát tetraoxoarseničnanu trikobaltnatého, bis(arseničnan) trikobalt¬natý oktahydrát

Co3(PO4)2 fosforečnan trikobaltnatý, tetraoxofosforečnan kobaltnatý, tetraoxofosforečnan trikobaltnatý, bis(fosforečnan) trikobaltnatý

Co3(PO4)2.8H2O oktahydrát fosforečnanu trikobaltnatého, oktahydrát tetraoxofosforeč-nanu kobaltnatého, oktahydrát tetraoxofosforečnanu trikobaltnatého, bis(fosforečnan) triko¬baltnatý oktahydrát

Co3O4 tetraoxid kobaltnato-dikobaltitý

CoO.Co2O3

Co3S4 tetrasulfid trikobaltu

Co4(CO)12 dodekakarbonyltetrakobalt

Co9S8 sulfid kobaltu

CoAs arsenid kobaltu

CoAs2 diarsenid kobaltu

CoAs3 triarsenid kobaltu

CoB borid kobaltu

CoBr2 bromid kobaltnatý

CoBr2.6H2O hexahydrát bromidu kobaltnatého

COCl2 chlorid karbonylu

CoCl2 chlorid kobaltnatý

CoCl2.2H2O dihydrát chloridu kobaltnatého

CoCl2.6H2O hexahydrát chloridu kobaltnatého

CoCO3 uhličitan kobaltnatý, trioxouhličitan kobaltnatý

CoF2 fluorid kobaltnatý

CoF3 fluorid kobaltitý

CoI2 jodid kobaltnatý

CoI2.6H2O hexahydrát jodidu kobaltnatého

CoO oxid kobaltnatý

COS oxid-sulfid uhličitý

CoS sulfid kobaltnatý

CoS2 disulfid kobaltu

COSe oxid-selenid uhličitý

CoSi silicid kobaltu

CoSi2 disilicid kobaltu

CoSO4 síran kobaltnatý, tetraoxosíran kobaltnatý

CoSO4.6H2O hexahydrát síranu kobaltnatého, hexahydrát tetraoxosíranu kobaltnatého

CoSO4.7H2O heptahydrát síranu kobaltnatého, heptahydrát tetraoxosíranu kobaltnatého

CoSO4.H2O monohydrát síranu kobaltnatého, monohydrát tetraoxosíranu kobaltnatého

Cr chrom

Cr(CO)6 hexakarbonyl chromu

Cr2(SO4)3 síran chromitý, síran dichromitý, tetraoxosíran chromitý, tetraoxosíran dichro-mitý, tris(síran) chromitý, tris(síran) dichromitý

Cr2N nitrid dichromu

Cr2O3 oxid chromitý

Cr2S3 sulfid chromitý

Cr3C2 dikarbid trichromu

Cr7C2 dikarbid heptachromu

CrAs arsenid chromu

CrB borid chromu

CrB2 diborid chromu

CrBr2 bromid chromnatý

CrBr3 bromid chromitý

CrCl2 chlorid chromnatý

CrCl3 chlorid chromitý

CrCl4 chlorid chromičitý

CrF2 fluorid chromnatý

CrF3 fluorid chromitý

CrF3.3H2O trihydrát fluoridu chromitého

CrI2 jodid chromnatý

CrI3 jodid chromitý

CrN nitrid chromitý, nitrid chromu

CrO oxid chromnatý

CrO2 oxid chromičitý

CrO2Cl2 chlorid chromylu

CrO3 oxid chromový

CrP fosfid chromu

CrPO4.6H2O hexahydrát fosforečnanu chromitého, hexahydrát tetraoxofosforečnanu chromitého

CrS sulfid chromnatý

CrSi silicid chromu

CrSi2 disilicid chromu

Cs cesium

Cs[AuCl4] tetrachlorozlatitan cesný

Cs[BF4] tetrafluoroboritan cesný

Cs[MnBr3] tribromomanganatan cesný

Cs[MnCl3] trichloromanganatan cesný

CS2 sulfid uhličitý, disulfid uhličitý, sirouhlík

Cs2[SiF6] hexafluorokřemičitan cesný

Cs2Cr2O7 dichroman cesný, dichroman dicesný, heptaoxodichroman cesný, heptaoxodi-chroman dicesný

Cs2CrO4 chroman cesný, chroman dicesný, tetraoxochroman cesný, tetraoxochroman di¬cesný

Cs2MoO4 molybdenan cesný, molybdenan dicesný, tetraoxomolybdenan cesný, tetraoxo¬molybdenan dicesný

Cs2O oxid cesný

Cs2O2 peroxid cesný

Cs2S2O6 dithionan cesný

Cs2S2O8 peroxodisíran cesný, peroxodisíran dicesný

Cs2SeO4 selenan cesný, selenan dicesný, tetraoxoselenan cesný, tetraoxoselenan dicesný

Cs2SO4 síran cesný, síran dicesný, tetraoxosíran cesný, tetraoxosíran dicesný

CsBr bromid cesný

CsBrO3 bromičnan cesný, trioxobromičnan cesný

CsCl chlorid cesný

CsClO3 chlorečnan cesný, trioxochlorečnan cesný

CsClO4 chloristan cesný, tetraoxochloristan cesný

CsCN kyanid cesný

CSe2 selenid uhličitý

CsF fluorid cesný

CsH hydrid cesný

CsHF2 hydrogendifluorid cesný

CsHSO4 hydrogensíran cesný, hydrogentetraoxosíran cesný

CsI jodid cesný

CsI3 trijodid cesný

CsIO3 jodičnan cesný, trioxojodičnan cesný

CsIO4 jodistan cesný, tetraoxojodistan cesný

CsMnO4 manganistan cesný, tetraoxomanganistan cesný

CsN3 azid cesný

CsNH2 amid cesný

CsNO3 dusičnan cesný, trioxodusičnan cesný

CsO2 hyperoxid cesný

CsOH hydroxid cesný

CsReO4 rhenistan cesný, tetraoxorhenistan cesný

CSSe sulfid-selenid uhličitý

CsTaO3 tantaličnan cesný, trioxotantaličnan cesný

CSTe sulfid-tellurid uhličitý

Cu měď

Cu(BO2)2 boritan měďnatý, dioxoboritan měďnatý, bis(boritan) měďnatý

Cu(BrO3)2.6H2O hexahydrát bromičnanu měďnatého, hexahydrát trioxobromičnanu měďnatého, bis(bromičnan) měďnatý hexahydrát

Cu(ClO3)2.6H2O hexahydrát chlorečnanu měďnatého, hexahydrát trioxochlorečnanu měďnatého, bis(chlorečnan) měďnatý hexahydrát

Cu(ClO4)2.6H2O hexahydrát chloristanu měďnatého, hexahydrát tetraoxochloristanu měďnatého, bis(chloristan) měďnatý hexahydrát

Cu(IO3)2 jodičnan měďnatý, trioxojodičnan měďnatý, bis(jodičnan) měďnatý

Cu(IO3)2.H2O monohydrát jodičnanu měďnatého, monohydrát trioxojodičnanu měďna-tého, bis(jodičnan) měďnatý monohydrát

Cu(N3)2 azid měďnatý

Cu(NO3)2 dusičnan měďnatý, trioxodusičnan měďnatý, bis(dusičnan) měďnatý

Cu(NO3)2.3H2O trihydrát dusičnanu měďnatého, trihydrát trioxodusičnanu měďnatého, bis(dusičnan) měďnatý trihydrát

Cu(NO3)2.6H2O hexahydrát dusičnanu měďnatého, hexahydrát trioxodusičnanu měďna¬tého, bis(dusičnan) měďnatý hexahydrát

Cu(OH)2 hydroxid měďnatý

Cu(SCN)2 thiokyanatan měďnatý

Cu2Br(OH)3 bromid-trihydroxid měďnatý

Cu2Cl(OH)3 chlorid-trihydroxid měďnatý

Cu2O oxid měďný

Cu2S sulfid měďný, minerál chalkosin

Cu2Se selenid měďný

Cu2SO4 síran měďný, síran diměďný, tetraoxosíran měďný, tetraoxosíran diměďný

Cu2Te tellurid měďný

Cu3(AsO4)2 arseničnan triměďnatý, tetraoxoarseničnan měďnatý, tetraoxoarseničnan tri-měďnatý, bis(arseničnan) triměďnatý

Cu3(AsO4)2.4H2O tetrahydrát arseničnanu triměďnatého, tetrahydrát tetraoxoarseničnanu měďnatého, tetrahydrát tetraoxoarseničnanu triměďnatého, bis(arseničnan) triměďnatý tetra¬hydrát

Cu3(CO3)2F2 bis(uhličitan)-difluorid triměďnatý

Cu3As arsenid trimědi

Cu3AsS4 tetrathioarseničnan měďný

Cu3N nitrid měďný

Cu3P fosfid trimědi

Cu3PS4 tetrathiofosforečnan měďný

Cu4O suboxid mědi

CuBr bromid měďný

CuBr2 bromid měďnatý

CuCl chlorid měďný

Cu2Cl2

CuCl(OH) chlorid-hydroxid měďnatý

CuCl.2H2O dihydrát chloridu měďného

Cu2Cl2.2H2O

CuCl2 chlorid měďnatý

CuCl2.2H2O dihydrát chloridu měďnatého

CuCN kyanid měďný

CuCr2O7.2H2O dihydrát dichromanu měďnatého, dihydrát heptaoxodichromanu měďna¬tého

CuF fluorid měďný

CuF2 fluorid měďnatý

CuF2.2H2O dihydrát fluoridu měďnatého

CuH hydrid měďný

CuI jodid měďný

CuN3 azid měďný

CuO oxid měďnatý

CuP2 difosfid mědi

CuS sulfid měďnatý, minerál covellin

CuSCN thiokyanatan měďný

CuSe selenid měďnatý

CuSeO3.2H2O dihydrát seleničitanu měďnatého, dihydrát trioxoseleničitanu měďnatého

CuSeO4.5H2O pentahydrát selenanu měďnatého, pentahydrát tetraoxoselenanu měďna-tého

CuSO3.H2O monohydrát siřičitanu měďnatého, monohydrát trioxosiřičitanu měďnatého

CuSO4 síran měďnatý, tetraoxosíran měďnatý

CuSO4.3H2O trihydrát síranu měďnatého, trihydrát tetraoxosíranu měďnatého

CuSO4.5H2O pentahydrát síranu měďnatého, pentahydrát tetraoxosíranu měďnatého

CuSO4.H2O monohydrát síranu měďnatého, monohydrát tetraoxosíranu měďnatého

Db dubnium

Dy dysprosium

Dy(BrO3)3.9H2O nonahydrát bromičnanu dysprositého, nonahydrát trioxobromičnanu dysprositého, tris(bromičnan) dysprositý nonahydrát

Dy(NO3)3.6H2O hexahydrát dusičnanu dysprositého, hexahydrát trioxodusičnanu dyspro¬sitého, tris(dusičnan) dysprositý hexahydrát

Dy2(CO3)3.4H2O tetrahydrát uhličitanu dysprositého, tetrahydrát uhličitanu didysprosi-tého, tetrahydrát trioxouhličitanu dysprositého, tetrahydrát trioxouhličitanu didysprositého, tris(uhličitan) dysprositý tetrahydrát, tris(uhličitan) didysprositý tetrahydrát

Dy2(MoO4)3 molybdenan dysprositý, molybdenan didysprositý, tetraoxomolybdenan dysprositý, tetraoxomolybdenan didysprositý, tris(molybdenan) dysprositý, tris(molybdenan) didysprositý

Dy2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu dysprositého, oktahydrát síranu didysprositého, okta¬hydrát tetraoxosíranu dysprositého, oktahydrát tetraoxosíranu didysprositého, tris(síran) dysprositý oktahydrát, tris(síran) didysprositý oktahydrát

DyBr3 bromid dysprositý

DyCl3 chlorid dysprositý

DyClO chlorid-oxid dysprositý

DyF3 fluorid dysprositý

DyI3 jodid dysprositý

DyNbO4 niobičnan dysprositý, tetraoxoniobičnan dysprositý

DyO(OH) oxid-hydroxid dysprositý

DyPO4.5H2O pentahydrát fosforečnanu dysprositého, pentahydrát tetraoxofosforečnanu dysprositého

DyVO4 vanadičnan dysprositý, tetraoxovanadičnan dysprositý

Er erbium

Er(NO3)3.5H2O pentahydrát dusičnanu erbitého, pentahydrát trioxodusičnanu erbitého, tris(dusičnan) erbitý pentahydrát

Er(OH)3 hydroxid erbitý

Er2(MoO4)3 molybdenan erbitý, molybdenan dierbitý, tetraoxomolybdenan erbitý, tetrao¬xomolybdenan dierbitý, tris(molybdenan) erbitý, tris(molybdenan) dierbitý

Er2(SO4)3 síran erbitý, síran dierbitý, tetraoxosíran erbitý, tetraoxosíran dierbitý, tris(síran) erbitý, tris(síran) dierbitý

Er2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu erbitého, oktahydrát síranu dierbitého, oktahydrát tetraoxosíranu erbitého, oktahydrát tetraoxosíranu dierbitého, tris(síran) erbitý oktahydrát, tris(síran) dierbitý oktahydrát

Er2O3 oxid erbitý

ErBr3 bromid erbitý

ErBr3.9H2O nonahydrát bromidu erbitého

ErBrO bromid-oxid erbitý

ErCl3 chlorid erbitý

ErCl3.6H2O hexahydrát chloridu erbitého

ErClO chlorid-oxid erbitý

ErF3 fluorid erbitý

ErI3 jodid erbitý

ErNbO4 niobičnan erbitý, tetraoxoniobičnan erbitý

ErO(OH) oxid-hydroxid erbitý

ErVO4 vanadičnan erbitý, tetraoxovanadičnan erbitý

Es einsteinium

Eu europium

Eu(NO3)3.6H2O hexahydrát dusičnanu europitého, hexahydrát trioxodusičnanu europi-tého, tris(dusičnan) europitý hexahydrát

Eu(OH)3 hydroxid europitý

Eu2(MoO4)3 molybdenan europitý, molybdenan dieuropitý, tetraoxomolybdenan europitý, tetraoxomolybdenan dieuropitý, tris(molybdenan) europitý, tris(molybdenan) dieuropitý

Eu2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu europitého, oktahydrát síranu dieuropitého, oktahydrát tetraoxosíranu europitého, oktahydrát tetraoxosíranu dieuropitého, tris(síran) europitý okta¬hydrát, tris(síran) dieuropitý oktahydrát

Eu2O3 oxid europitý

EuBr2 bromid europnatý

EuBr3 bromid europitý

EuBrO bromid-oxid europitý

EuCl2 chlorid europnatý

EuCl3 chlorid europitý

EuClO chlorid-oxid europitý

EuF2 fluorid europnatý

EuF3 fluorid europitý

EuI2 jodid europnatý

EuI3 jodid europitý

EuN nitrid europitý

EuNbO4 niobičnan europitý, tetraoxoniobičnan europitý

EuO(OH) oxid-hydroxid europitý

EuS sulfid europnatý

EuSO4 síran europnatý, tetraoxosíran europnatý

EuVO4 vanadičnan europitý, tetraoxovanadičnan europitý

F fluor

Fe železo

Fe(CO)5 pentakarbonyl železa

Fe(NO3)2.6H2O hexahydrát dusičnanu železnatého, hexahydrát trioxodusičnanu železna¬tého, bis(dusičnan) železnatý hexahydrát

Fe(NO3)3.9H2O nonahydrát dusičnanu železitého, nonahydrát trioxodusičnanu železitého, tris(dusičnan) železitý nonahydrát

Fe(OH)2 hydroxid železnatý

Fe(OH)3 hydroxid železitý

Fe(SCN)3 thiokyanatan železitý

Fe(SCN)3.5H2O pentahydrát thiokyanatanu železitého

Fe2(CO)9 nonakarbonyl diželeza

Fe2(SO4)3 síran železitý, síran diželezitý, tetraoxosíran železitý, tetraoxosíran diželezitý, tris(síran) železitý, tris(síran) diželezitý

Fe2(SO4)3.9H2O nonahydrát síranu železitého, nonahydrát síranu diželezitého, nonahydrát tetraoxosíranu železitého, nonahydrát tetraoxosíranu diželezitého, tris(síran) železitý nona¬hydrát, tris(síran) diželezitý nonahydrát

Fe2N nitrid diželeza

Fe2O3 oxid železitý

Fe2P fosfid diželeza

Fe2S3 sulfid železitý

Fe3(AsO4)2.2H2O dihydrát arseničnanu triželeznatého, dihydrát tetraoxoarseničnanu že-leznatého, dihydrát tetraoxoarseničnanu triželeznatého, bis(arseničnan) triželeznatý dihydrát

Fe3(PO4)2.8H2O oktahydrát fosforečnanu triželeznatého, oktahydrát tetraoxofosforečnanu železnatého, oktahydrát tetraoxofosforečnanu triželeznatého, bis(fosforečnan) triželeznatý oktahydrát

Fe3C karbid triželeza

Fe3O4 tetraoxid železnato-diželezitý


Fe3P fosfid triželeza

Fe3S4 tetrasulfid triželeza

Fe4(P2O7)3.9H2O nonahydrát difosforečnanu tetraželezitého, nonahydrát heptaoxodifosfo¬rečnanu železitého, nonahydrát heptaoxodifosforečnanu tetraželezitého, tris(difosforečnan) tetraželezitý nonahydrát

FeAs2 arsenid diželeza, minerál löllingit

AsS sulfid arsenu, minerál realgar

FeAsO4 arseničnan železitý, tetraoxoarseničnan železitý

FeBr2 bromid železnatý

FeBr3 bromid železitý

FeBr3.6H2O hexahydrát bromidu železitého

FeCl2 chlorid železnatý

FeCl2.2H2O dihydrát chloridu železnatého

FeCl2.4H2O tetrahydrát chloridu železnatého

FeCl2.6H2O hexahydrát chloridu železnatého

FeCl3 chlorid železitý

FeCl3.2H2O dihydrát chloridu železitého

FeCl3.6H2O hexahydrát chloridu železitého

FeCO3 uhličitan železnatý, trioxouhličitan železnatý

FeCr2O4 tetraoxid železnato-dichromitý

FeO.Cr2O3

FeF2 fluorid železnatý

FeF2.4H2O tetrahydrát fluoridu železnatého

FeF3 fluorid železitý

FeI2 jodid železnatý

FeO oxid železnatý

FePO4.2H2O dihydrát fosforečnanu železitého, dihydrát tetraoxofosforečnanu železitého

FeS sulfid železnatý, minerál troilit

FeS2 disulfid železa, minerál pyrit, markazit

FeSO4 síran železnatý, tetraoxosíran železnatý

FeSO4.4H2O tetrahydrát síranu železnatého, tetrahydrát tetraoxosíranu železnatého

FeSO4.7H2O heptahydrát síranu železnatého, heptahydrát tetraoxosíranu železnatého

FeSO4.H2O monohydrát síranu železnatého, monohydrát tetraoxosíranu železnatého

Fm fermium

Fr francium

Ga gallium

Ga2O oxid gallný

Ga2O3 oxid gallitý

Ga2S sulfid gallný

Ga2S3 sulfid gallitý

Ga2Se3 selenid gallitý

Ga2Te3 tellurid gallitý

GaAs arsenid gallitý

GaBr3 bromid gallitý

GaCl2 chlorid gallnatý

GaCl3 chlorid gallitý

GaF3 fluorid gallitý

GaI3 jodid gallitý

GaP fosfid gallitý

GaSb antimonid gallitý

Gd gadolinium

Gd(NO3)3.6H2O hexahydrát dusičnanu gadolinitého, hexahydrát trioxodusičnanu gadoli¬nitého, tris(dusičnan) gadolinitý hexahydrát

Gd(OH)3 hydroxid gadolinitý

Gd2(MoO4)3 molybdenan gadolinitý, molybdenan digadolinitý, tetraoxomolybdenan ga¬dolinitý, tetraoxomolybdenan digadolinitý, tris(molybdenan) gadolinitý, tris(molybdenan) digadolinitý

Gd2(SeO4)3.8H2O oktahydrát selenanu gadolinitého, oktahydrát selenanu digadolinitého, oktahydrát tetraoxoselenanu gadolinitého, oktahydrát tetraoxoselenanu digadolinitého, tris(selenan) gadolinitý oktahydrát, tris(selenan) digadolinitý oktahydrát

Gd2(SO4)3 síran gadolinitý, síran digadolinitý, tetraoxosíran gadolinitý, tetraoxosíran diga¬dolinitý, tris(síran) gadolinitý, tris(síran) digadolinitý

Gd2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu gadolinitého, oktahydrát síranu digadolinitého, okta¬hydrát tetraoxosíranu gadolinitého, oktahydrát tetraoxosíranu digadolinitého, tris(síran) gado¬linitý oktahydrát, tris(síran) digadolinitý oktahydrát

Gd2O3 oxid gadolinitý

Gd2S3 sulfid gadolinitý

GdBr3 bromid gadolinitý

GdBr3.6H2O hexahydrát bromidu gadolinitého

GdBrO bromid-oxid gadolinitý

GdCl3 chlorid gadolinitý

GdCl3.6H2O hexahydrát chloridu gadolinitého

GdClO chlorid-oxid gadolinitý

GdF3 fluorid gadolinitý

GdFO fluorid-oxid gadolinitý

GdI2 jodid gadolinatý

GdI3 jodid gadolinitý

GdN nitrid gadolinitý

GdNbO4 niobičnan gadolinitý, tetraoxoniobičnan gadolinitý

GdO(OH) oxid-hydroxid gadolinitý

GdVO4 vanadičnan gadolinitý, tetraoxovanadičnan gadolinitý

Ge germanium

GeBr4 bromid germaničitý

GeCl4 chlorid germaničitý

GeF4 fluorid germaničitý

GeH2Cl2 dichlorgerman

GeH4 german

GeHCl3 trichlorgerman

GeI4 jodid germaničitý

GeO2 oxid germaničitý

GeS sulfid germanatý

GeS2 sulfid germaničitý

H vodík

H2C2O5 kyselina diperoxouhličitá

H2CO3 kyselina uhličitá

H2Cr2O7 kyselina dichromová, kyselina heptaoxodichromová, kyselina dihydrogendichro¬mová

H2CrO4 kyselina chromová, kyselina tetraoxochromová, kyselina dihydrogenchromová

H2CS3 kyselina trithiouhličitá

H2MoO2S2 kyselina dithiomolybdenová

H2MoO4 kyselina molybdenová

H2NO2 kyselina nitroxylová

H2O voda, bezbarvá kapalina

H2O2 peroxid vodíku

D2O těžká voda

H2Po polonan

H2S kyselina sirovodíková

H2S sirovodík, sulfan

H2S2 dihydrogendisulfan

H2S2O3 kyselina thiosírová

H2S2O4 kyselina dithioničitá

H2S2O5 kyselina disiřičitá, kyselina pentaoxodisiřičitá, kyselina dihydrogendisiřičitá

H2S2O6 kyselina dithionová

H2S2O7 kyselina disírová, kyselina heptaoxodisírová, kyselina dihydrogendisírová

H2S2O8 kyselina peroxodisírová, kyselina dihydrogenperoxodisírová

H2S3 dihydrogentrisulfan

H2S4 dihydrogentetrasulfan

H2S5 dihydrogenpentasulfan

H2Se selan, selenovodík

H2SeO3 kyselina seleničitá

H2SeO4 kyselina selenová

H2SiO3 kyselina křemičitá, kyselina trioxokřemičitá, kyselina dihydrogenkřemičitá

H2SnS3 kyselina trithiocíničitá

H2SO3 kyselina siřičitá, kyselina trioxosiřičitá, kyselina dihydrogensiřičitá

H2SO4 kyselina sírová, kyselina tetraoxosírová, kyselina dihydrogensírová

H2SO5 kyselina peroxosírová

H2Te tellan, tellurovodík

H2TeO3 kyselina telluričitá

H2TeO4 kyselina tellurová, kyselina tetraoxotellurová, kyselina dihydrogentellurová

H2WO4 kyselina wolframová

H3AsO4 kyselina tetraoxoarseničná, kyselina trihydrogenarseničná

H3AsS4 kyselina tetrathioarseničná

H3BO3 kyselina trioxoboritá, kyselina trihydrogenboritá

H3PO2 kyselina dioxofosforná, kyselina trihydrogenfosforná

H3PO3 kyselina trioxofosforitá, kyselina trihydrogenfosforitá

H3PO4 kyselina tetraoxofosforečná, kyselina trihydrogenfosforečná

H3PO5 kyselina trihydrogenperoxofosforečná

H4P2O7 kyselina heptaoxodifosforečná, kyselina tetrahydrogendifosforečná

H4P2O8 kyselina tetrahydrogenperoxodifosforečná

H4SiO4 kyselina tetraoxokřemičitá, kyselina tetrahydrogenkřemičitá

H5IO6 kyselina hexaoxojodistá, kyselina pentahydrogenjodistá

H6Si2O7 kyselina heptaoxodikřemičitá, kyselina hexahydrogendikřemičitá

H6TeO6 kyselina hexaoxotellurová, kyselina hexahydrogentellurová

HBO2 kyselina boritá, kyselina dioxoboritá, kyselina hydrogenboritá

HBr bromovodík

HBr kyselina bromovodíková

HBrO kyselina bromná

HBrO3 kyselina bromičná

HBrO4 kyselina bromistá

HCl chlorovodík

HClO kyselina chlorná

HClO2 kyselina chloritá

HClO3 kyselina chlorečná

HClO4 kyselina chloristá

HCN kyanovodík

HCN kyselina kyanovodíková

He hélium

HF fluorovodík

Hf hafnium

HF kyselina fluorovodíková

HfB2 diborid hafnia

HfC karbid hafnia

HfCl4 chlorid hafničitý

HfF4 fluorid hafničitý

HfN nitrid hafnia

HfO2 oxid hafničitý

HfP2O7 difosforečnan hafničitý, heptaoxodifosforečnan hafničitý

Hg rtuť

Hg(BrO3)2.2H2O dihydrát bromičnanu rtuťnatého, dihydrát trioxobromičnanu rtuťnatého, bis(bromičnan) rtuťnatý dihydrát

Hg(ClO3)2 chlorečnan rtuťnatý, trioxochlorečnan rtuťnatý, bis(chlorečnan) rtuťnatý

Hg(ClO4)2.6H2O hexahydrát chloristanu rtuťnatého, hexahydrát tetraoxochloristanu rtuť¬natého, bis(chloristan) rtuťnatý hexahydrát

Hg(CN)2 kyanid rtuťnatý

Hg(IO3)2 jodičnan rtuťnatý, trioxojodičnan rtuťnatý, bis(jodičnan) rtuťnatý

Hg(NO2)2 dusitan rtuťnatý, dioxodusitan rtuťnatý, bis(dusitan) rtuťnatý

Hg(NO3)2.1/2H2O hemihydrát dusičnanu rtuťnatého, hemihydrát trioxodusičnanu rtuťna¬tého, bis(dusičnan) rtuťnatý hemihydrát

Hg(NO3)2.H2O monohydrát dusičnanu rtuťnatého, monohydrát trioxodusičnanu rtuťna-tého, bis(dusičnan) rtuťnatý monohydrát

Hg(SCN)2 thiokyanatan rtuťnatý

Hg2CO3 uhličitan rtuťný, uhličitan dirtuťný, trioxouhličitan rtuťný, trioxouhličitan dirtuťný

Hg2CrO4 chroman rtuťný, chroman dirtuťný, tetraoxochroman rtuťný, tetraoxochroman dirtuťný

Hg2O oxid rtuťný

Hg2S sulfid rtuťný

Hg2SeO4 selenan rtuťný, selenan dirtuťný, tetraoxoselenan rtuťný, tetraoxoselenan dirtuťný

Hg2SO4 síran rtuťný, síran dirtuťný, tetraoxosíran rtuťný, tetraoxosíran dirtuťný

Hg3N2 nitrid rtuťnatý

Hg3TeO6 telluran trirtuťnatý, hexaoxotelluran rtuťnatý, hexaoxotelluran trirtuťnatý

HgBr bromid rtuťný

Hg2Br2

HgBr2 bromid rtuťnatý

HgBrO3 bromičnan rtuťný

Hg2(BrO3)2 trioxobromičnan rtuťný

HgCl chlorid rtuťný

Hg2Cl2

HgCl2 chlorid rtuťnatý

HgClO3 chlorečnan rtuťný

Hg2(ClO3)2 trioxochlorečnan rtuťný

HgCN kyanid rtuťný

Hg2(CN)2

HgCrO4 chroman rtuťnatý, tetraoxochroman rtuťnatý

HgF fluorid rtuťný

Hg2F2

HgF2 fluorid rtuťnatý

HgI jodid rtuťný

Hg2I2

HgI2 jodid rtuťnatý

HgIO3 jodičnan rtuťný

Hg2(IO3)2 trioxojodičnan rtuťný

HgN3 azid rtuťný

Hg2(N3)2

HgNO2 dusitan rtuťný

Hg2(NO2)2 dioxodusitan rtuťný

HgNO3.2H2O dihydrát dusičnanu rtuťného

Hg2(NO3)2.2H2O dihydrát trioxodusičnanu rtuťného

HgO oxid rtuťnatý

HgO2 peroxid rtuťnatý

HgS sulfid rtuťnatý, minerál cinabarit = rumělka

HgSCN thiokyanatan rtuťný

Hg2(SCN)2

HgSe selenid rtuťnatý

HgSeO4 selenan rtuťnatý, tetraoxoselenan rtuťnatý

HgSO4 síran rtuťnatý, tetraoxosíran rtuťnatý

HgTe tellurid rtuťnatý

HI jodovodík

HI kyselina jodovodíková

HIO3 kyselina jodičná

HN3 azidovodík, azoimid

HN3 kyselina azidovodíková

HNCO kyselina isokyanatá

HNO2 kyselina dusitá

HNO3 kyselina dusičná

HNO3 kyselina peroxodusitá

HNO4 kyselina peroxodusičná

Ho holmium

Ho(NO3)3.5H2O pentahydrát dusičnanu holmitého, pentahydrát trioxodusičnanu holmi-tého, tris(dusičnan) holmitý pentahydrát

Ho(OH)3 hydroxid holmitý

Ho2(MoO4)3 molybdenan holmitý, molybdenan diholmitý, tetraoxomolybdenan holmitý, tetraoxomolybdenan diholmitý, tris(molybdenan) holmitý, tris(molybdenan) diholmitý

Ho2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu holmitého, oktahydrát síranu diholmitého, oktahydrát tetraoxosíranu holmitého, oktahydrát tetraoxosíranu diholmitého, tris(síran) holmitý oktahyd¬rát, tris(síran) diholmitý oktahydrát

Ho2O3 oxid holmitý

HoBr3 bromid holmitý

HoCl3 chlorid holmitý

HoClO chlorid-oxid holmitý

HOCN kyselina kyanatá

HoF3 fluorid holmitý

HoFO fluorid-oxid holmitý

HoI3 jodid holmitý

HoNbO4 niobičnan holmitý, tetraoxoniobičnan holmitý

HONC kyselina fulminová

HoO(OH) oxid-hydroxid holmitý

HoVO4 vanadičnan holmitý, tetraoxovanadičnan holmitý

HPO3 kyselina fosforečná, kyselina trioxofosforečná, kyselina hydrogenfosforečná

Hs hassium

HSCN kyselina thiokyanatá

HSO3F kyselina fluorosírová

I jod

I2O5 oxid jodičný

IBr bromid jodný

ICl chlorid jodný

ICl3 chlorid joditý

ICN jodkyan, jodid kyanu

IF5 fluorid jodičný

IF7 fluorid jodistý

In indium

In(IO3)3 jodičnan inditý, trioxojodičnan inditý, tris(jodičnan) inditý

In(NO3)3.3H2O trihydrát dusičnanu inditého, trihydrát trioxodusičnanu inditého, tris(dusičnan) inditý trihydrát

In(OH)3 hydroxid inditý

In2(SO4)3 síran inditý, síran diinditý, tetraoxosíran inditý, tetraoxosíran diinditý, tris(síran) inditý, tris(síran) diinditý

In2O oxid indný

In2O3 oxid inditý

In2S sulfid indný

In2S3 sulfid inditý

In2Se3 selenid inditý

In2Te3 tellurid inditý

InBO3 boritan inditý, trioxoboritan inditý

InBr bromid indný

InBr3 bromid inditý

InCl chlorid indný

InCl3 chlorid inditý

InF3 fluorid inditý

InF3.3H2O trihydrát fluoridu inditého

InI jodid indný

InI3 jodid inditý

InSb antimonid inditý

Ir iridium

IrBr3.4H2O tetrahydrát bromidu iriditého

IrCl3 chlorid iriditý

IrF6 fluorid iridový

IrI3 jodid iriditý

IrO2 oxid iridičitý

IrS2 sulfid iridičitý

K draslík

K[Ag(CN)2] dikyanostříbrnan draselný

K[Au(CN)2] dikyanozlatnatan draselný

K[AuCl4] tetrachlorozlatitan draselný

K[AuI4] tetrajodozlatitan draselný

K[BF4] tetrafluoroboritan draselný

K[Cd(CN)4] tetrakyanokademnatan draselný

K[Cd(NO2)3] trinitrokademnatan draselný

K[CdCl3] trichlorokademnatan draselný

K[Co(NH3)2(NO2)4] diammin-tetranitrokobaltitan draselný

K[CrClO3] chloro-trioxochroman draselný

K[CrFO3] fluoro-trioxochroman draselný

K[HgI3] trijodortuťnatan draselný

K[MnCl3] trichloromanganatan draselný

K[PF6] hexafluorofosforečnan draselný

K2[Hg(CN)4] tetrakyanortuťnatan draselný

K2[Hg(SCN)4] tetrathiokyanatortuťnatan draselný

K2[HgI4] tetrajodortuťnatan draselný

K2[IrCl6] hexachloroiridičitan draselný

K2[MnF6] hexafluoromanganičitan draselný

K2[Ni(CN)4] tetrakyanonikelnatan draselný

K2[NiF4] tetrafluoronikelnatan draselný

K2[PbCl6] hexachloroolovičitan draselný

K2[PdCl4] tetrachloropalladnatan draselný

K2[PdCl6] hexachloropalladičitan draselný

K2[PtBr6] hexabromoplatičitan draselný

K2[PtCl4] tetrachloroplatnatan draselný

K2[PtCl6] hexachloroplatičitan draselný

K2[ReCl6] hexachlororheničitan draselný

K2[SeBr6] hexabromoseleničitan draselný

K2[SiF6] hexafluorokřemičitan draselný

K2[TaF7] heptafluorotantaličnan draselný

K2[Zn(CN)4] tetrakyanozinečnatan draselný

K2[ZrF6] hexafluorozirkoničitan draselný

K2CO3 uhličitan draselný, uhličitan didraselný, trioxouhličitan draselný, trioxouhličitan didraselný

K2CO3.3/2H2O seskvihydrát uhličitanu draselného, seskvihydrát uhličitanu didraselného, seskvihydrát trioxouhličitanu draselného, seskvihydrát trioxouhličitanu didraselného

K2Cr2O7 dichroman draselný, dichroman didraselný, heptaoxodichroman draselný, heptao¬xodichroman didraselný

K2Cr3O10 trichroman draselný, trichroman didraselný, dekaoxotrichroman draselný, deka¬oxotrichroman didraselný

K2CrO4 chroman draselný, chroman didraselný, tetraoxochroman draselný, tetraoxochro¬man didraselný

K2CrO5 peroxochroman draselný, peroxochroman didraselný

K2HAsO4 hydrogenarseničnan draselný, hydrogenarseničnan didraselný, hydrogentetrao¬xoarseničnan draselný, hydrogentetraoxoarseničnan didraselný

K2HPO4 hydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan didraselný, hydrogentetrao¬xofosforečnan draselný, hydrogentetraoxofosforečnan didraselný

K2Mn(SO4)2 síran draselno-manganatý

K2MnO4 manganan draselný, manganan didraselný, tetraoxomanganan draselný, tetraoxo¬manganan didraselný

K2Mo2O7 dimolybdenan draselný, dimolybdenan didraselný, heptaoxodimolybdenan dra¬selný, heptaoxodimolybdenan didraselný

K2Mo3O10 trimolybdenan draselný, trimolybdenan didraselný, dekaoxotrimolybdenan dra¬selný, dekaoxotrimolybdenan didraselný

K2Mo4O13 tetramolybdenan draselný, tetramolybdenan didraselný, 13-oxotetramolybdenan draselný, 13-oxotetramolybdenan didraselný

K2MoO4 molybdenan draselný, molybdenan didraselný, tetraoxomolybdenan draselný, tetraoxomolybdenan didraselný

K2O oxid draselný

K2O2 peroxid draselný

K2S sulfid draselný

K2S2 disulfid didraselný

K2S2O3 thiosíran draselný

K2S2O5 disiřičitan draselný, disiřičitan didraselný, pentaoxodisiřičitan draselný, pentaoxo¬disiřičitan didraselný

K2S2O6 dithionan draselný

K2S2O7 disíran draselný, disíran didraselný, heptaoxodisíran draselný, heptaoxodisíran di¬draselný

K2S2O8 peroxodisíran draselný, peroxodisíran didraselný

K2S3 trisulfid didraselný

K2S3O6 trithionan draselný

K2S4 tetrasulfid didraselný

K2S4O6 tetrathionan draselný

K2S5O6 pentathionan draselný

K2Se selenid draselný

K2SeO4 selenan draselný, selenan didraselný, tetraoxoselenan draselný, tetraoxoselenan didraselný

K2Si2O5 dikřemičitan draselný, dikřemičitan didraselný, pentaoxodikřemičitan draselný, pentaoxodikřemičitan didraselný

K2SiO3 křemičitan draselný, křemičitan didraselný, trioxokřemičitan draselný, trioxokřemi¬čitan didraselný

K2SO3 siřičitan draselný, siřičitan didraselný, trioxosiřičitan draselný, trioxosiřičitan didra¬selný

K2SO4 síran draselný, síran didraselný, tetraoxosíran draselný, tetraoxosíran didraselný

K2Te tellurid draselný

K2Ti2O5 dititaničitan draselný, dititaničitan didraselný, pentaoxodititaničitan draselný, pentaoxodititaničitan didraselný

K2UO4 uranan draselný, uranan didraselný, tetraoxouranan draselný, tetraoxouranan didra¬selný

K2WO4.2H2O dihydrát wolframanu draselného, dihydrát wolframanu didraselného, dihyd¬rát tetraoxowolframanu draselného, dihydrát tetraoxowolframanu didraselného

K3[Co(NO2)6] hexanitrokobaltitan draselný

K3[Cr(CN)6] hexakyanochromitan draselný

K3[Fe(CN)6] hexakyanoželezitan draselný

K3AsO3 arsenitan tridraselný, trioxoarsenitan draselný, trioxoarsenitan tridraselný

K3AsO4 arseničnan tridraselný, tetraoxoarseničnan draselný, tetraoxoarseničnan tridraselný

K3MnO4 manganičnan tridraselný, tetraoxomanganičnan draselný, tetraoxomanganičnan tridraselný

K3PO4 fosforečnan tridraselný, tetraoxofosforečnan draselný, tetraoxofosforečnan tridra¬selný

K4[PbF6] hexafluoroolovnatan draselný

K5P3O10 trifosforečnan pentadraselný, dekaoxotrifosforečnan draselný, dekaoxotrifosforeč¬nan pentadraselný

KAl(SO4)2 síran draselno-hlinitý

KBO2 boritan draselný, dioxoboritan draselný

KBr bromid draselný

KBrO3 bromičnan draselný, trioxobromičnan draselný

KCl chlorid draselný

KClO3 chlorečnan draselný, trioxochlorečnan draselný

KClO4 chloristan draselný, tetraoxochloristan draselný

KCN kyanid draselný

KCr(SO4)2 síran draselno-chromitý

KCrS2 dithiochromitan draselný

KF fluorid draselný

KF.2H2O dihydrát fluoridu draselného

KH hydrid draselný

KH2AsO4 dihydrogenarseničnan draselný, dihydrogentetraoxoarseničnan draselný

KH2PO3 dihydrogenfosforitan draselný, dihydrogentrioxofosforitan draselný

KH2PO4 dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrogentetraoxofosforečnan draselný

KHCO3 hydrogenuhličitan draselný, hydrogentrioxouhličitan draselný

KHF2 hydrogendifluorid draselný

KHS hydrogensulfid draselný

KHSeO4 hydrogenselenan draselný, hydrogentetraoxoselenan draselný

KHSO4 hydrogensíran draselný, hydrogentetraoxosíran draselný

KI jodid draselný

KIO3 jodičnan draselný, trioxojodičnan draselný

KIO4 jodistan draselný, tetraoxojodistan draselný

KMnO4 manganistan draselný, tetraoxomanganistan draselný

KN3 azid draselný

KNH2 amid draselný

KNO2 dusitan draselný, dioxodusitan draselný

KNO3 dusičnan draselný, trioxodusičnan draselný

KO2 hyperoxid draselný

K2O4

KOCN kyanatan draselný

KOH hydroxid draselný

Kr krypton

KReO4 rhenistan draselný, tetraoxorhenistan draselný

KRuO4 ruthenistan draselný, tetraoxoruthenistan draselný

KSCN thiokyanatan draselný

KSrPO4 fosforečnan draselno-strontnatý

KTaO3 tantaličnan draselný, trioxotantaličnan draselný

KVO3 vanadičnan draselný, trioxovanadičnan draselný

La lanthan

La(BrO3)3.9H2O nonahydrát bromičnanu lanthanitého, nonahydrát trioxobromičnanu lanthanitého, tris(bromičnan) lanthanitý nonahydrát

La(IO3)3 jodičnan lanthanitý, trioxojodičnan lanthanitý, tris(jodičnan) lanthanitý

La(NO3)3.6H2O hexahydrát dusičnanu lanthanitého, hexahydrát trioxodusičnanu lantha¬nitého, tris(dusičnan) lanthanitý hexahydrát

La(OH)3 hydroxid lanthanitý

La2(CO3)3.8H2O oktahydrát uhličitanu lanthanitého, oktahydrát uhličitanu dilanthanitého, oktahydrát trioxouhličitanu lanthanitého, oktahydrát trioxouhličitanu dilanthanitého, tris(uhličitan) lanthanitý oktahydrát, tris(uhličitan) dilanthanitý oktahydrát

La2(MoO4)3 molybdenan lanthanitý, molybdenan dilanthanitý, tetraoxomolybdenan lanthanitý, tetraoxomolybdenan dilanthanitý, tris(molybdenan) lanthanitý, tris(molybdenan) dilanthanitý

La2(SO4)3 síran lanthanitý, síran dilanthanitý, tetraoxosíran lanthanitý, tetraoxosíran di-lanthanitý, tris(síran) lanthanitý, tris(síran) dilanthanitý

La2(SO4)3.9H2O nonahydrát síranu lanthanitého, nonahydrát síranu dilanthanitého, nona¬hydrát tetraoxosíranu lanthanitého, nonahydrát tetraoxosíranu dilanthanitého, tris(síran) lanthanitý nonahydrát, tris(síran) dilanthanitý nonahydrát

La2O3 oxid lanthanitý

La2S3 sulfid lanthanitý

LaB6 hexaborid lanthanu

LaBr3 bromid lanthanitý

LaBr3.7H2O heptahydrát bromidu lanthanitého

LaBrO bromid-oxid lanthanitý

LaC2 dikarbid lanthanu

LaCl3 chlorid lanthanitý

LaCl3.7H2O heptahydrát chloridu lanthanitého

LaClO chlorid-oxid lanthanitý

LaF3 fluorid lanthanitý

LaFO fluorid-oxid lanthanitý

LaI3 jodid lanthanitý

LaN nitrid lanthanitý

LaNbO4 niobičnan lanthanitý, tetraoxoniobičnan lanthanitý

LaO(OH) oxid-hydroxid lanthanitý

LaPO4 fosforečnan lanthanitý, tetraoxofosforečnan lanthanitý

Li lithium

Li2[PbF6] hexafluoroolovičitan lithný

Li2CO3 uhličitan lithný, uhličitan dilithný, trioxouhličitan lithný, trioxouhličitan dilithný

Li2MnO3 manganičitan lithný, manganičitan dilithný, trioxomanganičitan lithný, trioxo-manganičitan dilithný

Li2MoO4 molybdenan lithný, molybdenan dilithný, tetraoxomolybdenan lithný, tetraoxo¬molybdenan dilithný

Li2O oxid lithný

Li2S sulfid lithný

Li2SeO4.H2O monohydrát selenanu lithného, monohydrát selenanu dilithného, monohyd¬rát tetraoxoselenanu lithného, monohydrát tetraoxoselenanu dilithného

Li2SiO3 křemičitan lithný, křemičitan dilithný, trioxokřemičitan lithný, trioxokřemičitan dilithný

Li2SO4 síran lithný, síran dilithný, tetraoxosíran lithný, tetraoxosíran dilithný

Li2SO4.H2O monohydrát síranu lithného, monohydrát síranu dilithného, monohydrát tetra¬oxosíranu lithného, monohydrát tetraoxosíranu dilithného

Li2TiO3 titaničitan lithný, titaničitan dilithný, trioxotitaničitan lithný, trioxotitaničitan dili¬thný

Li2WO4 wolframan lithný, wolframan dilithný, tetraoxowolframan lithný, tetraoxowolfra¬man dilithný

Li3N nitrid lithný

Li4SiO4 křemičitan tetralithný, tetraoxokřemičitan lithný, tetraoxokřemičitan tetralithný

LiAlO2 hlinitan lithný, dioxohlinitan lithný

LiBr bromid lithný

LiCl chlorid lithný

LiCl.3H2O trihydrát chloridu lithného

LiClO4 chloristan lithný, tetraoxochloristan lithný

LiF fluorid lithný

LiH hydrid lithný

LiHSO4 hydrogensíran lithný, hydrogentetraoxosíran lithný

LiI jodid lithný

LiMnO4.3H2O trihydrát manganistanu lithného, trihydrát tetraoxomanganistanu lithného

LiNO2 dusitan lithný, dioxodusitan lithný

LiNO3 dusičnan lithný, trioxodusičnan lithný

LiOH hydroxid lithný

LiTaO3 tantaličnan lithný, trioxotantaličnan lithný

Lr lawrencium

Lu lutecium

Lu(NO3)3.5H2O pentahydrát dusičnanu lutecitého, pentahydrát trioxodusičnanu luteci-tého, tris(dusičnan) lutecitý pentahydrát

Lu(OH)3 hydroxid lutecitý

Lu2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu lutecitého, oktahydrát síranu dilutecitého, oktahydrát tetraoxosíranu lutecitého, oktahydrát tetraoxosíranu dilutecitého, tris(síran) lutecitý oktahyd¬rát, tris(síran) dilutecitý oktahydrát

Lu2O3 oxid lutecitý

LuBr3 bromid lutecitý

LuCl3 chlorid lutecitý

LuF3 fluorid lutecitý

LuI3 jodid lutecitý

LuNbO4 niobičnan lutecitý, tetraoxoniobičnan lutecitý

LuO(OH) oxid-hydroxid lutecitý

LuVO4 vanadičnan lutecitý, tetraoxovanadičnan lutecitý

Md mendelevium

Mg hořčík

Mg(BrO3)2.6H2O hexahydrát bromičnanu hořečnatého, hexahydrát trioxobromičnanu hořečnatého, bis(bromičnan) hořečnatý hexahydrát

Mg(ClO3)2.6H2O hexahydrát chlorečnanu hořečnatého, hexahydrát trioxochlorečnanu hořečnatého, bis(chlorečnan) hořečnatý hexahydrát

Mg(ClO4)2 chloristan hořečnatý, tetraoxochloristan hořečnatý, bis(chloristan) hořečnatý

Mg(ClO4)2.6H2O hexahydrát chloristanu hořečnatého, hexahydrát tetraoxochloristanu hořečnatého, bis(chloristan) hořečnatý hexahydrát

Mg(NO3)2.6H2O hexahydrát dusičnanu hořečnatého, hexahydrát trioxodusičnanu hořeč¬natého, bis(dusičnan) hořečnatý hexahydrát

Mg(OH)2 hydroxid hořečnatý

Mg(SbO3)2.12H2O dodekahydrát antimoničnanu hořečnatého, dodekahydrát trioxoanti-moničnanu hořečnatého, bis(antimoničnan) hořečnatý dodekahydrát

Mg2P2O7 difosforečnan dihořečnatý, heptaoxodifosforečnan hořečnatý, heptaoxodifosfo¬rečnan dihořečnatý

Mg2SiO4 křemičitan dihořečnatý, tetraoxokřemičitan hořečnatý, tetraoxokřemičitan diho¬řečnatý

Mg2TiO4 titaničitan dihořečnatý, tetraoxotitaničitan hořečnatý, tetraoxotitaničitan dihořeč¬natý

Mg3(PO4)2 fosforečnan trihořečnatý, tetraoxofosforečnan hořečnatý, tetraoxofosforečnan trihořečnatý, bis(fosforečnan) trihořečnatý

Mg3(PO4)2.8H2O oktahydrát fosforečnanu trihořečnatého, oktahydrát tetraoxofosforeč-nanu hořečnatého, oktahydrát tetraoxofosforečnanu trihořečnatého, bis(fosforečnan) trihořeč¬natý oktahydrát

Mg3As2 arsenid hořečnatý

Mg3N2 nitrid hořečnatý

Mg3P2 fosfid hořečnatý

MgAl2O4 tetraoxid hořečnato-dihlinitý

MgO.Al2O3

MgBr2 bromid hořečnatý

MgBr2.6H2O hexahydrát bromidu hořečnatého

MgCl2 chlorid hořečnatý

MgCl2.6H2O hexahydrát chloridu hořečnatého

MgCO3 uhličitan hořečnatý, trioxouhličitan hořečnatý

MgCO3.3H2O trihydrát uhličitanu hořečnatého, trihydrát trioxouhličitanu hořečnatého

MgCO3.5H2O pentahydrát uhličitanu hořečnatého, pentahydrát trioxouhličitanu hořečna¬tého

MgCr2O4 tetraoxid hořečnato-dichromitý

MgO.Cr2O3

MgCrO4 chroman hořečnatý, tetraoxochroman hořečnatý

MgCrO4.7H2O heptahydrát chromanu hořečnatého, heptahydrát tetraoxochromanu ho-řečnatého

MgF2 fluorid hořečnatý

MgHAsO4.7H2O heptahydrát hydrogenarseničnanu hořečnatého, heptahydrát hydrogen¬tetraoxoarseničnanu hořečnatého

MgHPO4.7H2O heptahydrát hydrogenfosforečnanu hořečnatého, heptahydrát hydrogen¬tetraoxofosforečnanu hořečnatého

MgI2 jodid hořečnatý

MgMoO4 molybdenan hořečnatý, tetraoxomolybdenan hořečnatý

MgO oxid hořečnatý

MgPb(CO3)2 uhličitan hořečnato-olovnatý

MgS sulfid hořečnatý

MgS2O3.6H2O hexahydrát thiosíranu hořečnatého

MgSe selenid hořečnatý

MgSeO4.6H2O hexahydrát selenanu hořečnatého, hexahydrát tetraoxoselenanu hořečna-tého

MgSiO3 křemičitan hořečnatý, trioxokřemičitan hořečnatý

MgSO3.6H2O hexahydrát siřičitanu hořečnatého, hexahydrát trioxosiřičitanu hořečnatého

MgSO4 síran hořečnatý, tetraoxosíran hořečnatý

MgSO4.4H2O tetrahydrát síranu hořečnatého, tetrahydrát tetraoxosíranu hořečnatého

MgSO4.5H2O pentahydrát síranu hořečnatého, pentahydrát tetraoxosíranu hořečnatého

MgSO4.6H2O hexahydrát síranu hořečnatého, hexahydrát tetraoxosíranu hořečnatého

MgSO4.7H2O heptahydrát síranu hořečnatého, heptahydrát tetraoxosíranu hořečnatého

MgSO4.H2O monohydrát síranu hořečnatého, monohydrát tetraoxosíranu hořečnatého

MgTe tellurid hořečnatý

MgTiO3 titaničitan hořečnatý, trioxotitaničitan hořečnatý

MgTiO3 trioxid hořečnato-titaničitý

MgO.TiO2

MgWO4 wolframan hořečnatý, tetraoxowolframan hořečnatý

Mn mangan

Mn(ClO4)2 chloristan manganatý, tetraoxochloristan manganatý, bis(chloristan) manganatý

Mn(H2PO4)2.3H2O trihydrát dihydrogenfosforečnanu manganatého, trihydrát dihydro-gentetraoxofosforečnanu manganatého, bis(dihydrogenfosforečnan) manganatý trihydrát

Mn(IO3)2 jodičnan manganatý, trioxojodičnan manganatý, bis(jodičnan) manganatý

Mn(NO3)2 dusičnan manganatý, trioxodusičnan manganatý, bis(dusičnan) manganatý

Mn(NO3)2.6H2O hexahydrát dusičnanu manganatého, hexahydrát trioxodusičnanu man¬ganatého, bis(dusičnan) manganatý hexahydrát

Mn(OH)2 hydroxid manganatý

Mn(SCN)2.3H2O trihydrát thiokyanatanu manganatého

Mn(TaO3)2 tantaličnan manganatý, trioxotantaličnan manganatý, bis(tantaličnan) manga¬natý

Mn2(HPO3)3.H2O monohydrát hydrogenfosforitanu manganitého, monohydrát hydrogen¬fosforitanu dimanganitého, monohydrát hydrogentrioxofosforitanu manganitého, monohydrát hydrogentrioxofosforitanu dimanganitého, tris(hydrogenfosforitan) manganitý monohydrát, tris(hydrogenfosforitan) dimanganitý monohydrát

Mn2(SO4)3 síran manganitý, síran dimanganitý, tetraoxosíran manganitý, tetraoxosíran dimanganitý, tris(síran) manganitý, tris(síran) dimanganitý

Mn2As arsenid dimanganu

Mn2N nitrid dimanganu

Mn2O3 oxid manganitý

Mn2O7 oxid manganistý

Mn2P2O7 difosforečnan dimanganatý, heptaoxodifosforečnan manganatý, heptaoxodifosfo¬rečnan dimanganatý

Mn2P2O7.3H2O trihydrát difosforečnanu dimanganatého, trihydrát heptaoxodifosforeč-nanu manganatého, trihydrát heptaoxodifosforečnanu dimanganatého

Mn2Si silicid dimanganu

Mn3(PO4)2.3H2O trihydrát fosforečnanu trimanganatého, trihydrát tetraoxofosforečnanu manganatého, trihydrát tetraoxofosforečnanu trimanganatého, bis(fosforečnan) trimanganatý trihydrát

Mn3C karbid trimanganu

Mn3N2 dinitrid trimanganu

Mn3O4 tetraoxid trimanganu

Mn3P2 difosfid trimanganu

Mn4N nitrid tetramanganu

Mn5O8 oktaoxid pentamanganu

MnAl2O4 tetraoxid manganato-dihlinitý

MnO.Al2O3

MnAs arsenid manganu

MnB borid manganu

MnB2 diborid manganu

MnBr2 bromid manganatý

MnBr2.4H2O tetrahydrát bromidu manganatého

MnCl2 chlorid manganatý

MnCl2.2H2O dihydrát chloridu manganatého

MnCl2.4H2O tetrahydrát chloridu manganatého

MnCl3 chlorid manganitý

MnCO3 uhličitan manganatý, trioxouhličitan manganatý

MnCr2O4 tetraoxid manganato-dichromitý

MnO.Cr2O3

MnF2 fluorid manganatý

MnF3 fluorid manganitý

MnHPO4.3H2O trihydrát hydrogenfosforečnanu manganatého, trihydrát hydrogentetrao¬xofosforečnanu manganatého

MnI2 jodid manganatý

MnI2.4H2O tetrahydrát jodidu manganatého

MnMoO4 molybdenan manganatý, tetraoxomolybdenan manganatý

MnO oxid manganatý

MnO(OH) oxid-hydroxid manganitý

MnO2 oxid manganičitý

MnP fosfid manganu

MnPO4.H2O monohydrát fosforečnanu manganitého, monohydrát tetraoxofosforečnanu manganitého

MnS sulfid manganatý, minerál alabandin

MnS2 sulfid manganičitý, disulfid manganu

MnS2O6 dithionan manganatý

MnSe selenid manganu

MnSeO4.2H2O dihydrát selenanu manganatého, dihydrát tetraoxoselenanu manganatého

MnSi silicid manganu

MnSi2 disilicid manganu

MnSiO3 křemičitan manganatý, trioxokřemičitan manganatý

MnSO4.4H2O tetrahydrát síranu manganatého, tetrahydrát tetraoxosíranu manganatého

MnSO4.5H2O pentahydrát síranu manganatého, pentahydrát tetraoxosíranu manganatého

MnSO4.7H2O heptahydrát síranu manganatého, heptahydrát tetraoxosíranu manganatého

MnSO4.H2O monohydrát síranu manganatého, monohydrát tetraoxosíranu manganatého

MnTi2O4 tetraoxid manganato-dititanitý

MnO.Ti2O3

MnTiO3 trioxid manganato-titaničitý

MnO.TiO2

MnUO4 uranan manganatý, tetraoxouranan manganatý

MnV2O4 tetraoxid manganato-divanaditý

MnO.V2O3

MnWO4 wolframan manganatý, tetraoxowolframan manganatý

Mo molybden

Mo(CO)6 hexakarbonyl molybdenu

Mo(OH)3 hydroxid molybdenitý

Mo(PO3)6 fosforečnan molybdenový, trioxofosforečnan molybdenový, hexa-kis(fosforečnan) molybdenový

Mo2B borid dimolybdenu

Mo2C karbid dimolybdenu

Mo2O3 oxid molybdenitý

Mo2S3 sulfid molybdenitý

Mo2S5.3H2O trihydrát sulfidu molybdeničného

MoB borid molybdenu

MoB2 diborid molybdenu

MoBr2 bromid molybdenatý

MoBr3 bromid molybdenitý

MoBr4 bromid molybdeničitý

MoC karbid molybdenu

MoCl2 chlorid molybdenatý

MoCl2O2 dichlorid-dioxid molybdenový

MoCl3 chlorid molybdenitý

MoCl4 chlorid molybdeničitý

MoCl5 chlorid molybdeničný

MoF2O2 difluorid-dioxid molybdenový

MoF4O tetrafluorid-oxid molybdenový

MoF6 fluorid molybdenový

MoI2 jodid molybdenatý

MoO2 oxid molybdeničitý

MoO3 oxid molybdenový

MoP fosfid molybdenu

MoS2 sulfid molybdeničitý, minerál molybdenit

MoS3 sulfid molybdenový

MoS4 tetrasulfid molybdenu

MoSi2 disilicid molybdenu

Mt meitnerium

N dusík

N2H4 hydrazin

N2O oxid dusný, azooxid

N2O3 oxid dusitý

N2O5 oxid dusičný

Na sodík

Na[Ag(NO2)2] dinitrostříbrnan sodný

Na[BF4] tetrafluoroboritan sodný

Na[MnCl3] trichloromanganatan sodný

Na[SbF6] hexafluoroantimoničnan sodný

Na2[Pb(OH)6] hexahydroxoolovičitan sodný

Na2[SiF6] hexafluorokřemičitan sodný

Na2B4O7 tetraboritan sodný, tetraboritan disodný, heptaoxotetraboritan sodný, heptaoxo¬tetraboritan disodný

Na2B4O7.10H2O dekahydrát tetraboritanu sodného, dekahydrát tetraboritanu disodného, dekahydrát heptaoxotetraboritanu sodného, dekahydrát heptaoxotetraboritanu disodného

Na2B4O7.4H2O tetrahydrát tetraboritanu sodného, tetrahydrát tetraboritanu disodného, tetrahydrát heptaoxotetraboritanu sodného, tetrahydrát heptaoxotetraboritanu disodného

Na2B4O7.5H2O pentahydrát tetraboritanu sodného, pentahydrát tetraboritanu disodného, pentahydrát heptaoxotetraboritanu sodného, pentahydrát heptaoxotetraboritanu disodného

Na2CO3 uhličitan sodný, uhličitan disodný, trioxouhličitan sodný, trioxouhličitan disodný

Na2CO3.10H2O dekahydrát uhličitanu sodného, dekahydrát uhličitanu disodného, deka¬hydrát trioxouhličitanu sodného, dekahydrát trioxouhličitanu disodného

Na2CO3.7H2O heptahydrát uhličitanu sodného, heptahydrát uhličitanu disodného, hepta¬hydrát trioxouhličitanu sodného, heptahydrát trioxouhličitanu disodného

Na2CO3.H2O monohydrát uhličitanu sodného, monohydrát uhličitanu disodného, mono¬hydrát trioxouhličitanu sodného, monohydrát trioxouhličitanu disodného

Na2Cr2O7 dichroman sodný, dichroman disodný, heptaoxodichroman sodný, heptaoxodi¬chroman disodný

Na2Cr2O7.2H2O dihydrát dichromanu sodného, dihydrát dichromanu disodného, dihydrát heptaoxodichromanu sodného, dihydrát heptaoxodichromanu disodného

Na2CrO4 chroman sodný, chroman disodný, tetraoxochroman sodný, tetraoxochroman disodný

Na2CrO4.10H2O dekahydrát chromanu sodného, dekahydrát chromanu disodného, deka¬hydrát tetraoxochromanu sodného, dekahydrát tetraoxochromanu disodného

Na2CrO5 peroxochroman sodný, peroxochroman disodný

Na2HPO4 hydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan disodný, hydrogentetraoxo¬fosforečnan sodný, hydrogentetraoxofosforečnan disodný

Na2HPO4.2H2O dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu disodného, dihydrát hydrogentetraoxofosforečnanu sodného, dihydrát hydrogentetraoxofosfo¬rečnanu disodného

Na2Mg(CO3)2 uhličitan sodno-hořečnatý

Na2MnO4.10H2O dekahydrát mangananu sodného, dekahydrát mangananu disodného, dekahydrát tetraoxomangananu sodného, dekahydrát tetraoxomangananu disodného

Na2Mo10O31.21H2O henikosahydrát dekamolybdenanu sodného, henikosahydrát deka-molybdenanu disodného, henikosahydrát 31-oxodekamolybdenanu sodného, henikosahydrát 31-oxodekamolybdenanu disodného

Na2Mo2O7 dimolybdenan sodný, dimolybdenan disodný, heptaoxodimolybdenan sodný, heptaoxodimolybdenan disodný

Na2Mo3O10.7H2O heptahydrát trimolybdenanu sodného, heptahydrát trimolybdenanu disodného, heptahydrát dekaoxotrimolybdenanu sodného, heptahydrát dekaoxotrimolyb-denanu disodného

Na2Mo4O13.6H2O hexahydrát tetramolybdenanu sodného, hexahydrát tetramolybdenanu disodného, hexahydrát 13-oxotetramolybdenanu sodného, hexahydrát 13-oxotetramolyb¬denanu disodného

Na2MoO4 molybdenan sodný, molybdenan disodný, tetraoxomolybdenan sodný, tetraoxo¬molybdenan disodný

Na2O oxid sodný

Na2O2 peroxid sodný

Na2PbO3 olovičitan sodný, olovičitan disodný, trioxoolovičitan sodný, trioxoolovičitan disodný

Na2S sulfid sodný

Na2S.6H2O hexahydrát sulfidu sodného

Na2S.9H2O nonahydrát sulfidu sodného

Na2S2O3 thiosíran sodný

Na2S2O3.2H2O dihydrát thiosíranu sodného

Na2S2O3.5H2O pentahydrát thiosíranu sodného

Na2S2O4 dithioničitan sodný

Na2S2O6.2H2O dihydrát dithionanu sodného

Na2S2O7 disíran sodný, disíran disodný, heptaoxodisíran sodný, heptaoxodisíran disodný

Na2S4O6.2H2O dihydrát tetrathionanu sodného

Na2Se selenid sodný

Na2SeO4.10H2O dekahydrát selenanu sodného, dekahydrát selenanu disodného, dekahyd¬rát tetraoxoselenanu sodného, dekahydrát tetraoxoselenanu disodného

Na2SiO3 křemičitan sodný, křemičitan disodný, trioxokřemičitan sodný, trioxokřemičitan disodný

Na2SO3 siřičitan sodný, siřičitan disodný, trioxosiřičitan sodný, trioxosiřičitan disodný

Na2SO3.7H2O heptahydrát siřičitanu sodného, heptahydrát siřičitanu disodného, heptahyd¬rát trioxosiřičitanu sodného, heptahydrát trioxosiřičitanu disodného

Na2SO4 síran sodný, síran disodný, tetraoxosíran sodný, tetraoxosíran disodný

Na2SO4.10H2O dekahydrát síranu sodného, dekahydrát síranu disodného, dekahydrát tetraoxosíranu sodného, dekahydrát tetraoxosíranu disodného

Na2Te tellurid sodný

Na2Ti2O5 dititaničitan sodný, dititaničitan disodný, pentaoxodititaničitan sodný, pentaoxo¬dititaničitan disodný

Na2Ti3O7 trititaničitan sodný, trititaničitan disodný, heptaoxotrititaničitan sodný, heptao¬xotrititaničitan disodný

Na2TiO3 titaničitan sodný, titaničitan disodný, trioxotitaničitan sodný, trioxotitaničitan di¬sodný

Na2UO4 uranan sodný, uranan disodný, tetraoxouranan sodný, tetraoxouranan disodný

Na2WO4 wolframan sodný, wolframan disodný, tetraoxowolframan sodný, tetrao-xowolframan disodný

Na2WO4.2H2O dihydrát wolframanu sodného, dihydrát wolframanu disodného, dihydrát tetraoxowolframanu sodného, dihydrát tetraoxowolframanu disodného

Na3[AlF6] hexafluorohlinitan sodný

Na3As arsenid sodný

Na3AsO4 arseničnan trisodný, tetraoxoarseničnan sodný, tetraoxoarseničnan trisodný

Na3AsO4.12H2O dodekahydrát arseničnanu trisodného, dodekahydrát tetraoxoarsenič-nanu sodného, dodekahydrát tetraoxoarseničnanu trisodného

Na3Bi bismutid sodný

Na3PO4 fosforečnan trisodný, tetraoxofosforečnan sodný, tetraoxofosforečnan trisodný

Na3Sb antimonid sodný

Na3VO4 vanadičnan trisodný, tetraoxovanadičnan sodný, tetraoxovanadičnan trisodný

Na3VO4.10H2O dekahydrát vanadičnanu trisodného, dekahydrát tetraoxovanadičnanu sodného, dekahydrát tetraoxovanadičnanu trisodného

Na4P2O7 difosforečnan tetrasodný, heptaoxodifosforečnan sodný, heptaoxodifosforečnan tetrasodný

Na4P2O7.10H2O dekahydrát difosforečnanu tetrasodného, dekahydrát heptaoxodifosfo¬rečnanu sodného, dekahydrát heptaoxodifosforečnanu tetrasodného

Na4SiO4 křemičitan tetrasodný, tetraoxokřemičitan sodný, tetraoxokřemičitan tetrasodný

Na4XeO6.6H2O hexahydrát xenoničelanu tetrasodného, hexahydrát hexaoxoxenoničelanu sodného, hexahydrát hexaoxoxenoničelanu tetrasodného

Na4XeO6.8H2O oktahydrát xenoničelanu tetrasodného, oktahydrát hexaoxoxenoničelanu sodného, oktahydrát hexaoxoxenoničelanu tetrasodného

Na6W7O24.16H2O hexadekahydrát heptawolframanu hexasodného, hexadekahydrát 24-oxoheptawolframanu sodného, hexadekahydrát 24-oxoheptawolframanu hexasodného

NaBO2 boritan sodný, dioxoboritan sodný

NaBO2.2H2O dihydrát boritanu sodného, dihydrát dioxoboritanu sodného

NaBr bromid sodný

NaBr.2H2O dihydrát bromidu sodného

NaBrO3 bromičnan sodný, trioxobromičnan sodný

NaCaPO4 fosforečnan sodno-vápenatý

NaCl chlorid sodný

NaCl.H2O monohydrát chloridu sodného

NaClO chlornan sodný

NaClO.5H2O pentahydrát chlornanu sodného

NaClO2 chloritan sodný, dioxochloritan sodný

NaClO2.3H2O trihydrát chloritanu sodného, trihydrát dioxochloritanu sodného

NaClO3 chlorečnan sodný, trioxochlorečnan sodný

NaClO4 chloristan sodný, tetraoxochloristan sodný

NaCN kyanid sodný

NaCrS2 dithiochromitan sodný

NaF fluorid sodný

NaH hydrid sodný

NaH2AsO4.7H2O heptahydrát dihydrogenarseničnanu sodného, heptahydrát dihydrogen¬tetraoxoarseničnanu sodného

NaH2AsO4.H2O monohydrát dihydrogenarseničnanu sodného, monohydrát dihydrogen¬tetraoxoarseničnanu sodného

NaH2PO4 dihydrogenfosforečnan sodný, dihydrogentetraoxofosforečnan sodný

NaH2PO4.H2O monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihydrogen¬tetraoxofosforečnanu sodného

NaHCO3 hydrogenuhličitan sodný, hydrogentrioxouhličitan sodný

NaHS hydrogensulfid sodný

NaHSe hydrogenselenid sodný

NaHSO3 hydrogensiřičitan sodný, hydrogentrioxosiřičitan sodný

NaHSO4 hydrogensíran sodný, hydrogentetraoxosíran sodný

NaI jodid sodný

NaI.2H2O dihydrát jodidu sodného

NaIO3 jodičnan sodný, trioxojodičnan sodný

NaIO3.5H2O pentahydrát jodičnanu sodného, pentahydrát trioxojodičnanu sodného

NaIO3.H2O monohydrát jodičnanu sodného, monohydrát trioxojodičnanu sodného

NaIO4 jodistan sodný, tetraoxojodistan sodný

NaMnO4.3H2O trihydrát manganistanu sodného, trihydrát tetraoxomanganistanu sodného

NaN3 azid sodný

NaNH2 amid sodný

NaNO2 dusitan sodný, dioxodusitan sodný

NaNO3 dusičnan sodný, trioxodusičnan sodný

NaO2 hyperoxid sodný

NaO3 ozonid sodný

NaOCN kyanatan sodný

NaOH hydroxid sodný

NaPO3 fosforečnan sodný, trioxofosforečnan sodný

NaReO4 rhenistan sodný, tetraoxorhenistan sodný

NaSCN thiokyanatan sodný

NaSr(PO)4 fosforečnan sodno-strontnatý

NaTaO3 tantaličnan sodný, trioxotantaličnan sodný

NaV2O7 divanadičnan sodný, heptaoxodivanadičnan sodný

NaVO3 vanadičnan sodný, trioxovanadičnan sodný

Nb niob

Nb2C karbid diniobu

Nb2O3 oxid niobitý

Nb2O5 oxid niobičný

Nb3Sb antimonid triniobu

Nb4Si silicid tetraniobu

Nb5Si3 trisilicid pentaniobu

Nb6I11 undekajodid hexaniobu

NbAs arsenid niobu

NbAs2 diarsenid niobu

NbB borid niobu

NbB2 diborid niobu

NbBr3O tribromid-oxid niobičný

NbBr4 bromid niobičitý

NbBr5 bromid niobičný

NbC karbid niobu

NbCl3O trichlorid-oxid niobičný

NbCl4 chlorid niobičitý

NbCl5 chlorid niobičný

NbF4 fluorid niobičitý

NbF5 fluorid niobičný

NbH hydrid niobu

NbI4 jodid niobičitý

NbI5 jodid niobičný

NbN nitrid niobitý, nitrid niobu

NbO oxid niobnatý

NbO2 oxid niobičitý

NbP fosfid niobu

NbS2 disulfid niobu

NbSi2 disilicid niobu

NbTe2 ditellurid niobu

NCl3 chlorodusík, trichloramin

Nd neodym

Nd(BrO3)3.9H2O nonahydrát bromičnanu neodymitého, nonahydrát trioxobromičnanu neodymitého, tris(bromičnan) neodymitý nonahydrát

Nd(NO3)3.6H2O hexahydrát dusičnanu neodymitého, hexahydrát trioxodusičnanu neody¬mitého, tris(dusičnan) neodymitý hexahydrát

Nd(OH)3 hydroxid neodymitý

Nd2(MoO4)3 molybdenan neodymitý, molybdenan dineodymitý, tetraoxomolybdenan neo¬dymitý, tetraoxomolybdenan dineodymitý, tris(molybdenan) neodymitý, tris(molybdenan) dineodymitý

Nd2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu neodymitého, oktahydrát síranu dineodymitého, okta¬hydrát tetraoxosíranu neodymitého, oktahydrát tetraoxosíranu dineodymitého, tris(síran) neo¬dymitý oktahydrát, tris(síran) dineodymitý oktahydrát

Nd2O3 oxid neodymitý

Nd2S3 sulfid neodymitý

NdBr3 bromid neodymitý

NdBrO bromid-oxid neodymitý

NdC2 dikarbid neodymu

NdCl2 chlorid neodymnatý

NdCl2.6H2O hexahydrát chloridu neodymnatého

NdCl3 chlorid neodymitý

NdClO chlorid-oxid neodymitý

NdF3 fluorid neodymitý

NdFO fluorid-oxid neodymitý

NdI3 jodid neodymitý

NdN nitrid neodymitý

NdNbO4 niobičnan neodymitý, tetraoxoniobičnan neodymitý

NdO(OH) oxid-hydroxid neodymitý

NdPO4 fosforečnan neodymitý, tetraoxofosforečnan neodymitý

NdVO4 vanadičnan neodymitý, tetraoxovanadičnan neodymitý

Ne neon

NF3 fluorodusík, trifluoramin

NH2CN kyanamid, karbamonitril

NH2OH hydroxylamin

NH3 amoniak

NH4[Au(CN)2] dikyanozlatnatan amonný

NH4[CdCl3] trichlorokademnatan amonný

NH4[MnCl3] trichloromanganatan amonný

NH4Br bromid amonný

NH4Cl chlorid amonný

NH4ClO4 chloristan amonný, tetraoxochloristan amonný

NH4CN kyanid amonný

NH4F fluorid amonný

NH4H2AsO4 dihydrogenarseničnan amonný, dihydrogentetraoxoarseničnan amonný

NH4H2PO4 dihydrogenfosforečnan amonný, dihydrogentetraoxofosforečnan amonný

NH4HCO3 hydrogenuhličitan amonný, hydrogentrioxouhličitan amonný

NH4HF2 hydrogendifluorid amonný

NH4HS hydrogensulfid amonný

NH4HSO3 hydrogensiřičitan amonný, hydrogentrioxosiřičitan amonný

NH4HSO4 hydrogensíran amonný, hydrogentetraoxosíran amonný

NH4I jodid amonný

NH4IO3 jodičnan amonný, trioxojodičnan amonný

NH4MnO4 manganistan amonný, tetraoxomanganistan amonný

NH4N3 azid amonný

NH4NO3 dusičnan amonný, trioxodusičnan amonný

NH4OCN kyanatan amonný

NH4PO3 fosforečnan amonný, trioxofosforečnan amonný

NH4ReO4 rhenistan amonný, tetraoxorhenistan amonný

NH4SCN thiokyanatan amonný

NH4VO3 vanadičnan amonný, trioxovanadičnan amonný

Ni nikl,

Ni(BrO3)2.6H2O hexahydrát bromičnanu nikelnatého, hexahydrát trioxobromičnanu nikelnatého, bis(bromičnan) nikelnatý hexahydrát

Ni(ClO3)2.6H2O hexahydrát chlorečnanu nikelnatého, hexahydrát trioxochlorečnanu ni-kelnatého, bis(chlorečnan) nikelnatý hexahydrát

Ni(ClO4)2.6H2O hexahydrát chloristanu nikelnatého, hexahydrát tetraoxochloristanu ni-kelnatého, bis(chloristan) nikelnatý hexahydrát

Ni(CN)2 kyanid nikelnatý

Ni(CO)4 tetrakarbonyl niklu

Ni(IO3)2 jodičnan nikelnatý, trioxojodičnan nikelnatý, bis(jodičnan) nikelnatý

Ni(IO3)2.2H2O dihydrát jodičnanu nikelnatého, dihydrát trioxojodičnanu nikelnatého, bis(jodičnan) nikelnatý dihydrát

Ni(NO3)2 dusičnan nikelnatý, trioxodusičnan nikelnatý, bis(dusičnan) nikelnatý

Ni(NO3)2.6H2O hexahydrát dusičnanu nikelnatého, hexahydrát trioxodusičnanu nikelna¬tého, bis(dusičnan) nikelnatý hexahydrát

Ni2P fosfid diniklu

Ni3(PO4)2.8H2O oktahydrát fosforečnanu trinikelnatého, oktahydrát tetraoxofosforečnanu nikelnatého, oktahydrát tetraoxofosforečnanu trinikelnatého, bis(fosforečnan) trinikelnatý oktahydrát

Ni3B borid triniklu

Ni3C karbid triniklu

Ni3P fosfid triniklu

Ni3S2 disulfid triniklu

NiAs arsenid niklu, minerál nikelin

NiAs2 diarsenid niklu

NiB borid niklu

NiBr2 bromid nikelnatý

NiCl2 chlorid nikelnatý

NiCl2.2H2O dihydrát chloridu nikelnatého

NiCl2.4H2O tetrahydrát chloridu nikelnatého

NiCl2.6H2O hexahydrát chloridu nikelnatého

NiCO3 uhličitan nikelnatý, trioxouhličitan nikelnatý

NiF2 fluorid nikelnatý

NiF2.4H2O tetrahydrát fluoridu nikelnatého

NiI2 jodid nikelnatý

NiO oxid nikelnatý

NiP2 difosfid niklu

NiS sulfid nikelnatý, minerál millerit

NiS2 disulfid niklu

NiSe selenid nikelnatý

NiSeO4.6H2O hexahydrát selenanu nikelnatého, hexahydrát tetraoxoselenanu nikelnatého

NiSO4 síran nikelnatý, tetraoxosíran nikelnatý

NiSO4.6H2O hexahydrát síranu nikelnatého, hexahydrát tetraoxosíranu nikelnatého

NiSO4.7H2O heptahydrát síranu nikelnatého, heptahydrát tetraoxosíranu nikelnatého

NiSO4.H2O monohydrát síranu nikelnatého, monohydrát tetraoxosíranu nikelnatého

NiTe tellurid nikelnatý

No nobelium

NO oxid dusnatý

NO[BF4] tetrafluoroboritan nitrosilu

NO2 oxid dusičitý, vysoce toxický při vdechování, způsobuje poleptání

N2O4

NO2Cl chlorid nitrylu

NO2ClO4 chloristan nitrylu

NO2F fluorid nitrylu

NOCl chlorid nitrosylu

NOClO4 chloristan nitrosylu

NOF fluorid nitrosylu

Np neptunium

Np2O5 oxid neptuničný

Np2P2O7 difosforečnan dineptunatý, heptaoxodifosforečnan neptunatý, heptaoxodifosfo¬rečnan dineptunatý

Np2S3 sulfid neptunitý

Np2S5 sulfid neptuničný

Np3O8 oktaoxid trineptunia

NpBr3 bromid neptunitý

NpBr4 bromid neptuničitý

NpCl2O dichlorid-oxid neptuničitý

NpCl3 chlorid neptunitý

NpCl4 chlorid neptuničitý

NpF2O2 difluorid-dioxid neptuniový

NpF3 fluorid neptunitý

NpF4 fluorid neptuničitý

NpF6 fluorid neptuniový

NpI3 jodid neptunitý

NpN nitrid neptunitý

NpO oxid neptunatý

NpO2 oxid neptuničitý

NpS sulfid neptunatý

NpS3 sulfid neptuniový

O kyslík

O2F2 difluorid dikyslíku

OF2 difluorid kyslíku

Os osmium

OsCl3 chlorid osmitý

OsCl4 chlorid osmičitý

OsF6 fluorid osmiový

OsF8 fluorid osmičelý

OsI4 jodid osmičitý

OsO2 oxid osmičitý

OsO4 oxid osmičelý

OsS2 sulfid osmičitý

OsSe2 selenid osmičitý

OsTe2 tellurid osmičitý

P fosfor

P(CN)3 kyanid fosforitý

P(OCN)3 kyanatan fosforitý

P(SCN)3 thiokyanatan fosforitý

P2H4 difosfan

P2I4 tetrajodid difosforu

P2O3 oxid fosforitý

P4O6

P2O5 oxid fosforečný

P4O10

P4S10 dekasulfid tetrafosforu

P4S3 trisulfid tetrafosforu

P4S5 pentasulfid tetrafosforu

P4S7 heptasulfid tetrafosforu

P4Se3 triselenid tetrafosforu

Pa protaktinium

Pa2O5 oxid protaktiničný

PaCl2O dichlorid-oxid protaktiničitý

PaCl4 chlorid protaktiničitý

PaCl5 chlorid protaktiničný

PaF4 fluorid protaktiničitý

PaF5 fluorid protaktiničný

PaI3 jodid protaktinitý

PaI4 jodid protaktiničitý

PaI5 jodid protaktiničný

PaO2 oxid protaktiničitý

PB borid fosforu

Pb olovo

Pb(AsO3)2 arseničnan olovnatý, trioxoarseničnan olovnatý, bis(arseničnan) olovnatý

Pb(BrO3)2.H2O monohydrát bromičnanu olovnatého, monohydrát trioxobromičnanu olovnatého, bis(bromičnan) olovnatý monohydrát

Pb(ClO3)2.H2O monohydrát chlorečnanu olovnatého, monohydrát trioxochlorečnanu olovnatého, bis(chlorečnan) olovnatý monohydrát

Pb(IO3)2 jodičnan olovnatý, trioxojodičnan olovnatý, bis(jodičnan) olovnatý

Pb(N3)2 azid olovnatý

Pb(NO3)2 dusičnan olovnatý, trioxodusičnan olovnatý, bis(dusičnan) olovnatý

Pb(OH)2 hydroxid olovnatý

Pb(SbO3)2 antimoničnan olovnatý, trioxoantimoničnan olovnatý, bis(antimoničnan) olov¬natý

Pb(SCN)2 thiokyanatan olovnatý

Pb2Sb2O7 diantimoničnan diolovnatý, heptaoxodiantimoničnan olovnatý, heptaoxodianti¬moničnan diolovnatý

Pb2SiO4 křemičitan diolovnatý, tetraoxokřemičitan olovnatý, tetraoxokřemičitan diolovnatý

Pb3(AsO4)2 arseničnan triolovnatý, tetraoxoarseničnan olovnatý, tetraoxoarseničnan trio¬lovnatý, bis(arseničnan) triolovnatý

Pb3(PO4)2 fosforečnan triolovnatý, tetraoxofosforečnan olovnatý, tetraoxofosforečnan tri¬olovnatý, bis(fosforečnan) triolovnatý

Pb3(VO4)2 vanadičnan triolovnatý, tetraoxovanadičnan olovnatý, tetraoxovanadičnan trio¬lovnatý, bis(vanadičnan) triolovnatý

Pb3O4 tetraoxid triolova

PbBr2 bromid olovnatý

PbCl2 chlorid olovnatý

PbCl4 chlorid olovičitý

PbCN2 kyanamid olovnatý

PbCO3 uhličitan olovnatý, trioxouhličitan olovnatý

PbCrO4 chroman olovnatý, tetraoxochroman olovnatý

PbF2 fluorid olovnatý

PbH4 plumban

PbHAsO4 hydrogenarseničnan olovnatý, hydrogentetraoxoarseničnan olovnatý

PbHPO3 hydrogenfosforitan olovnatý, hydrogentrioxofosforitan olovnatý

PbHPO4 hydrogenfosforečnan olovnatý, hydrogentetraoxofosforečnan olovnatý

PbI(OH) jodid-hydroxid olovnatý

PbI2 jodid olovnatý

PbMoO4 molybdenan olovnatý, tetraoxomolybdenan olovnatý

PbO oxid olovnatý

PbO2 oxid olovičitý

PBr2F dibromid-fluorid fosforitý

PBr3 bromid fosforitý

PBr5 bromid fosforečný

PbS sulfid olovnatý, minerál galenit

PbS2O3 thiosíran olovnatý

PbSe selenid olovnatý

PbSeO3 seleničitan olovnatý, trioxoseleničitan olovnatý

PbSeO4 selenan olovnatý, tetraoxoselenan olovnatý

PbSiO3 křemičitan olovnatý, trioxokřemičitan olovnatý

PbSO4 síran olovnatý, tetraoxosíran olovnatý

PbTe tellurid olovnatý

PbWO4 wolframan olovnatý, tetraoxowolframan olovnatý

PCl3 chlorid fosforitý

PCl3O trichlorid-oxid fosforečný

PCl3S trichlorid-sulfid fosforečný

PCl5 chlorid fosforečný

Pd palladium

Pd(CN)2 kyanid palladnatý

Pd(SCN)2 thiokyanatan palladnatý

PdBr2 bromid palladnatý

PdCl2 chlorid palladnatý

PdF2 fluorid palladnatý

PdF3 fluorid palladitý

PdI2 jodid palladnatý

PdO oxid palladnatý

PdS sulfid palladnatý

PdS2 sulfid palladičitý

PdTe tellurid palladnatý

PdTe2 tellurid palladičitý

PF3 fluorid fosforitý

PF3S trifluorid-sulfid fosforečný

PF5 fluorid fosforečný

PH3 fosfan, fosfin

PH4Br bromid fosfonia

PH4Cl chlorid fosfonia

PH4I jodid fosfonia

PI3 jodid fosforitý

Pm promethium

Pm(OH)3 hydroxid promethitý

PmBr3 bromid promethitý

PmBrO bromid-oxid promethitý

PmCl3 chlorid promethitý

PmClO chlorid-oxid promethitý

PmF3 fluorid promethitý

Po polonium

Po(SO4)2 síran poloničitý, tetraoxosíran poloničitý, bis(síran) poloničitý

PO2 oxid fosforičitý

PoBr4 bromid poloničitý

PoCl2 chlorid polonatý

POCl3 chlorid fosforylu

PoCl4 chlorid poloničitý

POF3 fluorid fosforylu

PoI4 jodid poloničitý

PoS sulfid polonatý

Pr praseodym

Pr(BrO3)3.9H2O nonahydrát bromičnanu praseodymitého, nonahydrát trioxobromičnanu praseodymitého, tris(bromičnan) praseodymitý nonahydrát

Pr(NO3)3.6H2O hexahydrát dusičnanu praseodymitého, hexahydrát trioxodusičnanu pra¬seodymitého, tris(dusičnan) praseodymitý hexahydrát

Pr(OH)3 hydroxid praseodymitý

Pr2(CO3)3.8H2O oktahydrát uhličitanu praseodymitého, oktahydrát uhličitanu dipraseo-dymitého, oktahydrát trioxouhličitanu praseodymitého, oktahydrát trioxouhličitanu dipraseo¬dymitého, tris(uhličitan) praseodymitý oktahydrát, tris(uhličitan) dipraseodymitý oktahydrát

Pr2(MoO4)3 molybdenan praseodymitý, molybdenan dipraseodymitý, tetraoxomolybdenan praseodymitý, tetraoxomolybdenan dipraseodymitý, tris(molybdenan) praseodymitý, tris(molybdenan) dipraseodymitý

Pr2(SeO4)3 selenan praseodymitý, selenan dipraseodymitý, tetraoxoselenan praseodymitý, tetraoxoselenan dipraseodymitý, tris(selenan) praseodymitý, tris(selenan) dipraseodymitý

Pr2(SO4)3 síran praseodymitý, síran dipraseodymitý, tetraoxosíran praseodymitý, tetraoxo¬síran dipraseodymitý, tris(síran) praseodymitý, tris(síran) dipraseodymitý

Pr2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu praseodymitého, oktahydrát síranu dipraseodymitého, oktahydrát tetraoxosíranu praseodymitého, oktahydrát tetraoxosíranu dipraseodymitého, tris(síran) praseodymitý oktahydrát, tris(síran) dipraseodymitý oktahydrát

Pr2O3 oxid praseodymitý

Pr2S3 sulfid praseodymitý

Pr6O11 undekaoxid hexapraseodymu

PrBr3 bromid praseodymitý

PrBrO bromid-oxid praseodymitý

PrC2 dikarbid praseodymu

PrCl3 chlorid praseodymitý

PrCl3.7H2O heptahydrát chloridu praseodymitého

PrF3 fluorid praseodymitý

PrF4 fluorid praseodymičitý

PrFO fluorid-oxid praseodymitý

PrI3 jodid praseodymitý

PrN nitrid praseodymitý

PrNbO4 niobičnan praseodymitý, tetraoxoniobičnan praseodymitý

PrO(OH) oxid-hydroxid praseodymitý

XII.02 oxid praseodymičitý

PrPO4 fosforečnan praseodymitý, tetraoxofosforečnan praseodymitý

PrVO4 vanadičnan praseodymitý, tetraoxovanadičnan praseodymitý

PSCl3 chlorid thiofosforylu

PSF3 fluorid thiofosforylu

Pt platina

Pt(CN)2 kyanid platnatý

Pt(OH)2 hydroxid platnatý

PtAs2 diarsenid platiny

PtBr2 bromid platnatý

PtBr4 bromid platičitý

PtCl2 chlorid platnatý

PtCl2.5H2O pentahydrát chloridu platnatého

PtCl4 chlorid platičitý

PtCl4.5H2O pentahydrát chloridu platičitého

PtF4 fluorid platičitý

PtI2 jodid platnatý

PtI3 jodid platitý

PtI4 jodid platičitý

PtO oxid platnatý

PtO2 oxid platičitý

PtP2 difosfid platiny

PtP2O7 difosforečnan platičitý, heptaoxodifosforečnan platičitý

PtS sulfid platnatý

PtS2 sulfid platičitý

PtSe2 selenid platičitý

PtTe2 tellurid platičitý

Pu plutonium

Pu(PO3)4 fosforečnan plutoničitý, trioxofosforečnan plutoničitý, tetrakis(fosforečnan) plu¬toničitý

Pu(SO4)2.4H2O tetrahydrát síranu plutoničitého, tetrahydrát tetraoxosíranu plutoničitého, bis(síran) plutoničitý tetrahydrát

Pu2O3 oxid plutonitý

Pu2S3 sulfid plutonitý

Pu2Se3 selenid plutonitý

Pu3S4 tetrasulfid triplutonia

PuBr3 bromid plutonitý

PuBrO bromid-oxid plutonitý

PuCl3 chlorid plutonitý

PuClO chlorid-oxid plutonitý

PuF3 fluorid plutonitý

PuF4 fluorid plutoničitý

PuF6 fluorid plutoniový

PuFO fluorid-oxid plutonitý

PuI3 jodid plutonitý

PuIO jodid-oxid plutonitý

PuN nitrid plutonitý

PuO oxid plutonatý

PuO2 oxid plutoničitý

PuOS oxid-sulfid plutoničitý

PuP2O7 difosforečnan plutoničitý, heptaoxodifosforečnan plutoničitý

PuPO4.1/2H2O hemihydrát fosforečnanu plutonitého, hemihydrát tetraoxofosforečnanu plutonitého

PuS sulfid plutonatý

PuS2 sulfid plutoničitý

PuSe selenid plutonatý

PuSi2 disilicid plutonia

PuTe tellurid plutonatý

Ra radium

Ra(IO3)2 jodičnan radijnatý, trioxojodičnan radijnatý, bis(jodičnan) radijnatý

RaBr2 bromid radijnatý

RaBr2.2H2O dihydrát bromidu radijnatého

RaCl2 chlorid radnatý

RaCl2.2H2O dihydrát chloridu radijnatého

RaCO3 uhličitan radijnatý, trioxouhličitan radijnatý

RaSO4 síran radijnatý, tetraoxosíran radijnatý

Rb rubidium

Rb[BF4] tetrafluoroboritan rubidný

Rb[MnCl3] trichloromanganatan rubidný

Rb2[SiF6] hexafluorokřemičitan rubidný

Rb2CO3 uhličitan rubidný, uhličitan dirubidný, trioxouhličitan rubidný, trioxouhličitan di¬rubidný

Rb2Cr2O7 dichroman rubidný, dichroman dirubidný, heptaoxodichroman rubidný, heptao¬xodichroman dirubidný

Rb2CrO4 chroman rubidný, chroman dirubidný, tetraoxochroman rubidný, tetraoxochro¬man dirubidný

Rb2MoO4 molybdenan rubidný, molybdenan dirubidný, tetraoxomolybdenan rubidný, tetraoxomolybdenan dirubidný

Rb2O oxid rubidný

Rb2O2 peroxid rubidný

Rb2Pb(SeO4)2 selenan rubidno-olovnatý

Rb2S sulfid rubidný

Rb2S2O6 dithionan rubidný

Rb2SeO4 selenan rubidný, selenan dirubidný, tetraoxoselenan rubidný, tetraoxoselenan dirubidný

Rb2SO4 síran rubidný, síran dirubidný, tetraoxosíran rubidný, tetraoxosíran dirubidný

RbBr bromid rubidný

RbBrO3 bromičnan rubidný, trioxobromičnan rubidný

RbCl chlorid rubidný

RbClO3 chlorečnan rubidný, trioxochlorečnan rubidný

RbClO4 chloristan rubidný, tetraoxochloristan rubidný

RbCN kyanid rubidný

RbF fluorid rubidný

RbH hydrid rubidný

RbI jodid rubidný

RbI3 trijodid rubidný

RbIO3 jodičnan rubidný, trioxojodičnan rubidný

RbIO4 jodistan rubidný, tetraoxojodistan rubidný

RbMnO4 manganistan rubidný, tetraoxomanganistan rubidný

RbN3 azid rubidný

RbNH2 amid rubidný

RbNO3 dusičnan rubidný, trioxodusičnan rubidný

RbOH hydroxid rubidný

RbTaO3 tantaličnan rubidný, trioxotantaličnan rubidný

RbVO3 vanadičnan rubidný, trioxovanadičnan rubidný

Re rhenium

Re2O7 oxid rhenistý

Re2O8 peroxid rhenia

Re2S7 sulfid rhenistý

ReBr3 bromid rhenitý

ReCl3 chlorid rhenitý

ReCl5 chlorid rheničný

ReClO3 chlorid-trioxid rhenistý

ReF4 fluorid rheničitý

ReF4O tetrafluorid-oxid rheniový

ReF6 fluorid rheniový

ReO2 oxid rheničitý

ReO3 oxid rheniový

ReS2 sulfid rheničitý

Rf rutherfordium

Rh rhodium

Rh(NO3)3.2H2O dihydrát dusičnanu rhoditého, dihydrát trioxodusičnanu rhoditého, tris(dusičnan) rhoditý dihydrát

Rh2(SO4)3.4H2O tetrahydrát síranu rhoditého, tetrahydrát síranu dirhoditého, tetrahydrát tetraoxosíranu rhoditého, tetrahydrát tetraoxosíranu dirhoditého, tris(síran) rhoditý tetrahyd¬rát, tris(síran) dirhoditý tetrahydrát

Rh2O3 oxid rhoditý

Rh2S3 sulfid rhoditý

RhCl3 chlorid rhoditý

RhF3 fluorid rhoditý

RhI3 jodid rhoditý

RhO2 oxid rhodičitý

Rn radon

Ru ruthenium

RuBr3 bromid ruthenitý

RuCl3 chlorid ruthenitý

RuF3 fluorid ruthenitý

RuF5 fluorid rutheničný

RuF6 fluorid rutheniový

RuI3 jodid ruthenitý

RuO2 oxid rutheničitý

RuO4 oxid rutheničelý

RuS2 sulfid rutheničitý

RuSe2 selenid rutheničitý

S síra

S2F10 dekafluorid disíry

S4N4 tetranitrid tetrasíry

Sb antimon

Sb2(SO4)3 síran antimonitý, síran diantimonitý, tetraoxosíran antimonitý, tetraoxosíran di¬antimonitý, tris(síran) antimonitý, tris(síran) diantimonitý

Sb2O3 oxid antimonitý

Sb4O6

Sb2O5 oxid antimoničný

Sb2S3 sulfid antimonitý, minerál antimonit

Sb4Cl2O5 dichlorid-pentaoxid antimonitý

Sb4O8 oktaoxid diantimonito-diantimoničný

Sb2O3.Sb2O5

SbBr3 bromid antimonitý

SbCl3 chlorid antimonitý

SbCl5 chlorid antimoničný

SbClO chlorid-oxid antimonitý

SbF3 fluorid antimonitý

SbF5 fluorid antimoničný

SbH3 stiban

SbI3 jodid antimonitý

SbNbO4 niobičnan antimonitý, tetraoxoniobičnan antimonitý

SBr bromid sirný

S2Br2

SBr2O dibromid-oxid siřičitý

Sc skandium

Sc(NO3)3 dusičnan skanditý, trioxodusičnan skanditý, tris(dusičnan) skanditý

Sc(NO3)3.4H2O tetrahydrát dusičnanu skanditého, tetrahydrát trioxodusičnanu skanditého, tris(dusičnan) skanditý tetrahydrát

Sc(OH)3 hydroxid skanditý

Sc2(MoO4)3 molybdenan skanditý, molybdenan diskanditý, tetraoxomolybdenan skanditý, tetraoxomolybdenan diskanditý, tris(molybdenan) skanditý, tris(molybdenan) diskanditý

Sc2(SO4)3 síran skanditý, síran diskanditý, tetraoxosíran skanditý, tetraoxosíran diskanditý, tris(síran) skanditý, tris(síran) diskanditý

Sc2(SO4)3.5H2O pentahydrát síranu skanditého, pentahydrát síranu diskanditého, penta-hydrát tetraoxosíranu skanditého, pentahydrát tetraoxosíranu diskanditého, tris(síran) skanditý pentahydrát, tris(síran) diskanditý pentahydrát

Sc2(SO4)3.6H2O hexahydrát síranu skanditého, hexahydrát síranu diskanditého, hexahyd¬rát tetraoxosíranu skanditého, hexahydrát tetraoxosíranu diskanditého, tris(síran) skanditý hexahydrát, tris(síran) diskanditý hexahydrát

Sc2O3 oxid skanditý

ScBr3 bromid skanditý

ScCl3 chlorid skanditý

ScF3 fluorid skanditý

ScI3 jodid skanditý

SCl chlorid sirný

S2Cl2

SCl2 chlorid sirnatý, dichlorsulfan

SCl2O dichlorid-oxid siřičitý

SCl2O2 dichlorid-dioxid sírový

SCl4 chlorid siřičitý

ScN nitrid skanditý

ScNbO4 niobičnan skanditý, tetraoxoniobičnan skanditý

ScO(OH) oxid-hydroxid skanditý

ScVO4 vanadičnan skanditý, tetraoxovanadičnan skanditý

Se selen

SeBr bromid selenný

Se2Br2

SeBr2O dibromid-oxid seleničitý

SeBr4 bromid seleničitý

SeC2 dikarbid selenu

SeCl chlorid selenný

Se2Cl2

SeCl2O dichlorid-oxid seleničitý

SeCl4 chlorid seleničitý

SeF6 fluorid selenový

SeO2 oxid seleničitý

SeO3 oxid selenový

SF fluorid sirný

S2F2

SF2 fluorid sirnatý

SF2O difluorid-oxid siřičitý

SF2O2 difluorid-dioxid sírový

SF4 fluorid siřičitý

SF4O tetrafluorid-oxid sírový

SF6 fluorid sírový

Sg seaborgium

Si křemík

Si(OCN)4 kyanatan křemičitý

Si2Cl6 hexachlordisilan, hexachlorid dikřemičitý

Si2F6 hexafluordisilan, hexafluorid dikřemičitý

Si3N4 tetranitrid trikřemíku

SiBr4 bromid křemičitý

SiC karbid křemíku

SiCl4 chlorid křemičitý, tetrachlorsilan

SiF4 fluorid křemičitý

SiH4 silan

SiHBr3 tribromsilan

SiHCl3 trichlorsilan

SiHF3 trifluorsilan

SiHI3 trijodsilan

SiO2 oxid křemičitý

SiS2 sulfid křemičitý

Sm samarium

Sm(BrO3)3.9H2O nonahydrát bromičnanu samaritého, nonahydrát trioxobromičnanu sa-maritého, tris(bromičnan) samaritý nonahydrát

Sm(NO3)3.6H2O hexahydrát dusičnanu samaritého, hexahydrát trioxodusičnanu samari-tého, tris(dusičnan) samaritý hexahydrát

Sm(OH)3 hydroxid samaritý

Sm2(MoO4)3 molybdenan samaritý, molybdenan disamaritý, tetraoxomolybdenan sama-ritý, tetraoxomolybdenan disamaritý, tris(molybdenan) samaritý, tris(molybdenan) disamaritý

Sm2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu samaritého, oktahydrát síranu disamaritého, oktahyd¬rát tetraoxosíranu samaritého, oktahydrát tetraoxosíranu disamaritého, tris(síran) samaritý oktahydrát, tris(síran) disamaritý oktahydrát

Sm2O3 oxid samaritý

Sm2S3 sulfid samaritý

SmBr2 bromid samarnatý

SmBr3 bromid samaritý

SmBr3.6H2O hexahydrát bromidu samaritého

SmBrO bromid-oxid samaritý

SmC2 dikarbid samaria

SmCl2 chlorid samarnatý

SmCl3 chlorid samaritý

SmCl3.6H2O hexahydrát chloridu samaritého

SmClO chlorid-oxid samaritý

SmF3 fluorid samaritý

SmFO fluorid-oxid samaritý

SmI2 jodid samarnatý

SmI3 jodid samaritý

SmN nitrid samaritý

SmNbO4 niobičnan samaritý, tetraoxoniobičnan samaritý

SmO(OH) oxid-hydroxid samaritý

SmVO4 vanadičnan samaritý, tetraoxovanadičnan samaritý

Sn cín

Sn(H2PO4)2 dihydrogenfosforečnan cínatý, dihydrogentetraoxofosforečnan cínatý, bis(dihydrogenfosforečnan) cínatý

Sn(NO3)4 dusičnan cíničitý, trioxodusičnan cíničitý, tetrakis(dusičnan) cíničitý

Sn(PO3)2 fosforečnan cínatý, trioxofosforečnan cínatý, bis(fosforečnan) cínatý

Sn(SO4)2.2H2O dihydrát síranu cíničitého, dihydrát tetraoxosíranu cíničitého, bis(síran) cíničitý dihydrát

Sn2P2O7 difosforečnan dicínatý, heptaoxodifosforečnan cínatý, heptaoxodifosforečnan di¬cínatý

Sn3(PO4)2 fosforečnan tricínatý, tetraoxofosforečnan cínatý, tetraoxofosforečnan tricínatý, bis(fosforečnan) tricínatý

SnBr2 bromid cínatý

SnBr2I2 dibromid-dijodid cíničitý

SnBr3Cl tribromid-chlorid cíničitý

SnBr4 bromid cíničitý

SnBrCl3 bromid-trichlorid cíničitý

SnCl2 chlorid cínatý

SnCl2.2H2O dihydrát chloridu cínatého

SnCl2I2 dichlorid-dijodid cíničitý

SnCl4 chlorid cíničitý, tetrachlorstanan

SnF2 fluorid cínatý

SnF4 fluorid cíničitý

SnH4 stannan

SnHPO4 hydrogenfosforečnan cínatý, hydrogentetraoxofosforečnan cínatý

SnI2 jodid cínatý

SnI4 jodid cíničitý

SnO oxid cínatý

SnO2 oxid cíničitý

SnS sulfid cínatý

SnS2 sulfid cíničitý

SnSe selenid cínatý

SnSO4 síran cínatý, tetraoxosíran cínatý

SnTe tellurid cínatý

SO2 oxid siřičitý

SO2F2 fluorid sulfurylu

SO3 oxid sírový

SOF2 fluorid thionylu

Sr stroncium

Sr(BrO3)2 bromičnan strontnatý, trioxobromičnan strontnatý, bis(bromičnan) strontnatý

Sr(ClO3)2 chlorečnan strontnatý, trioxochlorečnan strontnatý, bis(chlorečnan) strontnatý

Sr(ClO4)2 chloristan strontnatý, tetraoxochloristan strontnatý, bis(chloristan) strontnatý

Sr(IO3)2 jodičnan strontnatý, trioxojodičnan strontnatý, bis(jodičnan) strontnatý

Sr(NO2)2 dusitan strontnatý, dioxodusitan strontnatý, bis(dusitan) strontnatý

Sr(NO3)2 dusičnan strontnatý, trioxodusičnan strontnatý, bis(dusičnan) strontnatý

Sr(OH)2 hydroxid strontnatý

Sr[PbF6] hexafluoroolovičitan strontnatý

Sr3(PO4)2 fosforečnan tristrontnatý, tetraoxofosforečnan strontnatý, tetraoxofosforečnan tristrontnatý, bis(fosforečnan) tristrontnatý

SrBr2 bromid strontnatý

SrBr2.6H2O hexahydrát bromidu strontnatého

SrC2 karbid strontnatý

SrCl2 chlorid strontnatý

SrCl2.2H2O dihydrát chloridu strontnatého

SrCO3 uhličitan strontnatý, trioxouhličitan strontnatý

SrF2 fluorid strontnatý

SrH2 hydrid strontnatý

SrNb2O6 hexaoxid strontnato-diniobičný

SrO.Nb2O5

SrO oxid strontnatý

SrS sulfid strontnatý

SrSe selenid strontnatý

SrSO4 síran strontnatý, tetraoxosíran strontnatý

SrTe tellurid strontnatý

SrTiO3 titaničitan strontnatý, trioxotitaničitan strontnatý

Ta tantal

Ta2C karbid ditantalu

Ta2N nitrid ditantalu

Ta2O5 oxid tantaličný

Ta2Se3 triselenid ditantalu

Ta2Si silicid ditantalu

Ta3N5 pentanitrid tritantalu

Ta5Si3 trisilicid pentatantalu

Ta6I14 14-jodid hexatantalu

TaB borid tantalu

TaB2 diborid tantalu

TaBr3 bromid tantalitý

TaBr4 bromid tantaličitý

TaBr5 bromid tantaličný

TaC karbid tantalu

TaCl3 chlorid tantalitý

TaCl4 chlorid tantaličitý

TaCl5 chlorid tantaličný

TaF3 fluorid tantalitý

TaF5 fluorid tantaličný

TaI5 jodid tantaličný

TaN nitrid tantalu

TaO2 oxid tantaličitý

TaS2 disulfid tantalu

TaS3 trisulfid tantalu

TaSe3 triselenid tantalu

TaSi2 disilicid tantalu

TaTe2 ditellurid tantalu

Tb terbium

Tb(NO3)3.6H2O hexahydrát dusičnanu terbitého, hexahydrát trioxodusičnanu terbitého, tris(dusičnan) terbitý hexahydrát

Tb(OH)3 hydroxid terbitý

Tb2(MoO4)3 molybdenan terbitý, molybdenan diterbitý, tetraoxomolybdenan terbitý, tetra¬oxomolybdenan diterbitý, tris(molybdenan) terbitý, tris(molybdenan) diterbitý

Tb2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu terbitého, oktahydrát síranu diterbitého, oktahydrát tetraoxosíranu terbitého, oktahydrát tetraoxosíranu diterbitého, tris(síran) terbitý oktahydrát, tris(síran) diterbitý oktahydrát

Tb2O3 oxid terbitý

Tb4O7 heptaoxid tetraterbia

TbBr3 bromid terbitý

TbBrO bromid-oxid terbitý

TbCl3 chlorid terbitý

TbCl3.6H2O hexahydrát chloridu terbitého

TbClO chlorid-oxid terbitý

TbF3 fluorid terbitý

TbF4 fluorid terbičitý

TbI3 jodid terbitý

TbNbO4 niobičnan terbitý, tetraoxoniobičnan terbitý

TbO(OH) oxid-hydroxid terbitý

TbO2 dioxid terbia

TbVO4 vanadičnan terbitý, tetraoxovanadičnan terbitý

Tc technecium

Te tellur

TeBr4 bromid telluričitý

TeCl2 chlorid tellurnatý

TeCl4 chlorid telluričitý

TeF6 fluorid tellurový

TeI4 jodid telluričitý

TeO2 oxid telluričitý

TeO3 oxid tellurový

Th thorium

Th(IO3)4 jodičnan thoričitý, trioxojodičnan thoričitý, tetrakis(jodičnan) thoričitý

Th(NO3)4 dusičnan thoričitý, trioxodusičnan thoričitý, tetrakis(dusičnan) thoričitý

Th(NO3)4.12H2O dodekahydrát dusičnanu thoričitého, dodekahydrát trioxodusičnanu thoričitého, tetrakis(dusičnan) thoričitý dodekahydrát

Th(NO3)4.4H2O tetrahydrát dusičnanu thoričitého, tetrahydrát trioxodusičnanu thoriči-tého, tetrakis(dusičnan) thoričitý tetrahydrát

Th(PO3)4 fosforečnan thoričitý, trioxofosforečnan thoričitý, tetrakis(fosforečnan) thoričitý

Th(SeO4)2.9H2O nonahydrát selenanu thoričitého, nonahydrát tetraoxoselenanu thoriči-tého, bis(selenan) thoričitý nonahydrát

Th(SO4)2 síran thoričitý, tetraoxosíran thoričitý, bis(síran) thoričitý

Th(SO4)2.8H2O oktahydrát síranu thoričitého, oktahydrát tetraoxosíranu thoričitého, bis(síran) thoričitý oktahydrát

Th3N4 tetranitrid trithoria

Th3P4 tetrafosfid trithoria

ThB4 tetraborid thoria

ThB6 hexaborid thoria

ThBr4 bromid thoričitý

ThC2 dikarbid thoria

ThCl4 chlorid thoričitý

ThF4 fluorid thoričitý

ThF4.4H2O tetrahydrát fluoridu thoričitého

ThI4 jodid thoričitý

ThN nitrid thoria

ThO2 oxid thoričitý

ThOS oxid-sulfid thoričitý

ThS2 sulfid thoričitý

ThSi2 disilicid thoria

ThSiO4 křemičitan thoričitý, tetraoxokřemičitan thoričitý

Ti titan

Ti2O3 oxid titanitý

Ti2S3 sulfid titanitý

TiB2 diborid titanu

TiBr2 bromid titanatý

TiBr3.6H2O hexahydrát bromidu titanitého

TiBr4 bromid titaničitý

TiC karbid titanu

TiCl2 chlorid titanatý

TiCl3 chlorid titanitý

TiCl4 chlorid titaničitý

TiF3 fluorid titanitý

TiF4 fluorid titaničitý

TiI2 jodid titanatý

TiI4 jodid titaničitý

TiN nitrid titanu

TiO oxid titanatý

TiO2 oxid titaničitý

TiP fosfid titanu

TiS sulfid titanatý

TiS2 sulfid titaničitý

TiSi2 disilicid titanu

Tl thalium

Tl(OH)3 hydroxid thallitý

Tl[AlF4] tetrafluorohlinitan thallný

Tl2(SO4)3 síran thallitý, síran dithallitý, tetraoxosíran thallitý, tetraoxosíran dithallitý, tris(síran) thallitý, tris(síran) dithallitý

Tl2[BeF4] tetrafluoroberyllnatan thallný

Tl2CO3 uhličitan thallný, uhličitan dithallný, trioxouhličitan thallný, trioxouhličitan di-thallný

Tl2CrO4 chroman thallný, chroman dithallný, tetraoxochroman thallný, tetraoxochroman dithallný

Tl2MoO4 molybdenan thallný, molybdenan dithallný, tetraoxomolybdenan thallný, tetrao¬xomolybdenan dithallný

Tl2O oxid thallný

Tl2O3 oxid thallitý

Tl2S sulfid thallný

Tl2S2O6 dithionan thallný

Tl2S3 sulfid thallitý

Tl2S3O6 trithionan thallný

Tl2Se selenid thallný

Tl2SeO4 selenan thallný, selenan dithallný, tetraoxoselenan thallný, tetraoxoselenan di-thallný

Tl2SO3 siřičitan thallný, siřičitan dithallný, trioxosiřičitan thallný, trioxosiřičitan dithallný

Tl2SO4 síran thallný, síran dithallný, tetraoxosíran thallný, tetraoxosíran dithallný

Tl2TeO4 telluran thallný, telluran dithallný, tetraoxotelluran thallný, tetraoxotelluran di-thallný

Tl3PO4 fosforečnan trithallný, tetraoxofosforečnan thallný, tetraoxofosforečnan trithallný

Tl4P2O7 difosforečnan tetrathallný, heptaoxodifosforečnan thallný, heptaoxodifosforečnan tetrathallný

TlBr bromid thallný

TlBrO3 bromičnan thallný, trioxobromičnan thallný

TlCl chlorid thallný

TlCl3 chlorid thallitý

TlCl3.4H2O tetrahydrát chloridu thallitého

TlCl3.H2O monohydrát chloridu thallitého

TlClO3 chlorečnan thallný, trioxochlorečnan thallný

TlClO4 chloristan thallný, tetraoxochloristan thallný

TlCN kyanid thallný

TlF fluorid thallný

TlF3 fluorid thallitý

TlH2PO4 dihydrogenfosforečnan thallný, dihydrogentetraoxofosforečnan thallný

TlHSO4 hydrogensíran thallný, hydrogentetraoxosíran thallný

TlI jodid thallný

TlI3 jodid thallitý

TlIO3 jodičnan thallný, trioxojodičnan thallný

TlN3 azid thallný

TlNO2 dusitan thallný, dioxodusitan thallný

TlNO3 dusičnan thallný, trioxodusičnan thallný

TlOCN kyanatan thallný

TlOH hydroxid thallný

TlSCN thiokyanatan thallný

TlV2O7 divanadičnan thallný, heptaoxodivanadičnan thallný

TlVO3 vanadičnan thallný, trioxovanadičnan thallný

Tm thulium

Tm(NO3)3.5H2O pentahydrát dusičnanu thulitého, pentahydrát trioxodusičnanu thulitého, tris(dusičnan) thulitý pentahydrát

Tm(OH)3 hydroxid thulitý

Tm2O3 oxid thulitý

TmBr3 bromid thulitý

TmCl3 chlorid thulitý

TmCl3.7H2O heptahydrát chloridu thulitého

TmF3 fluorid thulitý

TmI3 jodid thulitý

TmNbO4 niobičnan thulitý, tetraoxoniobičnan thulitý

TmO(OH) oxid-hydroxid thulitý

U uran

U(SO4)2 síran uraničitý, tetraoxosíran uraničitý, bis(síran) uraničitý

U(SO4)2.4H2O tetrahydrát síranu uraničitého, tetrahydrát tetraoxosíranu uraničitého, bis(síran) uraničitý tetrahydrát

U(SO4)2.9H2O nonahydrát síranu uraničitého, nonahydrát tetraoxosíranu uraničitého, bis(síran) uraničitý nonahydrát

U3O7 heptaoxid triuranu

U3O8 oktaoxid triuranu

UB4 tetraborid uranu

UBr3 bromid uranitý

UBr4 bromid uraničitý

UC2 dikarbid uranu

UCl3 chlorid uranitý

UCl4 chlorid uraničitý

UCl5 chlorid uraničný

UCl6 chlorid uranový

UF3 fluorid uranitý

UF4 fluorid uraničitý

UF5 fluorid uraničný

UF6 fluorid uranový

UH3 hydrid uranitý

UI3 jodid uranitý

UI4 jodid uraničitý

UN nitrid uranitý, nitrid uranu

UO2 oxid uraničitý

UO2(IO3)2 jodičnan uranylu

UO2(NO3)2 dusičnan uranylu

UO2(NO3)2.2H2O dihydrát dusičnanu uranylu

UO2(NO3)2.6H2O hexahydrát dusičnanu uranylu

UO2Br2 bromid uranylu

UO2Cl2 chlorid uranylu

UO2F2 fluorid uranylu

UO2I2 jodid uranylu

UO2S sulfid uranylu

UO2SO4 síran uranylu

UO3 oxid uranový

US sulfid uranu

US2 disulfid uranu

US3 trisulfid uranu

V vanad

V2O3 oxid vanaditý

V2O5 oxid vanadičný

V2S3 sulfid vanaditý

V2S5 sulfid vanadičný

V6O13 13-oxid hexavanadu

VB2 diborid vanadu

VBr2 bromid vanadnatý

VBr3 bromid vanaditý

VBr3O tribromid-oxid vanadičný

VBrO bromid-oxid vanaditý

VC karbid vanadu

VCl2 chlorid vanadnatý

VCl2O dichlorid-oxid vanadičitý

VCl3 chlorid vanaditý

VCl3O trichlorid-oxid vanadičný

VCl4 chlorid vanadičitý

VClO chlorid-oxid vanaditý

VF2O difluorid-oxid vanadičitý

VF3 fluorid vanaditý

VF3.3H2O trihydrát fluoridu vanaditého

VF3O trifluorid-oxid vanadičný

VF4 fluorid vanadičitý

VF5 fluorid vanadičný

VI2 jodid vanadnatý

VI3 jodid vanaditý

VN nitrid vanaditý, nitrid vanadu

VO oxid vanadnatý

VO(OH)2 oxid-dihydroxid vanadičitý

VO2 oxid vanadičitý

VOCl3 chlorid vanadylu

VS sulfid vanadnatý

VSi2 disilicid vanadu

VSO4.7H2O heptahydrát síranu vanadnatého, heptahydrát tetraoxosíranu vanadnatého

W wolfram

W(CO)6 hexakarbonyl wolframu

W2B borid diwolframu

W2C karbid diwolframu

W2O5 oxid wolframičný

W2P fosfid diwolframu

W4O11 undekaoxid tetrawolframu

WAs2 diarsenid wolframu

WB borid wolframu

WB2 diborid wolframu

WBr2 bromid wolframnatý

WBr4O tetrabromid-oxid wolframový

WBr5 bromid wolframičný

WBr6 bromid wolframový

WC karbid wolframu

WCl2 chlorid wolframnatý

WCl2O2 dichlorid-dioxid wolframový

WCl4 chlorid wolframičitý

WCl4O tetrachlorid-oxid wolframový

WCl5 chlorid wolframičný

WCl6 chlorid wolframový

WF4O tetrafluorid-oxid wolframový

WF6 fluorid wolframový

WI2 jodid wolframnatý

WI4 jodid wolframičitý

WO2 oxid wolframičitý

WO3 oxid wolframový

WP2 difosfid wolframu

WS2 sulfid wolframičitý

WS3 sulfid wolframový

WSi2 disilicid wolframu

Xe xenon

XeF2 fluorid xenonatý

XeF4 fluorid xenoničitý

XeF4O tetrafluorid-oxid xenonový

XeF6 fluorid xenonový

XeO3 oxid xenonový

Y yttrium

Y(BrO3)3.9H2O nonahydrát bromičnanu yttritého, nonahydrát trioxobromičnanu yttritého, tris(bromičnan) yttritý nonahydrát

Y(NO3)3 dusičnan yttritý, trioxodusičnan yttritý, tris(dusičnan) yttritý

Y(NO3)3.4H2O tetrahydrát dusičnanu yttritého, tetrahydrát trioxodusičnanu yttritého, tris(dusičnan) yttritý tetrahydrát

Y(NO3)3.6H2O hexahydrát dusičnanu yttritého, hexahydrát trioxodusičnanu yttritého, tris(dusičnan) yttritý hexahydrát

Y(OH)3 hydroxid yttritý

Y2(CO3)3.3H2O trihydrát uhličitanu yttritého, trihydrát uhličitanu diyttritého, trihydrát trioxouhličitanu yttritého, trihydrát trioxouhličitanu diyttritého, tris(uhličitan) yttritý trihydrát, tris(uhličitan) diyttritý trihydrát

Y2(MoO4)3 molybdenan yttritý, molybdenan diyttritý, tetraoxomolybdenan yttritý, tetrao¬xomolybdenan diyttritý, tris(molybdenan) yttritý, tris(molybdenan) diyttritý

Y2(SO4)3 síran yttritý, síran diyttritý, tetraoxosíran yttritý, tetraoxosíran diyttritý, tris(síran) yttritý, tris(síran) diyttritý

Y2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu yttritého, oktahydrát síranu diyttritého, oktahydrát tetra¬oxosíranu yttritého, oktahydrát tetraoxosíranu diyttritého, tris(síran) yttritý oktahydrát, tris(síran) diyttritý oktahydrát

Y2O3 oxid yttritý

Y2S3 sulfid yttritý

Yb ytterbium

Yb(NO3)3.5H2O pentahydrát dusičnanu ytterbitého, pentahydrát trioxodusičnanu ytterbi¬tého, tris(dusičnan) ytterbitý pentahydrát

Yb(OH)3 hydroxid ytterbitý

Yb2(SeO4)3.8H2O oktahydrát selenanu ytterbitého, oktahydrát selenanu diytterbitého, oktahydrát tetraoxoselenanu ytterbitého, oktahydrát tetraoxoselenanu diytterbitého, tris(selenan) ytterbitý oktahydrát, tris(selenan) diytterbitý oktahydrát

Yb2(SO4)3 síran ytterbitý, síran diytterbitý, tetraoxosíran ytterbitý, tetraoxosíran diytterbitý, tris(síran) ytterbitý, tris(síran) diytterbitý

Yb2(SO4)3.8H2O oktahydrát síranu ytterbitého, oktahydrát síranu diytterbitého, oktahydrát tetraoxosíranu ytterbitého, oktahydrát tetraoxosíranu diytterbitého, tris(síran) ytterbitý okta¬hydrát, tris(síran) diytterbitý oktahydrát

Yb2O3 oxid ytterbitý

YbBr2 bromid ytterbnatý

YbBr3 bromid ytterbitý

YbBrO bromid-oxid ytterbitý

YbCl2 chlorid ytterbnatý

YbCl3 chlorid ytterbitý

YbF3 fluorid ytterbitý

YbI2 jodid ytterbnatý

YbI3 jodid ytterbitý

YbNbO4 niobičnan ytterbitý, tetraoxoniobičnan ytterbitý

YbO(OH) oxid-hydroxid ytterbitý

YBr3 bromid yttritý

YBr3.9H2O nonahydrát bromidu yttritého

YBrO bromid-oxid yttritý

YbVO4 vanadičnan ytterbitý, tetraoxovanadičnan ytterbitý

YCl3 chlorid yttritý

YClO chlorid-oxid yttritý

YF3 fluorid yttritý

YFO fluorid-oxid yttritý

YI3 jodid yttritý

YN nitrid yttritý

YNbO4 niobičnan yttritý, tetraoxoniobičnan yttritý

YO(OH) oxid-hydroxid yttritý

YPO4 fosforečnan yttritý, tetraoxofosforečnan yttritý

YVO4 vanadičnan yttritý, tetraoxovanadičnan yttritý

Zn zinek

Zn(BrO3)2.6H2O hexahydrát bromičnanu zinečnatého, hexahydrát trioxobromičnanu zi-nečnatého, bis(bromičnan) zinečnatý hexahydrát

Zn(ClO3)2.4H2O tetrahydrát chlorečnanu zinečnatého, tetrahydrát trioxochlorečnanu zi-nečnatého, bis(chlorečnan) zinečnatý tetrahydrát

Zn(ClO4)2.6H2O hexahydrát chloristanu zinečnatého, hexahydrát tetraoxochloristanu zi-nečnatého, bis(chloristan) zinečnatý hexahydrát

Zn(CN)2 kyanid zinečnatý

Zn(IO3)2 jodičnan zinečnatý, trioxojodičnan zinečnatý, bis(jodičnan) zinečnatý

Zn(NH2)2 amid zinečnatý

Zn(NO3)2 dusičnan zinečnatý, trioxodusičnan zinečnatý, bis(dusičnan) zinečnatý

Zn(OH)2 hydroxid zinečnatý

Zn2SiO4 křemičitan dizinečnatý, tetraoxokřemičitan zinečnatý, tetraoxokřemičitan dizineč¬natý

Zn2TiO4 titaničitan dizinečnatý, tetraoxotitaničitan zinečnatý, tetraoxotitaničitan dizineč¬natý

Zn3(AsO4)2.8H2O oktahydrát arseničnanu trizinečnatého, oktahydrát tetraoxoarseničnanu zinečnatého, oktahydrát tetraoxoarseničnanu trizinečnatého, bis(arseničnan) trizinečnatý ok¬tahydrát

Zn3(PO4)2 fosforečnan trizinečnatý, tetraoxofosforečnan zinečnatý, tetraoxofosforečnan trizinečnatý, bis(fosforečnan) trizinečnatý

Zn3As2 diarsenid trizinku

Zn3N2 nitrid zinečnatý

Zn3P2 fosfid zinečnatý

Zn3Sb2 diantimonid trizinku

ZnBr2 bromid zinečnatý

ZnCl2 chlorid zinečnatý

ZnCO3 uhličitan zinečnatý, trioxouhličitan zinečnatý

ZnCr2O4 tetraoxid zinečnato-dichromitý

ZnCrO4 chroman zinečnatý, tetraoxochroman zinečnatý

ZnF2 fluorid zinečnatý

ZnF2.4H2O tetrahydrát fluoridu zinečnatého

ZnI2 jodid zinečnatý

ZnO oxid zinečnatý

ZnS sulfid zinečnatý, minerál sfalerit, wurzit

ZnSe selenid zinečnatý

ZnSeO4.5H2O pentahydrát selenanu zinečnatého, pentahydrát tetraoxoselenanu zinečna¬tého

ZnSiO3 křemičitan zinečnatý, trioxokřemičitan zinečnatý

ZnSO3.2H2O dihydrát siřičitanu zinečnatého, dihydrát trioxosiřičitanu zinečnatého

ZnSO4 síran zinečnatý, tetraoxosíran zinečnatý

ZnTe tellurid zinečnatý

Zr zirkonium

Zr(NO3)4 dusičnan zirkoničitý, trioxodusičnan zirkoničitý, tetrakis(dusičnan) zirkoničitý

Zr(OH)4 hydroxid zirkoničitý

Zr(SeO3)2 seleničitan zirkoničitý, trioxoseleničitan zirkoničitý, bis(seleničitan) zirkoničitý

Zr(SeO4)2.4H2O tetrahydrát selenanu zirkoničitého, tetrahydrát tetraoxoselenanu zirkoni¬čitého, bis(selenan) zirkoničitý tetrahydrát

Zr(SO4)2 síran zirkoničitý, tetraoxosíran zirkoničitý, bis(síran) zirkoničitý

ZrB2 diborid zirkonia

ZrBr2 bromid zirkonatý

ZrBr3 bromid zirkonitý

ZrBr4 bromid zirkoničitý

ZrC karbid zirkonia

ZrCl2 chlorid zirkonatý

ZrCl3 chlorid zirkonitý

ZrCl4 chlorid zirkoničitý

ZrF4 fluorid zirkoničitý

ZrF4.3H2O trihydrát fluoridu zirkoničitého

ZrH4 hydrid zirkoničitý

ZrI4 jodid zirkoničitý

ZrN nitrid zirkonia

ZrO2 oxid zirkoničitý

ZrOS oxid-sulfid zirkoničitý

ZrP2 difosfid zirkonia

ZrP2O7 difosforečnan zirkoničitý, heptaoxodifosforečnan zirkoničitý

ZrS2 sulfid zirkoničitý

ZrSe2 selenid zirkoničitý

ZrSi2 disilicid zirkonia

ZrSiO4 křemičitan zirkoničitý, tetraoxokřemičitan zirkoničitý

Snad to při překladu pomůže
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

ŠKOLENÍ PRO TLUMOČNÍKY JAZYKA NIZOZEMSKÉHO * CURSUS VOOR TOLKEN VAN HET NEDERLANDS

Datum konání: 30.5 2020
CO DĚLAT, KDYŽ SE ŘEČNÍK PŘÍLIŠ ROZMLUVÍ? / WAT MOET IK DOEN ALS DE SPREKER TE LANG SPREEKT?

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).