Seznam dosud vyšlých překladových slovníků s češtinou

18.6 2015
(První) persko-český slovník, R. Mirchi 1. vydání; Praha: Pardis, 2001; 977 s. , 27 cm; ISBN 80–902523–1–1 (váz.)

[Nový] kolibří slovníček česko-italský a italsko-český [s mluvnicí a konversací] - [Dizionarietto colibri italiano-ceco e ceco-italiano; Hodr, Václav; V Třebíči na Moravě: Jindřich Lorenz, 1937 (C. Těšín: K. Procháska); 863–[I] s. , 12

1. doplněk ke Grosser Abkurzungsbuch; Koblischke; Intertermin; 1. vydání; 48 stran

1000 anglických slov: obchod, finance, bankovnictví +3CD; CP Books; CP Books; 2005; 1. vydání; ISBN 80–251–0571–7; 1000 hesel

1000 anglických slov: obchod, finance, bankovnictví +MP3; CP Books; 2005; 1. vydání; ISBN 80–251–0542–3; 1000 hesel

2000 nejužívanějších španělských slov; CP Books; 2005; 1. vydání; ISBN 80–251–0510–5

Afrikánsko-český biologický; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 16 stran; 1566 hesel

Albánsko-český, česko-albánský slovník;Hana Tomková, Virgjil Monari; 1. vydání; Voznice: Leda, 2007; 586 s. , 21 cm

An English handbook for nurses-anglicko-český příruční slovníček pro sestry/Maureen Johnston Brown and Fiona Jorgensen; 1. vydání; Hradec Králové: Nucleus HK, [2000?]; 44 s.: il. , 21 cm; ISBN 80–86225–07–0 (brož.)

Anglická přísloví; Fragment; 2004; 2. vydání; ISBN 80–7200–510–3

Anglická přísloví; kol.; Fragment; 200 stran; ISBN 80–7200–058–6

Anglická slovesná rčení s předložkami a vazbami; Špaček; 1947

Anglická sportovní terminologie:cvičebnice; Paido; 2005; ISBN 80–7315–065–4

Anglická sportovní terminologie; Paido; 2003; ISBN 80–7315–040–9

Anglické předložky; Maňková, Guilds, Sobotíková, Soják; INFOA; 1. vydání; 132 stran; ISBN 80–85836–28–9

Anglicko český slovníček počítačové terminologie; Praha: KVTCVSM, [199–]; 16 s. , 21 cm; ISBN (Brož.)

Anglicko-česká frazeologie; Galler, Mrázek; A. Neubert; 1947; 240 stran; 3000 hesel

Anglicko-český & česko-anglický studentský slovník; Hodek, Břetislav; 1. vydání; Voznice: Leda, 2005; 9, 656, 43 s. , 13 cm

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník; sestavil kol.; 1. vydání; Praha: SNTL, 1965 (Čes. Těšín: Tisk 3); 829, [1] s. , 8

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník; Fiegl, Klinger; SNTL; 1965

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník; Malinová a kol.; SNTL; 1982; 1. vydání; 928 stran; 35000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník; Malinová a kol.; SNTL; 1985; 2. vydání; 928 stran; ISBN 04–022–85; 35000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický slovník; Montanex; 2003; 1076 stran; ISBN 80–72225–069–8; 50000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický slovník-English-Czech and Czech-English dictionary of electrical engineering and electronics; Ivan Bosnak; Ostrava: Montanex, 2003; 1076 s. , 25 cm; ISBN 80–7225–069–8 (váz.)

Anglicko-český a česko-anglický gastronomický slovník; VŠ hotelová; 2004; 309 stran; ISBN 80–86578–29–1

Anglicko-český a česko-anglický hornický slovník; Elman, Jiří; 1. vydání; Praha: Sobotáles, 2000; 512 s. , [7] s. obr. příl.: il. , 21 cm; ISBN 80–85920–64–6 (váz.)

Anglicko-český a česko-anglický hornický slovník; Plchut, Gombalová; Montanex; 1997; ISBN 80–85780–90–9

Anglicko-český a česko-anglický hornický slovník; Sobotáles; 2000; ISBN 80–85920–64–6

Anglicko-český a česko-anglický chemicko-technologický slovník; kol. pod red. Z. Jouklové; 1. vydání; Praha: SNTL, 1967 (Čes. Těšín: Tisk 3); 493. [1] s. , 8; ISBN (Váz.): Kčs 38,00

Anglicko-český a česko-anglický chemicko-technologický slovník; Jouklová; SNTL; 1967; 1. vydání; 493 stran; ISBN 04–005–67; 18000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Fragment; 500 stran; ISBN 80–7200–027–6; 25000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais Karel; SPN; 1960; 570 stran

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais Karel; SPN; 1965; 4. vydání

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais Karel; SPN; 1967; 5. vydání

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais Karel; SPN; 1968; 6. vydání; 570 stran

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais Karel; SPN; 1982; 3. vydání; 567 stran

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais Karel; SPN; 1987; 4. vydání; 570 stran; ISBN 14–500–87; 30000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais Karel; SPN; 1991; 6. vydání; 569 stran

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais, Karel; 1. vydání; SPN; 1960 (Přerov: Tisk 4); 570 s

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais, Karel; 2. vydání; SPN; 1961 (Přerov: Tisk 4); 570 s.

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais, Karel; 3. vydání; SPN; 1963 (Přerov: Tisk); 570 s. , 13 cm

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais, Karel; 4. vydání; SPN; 1965 (Přerov: Tisk 4); 570 s. , 12

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais, Karel; 5. vydání; SPN; 1967 (Přerov: Tisk 4); 570 s. , 12 cm

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Hais, Karel; 6. vydání; SPN; 1968 ([Přerov: Tisk 4]); 570 s. , 12 cm

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Lingea; 2004; 1. vydání; 822 stran; ISBN 80–903381–0–0; 35000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Olomouc; 600 stran

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník; Václavík, Pařízková; P and P; 2004; 1. vydání; 752 stran; ISBN 80–903072–2–1; 17000 (30000) hesel

Anglicko-český a česko-anglický kapesní technický slovník; SNTL; 1958

Anglicko-český a česko-anglický knihovnický slovník; Kánská; MU Brno; 1999; 113 stran; ISBN 80–210–2150–0

Anglicko-český a česko-anglický lékařský slovník; Paroubková a kol.; Avicenum; 1991; 2. vydání; 704 stran; ISBN 08–082–91

Anglicko-český a česko-anglický lékařský slovník; Paroubková a kol.; Avicenum; 1985; 1. vydání

Anglicko-český a česko-anglický lékařský slovník; Topilová; Grada; 1999; 1. vydání; 878 stran; ISBN 80–7169–284–0

Anglicko-český a česko-anglický lesnický a myslivecký slovník; Horák; ZN Brázda; 1991

Anglicko-český a česko-anglický obchodní slovník; Elman; Victoria

Anglicko-český a česko-anglický ošetřovatelský slovník; Grada; 2006; 1. vydání; ISBN 80–247–1496–5

Anglicko-český a česko-anglický počítačový slovník; Fraus; 2000; 1. vydání; 520 stran; ISBN 80–7238–070–2

Anglicko-český a česko-anglický požárně-technický slovník; Dvořák, Kmoch, Rybář; Hlavní správa CO; 1990; 1. vydání; 60 stran

Anglicko-český a česko-anglický požárně-technický slovník; Kmoch, Kovárnová, Rybář; Hermes; 1994; 1. vydání; 110 stran; ISBN 80–900677–8–6

Anglicko-český a česko-anglický praktický slovník; TZ one; 2005; ISBN 80–903606–0–2

Anglicko-český a česko-anglický rybářský slovník; Pohunek, Darrel; Fraus; 1999; 1. vydání; 190 stran; ISBN 80–7238–050–8; 7000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický seznam technických výrazů a zkratek 1; Hrůša; 1957

Anglicko-český a česko-anglický seznam technických výrazů a zkratek 2; Hrůša; 1957

Anglicko-český a česko-anglický slovníček k učebnici Project English 1; Vacková, Eva; 2. upr. vydání; Praha: Fortuna, 1996; 48 s. , 30 cm; ISBN 80–7168–350–7 (brož.): Kč 39,00

Anglicko-český a česko-anglický slovníček k učebnici Project English 2; Vacková, Eva; 2. upr. vydání; Praha: Fortuna, 1996; 32 s. , 30 cm; ISBN 80–7168–354–X (brož.): Kč 37,00

Anglicko-český a česko-anglický slovníček k učebnici Project English 3; Vacková, Eva; 1. vydání; Praha: Fortuna, 1997; 46 s. , 30 cm; ISBN 80–7168–036–2 (brož.): Kč 39,00

Anglicko-český a česko-anglický slovníček k učebnici Project English. [Díl] 1; Vacková, Eva; 1. vydání; Praha: Fortuna, 1994 (Praha: Česká typografie); 48 s. , 30 cm; ISBN 80–7168–136–9 (brož.): Kč 29,00

Anglicko-český a česko-anglický slovníček k učebnici Project English. [Díl] 2; Vacková, Eva; 1. vydání; Praha: Fortuna, 1994 (Praha: Česká typografie); 32 s. , 30 cm; ISBN 80–7168–137–7 (brož.): Kč 29,00

Anglicko-český a česko-anglický slovníček k učebnici Project English 3; Vacková; Fortuna; 1997

Anglicko-český a česko-anglický slovníček klíčových slov k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS); Praha: HZ Praha, 2003; 63 s. , 21 cm; ISBN 80–239–1817–6 (brož.)

Anglicko-český a česko-anglický slovníček klíčových slov k mezinárodním standardům účetního výkaznictví; HZ Praha; 2003; 1. vydání; ISBN 80–239–1817–6

Anglicko-český a česko-anglický slovníček vojenských pojmů a zkratek; MNO ČR-AVIS; 1998

Anglicko-český a česko-anglický slovníček z oboru mechanizace zemědělství; Mudra; ÚVTIZ; 1962; 1. vydání; 24 stran; 373 hesel

Anglicko-český a česko-anglický slovník bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci; kol.; IVBP Brno; 1990; 1. vydání; 164 stran; ISBN 80–85022–07–9

Anglicko-český a česko-anglický slovník Internetu; AV Software; 2004; 1. vydání; ISBN 80–901428–7–7

Anglicko-český a česko-anglický slovník nakladatelské a tiskařské terminologie; kol.; SČKN; 1998; 1. vydání; 100 stran; ISBN 80–902495–1–5

Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných výrazů územního plánování-English-Czech & Czech-English dictionary of technical terminology in town & country planning; [Brno]: Ústav územního rozvoje, [Praha]: Ministerstvo pro místní rozvoj, c2008; 37 s. , 21 cm

Anglicko-český a česko-anglický slovník pojmů používaných v hydrobiologii a ekologii mokřadů; Rulík; MŽP Praha; 1996

Anglicko-český a česko-anglický slovník pro školu a veřejnost; Plot; 2005; 1. vydání; ISBN 80–86523–39–X

Anglicko-český a česko-anglický slovník pro televizní pracovníky a překladatele; Feigl; Česká televize; 1976; 1. vydání; 122 stran; ISBN 06–154–76; 8000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický slovník pro veřejnou správu a podnikání; ISV; 2002; ISBN 80–85866–4?

Anglicko-český a česko-anglický slovník s ilustracemi a výkladem synonym; FIN; 1996; 1311 stran

Anglicko-český a česko-anglický slovník střední; Poldauf; WD Publications; 1998; 10. vydání; 1072 stran

Anglicko-český a česko-anglický slovník studijní; 1997; 2. vydání; 1181 stran

Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií-English-Czech Czech-English dictionary of computer science and information technology; Hynek, Jiří; 1. vyd; Fraus, 2000; 518 s. , 18 cm; ISBN 80–7238–070–2 (brož.)

Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky; Hynek, Vítkovský; Fraus; 2000; 1. vydání; ISBN 80–7238–070–2; 35000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický slovník z oboru jaderná fyzika a jaderná technika; kol.; SNTL; 1985; 1. vydání; 344 stran; ISBN 04–024–85; 15000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Froňek; LEDA; 1998; 1. vydání; 1277 stran; ISBN 80–85927–48–9

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Froňek; Leda; 1999; 1. vydání; 1316 stran; ISBN 80–85927–48–9; 55000 hesel

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Kvasnička; 1946; 410 stran

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Poldauf, Caha, Kopecký; SPN; 1971; 1. vydání; 1223 stran

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Poldauf, Caha, Kopecká, Krámský; SPN; 1994; 9. vydání; 1015 stran; ISBN 80–04–23997–8

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Poldauf, Caha, Kopecká; SPN; 1978; 3. vydání; 1232 stran

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Poldauf, Caha, Kopecká; SPN; 1981; 4. vydání

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Poldauf, Caha, Kopecká; SPN; 1982; 5. vydání

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Poldauf, Caha, Kopecká; SPN; 1985; 6. vydání; 1232 stran; ISBN 14–581–85

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Poldauf, Caha, Kopecká; SPN; 1990; 8. vydání; 1223 stran

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Poldauf, Caha, Kopecká; SPN; 2. vydání; 1232 stran

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Řešetka; FIN; 1996; 1. vydání; 1311 stran; ISBN 80–86002–05–5

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Řešetka; FIN; 1999; 3. vydání; 1181 stran; ISBN 80–86002–62–4

Anglicko-český a česko-anglický slovník; Řešetka; FIN; 2000; 7. vydání; 1311 stran; ISBN 80–86002–69–1

Anglicko-český a česko-anglický stavební slovník; Borská; 1996; 1. vydání; 786 stran

Anglicko-český a česko-anglický stavební slovník; Gross; Montanex; 1996; 792 stran

Anglicko-český a česko-anglický stomatologický slovník; Grada; 2005; ISBN 80–247–1348–9

Anglicko-český a česko-anglický technický slovníček. Díl 1; Wittochová, Zdeňka; Běchovice: Ústav pro výzkum a využití paliv, 1972; 130, [1] s. , 8

Anglicko-český a česko-anglický technický slovníček. Díl 2, česko-anglická část; Wittochová, Zdeňka; Běchovice: Ústav pro výzkum a využití paliv, 1972; 126, [i] s. , 20 cm

Anglicko-český a česko-anglický technický slovníček; Wittochová, Zdeňka; Běchovice: Ústav pro výzkum a využití paliv, 1968; 3, 217, [2] s. , 8

Anglicko-český a česko-anglický technický slovník; Bažant; SNTL

Anglicko-český a česko-anglický vojensko-technický slovník; kol.; London, Evan Brothers; 1942; 206 stran

Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník Internetu/Antonín Vitovský; Vitovský, Antonín; 1. vydání; Praha: AV Software, 2004; 300 s. , 23 cm

Anglicko-český a česko-anglický zemědělský slovník; Vohradský, Křikavová; Fraus; 2000; 1. vydání; 35000 hesel

Anglicko-český architektonický a stavební slovník; Hanák; Fraus; 1998; 1. vydání; 726 stran; ISBN 80–7238–024–9; 40000 hesel

Anglicko-český astronomický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86261–71–9; 1027 hesel

Anglicko-český biologický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 28 stran; ISBN 80–86261–73–5; 2887 hesel

Anglicko-český cytogenetický slovník; Vedral; JTP; 2004; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–41–2; 1348 hesel

Anglicko-český části strojů; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86711–29–3; 650 hesel

Anglicko-český čerpadlový slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 32 stran; ISBN 80–86711–44–7; 2252 hesel

Anglicko-český divadelní slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86261–81–6; 2422 hesel

Anglicko-český dopravní slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86261–38–7; 45200 hesel

Anglicko-český ekologický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 32 stran; ISBN 80–86261–74–3; 2523 hesel

Anglicko-český ekonomický slovník A-L; Elman, Šemberová; Victoria; 1994; 1. vydání; 631 stran; ISBN 80–85605–77–5

Anglicko-český ekonomický slovník M-Z; Elman, Šemberová; Victoria; 1996; 2. vydání; 604 stran; ISBN 80–85605–77–5

Anglicko-český ekonomický slovník s česko-anglický rejstříkem, výkladem a výslovností; Elman; Leda; 2000; 2. vydání; 762 stran; ISBN 80–85927–70–5; 13000 hesel

Anglicko-český ekonomický slovník s česko-anglický rejstříkem, výkladem a výslovností; Elman; Leda; 1995; 1. vydání; 662 stran; 13000 hesel

Anglicko-český ekonomicky slovník s výkladem, výslovnosti a českým rejstříkem-Longman dictionary of business English/J. H. Adam, [přeložil Jiří Elman;vydání 2.; Voznice: Leda, 2000; 803 s. , 22 cm; ISBN 80–85927–70–5 (váz.)

Anglicko-český ekonomický slovník; Kalina; Aleko; 1991; 1. vydání; 198 stran; ISBN 80–85341–21–2; 3360 hesel

Anglicko-český ekonomický slovník; Leda; 2005; ISBN ; 80000 (100000) hesel

Anglicko-český ekonomický výkladový slovník/Jiří Elman, [spolupracoval Ladislav Šembera]; 1. vydání; Praha: Sobotáles, 2004; 629 s. , 25 cm; ISBN 80–86817–05–9 (váz.)

Anglicko-český ekonomický výkladový slovník; Elman; Sobotáles; 2004; 1. vydání; ISBN 80–86817–05–9

Anglicko-český filmový a televizní slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 40 stran; ISBN 80–86261–32–8; 7200 hesel

Anglicko-český frazeologicky slovník: ustálené fráze, expresivní výrazy a idiomy, anglicko-česká přísloví; Bočanková, Milena; 1. vydání; Praha: Eko Press, 2007; 326 s. , 20 cm

Anglicko-český frekvenční slovník; Interkontaktserv; 1992

Anglicko-český geologický slovník a geodetický; Vedral; JTP; 2004; 1. vydání; 56 stran; ISBN 80–86261–54–9; 6075 hesel

Anglicko-český geologický slovník s rejstříkem; Zeman; 1. vydání; 504 stran

Anglicko-český geologický slovník s rejstříkem; Zeman; 1985; 2. vydání; 504 stran

Anglicko-český glosář fonetických a fonologických termínů; Řeřicha, Václav; 2. , přeprac. vydání; Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 1998, c1990; 59 s. , 29 cm; ISBN 80–7067–935–2 (brož.)

Anglicko-český glosář fonetických a fonologických termínů: Určeno pro posl. filoz. a pedag. fakulty Univ. Palackého; Řeřicha, Václav; 1. vydání; Olomouc: Univerzita Palackého, 1991; 55 s. , 29 cm; ISBN 80–7067–372–9 (brož.): 15 Kčs

Anglicko-český gumárenský slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 48 stran; ISBN 80–86711–46–3; 3880 hesel

Anglicko-český gumárenský slovník; Vedral; VJV; 2010; 2. vydání; stran; ISBN 978–80–87345–35–1; 3880 hesel

Anglicko-český hospodářský slovník-English-Czech dictionary of business; Straková, Marcela; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2000; 769 s. , 20 cm; ISBN 80–7238–046–X (váz.)

Anglicko-český hospodářský slovník; Straková, Burger; Fraus; 2000; 1. vydání; 784 stran; ISBN 80–7238–046–X; 45000 hesel

Anglicko-český hudební slovník s ilustrovaným prologem; Spisar; Montanex; 1996; 1. vydání; 153 stran; ISBN 80–85780–53–4; 5000 hesel

Anglicko-český hudební slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 44 stran; ISBN 80–86261–80–8; 4910 hesel

Anglicko-český chemický a chemicko-technologický slovník-English-Czech dictionary of chemistry and chemical technology; Mindl, Jaromír; 1. vydání; Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2007; xvi, 750 s. , 23 cm + errata (2 s.)

Anglicko-český chemický slovník na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 310 stran; ISBN 978–80–7374–054–2; 40239 hesel

Anglicko-český chemický slovník; Bláha; SNTL; 1988; 550 stran

Anglicko-český lékařský slovník; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 224 stran; ISBN 978–80–7374–050–4; 34 920 hesel

Anglicko-český lékařský terminologický slovník; Murray; 1995; 1. vydání; 339 stran

Anglicko-český lesnický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 88 stran; ISBN 80–86261–18–2; 11200 hesel

Anglicko-český letecký slovník; Leda; 2001; 424 stran; ISBN 80–85927–92–6; 45000 hesel

Anglicko-český letecký slovník-English-Czech aviation dictionary; Rada, Ivan; 1. vydání; Voznice: Leda, 2001; 415 s. , 21 cm; ISBN 80–85927–92–6 (váz.)

Anglicko-český logistický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 28 stran; ISBN 80–86261–36–0; 2500 hesel

Anglicko-český matematický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–54–4; 2245 hesel

Anglicko-český mikrobiologický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–69–7; 542 hesel

Anglicko-český mlékařský slovník; Vedral; JTP; 2004; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–19–5; 1600 hesel

Anglicko-český mluvnický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86711–42–0; 1347 hesel

Anglicko-český motoristický slovník roku 1947; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 68 stran; ISBN 80–86261–40–9; 6300 hesel

Anglicko-český nápojový slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–58–1; 347 hesel

Anglicko-český obalový slovník; Adámek, Hejna, Hlaváčková, Hrdinová, Lústíg, Schláger, Špaček; Obalový ústav Praha; 1961; 23 stran

Anglicko-český obalový slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–55–7

Anglicko-český obchodní slovník pro podnikatele a manažery; Baudyš, Vysušil; Media; 1992; 1. vydání; 204 stran; 10000 hesel

Anglicko-český obchodní slovník s přílohou anglicko-české obchodní korespondence; Dvořáková; Scientia; 1991; 1. vydání; 336 stran; ISBN 80–900891–0–0

Anglicko-český obchodní slovník; Závada, Dušan; 1. vydání; Praha: Orbis, 1955 (Orbis 01); 518, [2] s. , 8

Anglicko-český obchodní slovník; Collin; Pragoeduca; 1996

Anglicko-český obchodní slovník; Dvořáková; Scientia; 1991; 1. vydání; 335 stran; ISBN 80–900891–0–0

Anglicko-český obchodní slovník; Závada, Poldauf; Orbis; 1955; 1. vydání; 518 stran

Anglicko-český obrázkový slovník/Felicity Brooks, návrh a výroba figurek Jo Litchfield, návrh a provedení dalších ilustraci Mike Olley and Brian Voakes, fotografie Howard Allman; České 1. vydání; Praha: Svojtka & Co. , 2003; 95 s.: barev. il. , 32 cm; ISBN 80–7237–792–2 (váz.)

Anglicko-český obrázkový slovník/Walt Disney, [pro české vydání upravila Šárka Kadlecová]; 1. vydání; Praha: Egmont ČR, 2000; 111 s.: barev. il. , 31 cm; ISBN 80–7186–492–7 (váz.): Kč 219,00

Anglicko-český odborný papírenský slovník; Svatoň; VÚ papírenský Praha; 1987

Anglicko-český odborný slovník motorových vozidel; Vlk, František; 1. vydání; Brno: 2001; 496 s. , 23 cm; ISBN 80–238–7281–8 (brož.)

Anglicko-český odborný slovník motorových vozidel; Vlk; 2001; 496 stran; ISBN 80–238–7281–8; 37000 hesel

Anglicko-český odborný slovník z oblasti ekonomické, obchodní a finanční/kolektiv autorů katedry anglického jazyka Vysoké školy ekonomické v Praze Milena Bočanková... [et al. ]; 4. , aktualiz. a upr. vydání; Praha: Linde, 2008; 1102 s. , 22 cm

Anglicko-český odborný slovník z oboru papíru a celulózy s některými slovensko- ekvivalenty; Svatoň; VÚ papírenský Praha; 1975

Anglicko-český pedagogický slovník; Mareš, Gavora; Portál; 1999; 1. vydání; 215 stran; ISBN 80–7178–310–2

Anglicko-český pivovarský slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 32 stran; ISBN 80–86261–83–2; 3524 hesel

Anglicko-český počítačový slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 72 stran; ISBN 80–86261–34–4; 8300 hesel

Anglicko-český pojišťovací slovník; Kovárnová, Ostrčilová; Česká pojišťovna; 1993; 1. vydání; 77 stran; ISBN 80–900921–5–2

Anglicko-český polygrafický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 40 stran; ISBN 80–86261–76–X; 4679 hesel

Anglicko-český požární slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 36 stran; ISBN 80–86711–89–7; 3400 hesel

Anglicko-český právnicko-obchodní slovník na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 199 stran; ISBN 978–80–7374–053–5; 35018 hesel

Anglicko-český právnický slovníček: (vybrané pojmy a termíny); Sovová, Olga; 1. vydání; Praha: Orac, 2004; 31 s. , 15 cm; ISBN 80–86199–78–9 (brož.)

Anglicko-český právnický slovník a doplňkové texty; Chromá; Karolinum; 1993; 357 stran; ISBN 80–7066–804–0

Anglicko-český právnický slovník/Jana Oherová... [et al. ]; 3. , Přeprac. a rozš. vydání; Praha: Linde, 2005; 540 s. , 21 cm

Anglicko-český právnický slovník/Milena Bočanková... [et al. ]; 2. , rozš. vydání; Praha: Linde, 2001; 863 s. , 21 cm; ISBN 80–7201–320–3 (brož.)

Anglicko-český právnický slovník; Bočánková, Kalina; Linde; 1999; 2. vydání; 866 stran; ISBN 80–7201–320–3; 30000 hesel

Anglicko-český právnický slovník; Bočánková, Kalina; Linde; 1999; 1. vydání; ISBN 80–7201–158–8

Anglicko-český právnický slovník; Chromá; LEDA; 1995; 1. vydání; 341 stran; ISBN 80–85927–01–2

Anglicko-český právnický slovník; Chromá; Leda; 1995; 2. vydání; 344 stran; ISBN 80–85927–25–X; 21000 hesel

Anglicko-český právnický slovník; Knapp, Kunz, Masopust; ÚSS; 1983; 255 stran

Anglicko-český právnický slovník; Knapp, Kunz; ÚSP; 1983; 255 stran

Anglicko-český psychiatrický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86261–46–8; 1200 hesel

Anglicko-český reprografický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 strany; ISBN 80–86261–45–X; 450 hesel

Anglicko-český rybářský slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 107 stran; ISBN 80–86261–37–9; 16700 hesel

Anglicko-český slévárenský slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 54 stran; ISBN 80–86261–72–7; 5483 hesel

Anglicko-český slovníček chlazení; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86711–71–3; 655 hesel

Anglicko-český slovníček k prvnímu dílu učebnice The Cambridge English Course; Lenochová, Alena; 1. vydání; SPN; 1990 (Svoboda); 31 s. , 20 cm; ISBN 80–04–25679–1 (brož.): 7 Kčs; ISBN 80–04–55034–7 (soubor: brož.)

Anglicko-český slovníček k prvnímu dílu učebnice The Cambridge English Course; Lenochová, Alena; 2. vydání; SPN; 1991 (Čes. Budějovice: Jihočes. tiskárny); 31 s. , 20 cm; ISBN 80–04–55047–9 (soubor: brož.); ISBN 80–04–25923–5 (brož.)

Anglicko-český slovníček k učennici Headway elementary/[vypracovala Zdeňka Glinzová, sestavil František Hegedus]; Ostrava: ZEROSS, 1995; 39 s. , 21 cm

Anglicko-český slovníček výrazů z podnikového hospodářství, zvláště z podnikového početnictví; Stibicová, Marie; 1. vydání; Praha: Tisk. podn. -prům. služba, organisac. a vydání podn. Ústr. svazu čs. Prům. , 1949 (Dr Ed. Grégr a syn. n. s.); 37s

Anglicko-český slovníček z jaderné fysiky a technologie: Určeno pracovníkům v oboru jaderné energie a překladatelům; Řezanka, Ivan; 1. vydání; Praha: SNTL, 1957 (Brno: Brněn. knihtisk. , z. z.); 53, [1] s. , 8

Anglicko-český slovníček z jaderné fyziky a technologie; Řezanka; SNTL; 1957; 1. vydání; 56 stran; ISBN 56/V; 2200 hesel

Anglicko-český slovníček z oboru ochrany lesu s definicemi a českým rejstříkem; Praha: [s. n. ], 1964; 77 s.

Anglicko-český slovníček: slovníček k britské učebnici Project English; Knesplová, Alena; 1. vydání; SPN; 1991 (NV); 27 s. , 29 cm; ISBN 80–04–25762–3 (brož.): 4 Kčs

Anglicko-český slovníček: Výrazy z oblasti mechanizace a automatizace administrativních prací; Mil, Jan; [S. l.: s. n. ], 1961; 80, 6 s. , 8

Anglicko-český slovník 1/2 Skladové hospodářství a navazující obory; kol.; 1972

Anglicko-český slovník 1/2; Jung; 1911; 2. vydání; 800 stran

Anglicko-český slovník 2/2 Skladové hospodářství a navazující obory; kol.; 1972

Anglicko-český slovník 2/2; Jung; 1911; 2. vydání; 763 stran

Anglicko-český slovník americké angličtiny; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 60 stran; ISBN 80–86261–66–2; 6252 hesel

Anglicko-český slovník anglického nářečí 1942; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86261–07–2; 1300 hesel

Anglicko-český slovník barvy, laky, koroze; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 40 stran; ISBN 80–86261–77–8; 4281 hesel

Anglicko-český slovník bezpečnosti práce; kol.; IVBP Brno; 1974; 1. vydání; 80 stran

Anglicko-český slovník bezpečnosti práce; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 36 stran; ISBN 80–86261–29–8; 3000 hesel

Anglicko-český slovník finanční a účetní terminologie; Bočánková, Jírová, Kalina; Aleko; 256 stran; ISBN 80–85341–36–0

Anglicko-český slovník finančních pojmů; kol.; Consus; 1992; 238 stran; ISBN 80–901004–5–7; 1200 hesel

Anglicko-český slovník fonetika; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–69–2; 1546 hesel

Anglicko-český slovník frázových sloves; Vodička, Lukáš; 2. vydání; Havlíčkův Brod: Fragment, Praha, 2002; 295 s. , 22 cm; ISBN 80–7200–588–X (Fragment: váz.)

Anglicko-český slovník frázových sloves; Vodička; Fragment; 1992; 1. vydání; 288 stran; ISBN 80–901070–8–7; 46000 hesel

Anglicko-český slovník fytopatologie a ochrany rostlin:virologie; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–50–6; 1633 hesel

Anglicko-český slovník hrazení bystřin; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86261–48–4; 575 hesel

Anglicko-český slovník hudební terminologie; Pavlovová, Milada; 1. vydání; SPN; 1986 (TZ 53); 184 s. , 29 cm

Anglicko-český slovník idiomů; Kroulík, Kroulíková; Svoboda-Libertas; 1993; 1. vydání; 203 stran; ISBN 80–205–0234–3; 1400 hesel

Anglicko-český slovník informatiky; Merta, Augústín; 1988; 1. vydání; 215 stran

Anglicko-český slovník Internetu, chat-slang; Rosenbaum; Ivo Železný; 1997; 1. vydání; 240 stran; ISBN 80–240–0061–1; 3000 hesel

Anglicko-český slovník Internetu: chat-slang/Oliver Rosenbaum, přeložil Roman Marhold; 3. podstatně přeprac. a dopl. vydání; Praha: Ivo Železný, 2001; 304 s. , 17 cm; ISBN 80–240–2058–0 (brož.); originálu Chat-Slang, Lexikon der Internet-Sprache

Anglicko-český slovník jaderné fyziky a technologie na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 400 stran; ISBN 978–80–7374–052–8; 18800 hesel

Anglicko-český slovník jaderné fyziky a technologie; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 32 stran; ISBN 80–86261–31–X; 6800 hesel

Anglicko-český slovník jmen dvouděložných na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 120 stran; ISBN 978–80–7374–057–3; 44710 hesel

Anglicko-český slovník jmen měkkýšů; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 28 stran; ISBN 80–86711–67–7; 3000 hesel

Anglicko-český slovník jména hlodavců; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 32 stran; ISBN 80–86711–53–6; 3500 hesel

Anglicko-český slovník jména hub; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 20 stran; ISBN 80–86711–34–X; 1900 hesel

Anglicko-český slovník jména lichokopytníků a sudokopytníků; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86711–57–9; 900 hesel

Anglicko-český slovník jména motýlů; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–36–6; 1500 hesel

Anglicko-český slovník jména obojživelníků; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–56–0; 600 hesel

Anglicko-český slovník jména opic; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86711–49–8; 700 hesel

Anglicko-český slovník jména papoušků; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–47–1; 1200 hesel

Anglicko-český slovník jména paryb; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–55–3; 1800 hesel

Anglicko-český slovník jména ptáků; Vedral; JTP; 2004; 1. vydání; 192 stran; ISBN 80–86711–38–2; 21300 hesel

Anglicko-český slovník jména ptáků; Vedral; VJV; 2009; 1. vydání; 336 stran; ISBN 978–80–87345–17–7; 19400 hesel

Anglicko-český slovník jména ptáků; Vedral; VJV; 2010; 2. vydání; 106 stran; ISBN 978–80–87345–43–6; 35500 hesel

Anglicko-český slovník jména savců; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 32 stran; ISBN 80–86711–62–5; 3650 hesel

Anglicko-český slovník jména stromů; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 44 stran; ISBN 80–86711–35–8; 6200 hesel

Anglicko-český slovník knihovnictví a informatiky; Merta, Mertová; Leda; 1994; 1. vydání; 176 stran; ISBN 80–901664–2–3; 14000 hesel

Anglicko-český slovník kolokvialismy a slang; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 52 stran; ISBN 80–86261–85–9; 5268 hesel

Anglicko-český slovník kybernetika; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86711–45–5

Anglicko-český slovník lékařské přístroje; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 88 stran; ISBN 80–86711–90–0; 8242 hesel

Anglicko-český slovník lyžování; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 20 stran; ISBN 80–86261–41–7; 1800 hesel

Anglicko-český slovník manipulace s materiálem; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–82–4; 176 hesel

Anglicko-český slovník mechanizace zemědělství; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–64–X; 407 hesel

Anglicko-český slovník meliorační výstavba a údržba; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86261–47–6; 673 hesel

Anglicko-český slovník měření, regulace a automatizace; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 44 stran; ISBN 80–86261–86–7; 4948 hesel

Anglicko-český slovník naftové motory; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86261–59–X; 1250 hesel

Anglicko-český slovník nakladatelský a tiskařský; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86711–73–0; 1805 hesel

Anglicko-český slovník nejčastěji používaných slov, frází a zkratek v jazyce; Hrouda; VÚ Výstavby; 1973; 2. vydání; 169 stran

Anglicko-český slovník nejčastěji používaných slov, frází a zkratek v jazyce; Hrouda; VÚ Výstavby; 1. vydání; 169 stran

Anglicko-český slovník nemocí prstů skotu; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–11–5; 300 hesel

Anglicko-český slovník odborné terminologie z oboru teorie vyučování jazykům: Určeno pro posl. filosof. a pedagog. fakult; Rochovánska, Ida,; 1. vydání; Olomouc: Univerzita Palackého, 1971; 129, [1] s. , 4

Anglicko-český slovník odborné terminologie z oboru vyučování jazykům; Rochovanská, Ida, ; 2. přeprac. vydání; Olomouc: Univerzita Palackého, 1980; 101, [1] s. , 4

Anglicko-český slovník odborných ekonomických termínů; Dědek; VŠE Praha; 1995; 1. vydání; 66 stran; ISBN 0032–3233; 2500 hesel

Anglicko-český slovník odborných výrazů z oboru urbanismu, územního plánování a prostorové ekonomiky/Zprac. Jaromír Siegel, spoluprac. František Brunner a Sylvia Laiferová; 1. vydání; Praha: Výzkum. ústav výstavby a architektury, 1968; 104, [1] s. , 8

Anglicko-český slovník odborných výrazů z oboru urbanismu, územního plánování; VÚVA; 1968

Anglicko-český slovník optická a komunikační technika; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 44 stran; ISBN 80–86711–48–X; 3900 hesel

Anglicko-český slovník organizace a výpočetní techniky; Vybíral; OISKS; 1969; 153 stran

Anglicko-český slovník organizační a výpočetní technika; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 56 stran; ISBN 80–86711–30–7; 5307 hesel

Anglicko-český slovník organizační a výpočetní techniky; Kazda, Vybíral; Oborové informační středisko; 1969; 153 stran

Anglicko-český slovník plech, trubky, profily; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86261–57–3; 880 hesel

Anglicko-český slovník plevelů; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86261–62–X; 1265 hesel

Anglicko-český slovník podnikatelských obchodních, manažerských a marketingových výrazů; Karvas, Jozef; Bratislava: UniaPress, 1991; 80 s.; ISBN 80–85313–23–5

Anglicko-český slovník pojišťovnictví/kolektiv autorů z CAP [Josef Čížek... et al. ]; 1. vydání; Praha: Grada, 2003; 516 s. f, 21 cm; ISBN 80–247–0248–7 (váz.)

Anglicko-český slovník policejně právní terminologie; Lánská, Dagmar; 1. vydání; Praha: Police history, 2002; 238 s. , 21 cm; ISBN 80–86477–06–1 (brož.)

Anglicko-český slovník pro četbu odborné literatury; Caha; 1977

Anglicko-český slovník pro experty z resortu ČS úřadu geodetického a kartografického; Šíma; GKP; 1984

Anglicko-český slovník pro geodety a kartografy; Šíma; VÚGTP Zdiby; 1992; 1. vydání; 176 stran; ISBN 80–900595–6–2; 7000 hesel

Anglicko-český slovník pro pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj-English-Czech dictionary for Ministry for Regional Development Staff; Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2001; 170 s. , 30 cm; ISBN 80–238–8307–0 (v knize neuvedeno: brož.): neprodejné

Anglicko-český slovník pro zemědělce/zpracovali František Mareček, Eva Pekárková, Jindra Janovská; Praha: Ministerstvo zemědělství, 2006; 102 s. , 21 cm

Anglicko-český slovník projektování, organizace a ekonomika; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–79–9; 1781 hesel

Anglicko-český slovník rostlin; U podléšky; 2004; 1. vydání

Anglicko-český slovník rostlinné výroby; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 36 stran; ISBN 80–86261–23–9; 4000 hesel

Anglicko-český slovník s dodatky; Osička, Poldauf; Academia; 1970; 636 stran

Anglicko-český slovník s dodatky; Osička; 1. vydání; 644 stran

Anglicko-český slovník s dodatky; Osička; 1957; 4. vydání; 644 stran

Anglicko-český slovník s dodatky; Osička; 2. vydání; 644 stran

Anglicko-český slovník s dodatky; Osička; 3. vydání; 644 stran

Anglicko-český slovník s nejnovějšími výrazy; Froňek; Leda; 1996; 1. vydání; 1024 stran; ISBN 80–85927–13–6; 45000 hesel

Anglicko-český slovník s počitatelnosti a frázovými slovesy-English-Czech dictionary with countability and phrasal verbs; Obrtelová, Radka; 1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002; 680 s. , lxxix, [3] s. obr. příl.: il. (některé barev.), mapy, 22 cm; ISBN 80–7182–046–6 (váz.)

Anglicko-český slovník s výslovnosti, přízvukem, mluvnici, vazbami a frazeologií/; Osička, Antonín; 2. vydání; Praha: ČSAV, 1956 (Praž. tisk. 03); 519, [1] s. , 8

Anglicko-český slovník s výslovnosti, přízvukem, mluvnici, vazbami a frazeologií; Osička, Antonín; 3. vydání; Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1957 (Praž. tisk. 03); 519 s. , 25 cm

Anglicko-český slovník sexu; Vedral; JTP; 2007; 1. vydání; 185 stran; ISBN 978–80–7374–044–3

Anglicko-český slovník skladové hospodářství a navazující obory část A-K; kol.; IMADOS; 1972; 172 stran

Anglicko-český slovník skladové hospodářství a navazující obory L-Z; Kol.; IMADOS; 1972; 206 stran

Anglicko-český slovník sklářský; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 64 stran; ISBN 80–86711–72–2; 5800 hesel

Anglicko-český slovník stavební mechaniky; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86261–44–1; 2400 hesel

Anglicko-český slovník stomatologických výrazů: Určeno pro posl. fak. lékařské Univ. Palackého v Olomouci; Mareš, Míra; 1. vydání; SPN; 1964 (SCT 113); 32 s. , 8

Anglicko-český slovník strukturálních fondů; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–42–5; 1500 hesel

Anglicko-český slovník školských zkratek; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86261–27–1; 4300 hesel

Anglicko-český slovník šlechtění; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–70–0; 332 hesel

Anglicko-český slovník terminologie swapy a opce; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–65–4; 592 hesel

Anglicko-český slovník terminologie v oblasti alkoholu a drog; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 strany; ISBN 80–86711–59–1; 335 hesel

Anglicko-český slovník vědeckých titulů a hodností; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86261–26–3; 1500 hesel

Anglicko-český slovník vojenských pojmů a definic/kolektiv autorů; Brno: Univerzita obrany v Brně, 2005; 211 s. , 21 x 30 cm

Anglicko-český slovník výpočetní techniky; Gistr; Oděvní průmysl Prostějov; 1970; 248 stran

Anglicko-český slovník výpočetní techniky; Kratochvílová, Minihofer; SNTL; 1990; 2. vydání; 496 stran; ISBN 80–03–00302–4; 38000 hesel

Anglicko-český slovník výpočetní techniky; Minihofer, Kratochvíl; SNTL; 1979; 1. vydání; 353 stran

Anglicko-český slovník výpočetní techniky; Minihofer, Kratochvíl; SNTL; 1987; 1. vydání; 496 stran

Anglicko-český slovník výpočetní techniky; Plus; 1993; 1. vydání; 38000 hesel

Anglicko-český slovník výtvarného umění; Leda; 2003; 1. vydání; 200 stran; ISBN 80–7335–033–5; 9500 (14700) hesel

Anglicko-český slovník výtvarného umění-English-Czech dictionary of art terms; Baleka, Jan; 1. vydání; Voznice: Leda, 2003; 197 s. , 22 cm

Anglicko-český slovník výživy a krmení hospodářských zvířat; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 20 stran; ISBN 80–86261–49–2; 1725 hesel

Anglicko-český slovník z analogové a číslicové regulační techniky; Štěpánek; 1972

Anglicko-český slovník z oblasti bydleni, bytové výstavby a architektury-English-Czech dictionary of housing, housing construction and architecture; Franěk, Jiří; 1. vydání; Praha: Linde, 2000; 151 s. , 21 cm; ISBN 80–7201–219–3 (brož.)

Anglicko-český slovník z oblasti bydlení, bytové výstavby a architektury; Franěk; Linde; 2000; 1. vydání; 152 stran; ISBN 80–7201–219–3; 6000 hesel

Anglicko-český slovník z oblasti manipulace s materiálem; Zprac. kol.; 2. vydání; Praha: Výzkumný ústav manipulace s materiálem, 1965; 77 s. , 8

Anglicko-český slovník z oblasti paletizace a kontejnerizace; kol.; 1971

Anglicko-český slovník z oboru automatického řízení; SNTL; 40 stran

Anglicko-český slovník z oboru automobily, motorová vozidla, silniční dopráva; Machačka; Systemconsult; 1996; 1. vydání; 280 stran; ISBN 80–85629–11–9; 20000 hesel

Anglicko-český slovník z oboru biotechnologie; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 20 stran; ISBN 80–86261–20–4; 2000 hesel

Anglicko-český slovník z oboru bytové výstavby; Franěk; VÚVA; 1979; 167 stran

Anglicko-český slovník z oboru chovu drůbeže; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86261–09–3; 1100 hesel

Anglicko-český slovník z oboru chovu prasat; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 20 stran; ISBN 80–86261–09–3; 2000 hesel

Anglicko-český slovník z oboru chovu skotu; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86261–10–7; 2000 hesel

Anglicko-český slovník z oboru masného průmyslu; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86261–56–5; 2255 hesel

Anglicko-český slovník z oboru rybářství; Berka, Chábera; VÚ rybářský; 1977; 139 stran

Anglicko-český slovník z oboru veterinární medicíny; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–08–5; 1600 hesel

Anglicko-český slovník z oboru vnitropodnikové dopravy a manipulace s materiálem; Kovotechna; 1963

Anglicko-český slovník základních pojmu z oblasti automatického řízení; Vítečková, Miluše; 1. vydání; Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2006; 94 s. , 21 cm

Anglicko-český slovník základních pojmu z oblasti automatického řízení; Vítečková, Miluše; 2. , rozš. vydání; Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009; 133 s. , 21 cm

Anglicko-český slovník závlahy; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–68–9; 539 hesel

Anglicko-český slovník zbraní a střeliva; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 44 stran; ISBN 80–86261–39–5; 4500 hesel

Anglicko-český slovník zemědělské ekonomiky; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 20 stran; ISBN 80–86261–24–9; 1800 hesel

Anglicko-český slovník zemědělských škůdců a parazitů; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86261–63–8; 890 hesel

Anglicko-český slovník zemědělských termínů politiky EHS; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–61–1; 100 hesel

Anglicko-český slovník zpracování dat, telekomunikací, kancelářské systémy; Minihofer, Havlíček; Leda; 1994; 621 stran; ISBN 80–901664–1–5; 28000 hesel

Anglicko-český slovník zpracování informací; Vedral; VJV; 2010; 1. vydání; 16 stran; ISBN 978–80–87345–36–8; hesel

Anglicko-český slovník zpracování obilovin; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86261–12–3; 1900 hesel

Anglicko-český slovník zpracování půdy; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–67–0; 497 hesel

Anglicko-český slovník: automobily, silniční vozidla: výroba, provoz, servis, opravárenství; Machačka, Ivo; Pardubice: Systemconsult, 2009; 261 s. , 21 cm

Anglicko-český slovník: Organizační a výpočetní technika; Vybíral, Jindřich; Praha: Kancelářské stroje, 1969; 153, [1] s. , 8

Anglicko-český slovník; Caha, Jan; 1. vydání; SPN; 1960 (Svoboda 4); 827, [1] s. , 8

Anglicko-český slovník; Caha, Jan; 3. vydání; SPN; 1968 (Brno: Tisk 1); 877, [1] s. , 8; ISBN (Váz.): Kčs 34,00

Anglicko-český slovník; Caha,Jan; 2. , opr. vydání; SPN; 1964 (Brno: Tisk 1); 877, [1] s. , 8; ISBN (Váz.): Kčs 25,50

Anglicko-český slovník; Caha, Krámský; SPN; 1960; 1. vydání; 827 stran; ISBN 78–91–50

Anglicko-český slovník; Caha, Krámský; SPN; 1968; 3. vydání; 880 stran; ISBN 14–306–68; 30000 hesel

Anglicko-český slovník; Caha, Krámský; SPN; 1970; 4. vydání; 880 stran

Anglicko-český slovník; Caha, Krámský; SPN; 1982; 5. vydání; 877 stran

Anglicko-český slovník; Caha, Krámský; SPN; 1986; 6. vydání; 877 stran

Anglicko-český slovník; Caha, Krámský; SPN; 2. vydání; 880 stran

Anglicko-český slovník; Froňek; Leda; 1998; 1. vydání; 1204 stran; ISBN 80–85927–13–6

Anglicko-český slovník; Montanex; 1993; 1. vydání; 188 stran

Anglicko-český slovník; Osička, Poldauf; Academia; 1956; 519 stran

Anglicko-český slovník; Osička; Academia; 1970; 4. vydání; 644 stran

Anglicko-český slovník; Valenta; Brno; 1997; 1104 stran

Anglicko-český slovník; Vybíral; 1969; 1. vydání; 153 stran

Anglicko-český slovník-English-Czech dictionary: obsahuje 7000 hesel; Topilová, Kateřina; 1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2000; 287 s. , 7 cm; ISBN 80–85808–85–4 (brož.) * 808580885–4 begin_of_the_skype_highlighting              808580885–4      end_of_the_skype_highlighting (chyb.)

Anglicko-český slovník-Finanční a účetní terminologie; Bočanková, Milena; Praha: Aleko, [1992]; 253 s. , 17 cm; ISBN 80–85341–36–0 (brož.)

Anglicko-český stavební slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 84 stran; ISBN 80–86261–22–0; 9600 hesel

Anglicko-český stomatologický slovník: [4000 hesel]; Sedláček, Josef; 1. vydání; Praha: Grada, 2007; 204 s. , 22 cm

Anglicko-český stomatologický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 32 stran; ISBN 80–86261–60–3; 3657 hesel

Anglicko-český strojírenský slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86711–58–4; 1701 hesel

Anglicko-český školní slovník Passport; Fragment; 598 stran; ISBN 80–7200–254–6

Anglicko-český taxonomický slovník; Vedral; JTP; 2004; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–28–5; 85000 hesel

Anglicko-český technický automobilový slovník; Vlk, František; 1. vydání; Praha: Computer Press, 2001; 201 s. , 21 cm; ISBN 80–7226–522–9 (brož.): Kč 227,00

Anglicko-český technický slovník A-L díl 3.; Montanex; 2002; ISBN 80–7225–082–7

Anglicko-český technický slovník: určeno také studujícím/zprac. [kol. ]; 1. vydání; Praha: SNTL, 1969 (Brno: Tisk 2); 1026, [1] s. , 8; ISBN (Váz.): Kčs 89,00

Anglicko-český technický slovník: určeno také studujícím/zprac. [kol. ]; 2. nezm. vydání; Praha: SNTL, 1971 (Brno: Tisk 2); 1026, [1] s. , 8; ISBN (Váz.): Kčs 89,00

Anglicko-český technický slovník; Elman, Michalíček; Sobotáles; 1998; 1. vydání; 1328 stran; ISBN 80–85920–50–6; 12000 hesel

Anglicko-český technický slovník; kol.; Haynes; 32 stran

Anglicko-český technický slovník; kol.; SNTL; 1969; 1. vydání; 1028 stran; ISBN 04–012–69; 60000 hesel

Anglicko-český technický slovník; kol.; SNTL; 1971; 2. vydání; 1028 stran; ISBN 04– -71; 78000 hesel

Anglicko-český technický slovník; kol.; SNTL; 1985; 4. vydání; 1028 stran; ISBN 04–020–85; 78000 hesel

Anglicko-český technický slovník; kol.; SNTL; 1992; 5. vydání; 1028 stran

Anglicko-český technický slovník; kol.; SNTL; 3. vydání; 1028 stran; 78 000 hesel

Anglicko-český technický slovník; Kučera, Stuchlík; Neubert; 1948; 190 stran

Anglicko-český technický slovník; Kutinová; SNTL; 1982

Anglicko-český technický slovník-English-Czech technical dictionary; Elman, Jiří; 2. , Přeprac.. a dopl. vydání; Praha: Sobotáles, 2003; 1317, [9] s. , 21 cm; ISBN 80–85920–92–1 (váz.)

Anglicko-český technický slovník-English-Czech technical dictionary; Zahradníček, Tomáš; Ostrava: Montanex, 2002–; 4 sv. , 30 cm

Anglicko-český technický textilní slovník; 1970; 1. vydání; 413 stran

Anglicko-český technický textilní slovník; Eva Lesyková a Ladislav Plíšek za spol. autor. kol.; Bratislava: Alfa, 1970; 413 s. , 8

Anglicko-český tématická lexikální minima; Kopecká; SPN; 1987; 1. vydání; 189 stran

Anglicko-český tematický slovník pro biomedicinské obory; Penhaker, Marek; 1. vydání; Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007; 63 s. , 25 cm

Anglicko-český teologický slovník; Strettiová, Terezie Josefa; 3. vydání; Praha: Karolinum, 2004; 81 s. , 21 cm; ISBN 80–246–0867–7 (brož.): Kč 53,00

Anglicko-český teologický slovník; Streitová; Karolinum; 1997; 1. vydání; 66 stran; 2000 hesel

Anglicko-český teologický slovník; Streitová; Karolinum; 1997; 2. vydání; 66 stran; ISBN 80–246–0008–0; 2000 hesel

Anglicko-český teologický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86711–40–4; 2426 hesel

Anglicko-český teplárenský slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 28 stran; ISBN 80–86261–52–2; 2965 hesel

Anglicko-český terminologický slovník z oboru automatického řízení; kol.

Anglicko-český terminologie bezpečnostních technologií; Honigová, Matyáš; Computer Press; 1996; 1. vydání; 96 stran; ISBN 80–858896–44–; 1000 hesel

Anglicko-český terminologie z oblasti životního prostředí; Good ecocnomic s; 121 stran

Anglicko-český účetnický slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–84–0; 1846 hesel

Anglicko-český vojenský terminologický slovník; kolektiv autorů; Brno: Vojenská akademie Brno, 2002; 522 s. , 29 cm

Anglicko-český výkladový slovník personalistiky; Koubek, Josef; 1. vydání; Praha: Management Press, 2003; 190 s. , 21 cm; ISBN 80–7261–080–5 (váz.)

Anglicko-český výkladový slovník software pro uživatele PC; Vitovský; AV Software; 1992; 1. vydání; 386 stran; ISBN 80–901428–0–X; 4000 hesel

Anglicko-český výkladový slovník software; Coulson, Carr; AV Software; 1992; 385 stran

Anglicko-český výkladový slovník výpočetní techniky; Minihofer; SNTL; 1990; 1. vydání; 228 stran

Anglicko-český výkladový slovník; Abdallaová; Lidové noviny; 1998; 1174 stran; ISBN 80–7106–304–5

Anglicko-český zahradnický slovník; Dostálková; VÚOZ Průhonice; 1992; 60 stran; ISBN 80–85116–05–7

Anglicko-český zemědělský slovník na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 229 stran; ISBN 978–80–7374–079–5; 34321 hesel

Anglicko-český zemědělský slovník; kol.; ÚVTIZ; 1992; 1. vydání; 170 stran; 2492 hesel

Anglicko-český, česko-anglický glosář vybraných termínů z pedagogiky-English-Czech, Czech-English glossary of selected terms of the pedagogy: příloha ke sborníku "Vědecká pojednání" c. V-1/1999; 1. vydání; Liberec: Technická univerzita, 1999; 71 s. , 21 cm; ISBN 80–7083–376–9 (brož.)

Anglicko-český, česko-anglický kapesní slovník/redakce Matěj Barták; 1. vydání; Praha: Plot, 2004; 399 s. , 12 cm; ISBN 80–86523–44–6 (brož.)

Anglicko-český, česko-anglický kapesní slovník; 1. vydání; [Hradec Králové]: TZ-one, 2006; 943 s. , 12 cm

Anglicko-český, česko-anglický kapesní slovník; 1. vydání; Brno: Lingea, c2004; 822 s.: mapy, 12 cm; ISBN 80–903381–0–0 (brož.)

Anglicko-český, česko-anglický kapesní slovník; 2. vydání; [Brno]: Lingea, c2006; 822 s. , 12 cm

Anglicko-český, česko-anglický kapesní slovník; 3. vydání; V Brně: Lingea, 2007; 826 s.: 12–13 cm

Anglicko-český, česko-anglický mini slovník/kolektiv Angličtina. com; Brno: Computer Press, 2008; 201 s. , 11 cm

Anglicko-český, česko-anglický praktický slovník; Zahradníček, Tomáš; 1. vydání; Hradec Králové: TZ-one, 2005; 996 s.: il. , 18 cm + CD-ROM

Anglicko-český, česko-anglický praktický slovník; [2. vydání ]; V Brně: Lingea, 2009; 1243 s. , 18 cm

Anglicko-český, česko-anglický praktický slovník; 1. vydání; [Brno]: Lingea, c2006; 1243 s. , 18 cm

Anglicko-český, česko-anglický praktický slovník; 2. , rozš. vydání; Hradec Králové: TZ-one, 2007; 1199 s. , 20 cm + 1 CD

Anglicko-český, česko-anglický příruční slovník: –s užitečnými přílohami; 1. vydání; [Brno]: Lingea, c2006; 1358 s. , 21 cm

Anglicko-český, česko-anglický šikovný slovník; 1. vydání; V Brně: Lingea, 2009; 734 s. , 17 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník cestovního ruchu; Misková, Zuzana; 1. vydání; Praha: EkoPress, 2007; 194 s. , 21 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník odborných pojmu zejména z oblasti sociální pece o osoby tzv. společenský nepřizpůsobené, [slovník sestavil autorský tým Jana Kynclová... et al. ]; 2. , rozš. vydání; Ostrava: Ostravska univerzita, Zdravotně sociální fakulta-katedra sociální práce, 2006; 221 s. , 21 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník pro školu a veřejnost/sestavil kolektiv autorů a spolupracovníků Nakladatelství Plot pod vedením Matěje Bartáka; 2.aktualiz. vydání; Praha: Plot, 2009; 823 s. , 17 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník/; Collyah, Bruce; 1. vydání; Praha: Fin, 2007; 1719 s. , 25 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník; Řešetka, Miroslav; 3. , dopl. vydání; Olomouc: Fin, 2002; 1326 s.: il. , 15 cm; ISBN 80–86002–80–2 (váz.): Kč 260,00

Anglicko-český, česko-anglický slovník; Řešetka, Miroslav; 7. , dopl. vydání; Olomouc: Fin, 2000; 1311 s. , [16] s. obr. Příl.: il. (některé barev.), 19 cm; ISBN 80–86002–69–1 (váz.): Kč 360,00

Anglicko-český, česko-anglický slovník; 1. vydání; Olomouc: Fin, 2002; 719 s. , 12 cm; ISBN 80–86002–81–0 (brož.): Kč 180,00

Anglicko-český, česko-anglický slovník; 1. vydání; Praha: Plot, 2004; 823 s. , 17 cm; ISBN 80–86523–39–X (váz.)

Anglicko-český, česko-anglický slovník; vydání 7. , V Ottově nakl. 3.; Praha: Ottovo Nakladatelství, 2008; 344 s. , 14 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník-Dictionary English-Czech, Czech-English; Haraksimová, Erna; Praha: Ottovo Nakladatelství, c2007; 975 s. , 22 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník-English-Czech, Czech-English dictionary; Collyah, Bruce; 1. vydání; Praha: Fin, 2008; 1215 s.: barev. il. , 20 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník-English-Czech, Czech-English dictionary; Collyah, Bruce; 2. , dopl. vydání; Praha: Fin, 2008; 1759 s. , 25 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník-English-Czech, Czech-English dictionary; Collyah, Bruce; 4. , kompletně Přeprac.. a rozš. vydání; Praha: Fin, 2008; 1167, 64 s.: il. , 18 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník-English-Czech, Czech-English dictionary; Tomanová, Inka; 2. , dopl. vydání; Praha: Česky klub, 2001; 488 s. , 12 cm; ISBN 80–85637–66–9 (váz.)

Anglicko-český, česko-anglický slovník-English-Czech, Czech-English dictionary; Tomanová, Inka; 3. vydání; Praha: Česky klub, 2009; 488 s. , 13 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník-English-Czech, Czech-English dictionary; Zahradníčková, Věra; 1. vydání; Blansko: Duha Press, 2008; 468 s. , 16 cm

Anglicko-český, česko-anglický slovník-English-Czech, Czech-English dictionary; 1. vydání; Brno: Computer Press, 2008; 1091 s. , 16 cm + 1 CD-ROM

Anglicko-český, česko-anglický studijní slovník-English-Czech, Czech-English student's dictionary; 1. vydání v nakl. Levné knihy KMa; Praha: Levné knihy KMa, 2005; 1303, xxviii s. , xviii s. obr. Příl.: barev. il. , 18 cm

Anglicko-český, česko-anglický technický slovník: CD verze; 1. vydání; Hradec Králové: TZ-one, 2006; 979 s. , 21 cm + 1 CD-ROM

Anglicko-český, česko-anglický velký slovník: –nejen pro překladatele; 2. vydání; [Brno]: Lingea, c2007; 1566 s. , 24 cm

Anglicko-český-latinský slovníček plevelů; Pokorný; ÚVTI; 1967; 1. vydání; 42 stran; 344 hesel

Anglicko-český-latinský slovníček zemědělských škůdců; Mudra; ÚVTI; 1956; 1. vydání; 72 stran; 541 hesel

Anglicko-český-slovenský zemědělský slovník; Mudra; ÚVTI; 1973

Anglicko-německo-český polygrafický slovník; Kaplanová, Marie; 1. vydání; Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2003; 766 s. , 22 cm + 1 CD; ISBN 80–239–0169–9 (brož.)

Anglicko-německo-francouzsko-rusko-slovenský slovník železnice; ALFA; 1985; 495 stran

Anglicko-německý-český obrazový slovník motorových vozidel; Vlk; Brno; 2004; 1. vydání; ISBN 80–239–3719–7

Anglicko-německý-český polygrafický slovník; Svaz polygrafických podnikatelů; 2003; 1. vydání; 766 stran; ISBN 80–239–0169–9; 20000 hesel

Anglicko-německý-český slovník květin; Perová

Anglicko-německý-český slovník z oboru silikátů; kol.; Silikátová společnost; 1997; 1. vydání; 86 stran; ISBN 80–02–01203–8; 1800 hesel

Anglicko-německo-francouzsko-česko-španělský radiotechnický slovník; Radiokonstrukce; 1927

Anglicko-německý-slovenský-ruský slovník chromatografie; Angele; Alfa; 1974

Anglicko-ruský-český slovník ochrany přírody a životního prostředí; Horák, Nováček; VŠZ Brno; 1987

Anglicko-ruský-německý-francouzský-český astronomický slovník; Kleczek; ČSAV; 1961; 1. vydání; 976 stran; ISBN 12/2dT 53(08); 5900 hesel

Anglický rychle a všude: Výslovnost: Základy anglické mluvnice: Nepravidelná slovesa: Rozhovory: česko-anglický slovníček; Hlinitý, J. D.; Praha: Jos. R. Vilímek, [1940] (Politika); 68 s. , 8

Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce; Bláha, Šemberová; Triton; 2004; 1. vydání; ISBN 80–7254–467–5

Angličtina všem: základy mluvnice: praktická konversace: slovníček česko-anglický a anglicko-český; Horock, Georgianne Angus; 4. vydání; Praha: Čs. rozhlasová společnost Radiojournal, 1935 (Orbis); 160, [I] s. , 8

Angličtina všem: základy mluvnice: praktická konversace: slovníček česko-anglický a anglicko-český; Horock, Georgianne Angus; Praha: Čs. rozhlasová společnost Radiojournal, 1933 (Orbis); 146 s. , 8

Angličtina všem: základy mluvnice: praktická konversace: slovníček česko-anglický a anglicko-český; Horock, Georgianne Angus; 6. vydání; Praha: Česky rozhlas, 1939 (Orbis); 171 s. , 8

Angličtina všem: základy mluvnice: praktická konversace: slovníček česko-anglický a anglicko-český; Horock, Georgianne Angus; 5. vydání; Praha: Radiojournal, 1938 (Orbis); 171 s. , 8

Angličtina všem: základy mluvnice: praktická konversace: slovníček česko-anglický a anglicko-český; Horock, Georgianne Angus; 3. oprav. vydání; Praha: Cs. rozhlasová společnost Radiojournal, 1935 (Orbis); 160, [I] s. , 8

Angličtina:konverzace a slovník; Infoa; 2005; ISBN 80–7240–368–0

Angloamerické názvy z oboru masného průmyslu (ČES, ANG); Chládek; ÚSVÚ Pardubice; 1966; 18 stran

ARA slovník; V ráji; 2000; ISBN 80–85894–74–2

Arabsko-český a česko-arabský slovník 4500 nejpoužívanějších slov; Kropáček; SPN; 1987; 4. vydání; 529 stran

Arabsko-český a česko-arabský slovník 4500 nejpoužívanějších slov; Kropáček; SPN; 2. vydání; 529 stran

Arabsko-český a česko-arabský slovník 4500 nejpoužívanějších slov; Kropáček; SPN; 3. vydání; 529 stran

Arabsko-český a česko-arabský slovník 4500 nejpoužívanějších slov; Kropáček; SPN; 1972; 1. vydání; 529 stran

Arabsko-český a česko-arabský slovník; Kropáček; Fortuna; 1998

Arabsko-český a česko-arabský slovník; Kropáček; SPN; 1972; 529 stran

Arabsko-český a česko-arabský slovník; Kropáček; SPN; 1984; 3. vydání; 529 stran

Arabsko-český a česko-arabský slovník; Kropáček; SPN; 1987; 4. vydání; 529 stran

Arabsko-český slovník ekonomické, obchodní a bankovní terminologie; Ondras, František; Praha: Set out, 2004; 157 s. , 21 cm

Arabsko-český slovník ekonomické, obchodní a bankovní terminologie; Setout; 2005; ISBN 80–86277–41–0

Arabsko-český slovník publicistického stylu/ Ondras, František; Praha: Set out, 2003; 177 s. , 21 cm; ISBN 80–86277–29–1 (brož.)

Arabsko-český slovník trestního práva/Svobodová, Ivana; Praha: Set out, 2003; 134 s. , 21 cm; ISBN 80–86277–27–5 (brož.)

Arabsko-český slovník trestního práva; Svobodová; Setout; 2003; 1. vydání; 134 stran; ISBN 80–86277–27–5; 1880 hesel

Arabsko-český slovník/Petr Zemánek... [et al. ]; Praha: Set out, 2006; 831 s, 24 cm

Arabsko-český slovník: Určeno pro posl. fak. jazykové a odb. průpravy/Ajjan, Izzat; 1. vydání; SPN; 1969 (SCT 17); 298 s. , 29 cm; ISBN (Brož.): Kčs 16,50

Arboristický výkladový slovník: anglicko-český a česko-anglický/Petr Chylik... et al.; 1. vydání; Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2007; 104 s.: il. , 24 cm

Army and air force technical dictionary English-Czech-česko-anglický vojensko-technický slovník; London: Evans Brothers, [před r. 1945]; 206 s.: il.

Biblický slovník sedmi jazyků: hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český-Vocabularium biblicum septem linguarum: hebraico-graeco-latino-anglico-germanico-hungarico-bohemicum-Biblical dictionary in seven languages: Hebrew-Greek-Latin-English-German-Hungarian-Czech/Jan Heller, maďarskou část zpracoval Ludovit Csemy; 4. , rozš. vydání , (Ve Vyšehradu 1.); Praha: Vyšehrad, 2000; 368 s. , 25 cm; ISBN 80–7021–388–4 (váz.): Kč 268,00

Biblický slovník sedmi řečí; Heller; Oikoymenh; 420 stran; 3000 hesel

Bioklimatologický slovník terminologický a explikativní; Krečmer; Academia; 1980; 242 stran

Biologické názvosloví česko-německé/František Horník... [et al. ]; Teplice: Gymnázium, 1994; 53 s. , 21 cm; ISBN (Brož.)

Biologický slovník česko-latinsko-francouzsko-khmerský; Zahradník, Duong Vann; ÚJOP UK; 1989; 1. vydání

Biologický slovník česko-latinsko-francouzsko-laoský; Zahradník, Somphong; ÚJOP UK; 1989; 1. vydání

Blueprint: anglicko-český slovníček; Moravcová, Jana; 1. vydání; SPN; 1997; 113 s. , 20 cm; ISBN 80–04–26685–1 (brož.)

Botanický slovník česko-latinský-německý, část 1, rostlinná jména; Rada; Intertermin; 1988; 146 stran

Botanický slovník rostlinných jmen latinsko-německo-český; Rada; Ekoservice; 1998; 1. vydání; 400 stran; ISBN 80–900848–0–X; 5400 hesel

Botanický slovník: slovník rostlinných jmen: česko-latinsko-německý, německo-latinsko-český, latinsko-český rejstřík, Botanisches Worterbuch: Worterbuch der Pflanzennamen: tschechisch-lateinisch-deutsch,deutsch-lateinisch-tschechisch, lateinisch-tschechisches Register; Rada, Rudolf; Praha: EKOservice: Blatenská tiskárna, 1998; 399 s. , 22 cm; ISBN 80–900848–0–X (EKOservice: váz.)

Bulharský turistický slovník; Vl. Karpíšek; 1. vydání; 226 stran; ISBN 80–239–4914–4

Bulharsko-český a česko-bulharský kapesní slovník; Prošek; SPN; 1964; 1. vydání; 684 stran

Bulharsko-český a česko-bulharský kapesní slovník; Prošek; SPN; 1969; 2. vydání; 684 stran; 13000 hesel

Bulharsko-český a česko-bulharský kapesní slovník; Prošek; SPN; 1976; 3. vydání; 472 stran

Bulharsko-český a česko-bulharský technický slovník; Prošek; SNTL; 1958; 598 stran

Bulharsko-český slovník; Hora; 1959; 1. vydání; 1070 stran

Bulharsko-český a česko-bulharský kapesní slovník; Prošek, Bohdan; 2. vydání; SPN; 1969 (Mir 1); 681, [2] s. , 12

Bulharsko-český a česko-bulharský technický slovník: Určeno překladatelům; Prošek, Bohdan; 1. vydání; Praha: SNTL, 1958 (Mir 01); 598, [1] s. , 8

Bulharsko-český a česko-bulharský technický slovník-Balgarsko-ceski i česko-balgarski techniceski recnik/sastaviteli i prvodaci Ivan Doldzev... [et al. ], Hlav. red. Blanka Kutinová, graf. úprava Dana Břízová; 1. vydání; Praha: SNTL, Sofie: Technika, 1988 (Čes. Těšín: Tisk 3); 511 s. , 21 cm; ISBN (Váz.): 75 Kčs

Bulharsko-český slovník-Balgarsko-ceski recnik/zpracoval Karel Hora... [et al. ], mluvnický přehled spisovné bulharštiny zpracoval Antonín Frinta; Hora, Karel; 1. vydání; Praha: ČSAV, 1959; 1070 s. , 24 cm; ISBN (Váz.)

Bulharsko-český, česko-bulharský kapesní slovník/Bohdan Prošek, spoluprac. Věra Dvořáková-Prošková; Prošek, Bohdan; 1. vydání; SPN; 1964 (Mir 1); 681, [2] s. , 12; ISBN (váz.): Kčs 14,00

Bulharsko-český, česko-bulharský slovník-Balgarsko-ceski, česko-balgarski recnik/ Uchytil, Kryštof; 1. vydání; Praha: Český klub, 2009; 408 s. ,13 cm

Ceku-Lietuviu, Lietuviu-Ceku kalbu zodynas-česko-litevský, litevsko-český slovník/ Pirockinas, Arnoldas; Vilnius: Zodynas. 2004; 663 s. , 22 cm; ISBN 9986–465–67–2 (váz.)

Česko-německý a německo-český slovník-pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice; Ostravská universitza; 2000; ISBN 80–86101–34–7

Čeština pro cizince-Czech for English Speaking Students: určeno pro posl. fak. jazykové a odb. přípravy. 4. [Díl], slovník česko-anglický/autoři: Jitka Sarová; Sara Milan; 2. [dotisk] 1. vydání; SPN; 1969 (SCT 17); 249 s. , 29 cm

Čeština pro cizince-Tcheque sur la base du francais: určeno pro posl. fak. jazykové a odb. přípravy. 4. [Díl], česko-francouzský slovník/ Vlasák, Václav; 1. vydání; SPN; 1968; 66 s. , 29 cm

Cestovní ruch: odborné německo-české názvosloví/ Bednářová, Dana; 1. vydání; Praha: Oeconomica, 2005; 78 s. , 21 cm

Cestovní slovník: česko-novořecký, novořecko-český, česko-turecký, turecko-český/[řecká část Areti Badalová, Ilias Konstantinidis, turecká část Tomáš Lane]; Badalová, Areti; Dubicko: INFOA, [1992] (Lanškroun: Dobel); 63 s. , 15 cm; ISBN 80–901005–1–1 (brož.) * 901005–1–1 (chyb.)

Čínsko-český, česko-čínský slovník/; Vochala, Jaromír;1. vydání; Voznice: Leda, 2003; li, xi, 658, xviii, 614, ii s. , 23 cm; ISBN 80–7335–011–4 (váz.)

Cizojazyčný katalog NC [Numerical Control] výrazů: [Anglicko-německo-český]/Autoři: B. Kutik, B. němecek, F. Talir a [kol. ]; Kutik, Bozetech; 1. vydání; Praha: Oborový vzdělavácí institut Továren strojir. techniky, 1976 (SNTL); 92, [1] s. , 4

Cizojazyčný slovníček výrazů z oblasti životního prostředí anglicko-rusko-česko-německý; Horák, Nováček, Fores; Terplan, MVS; 1988; 112 stran

Connexions: studijní příručka: přehled mluvnice a slovníček po lekcích: francouzsko-český slovníček-methode de francais: precis grammatical et vocabulaire: vocabulaire francais-tcheque/ Haiderová, Jana; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2005–; sv. , 21 cm

Cseh-magyar szotar-česko-maďarský slovník/ Dobossy, Laszlo; 1. vydání; Praha: ČSAV, 1960; 2 sv.

Cseh-magyar utiszotar-česko-maďarský cestovní slovník/ Stelczer, Arpad; 2. vydání; Budapest: Terra 1965; 224, 239 s.: il.

Čtyřjazyčný slovník evropského práva: anglicko-česko-francouzsko-německý-European glossary: English-Czech-French-German, Pavel Svoboda, Jiři Zemánek; Tichý Luboš; 3. , rozš. vydání; Praha: Linde, 2005; 222 s. , 23 cm

Cvičení z latiny lékařské terminologie; Kozlíková; Karolinum; 1996

Czech: phrase book & dictionary-anglicko-česká konverzace & slovník/Martina Sobotíková; 1. vydání; Dubicko: INFOA, 2005; 288 s. , 12 cm

Czech: phrase book, tourist guide, grammar, dictionary-anglicko-česká konverzace & slovník/Martina Kutalová a kolektiv autorů; 1. vydání; Dubicko: INFOA, 2005; 352 s. , 16 cm

České a Francouzské- moudrosloví, obdoby a rozdíly; Stehlík; Vesmír; 1937; 233 stran

České a slovenské- jména rostlin; Marek; 1954

Česko – slovenský- terminologický slovník Biotechnologie s rusko-anglicko-německými ekvivalenty; kol.; ÚVTI; 1987; 1. vydání; 264 stran; 992 hesel

Česko-slovensko- terminologický slovník Hrazení bystřin s rusko-německo-anglickými ekvivalenty; kol.; ÚZPI; 1984; 1. vydání; 147 stran; 509 hesel

Česko-slovensko- terminologický slovník Chov drůbeže 1 s anglicko-rusko-německými ekvivalenty; kol.; ČSAZ; 1983; 1. vydání; 234 stran; 2063 hesel

Česko-slovensko- terminologický slovník Chov drůbeže 2 s rusko-německo-anglickými ekvivalenty; kol.; ČASZ ÚVTIZ; 1983; 1. vydání; 286 stran; 904 hesel

Česko-slovensko- terminologický slovník chov prasat s německo-anglicko-rusko-latinskými ekvivalenty; kol.; ÚZPI; 1993; 1. vydání; 252 stran

Česko-slovensko- terminologický slovník chov skotu s rusko-německo-anglickými ekvivalenty; kol.; ÚVTI; 1976; 1. vydání; 242 stran; 1474 hesel

Česko-slovensko- terminologický slovník klasifikace a terminologie nemocí prstů skotu; Král, Roztočil; ČSAZ-ÚVTIZ; 1981; 1. vydání; 69 stran; 296 hesel

Česko-slovensko- terminologický slovník lesnictví-výběr základních pojmů; kol.; ÚVTI; 1986; 1. vydání; 237 stran; 980 hesel

Česko-slovensko- terminologický slovník rostlinná výroba s německo-anglicko-ruskými ekvivalenty; Mudra; ÚVTIZ; 1991; 1. vydání; 152 stran; 971 hesel

Česko- slovensko- terminologický slovník veterinární lékařství s Latinsko- Německými- ekvivalenty; kol.; ÚZPI; 1990; 1. vydání; 374 stran; 1533 hesel

Česko-albánský slovník a konverzace; Gojani, Hoxha; Leda; 2004; 1. vydání; 168 stran; ISBN 80–7335–035–1; 5000 (6800) hesel

Česko-albánský slovník a konverzace-Fjalor cekisht-shoip dhe bashkebisedim/ Milena Hoxha; Jakupi-Gojani, Lendita; 1. vydání; Praha: Leda, 2004; 192 s. , 15 cm; ISBN 80–7335–035–1 (brož.)

Česko-anglická lékařská terminologie. 4. část/[kol. ]; 1. vydání; SPN; 1966 (KNT 6); 160 s. , 4

Česko-anglická lékařská terminologie: Určeno pro posl. fak. lék. a lék. experty Univ. 17. listopadu. Část 1/Vyprac. kol. , Úvod: J. Solc a V. Matejovský, který též sestavil texty nahrané na gramofonové desce; 1. vydání; SPN; 1965 (KNT 6); 216 s. , 4 + [1] gramodeska pril.

Česko-anglická rostlinolékařská terminologie-Czech-English plant health terminology/Václav Kudela, Marcela Braunová a kol.; 1. vydání; Praha: Academia, 2007; 874 s.: il. , 27 cm

Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právních pojmů; uspořádali Milan Bakeš, Hana Marková a Jan Tuláček, anglickou část přeložil Miroslav Kalina a Marek Svoboda, německou část přeložila Milena Horalková a francouzskou část přeložil Patrick Pataki; 2. upr. vydání; Praha: Linde, 2000; 162 s. , 21 cm; ISBN 80–7201–225–8 (brož.)

Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právních pojmů; uspořádali Milan Bakeš, Hana Marková, Jan Tuláček, anglickou část přeložil Miroslav Kalina, německou část Milena Horáková a francouzskou část Jaroslav Kelis; Bakeš, Milan; Praha: Linde, 1993 ([Černošice]: Tiskárna Černošice); 125 s. , 21 cm; ISBN 80–85647–10–9 (brož.): Kč 78,00

Česko-anglicko-německo-ruský slovník vstřikovaní plastů při výrobě světelné techniky v automobilovém průmyslu/Lenka Blažková; Ostrava: Montanex, 2005; 525 s. , 21 cm

Česko-anglicko-německý slovníček pro studenty archeologie/Jan John, Ondřej Chvojka, Tereza Krištůfová; 1. vydání; V Plzni: Západočeská univerzita, 2009; 118 s. , 21 cm

Česko-anglicko-německý, anglicko-německo-český, německo-česko-anglický pravnický slovník/Peter Fecko, Erna Pukovcová, Marta Kostrová; Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000; 286 s. , 21 x 32 cm; ISBN 80–7078–751–1 (brož.)

Česko-anglický a anglicko-český biologický slovník/Milan Nermut, Anna Kocmanová, jazyková spolupráce Jan Caha; 1. vydání; SPN; 1969 (ST 6); 352 s. , 20 cm; ISBN (Brož.)

Česko-anglický a anglicko-český kapesní slovník: s výslovností v obou částech-Czech-English and English-Czech pocket dictionary: with English pronunciation in both sections/Jiří Kučera a kolektiv; 4. , rozš. vydání; Nakladatelství Olomouc, 2007; 891 s.: il. , 16 cm

Česko-anglický a anglicko-český kapesní slovník; Plot; 2004; 1. vydání; ISBN 80–86523–44–6

Česko-anglický a anglicko-český odborný slovník divadelních výrazů a výrazů z uměleckých řemesel-Czech-English and English-Czech specialised dictionary of theatrical terms and the vocabulary of applied art/Věkoslav Handa Pardyl, 1. vydání; V Praze: Akademie muzických umění, Divadelni fakulta, 2001; 81 s. , 82 s. , 16 cm; ISBN 80–85883–70–8 (brož.)

Česko-anglický a anglicko-český slovníček nakladatelské a tiskařské terminologie-A glossary of publishing and printing terminology Czech-English, English-Czech; Londýn: International Book Development, Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů: Open Society Fund Praha, 1998; 99 s. , 23 cm; ISBN 80–902495–1–5 (Svaz českých knihkupců a nakladatelů: kroužkový blok)

Česko-anglický a anglicko-český slovníček vojenských pojmů a zkratek; Praha: Ministerstvo obrany ČR-AVIS, 1998; 91 s. , 16 cm; ISBN 80–86049–24–8 (brož.)

Česko-anglický a anglicko-český slovník a dopravní rádce pro řidiče a motoristy; Machačka; Systemconsult; 1998; 248 stran; ISBN 80–85629–14–3

Česko-anglický a anglicko-český slovník železniční zabezpečovací techniky-Czech-English and English-Czech dictionary of signalling and security systems for railways/Petr Žatecký; Praha: AZD Praha, 2005; 395 s. , 22 cm

Česko-anglický a anglicko-český vodohospodářský slovník; Plecháčková; Evan; 1997; 1. vydání; 159 stran; ISBN 80–902199–7–7

Česko-anglický a česko-francouzský podtextový slovníček k učebnici český jazyk 1. [díl], František Doskočil a kol; 1. vydání; SPN; 1979 (Strakonice: JCT 8); 107, [2] s. , 4

Česko-anglický a česko-francouzský podtextový slovníček k učebnici český jazyk 1. [díl], František Doskočil a kol2. vydání; SPN; 1980 (Strakonice: JCT 8); 107, [2] s. , 4

Česko-anglický a česko-francouzský podtextový slovníček k učebnici český jazyk I pro přípravu zahraničních studentů ke studiu na středních odborných školách/ Doskočil, František; 3. vydání; SPN; 1982 (Strakonice: JCT 8); 107 s. , 29 cm

Česko-anglický a česko-francouzský podtextový slovníček k učebnici český jazyk I pro přípravu zahraničních studentů ke studiu na středních odborných školách/ Doskočil, František; 4. vydání; SPN; 1983 (Strakonice: JCT 8); 107 s. , 30 cm; ISBN (Brož.)

Česko-anglický a česko-francouzský podtextový slovníček k učebnici český jazyk I pro přípravu zahraničních studentů ke studiu na středních odborných školách/ Doskočil, František; 5. vydání; SPN; 1989 (Strakonice: JCT 8); 107 s. , 29 cm; ISBN (Brož.)

Česko-anglický architektonický a stavební slovník; Hanák; Fraus; 1998; 1. vydání; ISBN 80–7238–025–7; 35000 hesel

Česko-anglický ekonomický slovník: ekonomie, právo, výpočetní technika/Jiří Elman, Kamila Šemberová Praha: East West Publishing Company:, 2000; 2 sv. (1255 s.), 25 cm

Česko-anglický ekonomický slovník; Bočánková, Jírová; Aleko; 1991; 143 stran; ISBN 80–85341–19–0

Česko-anglický ekonomický slovník; Caforio; Encyklopedický dům; 1996; 583 stran; ISBN 80–902199–7–7

Česko-anglický ekonomický slovník; East-West publishing company; 2000; ISBN 80–7219–009–1

Česko-anglický ekonomický slovník; Straková; MU Brno; 1996; 1. vydání; 292 stran

Česko-anglický Frazeologický a idiomatický slovník; FIN; 1999; ISBN 80–86002–57–8

Česko-anglický Frazeologický slovník. Hovorové výrazy, idiomy, česko-anglická přísloví; Bočánková, Kalina; EcoPress; 2004; 1. vydání; ISBN 80–86119–73–4

Česko-anglický frazeologický slovník/Milena Bočánková, Miroslav Kalina; 1. vydání; Praha: Eko Press, 2004; 322 s. , 20 cm; ISBN 80–86119–73–4 (váz.)

Česko-anglický hospodářský slovník-Czech-English dictionary of business/Marcela Straková, Josef Burger, Milan Hrdý1. vydání; Plzeň: Fraus, 2000; 761 s. , 20 cm; ISBN 80–7238–047–8 (váz.)

Česko-anglický hospodářský slovník; Straková, Burger, Hrd; Fraus; 2000; 1. vydání; 2000 stran; ISBN 80–7238–047–8; 50000 hesel

Česko-anglický hovorový slovník na CD; Vedral; VJV; 2010; 1. vydání; 48 stran; ISBN 978–80–87345–34–4; 11000 hesel

Česko-anglický chemický a chemicko-technologický slovník-Czech-English dictionary of chemistry and chemical technology/Jaromír Mindl, Josef Panchartek; 1. vydání Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2007; xiii, 554 s. , 23 cm + errata (2 s.)

Česko-anglický chemický slovník na CD; Vedral; VJV; 2008; 1. vydání; 226 stran; ISBN 978–80–87345–31–3; 20162 hesel

Česko-anglický chemický slovník; Bláha, Černý a kol.; SNTL; 1989; 1. vydání; 520 stran; ISBN 04–002–89; 35000 hesel

Česko-anglický lékařský slovník na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 216 stran; ISBN 978–80–7374–080–1; 34 920 hesel

Česko-anglický letecký slovník-Czech-English aviation dictionary/Ivan Rada1. vydání; Voznice: Leda, 2006; 376 s. , 22 cm

Česko-anglický obalový slovník; kol.; Obalový ústav; 1961; 23 stran

Česko-anglická obchodní korespondence; Dynda, Dyndová; Pragoeduca; 1992; 202 stran; ISBN 80–900849–3–1

Česko-anglický obchodní slovník; Závada, Poldauf; Orbis; 1958; 913 stran

Česko-anglický obchodní slovník-Czech-English commercial dictionary/uspořádal Dušan Závada, redakci provedl Ivan Poldauf 1. vydání; Praha: Orbis, 1958; 913 s. , 22 cm

Česko-anglický obchodní slovník-průvodce zahraničním obchodem; Kirinovič; Pragoeduca; 1997; 1. vydání; 360 stran; ISBN 80–85856–58–1; 15000 hesel

Česko-anglický odborný konverzační slovník cestovního ruchu/Bohuslav Balčar 2. vydání; Domažlice: Resonance, 2003; 339 s. , 21 cm

Česko-anglický odborný konverzační slovník cestovního ruchu/Bohuslav Balčar; Domažlice: Resonance, 2001; 340 s. , 21 cm; ISBN 80–902812–3–0 (brož.)

Česko-anglický odborný konverzační slovník cestovního ruchu; Rezonance; 2003; 2. vydání; 339 stran; ISBN 80–902812–4–9

Česko-anglický odborný papírenský slovník; Svatoň; VÚ papírenský; 1991; 1. vydání; 256 stran; 15500 hesel

Česko-anglický odborný slovník divadelních výrazů a výrazů z uměleckých řemesel; AMU; 2001; 163 stran; ISBN 80–85883–70–8

Česko-anglický odborný slovník motorových vozidel/František Vlk; 1. vydání; Brno: František Vlk, 2005; 310 s. , 23 cm

Česko-anglický odborný slovník motorových vozidel; Vlk; Brno; 2005; 1. vydání; 310 stran; ISBN 80–239–4022–8

Česko-anglický odborný slovník z oblasti ekonomické, finanční a právní; Kolektiv katedry angličtiny VŠE; Linde; 1994; 1. vydání; 309 stran; ISBN 80–85647–45–1

Česko-anglický odborný slovník z oblasti ekonomické, obchodní a finanční/kolektiv autorů katedry anglického jazyka Vysoké školy ekonomické v Praze M. Bočánková... [et al. ]; 4. , aktualiz. a dopl. vydání; Praha: Linde, 2008; 1071 s. , 22 cm

Česko-anglický pedagogický slovník-Czech-English dictionary of education/Jan Průcha1. vydání; Praha: ARSCI, 2005; 138 s. , 23 cm

Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami; Leda; 2000; ISBN 80–85927–90–X

Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami -Czech-English law dictionary with explanations/Marta Chromá; 1. vydání; Praha: Leda, 2001; 478 s. , 22 cm; ISBN 80–85927–90–X (váz.)

Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami-Czech-English law dictionary with explanations/Marta Chromá; Chromá, Marta; 2. , opr. a dopl. vydání; Voznice: Leda, 2003; 481 s. , 21 cm

Česko-anglický právnický slovník/Jana Oherová... [et al. ]; 2. , dopl. vydání; Praha: Linde, 2002; 926 s. , 22 cm; ISBN 80–7201–339–4 (brož.) * 80–7201–201 (chyb.)

Česko-anglický právnický slovník/Jana Oherová... [et al. ]; 3. , přeprac. a rozš. vydání; Praha: Linde, 2005; 620 s. , 21 cm

Česko-anglický právnický slovník; Kalina, Svoboda; Linde; 1999; ISBN 80–7201–201–0

Česko-anglický právnický slovník; Kalina, Svoboda; Linde; 2002; 888 stran; ISBN 80–7201–381–5; 30000 hesel

Česko-anglický slovník hudební terminologie: Určeno pro posl. hud. oborů/Milada Pavlovová, Eva Horová1. vydání; SPN; 1985 (TZ 52); 120 s. , 29 cm; ISBN (Brož.): 5,50 Kčs

Česko-anglický slovník jaderná fyzika na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 181 stran; ISBN 978–80–7374–056–6; 24179 hesel

Česko-anglický slovník jmen dvouděložných na CD; Vedral; VJV; 2009; 1. vydání; 281 stran; ISBN 978–80–87345–26–9; 23300 hesel

Česko-anglický slovník odborné terminologie z oboru teorie vyučování jazyků: Určeno pro posl. filosof. fak. a pro věd. aspiranty teorie vyučování cizím jazykům/Ida Rochovánská 1. vydání; Olomouc: Univerzita Palackého, 1967; 4, 150 s. , 4

Česko-anglický slovník pojišťovnictví/kolektiv autorů z CAP; 1. vydání; Praha: Grada, 2007; 447 s. , 22 cm

Česko-anglický slovník právních a obchodních termínů; Topilová; Tobiáš; 1996; 1. vydání; 255 stran; ISBN 80–85808–45–5

Česko-anglický slovník pro geodety a kartografy; Šíma; VÚGTP Zdiby; 1993; 1. vydání; 208 stran; ISBN 80–901319–1–3; 7300 hesel

Česko-anglický slovník pro motoristy/John Bridge, Jiří Jandera; 1. vydání; Praha: Professional Publishing, 2002; 268 s. , 21 cm; ISBN 80–86419–25–8 (váz.)

Česko-anglický slovník pro motoristy; Professional publishing; 2002; ISBN 80–86419–25–8

Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso-Czech-English combinatory dictionary: noun and verb/Aleš Klegr, Petra Key, Norah Hronkova 1. vydání; Praha: Karolinum, 2005; 370 s. , 24 cm

Česko-anglický slovník středního rozsahu/zprac. Ivan Poldauf 1. vydání; SPN; 1959 (Svoboda 4); 24, 1188, [3] s. , 8; ISBN (Váz.)

Česko-anglický slovník středního rozsahu/zprac. Ivan Poldauf 3. vydání; SPN; 1968 (PG 1); 24, 1236, [2] s. , 8; ISBN (Váz.): Kčs 48,00

Česko-anglický slovník středního rozsahu-Czech-english dictionary medium/zpracoval Ivan Poldauf; 2. , [dopl. ] vydání; SPN; 1965 (Svoboda 4); xxiv, 1236 s. , 8

Česko-anglický slovník středního rozsahu; Poldauf; SPN; 1959; 1. vydání; 1188 stran; ISBN 78–91–05

Česko-anglický slovník středního rozsahu; Poldauf; SPN; 1965; 2. vydání; 1214 stran

Česko-anglický slovník středního rozsahu; Poldauf; SPN; 1968; 3. vydání; 1240 stran

Česko-anglický slovník VŠB-TU Ostrava: názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů/Věra Lantová, Hana Slezáková, Dagmar Klanicová; 1. vydání; Ostrava: Vysoká škola Báňská-Technická univerzita Ostrava, 2001; 41 s. , 29 cm; ISBN 80–7078–903–4 (brož.)

Česko-anglický slovník výpočetní techniky; Minihofer; SNTL; 1986; 1. vydání; 334 stran

Česko-anglický slovník výpočetní techniky; Minihofer; SNTL; 1990; 2. vydání; 336 stran

Česko-anglický slovník z oboru automobilů, motorových vozidel, silniční dopravy; Machačka; Systemconsult; 1997; 1. vydání; ISBN 80–85629–12–7; 20000 hesel

Česko-anglický slovník z oboru rybářství; Berka Chábera; VÚ rybářský; 1980; 145 stran

Česko-anglický slovník z oboru vysokoškolského vzdělávání a poradenství; Berka, Hejtmánková; ČZU; 1997; ISBN 80–213–0340–9

Česko-anglický slovník z obuvnické, kaučukárenské oblasti; 1967; 1. vydání; 232 stran

Česko-anglický slovník: dvouokruhový, audiovizuální tvary/Vladimír Valenta, [spolupráce: Jiřina Koláčková s kolektivem Brno: 2001; 1301 s. , 22 cm

Česko-anglický slovník; Froňek; 1991

Česko-anglický slovník; Froňek; SPN; 1993; 1. vydání; 708 stran; ISBN 80–04–24382–7

Česko-anglický slovník; kol.; SNTL; 1992; 5. vydání

Česko-anglický slovník; Poldauf; SPN; 1959; 1. vydání; 1164 stran

Česko-anglický slovník; Poldauf; SPN; 1965; 2. vydání; 1240 stran

Česko-anglický slovník; Poldauf; SPN; 1968; 3. vydání; 1236 stran

Česko-anglický slovník; Poldauf; SPN; 1972; 4. vydání; 1240 stran

Česko-anglický slovník; Poldauf; SPN; 1986; 1. vydání; 1133 stran

Česko-anglický slovník; Poldauf; SPN; 1988; 1131 stran

Česko-anglický slovník; Poldauf; SPN; 1990; 2. vydání; 1133 stran

Česko-anglický slovník; Valenta; 2001; 1301 stran; ISBN 80–902842–0–5; 102000 hesel

Česko-anglický slovník; Valenta; SPN; 1996; 1. vydání; 1305 stran

Česko-anglický slovník-Czech-English dictionary: obsahuje 7000 hesel/[ Topilová, Kateřina; 1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2000; 287 s. , 7 cm; ISBN 80–85808–86–2 (brož.) * 808580886–2 (chyb.)

Česko-anglický stomatologický slovník/Josef Sedláček; 1. vydání; Praha: Grada, 2007; 188 s. , 22 cm

Česko-anglický technický slovník 1. díl; Montanex; 2001; 1293 stran; ISBN 80–7225–052–3; 136000 hesel

Česko-anglický technický slovník 2. díl; Montanex; 2002; 1293 stran; ISBN 80–7225–052–3; 136000 hesel

Česko-anglický technický slovník P-Ž; Montanex; 2002; ISBN 80–7225–074–4

Česko-anglický technický slovník: Určeno technikům, inz. , výzkum. a věd. prac. i prac. v exportu/Pod red. Josefa Feigla a Evžena Klingera sestavil kol.; 1. vydání; Praha: SNTL, 1963 (Brno: Tisk 2); 930, [1] s. , 8

Česko-anglický technický slovník; Feigl; SNTL; 1963; 1. vydání; 930 stran

Česko-anglický technický slovník; Kloudová; SNTL; 1972; 2. vydání; 948 stran

Česko-anglický technický slovník; kol.; SNTL; 1983; 3. vydání; 944 stran

Česko-anglický technický slovník; kol.; SNTL; 1986; 4. vydání; 1293 stran

Česko-anglický technický slovník-Czech-English technical dictionary/Jiří Elman, Václav Michalíček 1. vydání; Praha: Sobotales, 2002; 1516 s. , 21 cm; ISBN 80–85920–85–9 (váz.)

Česko-anglický technický slovník-Czech-English technical dictionary/Tomáš ZahradníčekOstrava: Montanex, 2001–2002; 2 sv. , 30 cm

Česko-anglický technický textilní slovník; SNTL; 1971; 1. vydání; 468 stran

Česko-anglický terminologický glosář z oblasti práva životního prostředí/Milan Damohorský, Zdeňka Matušková Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 1996; 177 s. , 30 cm; ISBN 80–85368–89–7

Česko-anglický vojenský terminologický slovník/kolektiv autorů; Brno: Vojenská akademie Brno, 2003; 413 s. , 29 cm

Česko-anglický zahradnický slovník; Dostálková; VÚOZ Průhonice; 1995; 1. vydání; 50 stran; ISBN 80–85–116–07–

Česko-anglický, anglicko-český kapesní slovník s anglickou výslovnosti-Czech-English, English-Czech pocket dictionary with English pronunciation/Věra Hegerová a kolektiv 1. vydání v nakl. Levné knihy KMa; Praha: Levné knihy KMa, 2005; 908 s. , 15 cm

Česko-anglický, anglicko-český slovník managementu-Czech-English, English-Czech dictionary of management/Mojmír Vavrecka, Václav Lednický a kol.; 1. vydání; Brno: Computer Press, 2006; 363 s. , 22 cm

Česko-anglický, anglicko-český slovník/Alexandra Dědicová Praha: Agave, c2004; 304 s. , 15 cm

Česko-anglický, anglicko-český slovník; Český Těšín: Agave, 2001; 304 s. , 13 cm; ISBN 80–86160–48–3 (brož.): Kč 49,00

Česko-anglický, anglicko-český slovník-Czech-English, English-Czech dictionary/Blanka Kovarová, Petr Kurfurst 1. vydání; Praha: V ráji, 2005; 424 s. , 16 cm

Česko-anglicko-německý průvodce gastronomií a restauračním provozem; Křivánek; Leda; 2004; 1. vydání; 366 stran; ISBN 80–7335–036–X

Česko-anglický-německý slovník automobilové techniky; Dvořák, Vlk, Losík; ELK Brno; 1995; 175 stran

Česko-anglicko-německý slovník výtvarného umění; Mrázek; FIN; 1994; 468 stran; ISBN 80–85572–59–1

Česko-anglicko-německý, anglicko-česko-německý, německo-česko-anglický úpravnický slovník; Fečko, Pukovcová, Kos; VŠB-TU Ostrava; 2000; 1. vydání; 286 stran; ISBN 80–7078–751–1; 3000 hesel

Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právnických pojmů; Bakeš, Marková; Linde; 2000; 2. vydání; 168 stran; ISBN 80–7201–225–8; 1500 hesel

Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právnických pojmů; Bakeš, Marková; Linde; 1993; 1. vydání; 125 stran

Česko-anglicko-německo-francouzský slovník pojmů animovaného filmu; Kubíček; AMU; 1997; 1. vydání; ISBN 80–85883–19–8

Česko-anglicko-německo-ruský slovník vstřikování plastů: při výrobě světelné techniky v automobilovém průmyslu; Montanex; 2005; ISBN 80–7225–153–8

Česko-anglicko-paštsko-darijský a paštsko-česko-anglický slovník; Sayedi; 2006; 2. vydání; ISBN 80–239–3814–2

Česko-arabský slovník: Určeno pro posl. fak. jazykové a odb. průpravy/Izzat Ajjan 1. vydání; SPN; 1969 (SCT 17); 156 s. , 4

Česko-balgarski recnik na skratenite naimenovanija-česko-bulharský slovník zkratek/Violeta MicevaSofija: Stigmati-Bochemija klub, 2009; 158 s. , 18 cm

Česko-balgarski recnik: v dva toma-česko-bulharský slovník: ve dvou dílech/Janko Bacvarov... [et al. ], pod redakcijata na Svétomir Ivancev; Sofija: Trud & Prozorec, 2002; 2 sv. , 24 cm

Česko-bulharský slovník 1. díl; Sofia; 2002; 822 stran; ISBN 954–528–287–8; 26000 hesel

Česko-bulharský slovník 2. díl; Sofika; 2002; 1438 stran; ISBN 954–528–343–2; 35400 hesel

Česko-bulharský slovník; Vranská, Cvetana; 1949; 2. vydání; 428 stran

Česko-čínský tematický slovník; česko?: s. n., 1961; xvi, 1218 s. , 15 cm

Česko-čínský slovník A-E; Heroldová; Academia; 1974; 1. vydání; 664 stran

Česko-čínský slovník F-K; Heroldová; Academia; 1976; 1. vydání; 652 stran

Česko-čínský slovník L-N; Heroldová; Academia; 1976; 1. vydání; 680 stran

Česko-čínský slovník O-Pod; Heroldová; Academia; 1978; 1. vydání; 673 stran

Česko-čínský slovník Poe-Pře; Heroldová; Academia; 1979; 1. vydání; 707 stran

Česko-čínský slovník Při-Sk; Heroldová; Academia; 1980; 1. vydání; 681 stran

Česko- čínský slovník Sl-T; Heroldová; Academia; 1983; 1. vydání; 715 stran

Česko- čínský slovník U-Vyu; Heroldová; Academia; 1984; 1. vydání; 681 stran

Česko- čínský slovník Vyz-Ž; Heroldová; Academia; 1984; 1. vydání; 695 stran

Česko-esperantský slovník; Kraft; Kava-Pech; 1998; 1. vydání; 491 stran; ISBN 80–85853–37–X

Česko-esperantský slovníček; Ing. L. Berger; Potštejn: BES, 1929; 96 s. , 8

Česko-EST slovník; Smirnov, Raid; Valgus; 1966; 1. vydání; 441 stran; ISBN

Česko-finský a finsko-český slovník na cesty; Čermák; 1986

Česko-finský biologický slovník na CD; Vedral; VJV; 2009; 1. vydání; 69 stran; ISBN 978–80–87345–32–0; 17700 hesel

Česko-francouzský a francouzsko-český finanční slovník; Pohorská, Vlasák; VŠE; 1997; 185 stran

Česko-francouzský a francouzsko-český kapesní slovník; Olomouc; 2004; 1. vydání; ISBN 80–7182–170–5

Česko-francouzský a francouzsko-český slovník na cesty; Čapková; SPN; 1981; 1. vydání; 313 stran

Česko-francouzský a francouzsko-český slovník na cesty; Čapková; SPN; 1990; 2. vydání; 316 stran

Česko-francouzský a francouzsko-český technický slovník; Gottwald; SNTl; 1964

Česko-francouzský biologický slovník na CD; Vedral; VJV; 2009; 1. vydání; 67 stran; ISBN 978–80–87345–30–6; 16100 hesel

Česko-francouzský biologický slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 145 stran; ISBN 80–86711–93–5; 17200 hesel

Česko-francouzský biologický slovník; Vedral; VJV; 2009; 2. vydání; 196 stran; ISBN 978–80–87345–33–7; 16100 hesel

Česko-francouzský frazeologický slovník obchodní a technický; Dubský, Roumagnac; ČS. grafický unie; 1940; 725 stran

Česko-francouzský hospodářský slovník/Ota Dubský 1. vydání; Praha: Orbis, 1955 (Orbis 01); 591, [1] s. , 8

Česko-francouzský hospodářský slovník; Dubský; Orbis; 1955; 591 stran

Česko-francouzský kapesní slovník, Vladimír Smolák; Smolák Vladimír; 1. vydání; SPN; 1960 (Brno: Tisk 11); 408, [1] s. , 12

Česko-francouzský obalový slovník-Dictionnaire de l'emballage tcheque-francais; Praha: Obalový ústav, 1965; 30 s. , 21 cm; ISBN (Brož.)

Česko-francouzský odborný papírenský slovník; Svatoň; VÚ papírenský

Česko-francouzský právnický slovník; Pataki; Linde; 1997; ISBN 80–7201097/-2??

Česko-francouzský psychologický slovník; Kolaříková; Brno; 1991

Česko-francouzský slovník 1/2 A-Q; Stehlík; Vesmír; 1936; 771 stran

Česko-francouzský slovník 1/2; Lyer; 1993; 2. vydání; 1038 stran; ISBN 80–04–55051–7

Česko-francouzský slovník 1/2; Vlasák, Lyer; SPN; 1987; 1. vydání; 1040 stran

Česko-francouzský slovník 2/2 R-Ž; Stehlík; Vesmír; 1936; 1535 stran

Česko-francouzský slovník 2/2; Lyer; SPN; 1993; 2. vydání; 912 stran; ISBN 80–04–25977–4

Česko-francouzský slovník 2/2; Vlasák, Lyer; SPN; 1988; 1. vydání; 896 stran

Česko-francouzský slovník architektonický; ČVUT; 2001; 545 stran; ISBN 80–01–02313–3; 23000 hesel

Česko-francouzský slovník architektonický-Dictionnaire de l'architecture tcheque-francais/Jan Martínek; 1. vydání; Praha: ČVUT, 2001; 545 s. , 26 cm; ISBN 80–01–02313–3 (váz.)

Česko-francouzský slovník automobilové dopravy a silničního práva; Kouřilová; JTP; 1998; 1. vydání; 260 stran; ISBN 80–902208–8–1

Česko-francouzský slovník terminologický a Frazeologický pro chemii, fyziku; Votoček; Česká chemická společnost; 1924; 533 stran

Česko-francouzský slovník VŠB-TU Ostrava: názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů, informace o stážích a postgraduálním studiu ve francouzštině/Natálie Doleželová 1. vydání; Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001; 56 s. , 30 cm; ISBN 80–7078–902–6 (brož.)

Česko-francouzský slovník VŠB-TU Ostrava; VŠB-TU Ostrava; 2001; ISBN 80–7078–902–6

Česko-francouzský slovník z oblasti právní, správní a politické; Pataki; Linde; 1997; 1. vydání; 240 stran; ISBN 80–7201–097–4

Česko-francouzský slovník; Buben; SPN; 1. vydání; 1038 stran

Česko-francouzský slovník; Buben; SPN; 1968; 5. vydání

Česko-francouzský slovník; Buben; SPN; 1993; 2. vydání; 1038 stran

Česko-francouzský slovník; Buben; SPN; 3. vydání; 1038 stran

Česko-francouzský slovník; Buben; SPN; 4. vydání; 1038 stran

Česko-francouzský slovník-Dictionnaire francais-tcheque: obsahuje 7000 hesel/Jean Thomas a kol. 1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2001; 287 s. , 7 cm; ISBN 80–85808–92–7 (brož.) * 808580892–7 (chyb.)

Česko-francouzský technický slovník: Určeno překl. , stud. a dokumentaristům; kol. pod red. J. Gottwalda, Z. Jouklové a A. Naxerove; 1. vydání; Praha: SNTL, 1964 (Polygrafia); 797, [1] s. , 8

Česko-francouzský technický slovník; Gottwald; SNTL; 1964; 1. vydání; 824 stran; 74000 hesel

Česko-francouzský technický slovník; Vomáčková; SNTL; 1978; 2. vydání; 907 stran

Česko-francouzský technický textilní slovník; kol.; ALFA; 1972; 1. vydání; 444 stran

Česko-francouzský, francouzsko-český kapesní slovník s výslovností-Tcheque-francais, francais-tcheque dictionnaire de poche avec la prononciation/Iva Gailly a kolektiv; 2. , aktualiz. vydání;Nakladatelství Olomouc, 2006; 785 s. , lxii s. barev. obr. pril.: il. (převážně barev.), portréty, 16 cm

Česko-francouzský, francouzsko-český kapesní slovník: s výslovností-Tcheque-francais, francais-tcheque dictionnaire de poche: avec la prononciation/Iva Gailly a kolektiv; 1. vydání; Nakladatelství Olomouc, 2004; 785 s. , lxi s. barev. obr. pril.: il. , 15 cm; ISBN 80–7182–170–5 (váz.)

Česko-hrvatski i hrvatsko-ceski prakticni rjecnik-česko-chorvatský a chorvatsko-český praktický slovník/Dubravka Sesar;; Zagreb: Skolska knjiga, 2002; 523 s. , 17 cm

Česko-chorvatský a chorvatsko-český slovník na cesty; H and H; 1999; ISBN 80–86022–51–X

Česko-chorvatský slovník; Dobrovský, Bartošková; Nadace Češi Čech; 1996; 1. vydání; 188 stran; ISBN 80–900873–96

Česko-chorvatský slovník-česko-hrvatski rjecnik/Ivana Lisa 1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2002; 287 s. , 7 cm; ISBN 80–7311–010–5 (brož.) * 807311–010–5 (chyb.)

Česko-indonéský slovník-Kamus Ceko-Indonesia/Jaroslav Olsa; 1. vydání; Voznice: Leda, 2003; 271 s. , 22 cm; ISBN 80–7335–034–3 (váz.)

Česko-indonéský slovník; Leda; 2003; 1. vydání; 271 stran; ISBN 80–7335–034–3; 10000 (25000) hesel

Česko-italský a italsko-český kapesní slovník s frazeologií; Olomouc; 2005; 1. vydání; ISBN 80–7182–202–7

Česko-italský a italsko-český kapesní technický slovník: Určeno překladatelům, stud. a dokumentaristům/Autoři: A. Radvanovský, E. Pampiglione; 1. vydání; Praha: SNTL, 1963 (Mir 03); 585, [5] s. , 8

Česko-italský a italsko-český kapesní technický slovník; Radvanovský, Pampaglione; SNTL; 1963; 588 stran; 1500 hesel

Česko-Italský a Italsko-český slovník na cesty; Benešová; SPN; 1976

Česko-italský a Italsko-český slovník na cesty; Benešová; SPN; 1987; 1. vydání; 120 stran

Česko-italský a Italsko-český slovník na cesty; Benešová; SPN; 1991; 4. vydání

Česko-italský a Italsko-český slovník na cesty; Benešová; SPN; 2. vydání

Česko-italský a Italsko-český slovník na cesty; Benešová; SPN; 3. vydání

Česko-italský právnický slovník/Marcela Nováková; Praha: Linde, 2001; 141 s. , 21 cm; ISBN 80–7201–255–X (brož.)

Česko-italský právnický slovník; Nováková; Linde; 2001; 1. vydání; 144 stran; ISBN 80–7201–255–X; 3000 hesel

Česko-italský slovník; Jaroslav Rosendorfský; 1. vydání; SPN; 1960 (Mir); 774, [1] s. , 8

Česko-italský slovník/Jaroslav Rosendorfský; 2. vydání; SPN; 1964 (Mir 1); 820 s. , 8

Česko-italský slovník/Jaroslav Rosendorfský; 3. vydání; SPN; 1969 (Svoboda 4); 1008 s. , 8

Česko-italský slovník; Rosendorfský; 1960; 1. vydání; 774 stran

Česko-italský slovník; Rosendorfský; 2. vydání; 774 stran

Česko-italský slovník; Rosendorfský; SPN; 1969; 3. vydání; 1008 stran; 40000 hesel

Česko-italský slovník-Dizionario ceco-italiano, Italsko-český slovník-Dizionario italiano-ceco/Věra Hegerova; 1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001; 639 s. , 11 cm; ISBN 80–7182–132–2 (brož.)

Česko-italský slovník-Dizionario ceco-italo: obsahuje 7000 hesel/Markéta Prochazková, Pavel Procházka; 1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2001; 287 s. , 7 cm; ISBN 80–85808–90–0 (brož.) * 808580890–0 (chyb.)

Česko-italský, italsko-český kapesní slovník s frazeologií-Dizionario tascabile ceco-italiano, italiano-ceco con fraseologia/Zdeněk Papoušek; 1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005; 901 s. , lxii s. barev. obr. pril.: il. , 16 cm

Česko-italský, italsko-český kapesní slovník s frazeologií-Dizionario tascabile ceco-italiano, italiano-ceco con fraseologia/Zdeněk Papoušek; 2. , dopl. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007; 901 s. , lxii s. barev. obr. pril.: il. , 16 cm

Česko-jugoslávský slovník; Veljovič; J. Bačovský; 1937; 1. vydání; 192 stran

Česko-jugoslávský biologický slovník; Vedral; VJV; 2010; 1. vydání; připravený stran; ISBN 978–80–87345–38–2; 17966 hesel

Česko-khmerský matematicko-fyzikální slovník; Čunderlíková; ÚJOP UK; 1987

Česko-korejský slovník/Mi-Young Park 1. vydání; Olomouc: Univerzita Palackého, 2004; 780 s. , 17 cm; ISBN 80–244–0852–X (brož.)

Česko-laoský slovník 1/2; Somphong, Champasith; ÚJOP UK; 1989

Česko-laoský slovník 2/2; Somphong, Champasith; ÚJOP UK; 1989

Česko-latinský slovník pro mediky: (Repetitorium latiny)/Autorky: Anežka Kelisková a Vlasta Pelikánová 1. vydání; SPN; 1965 (SCT 113); 278 s. , 8

Česko-latinský slovník starověké a současné latiny; Leda; 2003; 1. vydání; 992 stran; ISBN 80–7335–032–7; 65000 (160000) hesel

Česko-latinský slovník starověké a současné latiny; Quitt; SPN; 1992; 1. vydání; 901 stran; ISBN 80–04–16903–1

Česko-latinský slovník starověké i současné latiny/Zdeněk Quitt, Pavel Kucharský2. upr. vydání , V nakl. Leda 1. vydání; Praha: Leda, 2003; xviii s. , 972 s. , 22 cm

Česko-latinský slovník; kol.; SPN; 1997

Česko-latinský slovník; Novotný; 1873; 535 stran

Česko-latinský; Leda; 2003; 914 stran; ISBN 80–7335–032–7; 40000 (120000) hesel

Česko-latinsko-německý slovník savců; Horáčková; Intertermin; 1985; 1. vydání; 24 stran

Česko-lotyšský slovník; kol.; 1988; 1. vydání; 667 stran; ISBN 5–401–00263–7; 22000 hesel

Česko-lotyšský slovník-Cehu-latviesu vardnica/Sandra Nikulcevá; 1. vydání; Voznice: Leda, 2006; 419 s. , 31 cm

Česko-maďarská terminologie úřední/Sepsal František Brábek; Praha: J. Otto, 1926 ([Unie]); 2 listy, 166 s. , 8

Česko-maďarská terminologie úřední/sepsal František Brábek; V Praze: J. Otto, 1926; 166 s. , 19 cm

Česko-maďarský oděvářský slovník; Klement; ODIS; 1972; 84 stran

Česko-maďarský příruční slovník; Brábek; J. Otto; 1910; 924 stran

Česko-maďarský příruční slovník; Brábek; J. Otto; 1912; 876 stran

Česko-maďarský slovník 1/2; Dobossy; ČSAV; 1960; 692 stran

Česko-maďarský slovník 2/2; Dobossy; ČSAV; 1960; 986 stran

Česko-makedonský a makedonsko-český slovník-česko-makedonski i makedonsko-ceski recnik/Ivan Dorovský, Dragi Stefanija 3. vydání; Brno: Masarykova univerzita, 2002; 317 s. , 24 cm; ISBN 80–210–2994–3 (brož.)

Česko-mongolský slovníček ke studiu základů koželužské výroby: Experimentální učeb. text pro mongolské občany, kteří se v ČSSR připravují pro výkon povolaní/Lchamfurengiin Sandza; 1. vydání; SPN; 1978; 52, [2] s. , 8

Česko-mongolský slovníček ke studiu základů koželužské výroby: Experimentální učeb. text pro mongolské občany, kteří se v ČSSR připravují pro výkon povolaní/Lchamfurengiin Sandza; 1. vydání; SPN; 1978; 52, [2] s. , 8

Česko-německá soudní terminologie; Stanislav Suchánek a Jaroslav Konsal,; V Praze: Právnické knihkupectví a Nakladatelství V. Linhart, 1941 (Typus); 428 s. , 8

Česko-německé a německo-české strojně-technické názvosloví; Jan Jindra; Praha: E. Weinfurter, [1910]; 69 s. , 12; ISBN (Brož.)

Česko-německé a německo-české strojní-technické názvosloví; Jan Jindra Nové, značně rozmnožené vydání; Praha: E. Weinfurter, 1911; 100 s. , 12; ISBN (Brož.)

Česko-německé a německo-české odborné poštovní, telegrafní a telefonní názvosloví/Sepsali Josef Aleš a Jiří Karásek; Praha: Unie, 1925; 227 s. , 8

Česko-německé automobilové názvosloví; Autocoop; 1990

Česko-německé právnické názvosloví; Ehlemann; 1937; 1. vydání; 626 stran

Česko-německo-anglicko-francouzský slovník vybraných pojmů z oblasti učňovského školství; kol.; IPM; 1991; 31 stran

Česko-německo-anglicko-francouzský textilní slovník; Vlček; Brno; 1928; 650 stran

Česko-německo-anglický slovník jezdectví a vozatajského sportu; Lomský František; 2004; 1. vydání; ISBN 80–239–2834–1

Česko-německo-anglický slovník jezdectví a vozatajského sportu-Tschechisch-deutsch-englisch Worterbuch der Reiterei und des Fahrsports-Czech-German-English dictionary of equitation and carriage driving/text, ilustrace František Lomský; Praha: Cavalier, 2004; 144 s.: il. , 15 x 21 cm

Česko-německo-anglický speciální slovník z oboru zpracování plechů; Esterka, Pechar, Suchánek; SVÚM; 1998; 283 stran; ISBN 80–902015–5–5

Česko-německo-francouzské poštovní názvosloví; Jan Novák; V Praze: Vydavatelstvo sborníku Poštovní služba, 1940 (Jan Aubrecht); 128 s. , 8

Česko-německo-francouzsko-anglický radiotechnický slovník; Radiokonstrukce; 1927

Česko-německo-latinský veterinární slovník: Určeno pro posl. veterinární fak. /Lev Uvira 1. vydání; SPN; 1967 (SCT 17); 410 s. , 4

Česko-německý a německo-český pedagogicko-psychologický slovník; Olomouc; 2000; ISBN 80–7182–091–1

Česko-německý a německo-český ekonomický slovník: Určeno pro posl. fak. provozně ekon. a agronomické/Naděžda Kršková; 1. vydání; SPN; 1965 (SCT 113); 299 s. , 4

Česko-německý a německo-český ekonomický slovník; Kršková; SPN; 1965; 1. vydání; 296 stran; ISBN 17–095–65

Česko-německý a německo-český kapesní slovník; Langendscheit; 1929

Česko-německý a německo-český odborný slovník vybraných odborných výrazů z oblasti reformy veřejné správy; Kaňa; MV ČR; 2005; ISBN 80–239–5469–5; hesel

Česko-německý a německo-český odborný slovník vybraných odborných výrazů z oblasti reformy veřejné správy; Kaňa; MV ČR; 2004; 1. vydání; 64 stran; ISBN 80–239–0518–X; 900 hesel

Česko-německý a německo-český papírenský slovník; kol.; Čs svaz pro výzk; 1928

Česko-německý a německo-český sklářský slovník; kol.; České závody skl; 1948

Česko-německý a německo-český slovníček zboží pro drobné obchody, konzumní družstva a domácnosti/Dipl. merc. Bedřich Ernest Praha VII (Veletržní 55): nákladem vlastním, 1935 (Agrární tiskárna); 79 s. , 12

Česko-německý a německo-český slovník a dopravní rádce pro řidiče a motoristy; Machačka; Systemconsult; 1997; 220 stran; ISBN 80–85629–13–5

Česko-německý a německo-český slovník divadelní terminologie/Jaroslav Batůšek, Eva Horová; 1. vydání; Brno: Janáčkova akademie muzických umění, 1991; 133 s. , 29 cm; ISBN 80–85429–04–7 (brož.)

Česko-německý a německo-český slovník ekonomických pojmů; Kapka; Montanex; 1997; 448 stran; ISBN 80–85780–49–6

Česko-německý a německo-český slovník na cesty a dopravní rádce pro řidiče; Machačka; Systemconsult; 1998; 1. vydání; 221 stran; ISBN 80–25629–13–5

Česko-německý a německo-český slovník obchodních pojmů; 1992; 1. vydání; 355 stran

Česko-německý a německo-český slovník obchodních pojmů; Lapka; Montanex; 1997; 1. vydání; ISBN 80–85780–49–6

Česko-německý a německo-český slovník pro zemědělce; kol.; ÚZPI; 1993; 90 stran; ISBN 80–85120–43–7

Česko-německý a německo-český slovník s mluvnicí a zeměpisnou přílohou; kol.; Olomouc

Česko-německý a německo-český slovník sportovních her (basketbal, fotbal, házená, lední hokej, volejbal); Karolinum; 2003; 1. vydání; 95 stran; ISBN 80–246–0663–1

Česko-německý a německo-český slovník sportovních her; Karolinum; 2003; ISBN 80–246–0663–1

Česko-německý a německo-český slovník Unikum; Papyrus; 1997

Česko-německý a německo-český slovník vybraného názvosloví lidového domu a bydlení; Vařeka; Ústav pro etnografii; 1977; 1. vydání; 96 stran; 500 hesel

Česko-německý a německo-český slovník vybraných odborných výrazů z oblasti reformy veřejné správy-Tschechisch-Deutsches and Deutsch-Tschechisches Worterbuch ausgewahlter Fachausdrucke aus dem Bereich der Reform der offentlichen Verwaltung/Antonín Kana; Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Úsek pro reformu veřejné správy, 2003; 64 s. , 21 cm; ISBN 80–239–0518–X (brož.)

Česko-německý a německo-český slovník vybraných odborných výrazů z oblasti reformy veřejné správy-Tschechisch-deutsches und Deutsch-tschechisches Worterbuch ausgewahlter fachausdrucke aus dem Bereich Reform der offentlichen Verwaltung/[Antonín Kana]; Kana, Antonín; 2. , aktualiz. a podstatně dopl. vydání; Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Úsek veřejné správy, 2005; 192 s. , 21 cm

Česko-německý a německo-český slovník vybraných odborných výrazů z oblasti reformy veřejné správy; MV ČR; 2003; ISBN 80–239–0518–X

Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění; Kroupová; Karolinum; 1998; 1. vydání; ISBN 80–7184–689–9

Česko-německý a německo-český slovník; Kuchynková, Matoušková; Lingua Centrum; 1991; 1. vydání; 480 stran; ISBN 80–900252–4_2; 6500+4800 hesel

Česko-německý a německo-český slovník; Kumprecht, Ostmeyer; Pluto a Papyrus; 1994; 3. vydání; 907 stran; ISBN 80–901544–1–7

Česko-německý a německo-český slovník; Kumprecht, Ostmeyer; Pluto a Papyrus; 1997; 907 stran; ISBN 80–901544–0–9

Česko-německý a německo-český strojnický slovník; Montanex; 1998; ISBN 80–85780–96–X

Česko-německý a německo-český technický slovník všeobecný; Jindra; 1928; 4. vydání; 1128 stran

Česko-německý a slovensko–německý odborný slovník z oboru papíru a celulózy; Svatoň; VÚ papírenský; 1972

Česko-německý hospodářský slovník; Burger; Fraus; 1998; 1. vydání; 800 stran; ISBN 80–85784–29–7; 45000 hesel

Česko-německý kapesní slovník (stavebnictví)/Josef Jeřábek; 1. vydání; Zlín: Janow, 1992; 44 s.

Česko-německý obalový slovník; kol.; Obalový ústav; 1962; 23 stran

Česko-německý odborný konverzační slovník cestovního ruchu/Bohuslav Balčar; 2. vydání; Domažlice: Resonance, 2003; 323 s. , 21 cm

Česko-německý odborný papírenský slovník; Svatoň; VÚ papírenský; 1994

Česko-německý odborný slovník motorových vozidel/František Vlk; 1. vydání; Brno: 2005; 312 s. , 23 cm

Česko-německý odborný slovník motorových vozidel; Vlk; Brno; 2005; 312 stran; ISBN 80–239–4028–7

Česko-německý pedagogicko-psychologický terminologický sborník; Nalešovská, Poláková; UP Olomouc; 1997; 1. vydání; 206 stran; ISBN 80–7067–663–3

Česko-německý poštovní a telegrafní slovník; Reisser; 1919; 1. vydání; 571 stran

Česko-německý právnický slovník/Martin Aleš; 2. , aktualiz. a dopl. vydání; Praha: Linde, 2003; 480 s. , 21 cm; ISBN 80–7201–448–X (váz.)

Česko-německý právnický slovník; Aleš; Linde; 1998

Česko-německý právnický slovník; Aleš; Linde; 2003; 2. vydání; 488 stran; ISBN 80–7201–448–X; 25000 hesel

Česko-německý právnický slovník; Linde; 2003; 2. vydání; 480 stran; ISBN 80–7201–448–X; 25000 hesel

Česko-německý překladatelský slovník motorismu; MON; 1976

Česko-německý slovníček lékařských názvů/Leontin Bata; V Č. Budějovicích: Společenská knihtiskárna, [1941]; 31 s. , 8

Česko-německý slovníček ochrana průmyslových práv; kol.; Intertermin; 1986; 1. vydání; 44 stran

Česko-německý slovníček z oboru gumárenské a plastikářské technologie; Matys, Veselý; VÚGPT; 1961; 1. vydání; 164 stran

Česko-německý slovník 1/2; Siebenschein; SPN; 1968; 2. vydání; 641 stran

Česko-německý slovník 1/2; SPN; 1992; 4. vydání; 778 stran; ISBN 80–04–25736–; 4 hesel

Česko-německý slovník 1/2; Volný; SPN; 1963

Česko-německý slovník 1/3; Herger; Otto; 1909; 1397 stran

Česko-německý slovník 2/2; Siebenschein; SPN

Česko-německý slovník 2/2; Siebenschein; SPN; 1968; 2. vydání; 940 stran

Česko-německý slovník 2/2; SPN; 1992; 4. vydání; 1007 stran; ISBN 80–04–25736–4

Česko-německý slovník 2/2; Volný; SPN; 1963

Česko-německý slovník 2/3; Herger; Otto; 1909; 832 stran

Česko-německý slovník 3/3; Herger; Otto; 1909; 1971 stran

Česko-německý slovník automobilové techniky a silničního provozu svazek 1; Seebauer akol.; Klub moderní němčiny; 1979; 1. vydání; 50 stran

Česko-německý slovník automobilové techniky a silničního provozu svazek 2; Seebauer akol.; Klub moderní němčiny; 1979; 1. vydání; 50 stran

Česko-německý slovník automobilové techniky a silničního provozu svazek 3; Seebauer akol.; Klub moderní němčiny; 1979; 1. vydání; 46 stran

Česko-německý slovník automobilové techniky a silničního provozu svazek 4; Seebauer akol.; Klub moderní němčiny; 1979; 1. vydání; 76 stran

Česko-německý slovník ekonomické praxe; Seebauer akol.; Intertermin; 1988; 1. vydání; 156 stran

Česko-německý slovník hudební terminologie: Určeno pro posl. hud. fakult/Jaroslav Batůšek, Eva Horová1. vydání; SPN; 1988 (TZ 53); 110 s. , 29 cm; ISBN (Brož.): 5,50 Kčs

Česko-německý slovník jmen rostlin na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 850 stran; ISBN 978–80–7374–069–6; 6800 hesel

Česko-německý slovník obchodní korespondence/Dušan Závada; 1. vydání; SPN; 1965 (Brno: Tisk 1); 485, [2] s. , 8; ISBN (váz.): Kčs 14,00

Česko-německý slovník obchodní korespondence; Závada; 1965; 1. vydání; 488 stran

Česko-německý slovník odborných výrazů z oboru; 1940; 1. vydání; 306 stran

Česko-německý slovník pro hospodářské pracovníky; Seebauer akol.; Intertermin; 1985; 1. vydání; 40 stran

Česko-německý slovník pro motoristy/Karl Moller, Věra Šedá1. vydání; Praha: Professional Publishing, 2001; 310 s. , [10] s. obr. pril.: il. , 22 cm; ISBN 80–86419–09–6 (váz.)

Česko-německý slovník pro soudní tlumočníky; TOP

Česko-německý slovník pro uživatele počítačů, obchodníky a překladatele-Tschechisch-Deutsches Worterbuch fur Computeranwender, Handler und Ubersetzer/Ivo Machačka Pardubice: Systemconsult, 1992 (Pardubice: Dům techniky); 97 s. , 21 cm; ISBN 80–900344–9–7 (brož.): 68 Kčs

Česko-německý slovník pro uživatele počítačů; Machačka; 1992; 1. vydání; 97 stran

Česko-německý slovník terminologický a Frazeologický pro úřady, kanceláře; Sumbal; 1936

Česko-německý slovník VŠB-TU Ostrava: názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů/Libuše Halfarová1. vydání; Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001; 32 s. , 29 cm; ISBN 80–7078–926–3 (brož.)

Česko-německý slovník VŠB-TU Ostrava; VŠB-TU Ostrava; 2001; 34 stran; ISBN 80–7078–926–3

Česko-německý slovník výpočetní techniky; Leitl a kol.; Intertermin; 1986; 1. vydání; 98 stran

Česko-německý slovník základních výrazů právní terminologie/Stanislav Liška 1. vydání; Plzeň: Západočeská univerzita, Právnická fakulta, 1995; 67 s. , 21 cm; ISBN 80–7082–191–4 (brož.): Kč 30,00

Česko-německý slovník živé mluvy; Hulík; Státní nakladaté; 1. vydání; 853 stran

Česko-německý slovník živé mluvy; Hulík; Státní nakladaté+C912; 1944; 2. vydání; 853 stran

Česko-německý slovník/za vedení a redakce Hugo Siebenscheina, zpracovali Eduard Beneš... [et al. ]; 1. vydání; SPN; 1968; 2 sv. , 17 cm

Česko-německý slovník/zpracoval František Widimský, připravil Jan Volný-Tschechisch-deutsches Worterbuch1. vydání; SPN; 1963; 2 sv. , 17 cm; ISBN (Váz.): Kčs 62,00(2 sv.)

Česko-německý slovník; Herzer; Praha; 1909

Česko-německý slovník; Řešetka; FIN; 1996; 1. vydání; 895 stran; ISBN 80–86002–03–9

Česko-německý slovník; Siebenschein; SPN; 1. vydání; 1007 stran

Česko-německý slovník; Siebenschein; SPN; 1971; 2. vydání; 1574 stran

Česko-německý slovník; Siebenschein; SPN; 1986; 3. vydání; 778 stran

Česko-německý slovník; Siebenschein; SPN; 1992; 4. vydání; 1007 stran

Česko-německý slovník; Siebenschein; SPN; 1998; 5. vydání; 778 stran

Česko-německý slovník; Volný; SPN; 1963; 1. vydání; 800 stran

Česko-německý slovník; Volný; SPN; 1972

Česko-německý slovník; Widimský; SPN; 1982; 3. vydání

Česko-německý slovník-automobilová doprava, silniční vozidla; Machačka; Systemconsult; 1995

Česko-německý slovník-Tschechisch-deutsches Worterbuch: obsahuje 7000 hesel/Vladimíra Bičíková; 1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2000; 287 s. , 7 cm; ISBN 80–85808–88–9 (brož.) * 808580888–9 begin_of_the_skype_highlighting              808580888–9      end_of_the_skype_highlighting (chyb.)

Česko-německý soudní terminologie; Právnické náklady; 1941

Česko-německý strojírensko-hutnický slovník; kol.; 1990

Česko-německý technický slovník: Určeno překladatelům, studujícím a dokumentaristům/Pod red. A. Kučery a Z. Jonklove sestavil kol.; 1. vydání; Praha: SNTL, 1961 (Brno: Tisk 11); 954, [1] s. , 8

Česko-německý technický slovník; 1961; 1. vydání; 954 stran

Česko-německý technický slovník; Heger; Montanex; 1999; ISBN 80–7225–027–2

Česko-německý technický slovník; kol.; Fraus; 2000; 1. vydání; 12000 hesel

Česko-německý technický slovník; Kučera, Naxerová; SNTL; 1961

Česko-německý technický slovník; Kučera, Naxerová; SNTL; 1971; 2. vydání; 1096 stran

Česko-německý technický textilní slovník; Karel Fremel... [aj. ]; Bratislava: Alfa, 1969; 307 s. , 8; ISBN (Váz.): Kčs 50,00

Česko-německý textilní slovník; Bose; Tiskový odbor jednoty obch. grémií; 1941; 142 stran

Česko-německý vědeckotechnický slovník; Procházka; Littera; 1999; 1. vydání; ISBN 80–85763–02–8

Česko-německý vědeckotechnický slovník-Tschechisch-deutsches wissenschaftlich-technisches Worterbuch; vydání 2.; Brno: Littera, 2001; 868 s. , 25 cm; ISBN 80–85763–13–3 (váz.): Kč 685,00

Česko-německý zahradnický slovník; Helebrant; VÚOŠ; 1995; 1. vydání; 65 stran; ISBN 80–85116–06–5

Česko-německý zahradnický slovník; Helebrant; VÚOZ Průhonice; 1995; 66 stran; ISBN 80–85116–06–5

Česko-německý, anglicko-český obalový slovník; kol.; 1962

Česko-německý, německo-český kapesní slovník s novým německým pravopisem/Marie Steigerová a kolektiv2. , rozš. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001; 712 s. , lxxix barev. obr. pril.: il. , 16 cm; ISBN 80–7182–126–8 (váz.)

Česko-německý, německo-český kapesní slovník s novým německým pravopisem/Marie Steigerová a kolektiv; 3. , rozš. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004; 763 s. , lxxix s. barev. obr. pril.: il. , portréty, 16 cm; ISBN 80–7182–173–X (váz.)

Česko-německý, německo-český odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky-Tschechisch-deutsches, deutsch-tschechisches Fachworterbuch der Wissenschaft, Technik, Ökonomik/Věra Hegerová, Tomáš Zahradniček a kolektiv1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc: Univerzita Palackého, 2000; 1240 s. , [38] s. obr. pril.: il. , 24 cm; ISBN 80–7182–110–1 (Olomouc: váz.); ISBN 80–244–0152–5 (Univerzita Palackého: váz.)

Česko-německý, německo-český odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky-Tschechisch-deutsches, deutsch-tschechisches Fachworterbuch der Wissenschaft, Technik, Ökonomik/Věra Hegerová, Tomáš Zahradniček a kolektiv; 2. , Přeprac.. a upr. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003; 1276 s.: il. , 24 cm + 1 CD; ISBN 80–7182–168–3 (váz.)

Česko-německý, německo-český pedagogicko-psychologický slovník/Jenny Polaková, Alena Nelesovská1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000; 206 s. , 22 cm; ISBN 80–7182–091–1 (váz.) * 80–7182–068–7 (chyb.)

Česko-německý, německo-český slovník managementu-Fachworterbuch Management tschechisch-deutsch, deutsch-tschechisch/Mojmír Vavrecka, Václav Lednický, Martina Imider; 1. vydání; Brno: Computer Press, 2005; 387 s. , 21 cm

Česko-německý, německo-český slovník sportovních her: basketbal, fotbal, házená, lední hokej, volejbal/Eva Pokorná, Jiří Selichar; 1. vydání; Praha: Karolinum, 2003; 99 s. , 21 cm; ISBN 80–246–0663–1 (brož.): Kč 95,00

Česko-nizozemský slovník-Woordenboek Tsjechisch-Nederlands/Emmy Macelová-Van den Broecke, Dana Spevaková; 1. vydání; Voznice: Leda, 2005; lii, 1185 s. , 22 cm

Česko-pastsko-darijský a pastsko-český slovník: ("afgánsko"-persko-český slovník)/Salahuddin Sayedi; 1. vydání; Praha: DEHAQ LARAH, 2002; 818 s. , 21 cm; ISBN 80–239–4045–7 (v knize neuvedeno: brož.): Kč 1039,00

Česko-paštsko-darijský slovník; Hron, Afghaní; ÚJOP UK; 1990

Česko-polský a polsko-český kapesní slovník; Oliva; SPN; 1989

Česko-polský a polsko-český slovník/Kryštof BajgerOstrava: Impex, 2003; 572 s. , 16 cm

Česko-polský frazeologický slovník/Eva Mrhacová, Mieczyslaw Balowski; 1. vydání; Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2009; 427 s. , 25 cm

Česko-polský slovníček; [Praha]: Čedok, [197–]; 41 s.; ISBN (Brož.)

Česko-polský slovník; Bohumil Vydra, Uwagi gramatyczne [naps. ] Karel Oliva 2. vydání; SPN; 1958 (Brno: Tisk 2); 7, 743, [1] s. , 8

Česko-polský slovník; Bohumil Vydra, Uwagi gramatyczne [naps. a k tisku připr. ] Karel Oliva s pomocí J. Z. Svobody, Jaz. rev. pol. textu prov. Andrzej Sleczkowski a Aleksander Kulisiewicz1. vydání; SPN; 1953 (Brno: Brněnské knihtisk. , z. z.); 7, 744 s. , 8

Česko-polský slovník; 1951; 1. vydání; 744 stran

Česko-polský slovník; Bonkowska; SNTL; 1967; 502 stran

Česko-polský slovník; Vydra; SPN; 1953; 744 stran

Česko-polský slovník; Vydra; SPN; 1958; 743 stran

Česko-polský technický slovník; SNTL; 1966; 1. vydání; 502 stran

Česko-polský technický slovník; SNTL; 1975; 2. vydání; 492 stran

Česko-polský, polsko-český matematický slovník/Ireneusz Krech, Pavel Tlustý, Markéta Vosmiková; 1. vydání; V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, 2009; 121 s. , 15 cm

Česko-portugalský slovník; Jindrová, Hamplová; Leda; 1997; 1. vydání; 677 stran; ISBN 80–85927–38–1; 40000 hesel

Česko-portugalský biologický slovník A4; Vedral; VJV; 2009; 1. vydání; 112 stran; ISBN 978–80–87345–22–1; 5982 hesel

Česko-portugalský biologický slovník na CD; Vedral; VJV; 2009; 1. vydání; 219 stran; ISBN 978–80–87345–25–2; 6000 hesel

Česko-pražský slovník + Frky + Nadávky/Lidie Rumanová; 1. vydání; Ostrava: Bittisk, 2009; 81 s. , 21 cm

Česko-rumunský a Rumunsko-český slovník na cesty; Felix; 1979; 1. vydání; 150 stran

Česko-rumunský slovník/Teodora Dobritoiu-Alexandru; Teodora; Bucuresti: Universal Další, 2001; xvii, 299 s. , 21 cm; ISBN 973–8157–31–5 (váz.)

Česko-ruská knihovnická terminologie; Jaroslav Frey-Russko-cesskaja bibliotecnaja terminologija/Sestavil: Jaroslav FreyV Praze: Ústav pro učební pomůcky průmyslových a odborných škol, 1947 (v Brně: Rovnost); 108–[I] s. , 8

Česko-ruská lékařská terminologie: Určeno pro posl. fak. dětského lék. /Tatjana Pacovská 1. vydání; SPN; 1990; 274 s. , 29 cm; ISBN 80–7066–103–8 (brož.): 7,50 Kčs

Česko-rusko-francouzsko-anglicko-německý slovník hydrologických termínů/Zprac. kol. , věd. J. němec; Praha: CSVTS, 1965; 59 s. , 8

Česko-ruský a rusko-český gastronomicko-kulinářský slovník; Krekčíř; Grada; 2004; ISBN 80–247–0965–1

Česko-ruský a rusko-český kapesní slovník; Olomouc; 2005; 1. vydání; ISBN 80–7182–185–3

Česko-ruský a rusko-český slovníček nejobvyklejších slov s mluvnickým přehledem a stručnou konverzaci; Dr. Josef Bečka-Cessko-russkij i russko-cesskij slovar' samych obykNovénnych slov s grammaticeskim obzorom i razgovorami/Sestavil Dr. Josef Bečka; V Praze: Kvasnička a Hampl, 1945 (Práce); 154–[III] s. , 8

Česko-ruský a rusko-český slovník odborářské terminologie; Praha: Ústřední rada odboru, 1968; 92 s. , 21 cm; ISBN (Brož.)

Česko-ruský a rusko-český slovník z oboru filosofie a marxismu-leninismu/Libuše Blatná-OralkováSPN; 1958; 453 s.

Česko-ruský a rusko-český slovník z oboru filosofie a marxismu-leninismu: Určeno pro posluchače fakulty fil. , vys. školy ekonomické, vys. školy stranické/Libuše Blatná-Oralková; 1. vydání; SPN; 1958 (Praz. tisk. 06); 453 s. , 4

Česko-ruský a rusko-český slovník z oboru psychologie: Určeno pro posl. všech fil. fakult a pedagog. institutu a ústavu psychologie. 2. část/Autoři: Libuše Blatná, Jiří Bronec 1. vydání; SPN; 1962 (KNT 6); 271–524 s. , 4

Česko-ruský a rusko-český slovník z oboru psychologie: Určeno pro posl. všech fil. fakult a pedagog. institutu. 1. část/Autoři: Libuše Blatná, Jiří Bronec; 1. vydání; SPN; 1962 (KNT 6); 267 s. , 4

Česko-ruský a slovensko–ruský odborný slovník z oboru papíru a celulózy; Svatoň; VÚ papírenský; 1982

Česko-ruský ekonomický slovník; 1986; 1. vydání; 304 stran

Česko-ruský frazeologický slovník/Valerij Mokienko, Alfred Wurm; Mokijenko, 1. vydání; Olomouc: Univerzita Palackého, 2002; 659 s. , 24 cm; ISBN 80–244–0406–0 (v knize neuvedeno: váz.) * 80–244–0406–09 (chyb.) * 80–244–0406–9 (chyb.)

Česko-ruský Frazeologický slovník; UP Olomouc; 2002

Česko-ruský chemicko-technologický slovník; 1973; 1. vydání; 621 stran

Česko-ruský chemický slovník; Wolfson; 1. vydání; 624 stran

Česko-ruský chemický slovník; Wolfson; 1977; 2. vydání; 624 stran

Česko-ruský obalový slovník; kol.; Obalový ústav; 1964; 55 stran

Česko-ruský odborný slovník policejně právní terminologie a kriminálního slangu/Oxana Dlouhá 1. vydání; Praha: Police history, 2002; 293 s. , 21 cm; ISBN 80–86477–12–6 (brož.): Kč 180,00

Česko-ruský odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní/ autorsky zpracovaly Marie Csiriková, vedoucí kolektivu, Danuše Oganesjanová, Jelena Tregubová2. upr. vydání; Praha: Linde, 2008; 369 s. , 22 cm

Česko-ruský odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní; Csiriková, Vysloužilová; Linde; 1999; 1. vydání; ISBN 80–7201–147–2

Česko-ruský odborný slovník z oblasti nové terminologie právnické, ekonomické, finanční a úřední, včetně zkratek/Petr Dvořáček; 1. vydání; Praha: Linde, 1995; 265 s. , 15 cm; ISBN 80–85647–82–6 (brož.)

Česko-ruský odborný slovník z oblasti nové terminologie technické, počítačové, spojů a kancelářského vybavení, včetně zkratek/Petr Dvořáček1. vydání; Praha: Linde, 1995; 284 s. , 15 cm; ISBN 80–85647–83–4 (brož.)

Česko-ruský odborný slovník z oblasti nové terminologie technické; Dvořáček; Linde; 1996

Česko-ruský právnický slovník překladatelský; Štěpán K. Zacharov, 1. vydání; SPN; 1966 (Svoboda 4); 16, 646, [1] s. , 8

Česko-ruský právnický slovník překladatelský; Zacharov; SPN; 1966; 646 stran

Česko-ruský právnický slovník; Csiriková, Vysloužilová; Linde; 2002; 568 stran; ISBN 80–7201–372–6; 20000 hesel

Česko-ruský radiotechnický slovník; 1960; 1. vydání; 364 stran

Česko-ruský slovníček kapesní turistický pro Sovětský svaz; Praha: Čedok, 1958 (KNT 07); 6, [2] s. , 12

Česko-ruský slovníček: Nezbytná pomůcka při vyučování v ruštině, Alfa [pseud. ]; Praha: V. Zelená, 1929; 45 s. , 8

Česko-ruský slovník 1/2 A-O; Kopecký, Filipec, Leška; SPN a Sovětská encyklopedie; 1973; 580 stran

Česko-ruský slovník 1/2; Kopecký; SPN; 1976; 1. vydání; 580 stran

Česko-ruský slovník 2/2 P-Ž; Kopecký, Filipec; SPN a Sovětská encyklopedie; 1973; 861 stran

Česko-ruský slovník 2/2; Kopecký; SPN; 1976; 1. vydání; 861 stran

Česko-ruský slovník aktuálních pojmů z oblasti ekonomie; Csiriková, Vysloužilo; Linde; 1997; 1. vydání; 225 stran; ISBN 80–7201–086–7; 2000 hesel

Česko-ruský slovník bez azbuky; Humprecht; A. Neubert; 272 stran; 25000 hesel

Česko-ruský slovník neologismů; Savický; Academia; 1998; 1. vydání; 300 stran; ISBN 80–200–0686–9; 2000 hesel

Česko-ruský slovník nové a problémové ruštiny/Petr Dvořáček; Praha: Linde, 1999–2002; 2 sv. (253, 95 s.), 21 cm

Česko-ruský slovník nové a problémové ruštiny; Dvořáček; Linde; 1999; 1. vydání; 253 stran; ISBN 80–7201–182–0; 1200 hesel

Česko-ruský slovník nové a problémové ruštiny; Dvořáček; Linde; 2002; 1. vydání; 96 stran; ISBN 80–7201–331–9

Česko-ruský slovník pojmů z oblasti ekonomické, finanční, politické a právní; Csiriková; Linde; 1997; 222 stran; ISBN 80–7201–086–7

Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru 1/2 A-Porož; Hrdlička, Rudincová, Vavrečka; Ostravská univerzita; 1998; 1. vydání; 306 stran; ISBN 80–7042–522–9

Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru 1/2 A-Přeč; Hrdlička, Rudincová, Vavrečka; Ostravská univerzita; 1997; 1. vydání; 304 stran; ISBN 80–7042–485–0

Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru 2/2 Porok-Ja; Hrdlička, Rudincová, Vavrečka; Ostravská univerzita; 1998; 1. vydání; 256 stran; ISBN 80–7042–522–9

Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru 2/2 Přeč-Ja; Hrdlička, Rudincová, Vavrečka; Ostravská univerzita; 1997; 1. vydání; 306 stran; ISBN 80–7042–485–0

Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru; Vavrečka, Rudinová, Hrdlička; Centr Evropy; 1999; 1. vydání; 610 stran; ISBN 80–902758–0–x

Česko-ruský slovník pro obchodní sféru; Jihočeská universita; 2001; 386 stran; ISBN 80–7040–434–5; 25000 hesel

Česko-ruský slovník pro posluchače lesnické fakulty: Určeno pro posluchače fakulty les. , učitele a věd. pracovníky fakulty i pro posluchače dálkového studia-odbor les. inz. /Sergej Savostjuk; 1. vydání; Praha: SNTL, 1957 (Praz. tisk. 06); 233 s. , 4

Česko-ruský slovník současné slovní zásoby z oblasti politiky/Naděžda Klocko1. vydání; Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001; 71 s. , 21 cm; ISBN 80–210–2679–0 (brož.)

Česko-ruský slovník současné slovní zásoby z oblasti politiky/Naděžda Klocko2. vydání; Brno: Masarykova univerzita, 2004; 71 s. , 21 cm; ISBN 80–210–3561–7 (brož.)

Česko-ruský slovník současné slovní zásoby z oblasti politiky; MU Brno; 2001; ISBN 80–210–2690–1

Česko-ruský slovník současné slovní zásoby z oblasti politiky; MU Brno; 2004; 2. vydání; 72 stran; ISBN 80–210–3561–7; 3500 hesel

Česko-ruský slovník VŠB-Technické univerzity Ostrava: názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů, přílohy/Naděžda Perinová, Libor Folvarcny; 1. vydání; Ostrava: Vysoká škola Báňská-Technická univerzita, 2003; 79 s. , 29 cm; ISBN 80–248–0264–3 (brož.)

Česko-ruský slovník/Alexandra Schierova; Schierová, Alexandra; 2. vydání , ve Slovan. nakl. 1. vydání; Praha: Slovanské Nakladatelství, 1951 (Brno: Svoboda, n. p. , zav. 5/I); 565, [1] s. , 8

Česko-ruský slovník/zpracoval kolektiv; 7. vydání; SPN; 1986, c1968; 1242 s.: 16 cm; ISBN (Váz.)

Česko-ruský slovník: Pom. kniha pro školy všeobecné vzdělávací, odb. a pedagog. /Zprac. kol. pod ved. K. Horalka, B. Ilka, L. Kopeckého; 2. vydání; SPN; 1965 (Mir 1); 13, [2], 1302, [1] s. , 8

Česko-ruský slovník: Pomocná kniha pro školy všeobecné vzdělávací, odb. a pedagog. /Zprac. kol. za hl. účasti Evgenije Melniková, Zdeňky Sromové, Marie Martínkové pod ved. Karla Horálka, Bohuslava Ilka, Lontije Kopeckého; 1. vydání; SPN; 1958 (Práce); 13, [2], 1302, [1] s. , 8

Česko-ruský slovník; 1. vydání; Praha: Slovanské nakl. , 1951; 565 s.; ISBN (Váz.)

Česko-ruský slovník; 1967; 1. vydání; 845 stran

Česko-ruský slovník; 1977; 5. vydání; 1264 stran

Česko-ruský slovník; 1986; 7. vydání; 1242 stran

Česko-ruský slovník; 4. vydání; SPN; [1968]

Česko-ruský slovník; 6. vydání; 1242 stran

Česko-ruský slovník; Horálek; 2. vydání; 1242 stran

Česko-ruský slovník; Horálek; SPN; 1958

Česko-ruský slovník; Horálek; SPN; 1970; 3. vydání; 1242 stran; 35000 hesel

Česko-ruský slovník; Nakl. sovět. enc; 1967; 5. vydání; 845 stran

Česko-ruský slovník; Pavlovič; Ruský jazyk; 1989; 830 stran; ISBN 5–200–00765–8

Česko-ruský slovník; Rank; Hofr a Klouček; 1902; 874 stran

Česko-ruský slovník; Schierová; 1951

Česko-ruský strojírenský slovník: Určeno pro posluchače VŠST v Liberci/Libor Mašek1. vydání; Praha: SNTL, 1962 (KNT 6); 168 s. , 4

Česko-ruský technicky slovník obalu a baleni; Vladimír Adámek 1. vydání; Praha: Min. potrav. průmyslu, 1965 (SCT 120); 54, [1] s. , 8

Česko-ruský technický slovník: Určeno překladatelům, studujícím, dokumentaristům/Pod red. Antonína Kučery a Zdeňky Jouklové zprac. kol.; 1. vydání; Praha: SNTL, 1960 (Brno: Tisk 11); 1040, [2] s. , 8

Česko-ruský technický slovník; 1960; 1. vydání; 1040 stran

Česko-ruský technický slovník; Akkerman; SNTL; 1973; 1. vydání; 862 stran

Česko-ruský technický slovník; Kutinová; SNTL; 1. vydání; 844 stran

Česko-ruský technický slovník; Kutinová; SNTL; 1978; 2. vydání; 844 stran

Česko-ruský technický slovník; SNTL; 1978; 2. vydání

Česko-ruský technický textilní slovník; kol.; Alfa; 1972; 345 stran

Česko-ruský technický textilní slovník; Lesyková; SNTL; 1972; 1. vydání; 346 stran

Česko-ruský tematický slovník matematické terminologie: Určeno pro posluchače přírodověd. fak. Palackého univ. v Olomouci, Miloš Šafář 1. vydání; SPN; 1960 (KNT 06); 95 s. , 4

Česko-ruský veterinární slovník: Určeno pro posl. fak. vet. VŠZ v Brně a v Košicích/Autoři: Lev Uvira, Olga Geryková, Antonín Sabacký; 1. vydání; SPN; 1963 (KNT 6); 431 s. , 4

Česko-ruský, rusko-český kapesní slovník: s gramatikou a přílohami/Marie Steigerová a kolektiv1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005; 896 s. , lxxviii s. obr. pril.: barev. il. , portréty, 15 cm

Česko-ruský, rusko-český slovník managementu-Cessko-russkij, russko-cesskij slovar' menedzmenta/Mojmír Vavrecka, Václav Lednický; 1. vydání; Brno: Computer Press, 2006; 380 s. , 22 cm

Česko-ruský-Anglicko-německý-francouzský cytogenetický slovník; Srb; ÚVTI; 1973; 1. vydání; 251 stran; 1244 hesel

Česko-slovenský a slovensko-český slovník/Táňa Balcová, Stefan Grena; 2. vydání; Bratislava: Mikula, 2008; 1031 s. , 16 cm

Česko-slovenský a slovensko–český slovník; Kniha společník; 2004; 1. vydání; 1026 stran; ISBN 80–88814–38–3

Česko-slovenský slovník; kol.; SPN; 1979; 1. vydání; 792 stran

Česko-slovenský slovník; kol.; SPN; 1981; 2. vydání; 790 stran

Česko-slovenský-Anglicko-francouzsko-německo-ruský slovník bezpečnosti práce; kol.; IVBP Brno; 1974; 1. vydání; 180 stran; 1290 hesel

Česko-srbochorvatská terminologie z fyziky; Alois Daněk Daruvar: Čs svaz v LR Chorvatsku: Techn. služba Čs. svazu v LR Chorvatsku, 1962; 63, [1] s. , 4

Česko-srpski recnik-česko-srbský slovník/konacna verzija teksta: Emilija KacanikBeograd: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, 2000–2001; 2 sv. , 25 cm; ISBN 86–17–08192–9 (Díl 1); ISBN 86–17–09168–1 (Díl 2)

Česko-španělský a španělsko-český kapesní slovník; Ručinský; Lorenz; 1949; 166 stran

Česko- španělský oděvářský slovník; kol.; ODIS a ÚMOV; 1975; 80 stran

Česko- španělský slovník; Dubský, Hoblík, Hvížďala, Krapková, Rejzek; SPN; 1964; 1. vydání; 907 stran

Česko- španělský slovník; Dubský, Rejzek; SPN; 1980; 2. vydání; 1280 stran

Česko- španělský slovník; Dubský, Rejzek; SPN; 1988; 3. vydání; 1265 stran

Česko- španělský slovník; Dubský; SPN; 1993; 4. vydání; 1265 stran; ISBN 80–04–26156–6

Česko- španělský slovník; Leda; 2000; ISBN 80–85927–81–0

Česko- španělské technické názvosloví; Bejček; 1957; 1. vydání; 350 stran

Česko- španělský technický slovník; Horák; Sdělovací technika; 1999; 288 stran; ISBN 80–901936–6–8

Česko-španělský odborný slovník: terminologie pro překladatele a odborníky: přírodní a společenské vědy, technické obory, kultura/Zuzana Holá 1. vydání; Brno: Computer Press, 2009; 2 sv. , 23 cm

Česko-španělský slovník VŠB-TU Ostrava: názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů/Zdeňka Strnadlová; 1. vydání; Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000; 48 s. , 29 cm; ISBN 80–7078–778–3 (brož.)

Česko-španělský slovník/[kol. ]; 1. vydání; SPN; 1963, [na tit. listu chybné] 1964 (Svoboda); 907, [1] s. , 8; ISBN (Váz.): Kčs 31,50

Česko-španělský slovník-Diccionario checo-espanol: nové výrazy!/Josef Dubský, Vladimír Rejzek1. vydání; Praha: Leda, 2000; 796 s. , 22 cm; ISBN 80–85927–81–0 (váz.)

Česko-španělský slovník-Diccionario checo-espanol: obsahuje 9000 hesel; 1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2003; 287 s. , 7 cm; ISBN 80–7311–015–6 (brož.) * 807311015–6 (chyb.)

Česko-švédský slovník; Furstová; SPN; 1981; 906 stran

Česko- švédský slovník; Vikinga; 1999

Česko-turecká konverzace a slovník/Tomáš Lane, Radka I. Christova; Dubicko: INFOA 1960–; 159 s.

Česko-turecký kapesní slovník: 15000 slov-Cekce-turkce sozluk cep sozlugu: 15000 sozcuk/Radka Hristová1. vydání; Praha: Bora 2000, 2001; 492 s. , 12 cm; ISBN 80–902819–0–7 (brož.)

Česko-ukrajinský právnický slovník -Ces'ko-ukrajins'kyj jurydycnyj slovnyk/Halyna Myronová, Oksana Hazdosova1. vydání; Brno: Masarykova univerzita, 2009; 374 s. , 23 cm

Česko-ukrajinský, ukrajinsko-český kapesní slovník-Ces'ko-ukrajins'kyj, ukrajins'ko-ces'kyj kysen'kovyj slovnyk: s gramatikou a barevnou přilohou/Jaroslav Ornst a kolektiv; 1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005; 362, xxxix s. barev. obr. pril.: il. , 16 cm

Česko-vietnamský slovník k učebnici Čeština pro cizince: Určeno pro posl. fak. jazykové a odb. přípravy/Le-Van-Loc; 1. vydání; SPN; 1967 (KNT 6); 186 s. , 8

Česko-vietnamský slovník k učebnici Čeština pro cizince: Určeno pro posl. fak. jazykové a odb. přípravy/Le-Van-Loc; 1. [dotisk] 1. vydání; SPN; 1968 (ST 6); 186 s. , 8

Česko-vietnamský slovník k učebnici Čeština pro cizince: Určeno pro posl. fak. jazykové a odb. přípravy/Jan Harman a kol; 1. vydání; Praha: Univ. 17. listopadu, 1966; 198 s. , 4

Česko-vietnamský slovník k Učebnici češtiny pro Vietnamce 1. -3. díl: Určeno pro posl. fak. jazykové a odb. přípravy/Jan Harman a kol.;1. vydání; SPN; 1968 (SCT 17); 53 s. , 8

Česko-vietnamský slovník ke studiu základů fyziky a matematiky: Určeno pro posl. fak. jazykové a odb. přípravy/Autorka: Karla Hronová a kol.; 1. vydání; SPN; 1968 (SCT 17); 164 s. , 8

Česko-vietnamský slovník: Určeno pro posl. fak. jazykové a odb. přípravy. 1. Díl, A-O/Autoři: Tran Xuan Dam, Nguyen Xuan Chuan, Bui Duc Lai a kol.; 1. vydání; SPN; 1969 (ST 6); 259 s. , 8

Česko-vietnamský slovník: Určeno pro posl. fak. jazykové a odb. přípravy. 2.Díl, P-Z/Autoři: Tran Xuan Dam, Nguyen Xuan Chuan, Bui Duc Lai a kol.; 1. vydání; SPN; 1969 (ST 6); S. 260–573, 8

Česko-vietnamský slovník; Hron; ÚJOP UK; 1990

Česko-Vietnamský slovník; SPN; 1976; 1. vydání

Čínsko-český a česko-čínský slovník; Leda; 2003; 1. vydání; 1356 stran; ISBN 80–7335–011–4; 14000 hesel

Čínsko-český a česko-čínský slovník; Leda; 2003; 1353 stran; ISBN 80–7335–011–4; 14000 hesel

Čtyřjazyčný obrázkový slovník česko-anglicko-německo-francouzský; Aventinum; 2000; ISBN 80–7151–121–8

Čtyřjazyčný právnický slovník česko-německo-Anglicko-francouzský; Le Docte; Codex; 1997; 1. vydání; 768 stran; ISBN 80–85963–09–4; 12000 hesel

Čtyřjazyčný slovník česko-francouzsko-Španělsko-Italský zemí OSN, obyvatel a jednotek; Vlasák; Leda; 1995; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–85927–04–7

Čtyřjazyčný slovník energetiky anglicko- německo- francouzský-; Bohdan, Erban, Veselý; Leda; 1999; 1. vydání; 256 stran; ISBN 80–85927–68–3; 12000 hesel

Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství anglicko-česko- francouzsko- Německý; Král, Svoboda, Tichý, Zemánek; Linde; 1999; 2. vydání; 230 stran; ISBN 80–7201–151–0

Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství; Tichý, Král, Zemánek,; Linde; 1997; 1. vydání; 202 stran

Čtyřjazyčný slovník primárního práva EU; Tichý; Linde; 1997; 1. vydání; 240 stran; ISBN 80–7201–053–0

Dánsko-český biologický slovník (5400); Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 40 stran; ISBN 80–86711–74–9; 5423 hesel

Dánsko-český slovník; Kirsteinová, Borg; Leda; 1999; 472 stran; ISBN 80–85927–55–1; 26000 hesel

Dánsko-český slovník jmen zvířat a rostlin na CD; Vedral; JTP; 2009; 1. vydání; 168 stran; ISBN 978–80–7374–058–0; 27218 hesel

Dánsko-český, česko-dánský slovník-Dansk-tjekkisk, tjekkisk-dansk ordbog/Petr Kurfurst1. vydání; Praha: V ráji, 2000; 325 s. , 16 cm; ISBN 80–85894–72–6 (váz.)

Das Deutschmobil: německo-český slovníček 1: Němčina jako cizí jazyk pro děti/Hana Klozarová, Eva Svandová, Bohumír Brabec; 1. vydání; SPN; 1993 (Brno: Tisk); 72 s. , 20 cm; ISBN 80–04–26323–2 (brož.)

Deutsch-bohmische juridische Terminologie zusammengestellt von einigen Mitgliedern des k. k. bohm. Oberlandesgerichtes-německo-česká právnická terminologie sestavena několika členy c. k. českeho vrchního soudu zemského; Prag: Josef Zeidler, 1887 (Ignaz Hynek Fuchs); [II], 397 s. , 8

Deutsch-Slowakisch-Tschechisches Handbuch der Planungsbegriffe-česko-německo-slovenská příručka územně plánovací terminologie-Slovensko-česko-německá příručka územňoplánovacej terminologie/Projektleiter Maros Finka... [et al. ]; Hannover: Akademie fur Raumforschung und Landesplanung, 1997; 544 s.: barev. il. , mapy a plány, 25 cm; ISBN 3–88838–521–0 (brož.)

Deutsch-tschechische archaologische Terminologie-německo-česká archeologická terminologie/Adolf Schebek, odborná spolupráce Eva Cujanová-Jilková, Radomír Pleiner, Zdeněk Smetánka, technická spolupráce Edith Birkhahnová1. vydání; Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2007; 335 s. , 25 cm

Deutsch-tschechisches filatelistisches Handworterbuch-německo-český filatelistický příruční slovník/Boris Beinhauer1. vydání; V Opavě: Matice slezská pro Klub filatelistu, 2006; 224 s. , 21 cm

Deutsch-Tschechisches Taschenglossar-česko-německý glosář do kapsy; Weiden: BoBaKom, [2004]; 16, 16 s. , 15 cm; ISBN (Brož.)

Deutsch-Tschechisches Taschenglossar-česko-německý glosář do kapsy; Weiden: BoBaKom, [2004]; 16, 16 s. , 15 cm; ISBN (Brož.)

Deutsch-tschechisches und tschechisch-deutsches Fach-worterbuch des Post- und Fernmeldewesens-Německo-české a česko-německé odborné názvosloví poštovní a telekomunikační/Otto Kučera, Vilibald Helbling 2. , erweiterte Auflage = 2. , rozšířené vydání; Prag: Bohmische graphische Unie, 1943; 284, [III] s. , 8

Deutsch-tschechisches und tschechisch-deutsches Waren-Worterbuch fur Detailgeschafte, Konsumgenossenschaften und Haushalte-Česko-německý a německo-český slovníček zboží pro drobné obchody, konsumní družstva a domácnosti/Diplomkaufmann Friedrich Ernest; Prag VII (Veletržní 55): Selbstverlag, 1935 (Deutsche agrar. Druckerei); 74–[I], 79 s. , 12; ISBN (Brož.)

Dictionnaire de poche francais-tcheque de terminologie militaire-Francouzsko-český slovník vojenské terminologie do kapsy/připravili (sic) Jarmila Sedlaková, Yvona Vrchlabská; Praha: Ministerstvo obrany ČR-Agentura vojenských informací a služeb, c2008; 255 s. , xxiii s. barev. obr. pril.: il. , 12 x 17 cm

Dictionnaire de poche francais-tcheque de terminologie militaire-Francouzsko-český slovník vojenské terminologie do kapsy/připravili(sic) Jarmila Sedlaková, Yvona Vrchlabská; Praha: Ministerstvo obrany ČR-Agentura vojenských informací a služeb, c2008; 255 s. , xxiii s. barev. obr. pril.: il. , 12 x 17 cm

Dictionnaire francais-tcheque de termes commerciaux figurant dans le "Manuel phraseologique de Correspondance commerciale francaise" par Antonín Bernášek-Francouzsko-český slovníček k francouzské obchodní korespondenci; Bernášek, Antonín; Prague: Legiografie, 1925; 80 s. , 8

Dodatky k Rusko-českému slovníku L. V. Kopeckého/Zprac. Sylva Benešová, J. Olivová, B. Vágnerová Praha: [s. n. ], 1954; 99 s.

Dokumentační sklářský slovník česko-francouzský; Josef Chobot; Teplice: Sklo Union, [1969]; 128 s. , 8

Dokumentační sklářský slovník francouzsko-český; Josef ChobotTeplice: Sklo Union, [1969]; 119 s. , 8

Dřevařský překladový slovník slovensko–česko-anglicko-německo-francouzsko-španělsko-ruský; Blazsek; Technická univer; 1994

Duden německo- výkladový slovník s českými ekvivalenty; 1993; 1. vydání; 816 stran

Dvojjazyčný ilustrovaný slovník: Arabsko-český/z Čínsko-anglického [sic] originálu... přeložila Zuzana Bernardová; V Praze: Slovart, 2009; 360 s.: barev. il. , 17 cm

Dvojjazyčný ilustrovaný slovník: Čínsko-český/z Čínsko-anglického originálu... přeložila Zuzana Bernardová; V Praze: Slovart, 2009; 360 s.: barev. il. , 17 cm

Dvojjazyčný ilustrovaný slovník: Polsko-český/z Čínsko-anglického [sic] originálu... přeložila Zuzana Bernardová; V Praze: Slovart, 2009; 360 s.: barev. il. , 17 cm

Dvujazycnyj informacíonno-poiskovyj tezaurus klassov organičeskich sojedinenij: Russko-německij/Německo-russkij/sost. N. Je. Golubeva... [et al. ], perevod na německij jayzk W. Hiller; Moskva: VINITI, 1981; 191 s.; ISBN (Váz.): Kčs 22,00

Ej, čuvak! Ruský slang aneb Český hanbář jazyka ruského; Dvořák; Horizont; 1995; 1. vydání; 184 stran; ISBN 80–7012–081–9

Ekologický výkladový slovník Slovensko–anglicko-německo-francouzsko-ruský; Dvořáková, Hudáková, Jasenská, Klaudová; Technická univerzita Zvolen; 1997; 214 stran; ISBN 80–228–0591–2

Ekonomický slovník česko-německý; C. H. Beck; 1992; 1. vydání; 9000 hesel

Ekonomický slovník česko-německý; C. H. Beck; 3. vydání; ISBN

Ekonomický slovník česko-německý; C. H. Beck; 4. vydání; 480 stran; ISBN

Ekonomický slovník česko-německý; Grabmuller, Rádl, Sova; C. H. Beck; 1999; 2. vydání; 450 stran; 40000 hesel

Ekonomický slovník česko-německý; Šváb; VÚTECHP; 1966; 133 stran

Ekonomický slovník česko-německý-Wirtschaftsworterbuch tschechisch-deutsch/Grabmuller, Radl, Sova; Grabmuller, Marek; 4. , rozš. a aktualiz. vydání; Praha: C. H. Beck, 2004; xvi, 462 s. , 20 cm; ISBN 80–7179–640–9 (váz.)

Ekonomický slovník německo-český a česko-německý-Deutsch-tschechisches und tschechisch-deutsches Okonomisches Worterbuch/zpracoval Frant. Šváb 1. vydání; Praha: Výzkumný ústav technicko-ekonomický chem. průmyslu, 1966–; 2 sv. , 21 cm

Ekonomický slovník německo-český; C. H. Beck; 1998; 2. vydání; ISBN 80–7179–180–6; 16000 hesel

Ekonomický slovník německo-český; C. H. Beck; 3. vydání; ISBN

Ekonomický slovník německo-český; C. H. Beck; 4. vydání; 510 stran; ISBN ; 40000 hesel

Ekonomický slovník německo-český; Grabmuller, Rádl, Sova; C. H. Beck; 1998; 1. vydání; 493 stran; ISBN 80–7179–180–6

Ekonomický slovník německo-český; Šváb; VÚTECHP; 1967; 128 stran

Ekonomický slovník v jedenácti jazycích německo- anglicko-francouzsko-italsko-španělsko-portugalsko-holandsko-švédsko-polsko-česko-maďarský; kol.; Compact verlag; 1998; 1. vydání; 1136 stran; ISBN 80–7237–148–7; 20000 hesel

Elektrotechnický a elektronický rusko-český slovník; kol.; SNTL; 1990; 2. vydání; 387 stran; ISBN 80–03–00234–6

Elektrotechnický česko-německý-anglicko-francouzský slovník s vysvětlivkami; Sichronský; 1918

Encyklopedický německo-český slovník; Sterzinger; 1916

Encyklopedický slovník: povojnový transfer obyvatelstva v středněj Europe v 40. rokoch so zameranim na přesidlenie a optaciu obcanov československa do ZSSR v roku 1947/Stefan Krusko a kol.;; Prešov: Koordinacny vybor reoptantov v SR, 2005; 480 s. , 21 cm

English-Czech dictionary of key words of the Act No. 50/1976 Coll. on town planning and building regulations (the Building Act) in the wording of later regulations-Česko-anglický slovník klíčových slov zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu (Stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů/přeložil Jan Bina; Brno: Ústav územního rozvoje, c2000; 21 s. , 21 cm; ISBN 80–238–6034–8 (v knize neuvedeno: brož.)

English-Czech dictionary-Anglicko-český slovník/zpracoval Bruce Collyah a kol.;1. vydání; Praha: Fin, 2006; 1360 s.: il. , 22 cm

English-Czech geological dictionary: with index of Czech terms with elementary terms of geomorphology, economic geology, engineering geology, mineralogy, paleontology, petrography-Anglicko-český geologický slovník: s rejstříkem českých názvů se základními pojmy z geomorfologie, hornictví, inženýrské geologie, mineralogie, nauky o ložiskách, paleontologie, petrografie/Otakar Zeman, Karel Beneš 1. vydání; Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1963 (Svoboda 4); 367 s. , 21 cm

English-Czech thematic dictionary: the physical side of humans-Anglicko-český tematický slovník: člověk po stránce fyzické/Miroslav Jaroscak; 1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005; 863 s. , 24 cm

Esperantsko-český a česko- esperantský slovník; Hromanec; SPN; 1964; 2. vydání; 349 stran

Esperantsko-český a česko-esperantský slovník; SPN; 1. vydání

Esperantsko-český a česko- esperantský slovník; SPN; 1969; 4. vydání; 349 stran

Esperantsko-český a česko- esperantský slovník; SPN; 3. vydání

Esperantsko-český slovník; Kava-Pech; 1995

Esperanto lingvo internacia. [Díl] 1, Gramatika, cvičebnice, slovník Esperantsko-český; Aleš Berka; 2. , rozš. vydání; Vsetín-Ohrada: Kroužek esperantistů při Sdruženém zav. klubu Sklář, 1967 ([Valašské Meziříčí: MTZ]); 97 s. , 8

Esperanto lingvo internacia. Díl 2, slovník česko-esperantský; Aleš Berka; Vsetín-Ohrada: Kroužek esperantistů při Sdruženém zav. klubu Sklář, 1967 ([Valašské Meziříčí: MTZ]); 110, [1] s. , 8

Esperanto: Lingvo internacia-jazyk Mezinárodní.. Přehl. gramatiky, cvičebnice a slovník Esperantsko-český; Aleš BerkaVsetín-Ohrada: Kroužek esperantistů při Sdruženém zavodním klubu Sklář, 1966; 74 s.

Esperanto: Lingvo internacia-jazyk mezinárodní: Přehl. gramatiky, cvičebnice a slovník Esperantsko-český: Učeb. pomůcka; Aleš BerkaVsetín-Ohrada: Kroužek esperantistů při Sdruženém zav. klubu Sklář, 1966 (Valašské Meziříčí: MTZ 26); 74, [1] s. , 8

Esperantsko-český a česko-esperantský kapesní slovník/Rudolf Hromada;4. vydání; SPN; 1969, [i. e. 1971] (Přerov: Tisk 4); 349, 37, [2] s. , 12

Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník/Rudolf Hromada, Přehled esperantské mluvnice: Tomáš Pumpr; 2. vydání; SPN; 1964 (Svoboda 4); 349, 37, [2] s. , 12

Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník: Esperanta-ceha, ceha-esperanta posvortaro/Rudolf Hromada-Esperanta-ceha, ceha-esperanta posvortaro/Rudolf Hromada; 3. vydání; SPN; 1966 (Svoboda 4); 349, 37 s. , 13 cm

Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník-Esperanta-ceha, ceha-esperanta posvortaro/Rudolf Hromada1. vydání; SPN; 1961 (Svoboda 4); 349, 37 s. , 12; ISBN (Váz.): Kčs 8,30

Estonsko-český biologický slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 28 stran; ISBN 80–86711–31–5; 3609 hesel

Etymologický slovníček latinského názvosloví přírodopisného 1/2; Polívka; Urbánek; 1883; 136 stran

Etymologický slovníček latinského názvosloví přírodopisného 2/2; Polívka; Urbánek; 1883; 127 stran

EVM i @-techničeskij progress: posobije po německomu jazyku dlja techničeskich vuzov/G. A. Beljakova; Beljaková, Galina Aleksandrovna; Moskva: Vyssaja škola, 1988; 95 s.: il. , 21 cm

Evoluční teorie: česko-anglický, anglicko-český výkladový slovník/Václav Petr;1. vydání; V Praze: Triton, 2007; 383 s. , 17 cm

Fachlexikon der Philatelie: deutsch-tschechisch-englisch, tschechisch-deutsch-englisch, englisch-tschechisch-deutsch-Odborný filatelisticky slovník: německo-česko-anglický, česko-německo-anglický, anglicko-česko-německý-The professional stamp lexicon: German-Czech-English, Czech-German-English, English-Czech-German/by Vladimír Čermák, Herbert Ramisch, Juraj Razga Hamminkeln: Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei, c2005; 264 s. , 30 cm

Finanční slovník francouzsko-český elektronický zdroj; Brno: Lingea, Plzeň: Fraus, 2002; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): barev. , 12 cm + 1 uživatelská příručka

Finsko-český a česko-finský přírodovědný slovník; Nakladatelství českého lesa; 2004; ISBN 80–86125–51–3

Finsko-český a česko- finský slovník na cesty; SPN; 1986; 1. vydání; 271 stran

Finsko-český biologický slovník (14300); Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 118 stran; ISBN 80–86711–75–7; 13158 hesel

Finsko-český slovníček + česko- finsko-anglicko-německý; Kocman, Mikulčák, Schleif, Štika, Zedník, Znamínko; Středisko pražských filatelistů; 1986; 42 stran

Finsko-český slovník jmen zvířat a rostlin na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 178 stran; ISBN 978–80–7374–059–7; 13150 hesel

Fórum: methode de francais: memento grammatical, vocabulaire: studijní příručka 1: přehled mluvnice, francouzsko-český slovníček, terminologický slovníček/Jana Haiderová, Helena Svobodová; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2003; 80 s. , 21 cm; ISBN 80–7238–278–0 (brož.)

Fórum: methode de francais: memento grammatical, vocabulaire: studijní příručka 2: přehled mluvnice, francouzsko-český slovníček, terminologický slovníček/Jana Haiderová, Helena Svobodová 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2004; 87 s. , 21 cm; ISBN 80–7238–364–7 (brož.)

Fotografický a filmový slovníček anglicko-český a česko-anglický; František Gurtler, pět názorných kreseb nakreslili Z. Holý a J. Klika; 1. vydání; Praha: československé filmové Nakladatelství, 1948 (Cil); 88 s.: il. , 18 cm

Fotografický a filmový slovníček anglicko-český a česko-anglický; Gurter; ČSFN; 1948

Francouzská lékařská konversace: slovník francouzsko-český a česko-francouzský: Určeno pro cs. experty a postgraduální studium/Autoři: Jaroslav Šolc, Vlasta Pelikánová, Marie Josková; 1. vydání; SPN; 1966 (SCT 17); 256 s. , 8

Francouzské- fráze (Francouzsko-české); Institut výchovy; 1977; 70 stran

Francouzsko-český a česko-francouzský finanční slovník; Pohorská; Fraus; 2000; 1. vydání; 30000 hesel

Francouzsko-český a česko-francouzský Hospodářský slovník-Dictionnaire economique francais-tcheque, tcheque-francais/Zora Kidlesová, Janka Priesolová, Pierre Brouland; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2003; 376 s. , 20 cm; ISBN 80–7238–259–4 (váz.)

Francouzsko-český a česko-francouzský hospodářský slovník; Fraus; 2003; 1. vydání; 376 stran; ISBN 80–7238–259–4; 30000 hesel

Francouzsko-český a česko-francouzský kapesní slovník/Vladimír Smolák; 3. vydání; SPN; 1965 (Přerov: Tisk 4); 874, [1] s. , 12

Francouzsko-český a česko-francouzský kapesní slovník; Hamplová, Rejhartová, Stauchová; SPN; 1971; 1. vydání; 800 stran

Francouzsko-český a česko-francouzský kapesní technický slovník; Naxerová; SNTL; 1964; 507 stran

Francouzsko-český a česko-francouzský lékařský slovník; Hobzová; Grada; 1999; 1. vydání; 640 stran; ISBN 80–7169–609–9

Francouzsko-český a česko-francouzský obchodní slovník, část česko-francouzský; Dubský, Vlasák; SPN; 1998; 1. vydání; 199 stran; ISBN 80–04–26115–9

Francouzsko-český a česko-francouzský obchodní slovník, část francouzsko-český; Dubský, Vlasák; SPN; 1998; 1. vydání; 245 stran; ISBN 80–04–26114–0

Francouzsko-český a česko-francouzský slovníček rostlinná výroba; Mudra; ÚVTI MZLH; 1966; 1. vydání; 76 stran; 843 hesel

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník část česko-francouzský; Vlasák; SPN; 1997; 1. vydání; 922 stran; ISBN 80–04–26158–2

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník část francouzsko-český; Vlasák; SPN; 1997; 1. vydání; 711 stran; ISBN 80–04–14000–9

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník ekonomických, finančních a právních pojmů v agrárním sektoru; Dvořáková; ČZU; 1998; 1. vydání; 106 stran; ISBN 80–213–0422–7

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník hospodářský; Fraus; 2003; 1. vydání; 360 stran; ISBN 80–7238–259–4; 30000 hesel

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník odborných výrazů z knihovnictví a informačních služeb; Burgletová, Machová; Sdružení knihoven; 1998; 1. vydání; 81 stran; ISBN 80–86249–00–X

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník s nahrávkami výslovnosti; Vlasák

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník studijní; FIN; 1998; ISBN 80–86002–44–6

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník, část česko-francouzský; Vlasák; SPN; 1997; 1. vydání; 711 stran; ISBN 80–04–55065–7

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník, část francouzsko-český; Vlasák; SPN; 1997; 1. vydání; 711 stran; ISBN 80–04–55065–7

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník, Vladimír Buben, přeprac. Milada Bubnová a Vladimír Hořejší 4. vydání; SPN; 1967 (Brno: Tisk 1); 1243, [1] s. , 8

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník: nová slova, módní slova, Nové významy a dodatky k stávajícím slovníkům/Václav Vlasák, Zora Kidlesová, Janka Priesolová; 1. vydání; Praha: Oeconomica, 2006; 287 s. , 21 cm

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník:kapesní; FIN; 2004; ISBN 80–86002–18–7

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník; Buben; SPN; 1961; 3. vydání; 1240 stran

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník; Buben; SPN; 1961; 3. vydání; 1240 stran

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník; Buben; SPN; 1961; 5. vydání; 662 stran

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník; Buben; SPN; 1972; 6. vydání; 662 stran

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník; Fragment; 2005; 1. vydání; ISBN 80–7200–990–7

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník; kol.; Montanex; 1993; 15000 hesel

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník; Leda; 2002; 1. vydání; 1392 stran; ISBN 80–85927–97–7

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník; Leda; 2002; 1392 stran; ISBN 80–85927–97–7; 57000+68000 hesel

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník-Dictionnaire francais-tcheque et tcheque-francais/Vladimír Buben, připravili Milada Bubnová a Vladimír Hořejší 3. , přeprac. vydání; SPN; 1961 (Brno: Tisk 11); 1240 s. , 8; ISBN (Váz.): Kčs 37,00

Francouzsko-český a česko-francouzský technický slovníček; Wittochová, Zdeňka; Běchovice: Ústav pro výzkum a využití paliv, 1967 (SCT 18); 126, [2] s. , 8

Francouzsko-český a česko-francouzský technický slovníček; Wittochová, Zdeňka; Běchovice: Ústav pro výzkum a využití paliv, 1972; 147 s. , 8

Francouzsko-český biologický slovník na CD; Vedral; VJV; 2009; 1. vydání; 160 stran; ISBN 978–80–87345–29–0; 22290 hesel

Francouzsko-český biologický slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; ISBN 80–86711–32–3

Francouzsko-český biologický slovník; Vedral; VJV; 2009; 1. vydání; 97 stran; ISBN 978–80–87345–28–3; 22300 hesel

Francouzsko-český finanční slovník-Dictionnaire financier francais-tcheque/Renata Pohorská1. vydání; Plzeň: Fraus, 2002; 305 s. , 19 cm; ISBN 80–7238–135–0 (brož.)

Francouzsko-český finanční slovník; Fraus; 2001; ISBN 80–7238–135–0; 15000 hesel

Francouzsko-český gastronomický slovník; Vedral; VJV; 2010; 1. vydání; 16 stran; ISBN 978–80–87345–37–5; 1293 hesel

Francouzsko-český Hospodářský slovníček/Jan Kořínek; Praha: Institut zahraničního obchodu, 1969 (SCT 17); 86, [1] s. , 8

Francouzsko-český hospodářský slovník/Ota Dubský, Předml.: Josef Dubský, Ota Dubský [mladší]1. vydání; SPN; 1964 (Brno: Tisk 1); 860, [1] s. , 8

Francouzsko-český hospodářský slovník; Dubský; 1937; 1. vydání; 864 stran

Francouzsko-český hospodářský slovník; Dubský; 1964; 1. vydání; 864 stran

Francouzsko-český kapesní slovník; Smolák; SPN; 1958; 377 stran

Francouzsko-český obalový slovník; Adámek; Obalový ústav; 1964; 30 stran

Francouzsko-český obalový slovník-Dictionnaire de l'embalage francais-tcheque; Praha: Obalový ústav, 1964; 30 s. , 21 cm; ISBN (Brož.)

Francouzsko-český odborný papírenský slovník; Svatoň; VÚ papírenský

Francouzsko-český ozvučený slovník [elektronický zdroj]; Verze slovníku 1. 0, verze programu 3. 1; Voznice: Leda, c2002; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): zvuk. , barev. , 12 cm + 1 licenční podmínky

Francouzsko-český pekařský slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86711–53–6; 916 hesel

Francouzsko-český právnický slovník; Tomaščínová, Larišová; H+H; 1994

Francouzsko-český slovník bezpečnosti práce; kol.; IVBP Brno; 1974; 1. vydání; 81 stran

Francouzsko-český slovník kosmetologický; František Ženíšek, Miroslav Roudný; Praha: Cs. společ. kosmetických chemiků při ČSAV, 1969 (UVUPP [Ústr. výzkum. ústav potrav. průmyslu]); 81, [1] s. , 4

Francouzsko-český slovník nových slov a vybrané francouzsko-zoologie; Vlasák; SPN; 1972; 1. vydání; 161 stran

Francouzsko-český slovník spínací techniky; 1969; 1. vydání; 184 stran

Francouzsko-český slovník subjaderná fyzika; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 44 stran; ISBN 80–86711–94–3; 3692 hesel

Francouzsko-český slovník tělocvičný a sportovní; Hilgartner; Státní nakladatelství; 1934; 1. vydání; 128 stran

Francouzsko-český slovník terminologický a Frazeologický pro obchodní a průmyslovou korespondenci; Maštera, Strnad; Česká grafická unie; 1928; 421 stran

Francouzsko-český slovník výpočetní techniky; Kaderková; Výpočetní laboratoř dopravy; 1971; 1. vydání; 151 stran

Francouzsko-český slovník; Buben, Pover; Kvasnička; 1949; 410 stran

Francouzsko-český slovník; Buben; SPN; 1953; 1. vydání; 477 stran

Francouzsko-český slovník; Buben; SPN; 1968; 5. vydání; 1243 stran

Francouzsko-český slovník; Herzer; Otto; 1896

Francouzsko-český slovník; Lyer; SPN; 1972; 1. vydání; 736 stran

Francouzsko-český slovník; Lyer; SPN; 1992; 2. vydání; 751 stran; ISBN 80–04–26005–5

Francouzsko-český slovník-Dictionnaire francais-tcheque, česko-francouzský slovník-Dictionnaire tcheque-francais/Iva Dědková a kol.; 1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001; 659 s. , 11 cm; ISBN 80–7182–097–0 (brož.)

Francouzsko-český slovník-Dictionnaire francais-tcheque: obsahuje 7000 hesel/Jean Thomas a kol.;1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2001; 287 s. , 7 cm; ISBN 80–85808–91–9 (brož.) * 808580891–9 (chyb.)

Francouzsko-český technický slovník: Určeno překl. , stud. a dokumentaristům/kol. , pod red. J. Gottwalda, Z. Jouklové a A. Naxerove; 1. vydání; Praha: SNTL, 1963 (Polygrafia); 822, [1] s. , 8

Francouzsko-český technický slovník; Gottwald; SNTL; 1963; 1. vydání; 824 stran

Francouzsko-český technický slovník; Vomáčková; SNTL; 1978; 2. vydání; 936 stran

Francouzsko-český technický textilní slovník; kol. pod vedením E. Lesykové; Bratislava: Alfa, 1971; 495 s. , 8; ISBN (Brož.)

Francouzsko-český technický textilní slovník; kol.; Alfa; 1971; 1. vydání; 495 stran

Francouzsko-český, česko-francouzský kapesní slovník; 1. vydání; Brno: Lingea, c2006; 790 s. , 12 cm

Francouzsko-český, česko-francouzský kapesní slovník; 2. vydání; V Brně: Lingea, 2008; 826 s. , 12 cm

Francouzsko-český, česko-francouzský lékařský slovník/Ludmila Hobzová; Bártová, Ludmila; vydání 1; Praha: Grada, 2000; 640 s. , 21 cm; ISBN 80–7169–609–9 (váz.)

Francouzsko-český, česko-francouzský praktický slovník/zpracoval kolektiv autorů; 3. vydání; Olomouc: Fin, 2002; 1375 s.: il. , 15 cm; ISBN 80–86002–77–2 (váz.): Kč 310,00

Francouzsko-český, česko-francouzský praktický slovník; 1. vydání; V Brně: Lingea, 2007; 1248 s. , 17 cm

Francouzsko-český, česko-francouzský právnický slovník/Markéta Larisová Plzeň: Vydavatelství a Nakladatelství Aleš Čeněk, 2008; 312 s. , 22 cm

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník/Vladimír Buben; 3. Přeprac.. vydání; SPN; 1961; 1240 s.

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník-Dictionnaire francais-tcheque, tcheque-francais/Aude Brunel, Kamila Murlová; 1. vydání; Praha: V ráji, 2004; 248 s. , 16 cm

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník-Dictionnaire francais-tcheque, tcheque-francais/Vladimír Uchytil; 2. vydání; Praha: Český klub, 2001; 480 s. , 12 cm; ISBN 80–85637–67–7 (váz.)

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník-Dictionnaire francais-tcheque, tcheque-francais/Václav Vlasák; 1. vydání; Voznice: Leda, 2002; 1360 s. , 22 cm; ISBN 80–85927–97–7 (váz.)

Francouzsko-český, česko-francouzský Velký slovník: nejen pro překladatele; 1. vydání; V Brně: Lingea, 2007; 1375 s. , 24 cm

Francouzsko-český, česko-francouzský-slovník-Dictionnaire francais-tcheque, tcheque-francais/Vladimír Uchytil; 1. vydání; Praha: Český klub, 2000; 480 s. , 12 cm; ISBN 80–85637–57–X (váz.)

Francouzsko-český, praktický slovník s novými výrazy; Rejahartová; Leda

Francouzsko-slovenský a slovensko–francouzský technický slovník; Mazák; 1966

Francouzsko-slovenský slovník subjádrová fyzika; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 129 stran; ISBN 978–80–7374–087–0; 3658 hesel

Francouzština běžná a hospodářská. Část třetí, Souhrnný francouzsko-český slovník. Přehled slovesných vazeb s infinitivem. Přehled společenských rčení a obratů. Klíč k cvičením/Autoři: Josef Hendrich, Oldřich Kulik, Jaromír Tlaskal; 2. vydání; SPN; 1961 (Svoboda 4); 191, [1] s. , 8

Fraus 1500 základních anglických slov: anglicko-český slovník/sestavil Pavel Vlach; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2007; 189 s.: barev. il. , 70 mm

Fraus 1500 základních německých slov: německo-český slovník/sestavili Pavel Vlach, Eva Králová; Plzeň: Fraus, 2008; 192 s.: barev. il. , 70 mm

Fraus ilustrovaný školní slovník: anglicko-český, česko-anglický/sestavili Lenka Parobková... et al. ; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2006; 376 s.: barev. il. , 25 cm

Fraus ilustrovaný studijní slovník anglicko-český, česko-anglický/autor projektu Jiří Fraus, heslař Martina Hovorková... et al. ; 2. vydání; Plzeň:, 2006; 1120 s.: il. (převážně barev.), portety, 21 cm

Fraus ilustrovaný studijní slovník německo-český, česko-německý: cenově výhodné vydaní/autor projektu Jiří Fraus, heslař Eva Kejvalová... et al. ; 1. vydání; Plzeň:, 2006; 1338 s.: il. , portety, 21 cm

Fraus Ilustrovaný studijní slovník: anglicko-český, česko-anglický; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2004; 1120 s.: il. (některé barev.), mapy, portréty, 20 cm

Fraus Ilustrovaný studijní slovník: anglicko-český, česko-anglický; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2004; 1120 s.: il. (některé barev.), mapy, portréty, 20 cm + 1 CD

Fraus Ilustrovaný studijní slovník: anglicko-český, česko-anglický; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2004; 1120 s.: il. (převážně barev.), 20 cm + 1 CD; ISBN 80–7238–343–4 (váz.)

Fraus ilustrovaný studijní slovník: anglicko-český, česko-anglický/autor projektu Jiří Fraus, heslař Martina Hovorková... et al.; 3. vydání; Plzeň: 2008; 1323 s.: il. (převážně barev.), mapy, portréty, 21 cm + 1 CD-ROM

Fraus ilustrovaný studijní slovník: německo-český, česko-německý/autor projektu Jiří Fraus, Autoři Eva Kejvalová... et al. ; 1. vydání; Plzeň, 2006; 1338 s.: barev. il. , portréty, 21 cm

Fraus ilustrovaný studijní slovník: německo-český, česko-německý/autor projektu Jiří Fraus, heslař Eva Kejvalová... et al.; 2. vydání; Plzeň:, 2008; 1338 s.: il. (převážně barev.), mapy, portréty, 21 cm + 1 CD-ROM

Fraus ilustrovaný tematický slovník: anglicko-český/sestavili Martina Hovorková... et al. ; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2005; 432 s.: barev. il. , 21 c006D

Fraus ilustrovaný tematický slovník: anglicko-český/slovník sestavili Martina Hovorková... et al. ; 2. vydání; Plzeň: Fraus, 2007; 432 s.: il. , 21 cm

Fraus ilustrovaný tematický slovník: německo-český/sestavili Eva Králová... et al. ; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2007; 456 s.: barev. il. , 21 cm

Fraus kapesní slovník: anglicko-český, česko-anglický/slovník sestavili Leigh Mitchell... et al. ; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2004; 941 s. , 13 cm; ISBN 80–7238–173–3 (váz.)

Fraus kapesní slovník: německo-český, česko-německý/sestavili Edith Birkhahnová... et al. ; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2006; 896 s. , 13 cm

Fraus kompaktní slovník: anglicko český, česko-anglický/sestavili [sic] Lenka Parobková, Nora Bilková, spolupracovala Lenka Vintrová; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2007; 1168 s.: il. , 18 cm

Fraus Kompaktní slovník: německo-český,česko-německý/sestavili [sic]: Eva Kejvalová, Michaela Voltrová; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2008; 1200 s.: il. , 18 cm

Fraus praktický ekonomický slovník: anglicko-český, česko-anglický/sestavili Josef Burger, Radek Blaheta 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2007; 432 s. , 18 cm

Fraus praktický ekonomický slovník: německo-český, česko-německý/slovník sestavil Josef Burger, spolupracovali Jana Burgerová... et. al. ; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2008; 455 s. , 17 cm

Fraus praktický slovník anglicko-český, česko-anglický/sestavili Leigh Mitchell... et al.; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2006; 704 s. , 11 cm

Fraus praktický technický slovník: anglicko-český, česko-anglický/slovník sestavil Jiří Hynek; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2007; 471 s.: il. , 18 cm

Fraus Velký ekonomický slovník [elektronický zdroj]: anglicko-český, česko-anglický; Plzeň: Fraus, 2007; 1 CD-ROM: barev. , 12 cm + 1 příručka uživatele

Fraus Velký ekonomický slovník: anglicko-český, česko-anglický/slovník sestavil Josef Burger, spolupracovali Jana Aubrechtová... et al. ; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2007; 1312 s.: il. , mapy, 25 cm

Fraus Velký ekonomický slovník: německo-český, česko-německý/slovník sestavil Josef Burger, spolupracovali Josef Burger ml.... et al. ; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2008; 1184 s. , 25 cm

Furlansko-český slovník/Lenka Kozlová, Gianni Nazzi; Udine: Clape Cultural Aquilee, 2006; 205 s. , 24 cm

Fytopatologie a ochrana rostlin-virologie česko-rusko-anglicko-německo-francouzsko-španělský slovník; kol.; ÚVTI; 1970; 1. vydání; 392 stran; 1613 hesel

Gastronomicko-kulinářský slovník: česko-ruský, rusko-český/Libor Krejčiřík1. vydání; Praha: Grada, 2004; 189 s. , 18 cm; ISBN 80–247–0965–1 (váz.)

Genetika a šlechtění rostlin, český slovník; Mudra; ÚVTI; 1966

Geodetické názvosloví: česko-německo-francouzské. Část 1; Fr. Novotný;Praha: Česká matice technická: Fr. Rivnac [distributor], 1902; 192 s. , 24 cm

Glosář z odborných výrazů z oblasti půdohospodářství; Bajčík, Terenová; Simulta; 1999

Glossar zum Verfassungesrecht der deutschsprachigen Lander: deutsch-tschechisch-englisch-Glosář k ústavnímu právu německy mluvicích zemí: německo-česko-anglický/Renata Klcová, Renata Vystrčilová; Olomouc: Univerzita Palackého, 2004; 61 s. , 15 x 21 cm; ISBN 80–244–0974–7 (brož.)

Gumárenský anglicko-český a Český výkladový slovník s s anglickými ekvivalenty; ČSVTS; 2004; 1. vydání; ISBN 80–02–01667–X

Gut Wehr!-Fachworterbuch fur die Feuerwehr: Deutsch-Tschechisch, Tschechisch-Deutsch-"Nazdar!"-odborný slovník pro hasiče: česko-německý, německo-český/ Autorin, Redaktion Lenka Vecerka, Herausgeber NO Sprach-Kompetenzzentrum;Deutsch-Wagram: NO Sprachkompetenzzentrum, 2008; 79 s.: barev. il. , 21 cm

Gymnastické názvosloví; Appelt, Libra; Karolinum; 1998; 1. vydání; ISBN 80–7184–714–

Handy slovník ekonomický anglicko-český a česko-anglický; Straková; Fraus; 2000; ISBN 80–7238–073–7; 30000 hesel

Handy slovník ekonomický anglicko-český a česko-anglický-Handy dictionary of business terms English-Czech, Czech-English/Marcela Straková; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2000; 520 s. , 14 cm

Handy slovník ekonomický německo-český a česko-německý; Vlach, Werner; Fraus; 2000; ISBN 80–7238–075–3; 30000 hesel

Handy slovník ekonomický německo-český, česko-německý-Handy-Worterbuch Wirtschaft Deutsch-Tschechisch, Tschechisch-Deutsch/Pavel Vlach, Rudolf Werner; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2000; 599 s. , 14 cm; ISBN 80–7238–056–7 (brož.)

Handy slovník technický anglicko-český a česko-anglický; Janata; Fraus; 2000; ISBN 80–7238–056–7; 30000 hesel

Handy slovník technický anglicko-český a česko-anglický-Handy dictionary of technical terms English-Czech, Czech-English/Petr Janata; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2000; 537 s. , 14 cm; ISBN 80–7238–075–3 (brož.)

Handy slovník technický německo-český a česko-německý; Pfronger; Fraus; 2000; ISBN 80–7238–074–5; 30000 hesel

Handy slovník technický německo-český, česko-německý-Handy-Worterbuch Technik Deutsch-Tschechisch, Tschechisch-Deutsch/František Pfrogner; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2000; 586 s. , 14 cm; ISBN 80–7238–074–5 (brož.)

Handy slovník vojenský německo-český a česko-německý; kol.; Fraus; 2000; 13000 hesel

Hebrejsko-český slovník k Starému zákonu/Zprac. Blahoslav Pípal; 1. vydání; Praha: Ústřední církevní nakl. , 1965; 192 s. , 4

Hebrejsko-český slovník ke starému zákonu; Pípal; Kalich; 1. vydání; 200 stran

Hebrejsko-český slovník ke starému zákonu; Pípal; Kalich; 1997; 3. vydání; 200 stran; ISBN 80–7017–121–9

Hebrejsko-český slovník ke starému zákonu; Pípal; Kalich; 2. vydání; 200 stran

Hindsko-český slovník; Marková, Strnad, Kost; OÚ AV ČAV; 1998; 1. vydání; 670 stran; ISBN 80–86149–04–8; 25000 hesel

Holandsko-český biologický slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 152 stran; ISBN 80–86711–76–5

Homérovský slovník řecko-český; Král; Praha; 1889; 513 stran

Homérovský slovník řecko-český; Lepař; Ml. Boleslav; 1909; 2. vydání; 768 stran

Hornický slovníček francouzsko-česko-německý; M. Rybak; V Praze: Hornické a hutnické Listy, 1917; 232 s. , 15 cm; ISBN (Váz.)

Hornický slovníček francouzsko-česko-německý; Miloslav Rybák; Praha: Hornické a hutnické Listy, 1917 (Fr. Vonka); 3, 232 s. , 12

Hornický slovník česko-polský-Slownik gorniczy polsko-czeski/Petr Twardzik; Ostrava: Montanex, 2007; 343 s. , 21 cm

Hospodářský slovník anglicko-český a česko-anglický [elektronický zdroj]; Verze 3. 0; Brno: Lingea, Plzeň: Fraus, [2000]; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): barev. , 12 cm + 1 uživatelská příručka

Hospodářský slovník anglicko-český, česko-anglický [elektronický zdroj]; Verze 4. 0; Brno: Lingea, Plzeň: Fraus, [2001]; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): barev. , 12 cm + 1 uživatelská příručka

Hospodářský slovník francouzsko-český, česko-francouzský [elektronický zdroj]; Brno: Lingea, Plzeň: Fraus, [2003]; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): barev. , 12 cm + 1 uživatelská příručka

Hospodářský slovník italsko-český, česko-italský [elektronický zdroj]; Brno: Lingea, Plzeň: Fraus, [2003]; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): barev. , 12 cm + 1 uživatelská příručka

Hospodářský slovník německo-český, česko-německý [elektronický zdroj]; Verze 4. 0; Brno: Lingea, Plzeň: Fraus, [2001]; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): barev. , 12 cm + 1 uživatelská příručka

Hospodářský slovník španělsko-český, česko-španělský [elektronický zdroj]; Brno: Lingea, Plzeň: Fraus, [2003]; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): barev. , 12 cm + 1 uživatelská příručka

Hutnické názvosloví česko-srbochorvatské-Metalurska terminologija srpskochorvatsko-Česká; Josef Sunkala, Otto KristekTřinec: Třinecké železárny VRSR, 1969; 113, [1] s. , 4

Chemické názvosloví. Základní pravidla českého a latinského tradičního a mezinárodní; Hiršová; Karolinum; 1999; 1. vydání; ISBN 80–7184–763–1

Chemický česko-německo-francouzsko-anglicko-latinský slovník; Votoček; ČS chem společno; 1949; 509 stran

Chemický Polsko-český slovník; Votoček; ČSAV; 1931; 164 stran

Chemický slovník česko-německo-francouzsko-anglicko-italsko-latinský; Emil Votoček, Předml. k 2. vydání: Otakar Quadrat; 2. vydání; Praha: Technicko-vědecké Vydavatelství, 1952 (Středoc. tisk. 03); 8, 685, [1] s. , 8

Chemický slovník česko-německo-francouzsko-anglický; Votoček; 1941; 1. vydání; 509 stran

Chemický slovník česko-německo-francouzsko-latinský; Ryba, Votoček; ČČF; 1943

Chemický slovník česko-německo-francouzsko-anglicko-italsko-latinský; Votoček; 1952

Chemický slovník esperantsko-český a česko-esperantský-Hemia vortaro esperanta-ceha kaj ceha-esperanta/Zdeněk Pluhař 1. vydání; Dobřichovice: KAVA-PECH, 2009; 201 s. , 21 cm

Chemický slovník německo-český; Karolinum; 2005; 1. vydání; 180 stran; ISBN 80–246–1032–9

Chemický slovník německo-český-Chemisches Worterbuch deutsch-tschechisch/Jaroslava Kommová 1. vydání; Praha: Karolinum, 2005; 179 s. , 23 cm

Chorvatsko-český a česko-chorvatský slovník s nejpoužívanějšími frázemi; Krtalič; Montanex; 1998; ISBN 80–7225–000–0; 15000 hesel

Chorvatsko-český a česko- chorvatský slovník; Sesar; Montanex; 2004; 1. vydání; 470 stran; ISBN 80–7225–129–5; 18000 hesel

Chorvatsko-český slovník-Hrvatsko-ceski rjecnik: obsahuje 7000 hesel; 1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2004; 287 s. , 70 mm; ISBN 80–7311–008–3 (brož.) * 80–7311–015–6 (chyb.)

Chorvatsko-český, česko-chorvatský slovník/Dubravka Sesar; Dorotic Ostrava: Montanex, 2004; 470 s. , 15 cm; ISBN 80–7225–129–5 (brož.)

Chorvatsko-český, česko-chorvatský slovník-Hrvatsko-ceski, česko-hrvatski rjecnik/Vladimír Uchytil, Tomáš Uchytil 1. vydání; Praha: Český klub, 2005; 380 s. , 13 cm

Chorvatština: česko-hrvatska konverzacija & rjecnik: konverzace, turistický průvodce, slovník/Jana Pajicová; 1. vydání; Dubicko: INFOA, 2004; 320 s. , 16 cm; ISBN 80–7240–343–5 (váz.) * 80–7240–272–2 (chyb.)

Chorvatština: konverzace & slovník-česko-hrvatska konverzacija & rjecnik/Jana Pajicová; 1. vydání; Dubicko: INFOA, 2005; 288 s. , 12 cm

Idiomatické vazby španělsko-české; Impex; 2004; ISBN 80–86035–25–5

Idiomy a rčení v angličtině; Grobauer, Brožová, Malíř; Hrách; 1948; 1. vydání; 283 stran

Idiomy a ustálená spojení v angličtině; Rebeková; Olomouc; 2004; 1. vydání; 246 stran; ISBN 80–7182–171–3

Ilustrovaný anglicko-český slovník/editor Monika Kaczmarek-Klose, ilustrace Marta Blachura... et al. ; 1. vydání; Praha: [Fortuna Libri], c2009; 128 s.: barev. il. , 25 cm

Ilustrovaný hudební slovník česko-anglicko-italsko-německý; Spisar; Montanex

Ilustrovaný německo-český slovník/editor Monika Kaczmarek-Klose, ilustrace Marta Blachura... et al. ; 1. vydání; Praha: [Fortuna Libri], c2009; 128 s.: barev. il. , 25 cm

Ilustrovaný slovník anglicko-německo-český/návrh a výběr Joanna Radecká, Anna Makowiecka-Siudut, překlad Alena Amchova; České vydání; [Říčany]: Junior, [2002?]; 160 s.: barev. il. , 22 cm; ISBN 80–7267–043–3 (váz.)

Ilustrovaný slovník pro kuchaře a číšníky česko-německo-anglicko- francouzsko-ialský; Mottl; Grada; 1996; 1. vydání; 110 stran; ISBN 80–7169–327–8

Ilustrovaný strojírenský slovník anglicko-německo-francouzsko-rusko-slovenský; Švarc; ALFA; 1990; 1. vydání; 494 stran; ISBN 80–05–00471–0; 3600 hesel

Ilustrovaný studijní slovník anglicko-český a česko-anglický low price bez CD-ROM; Fraus; 2004; 1. vydání; ISBN 80–7238–361–2

Ilustrovaný studijní slovník anglicko-český a česko-anglický low price s CD-ROM; Fraus; 2004; 1. vydání; ISBN 80–7238–360–4

Ilustrovaný studijní slovník anglicko-český a česko-anglický s CDROM; Fraus; 2004; 1. vydání; 1116 stran; ISBN 80–7238–343–4; 52000 (140000) hesel

Ilustrovaný tematický slovník anglicko-český/slovník sestavili Martina Hovorková... et al. , spolupracovali Kateřina Vítková... et al.]; 3. vydání; Plzeň: Fraus, 2009; 448 s.: il. (převážně barev.), 21 cm

Ilustrovaný tematický slovník anglicko-český; Fraus; 2005; 1. vydání; 432 stran; ISBN 80–7238–344–2; 12000 hesel

Integrované obvody: názvosloví a definice s anglicko-českým slovníčkem/Z. Kosina a pracovní skupina; Praha: Tesla-Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popová, 1972; 122 s.: il. , 21 cm

Internet, anglicko-český a výkladový slovník; Říha; Montanex; 1996

Islandsko-český slovník/Vojtěch Kupca; 1. vydání; Průhonice: Litera Proxima, 2008; 407 s. , 20 cm

Itálie: praktický průvodce pro každého: česko-italský slovník, informace o Itálii na Internetu/Jozef Petro1. vydání; Praha: Computer Press, 2002; 208 s.: il. (některé barev.), mapy, 19 cm; ISBN 80–7226–641–1 (brož.): Kč 149,00

Italská: konverzace a slovník; Infoa; 2005; ISBN 80–7240–370–2

Italsko-český a česko-italský Hospodářský slovník-Dizionario economico italiano-ceco, ceco-italiano/Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarova; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2003; 379 s. , 20 cm; ISBN 80–7238–260–8 (váz.)

Italsko-český a česko-italský hospodářský slovník; Fraus; 2003; 1. vydání; 380 stran; ISBN 80–7238–260–8; 30000 hesel

Italsko-český a česko-italský kapesní slovník, Václav Hodr; 1. vydání; SPN; 1960 (Brno: Tisk 11); 487, [1] s. , 12

Italsko-český a česko-italský kapesní slovník/Václav Hodr; 2. vydání; Praha: SNPL, 1963 (Přerov: Tisk 4); 473, [1] s. , 12

Italsko-český a česko-italský kapesní slovník: Dizionario tascabile italiano-ceco e ceco-italiano/Václav Hodr-Dizionario tascabile italiano-ceco e ceco-italiano/Václav Hodr; vydání 3.; SPN; 1968 (Přerov: Tisk 4); 472 s. , 12 cm

Italsko-český a česko-Italský kapesní slovník; Benešová; SPN; 1999

Italsko-český a česko-Italský kapesní slovník; Hodr; SPN; 1971; 1. vydání; 696 stran

Italsko-český a česko-Italský slovník na cesty; Benešová, Šetlíková; SPN; 1976; 4. vydání; 413 stran; ISBN 80–04–23987–1

Italsko-český a česko-Italský slovník; SPN; 1963; 473 stran

Italsko-český a česko-Italský technický slovník; Radvanovský; Academia; 1998; 2. vydání; 1033 stran; ISBN 80–200–0660–5

Italsko-český a česko-Italský technický slovník; Radvanovský; Academia; 1997; 3. vydání; 600 stran; ISBN 80–200–0660–5; 75000 hesel

Italsko-český biologický slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 32 stran; ISBN 80–86711–65–2; 3637 hesel

Italsko-český gastronomický slovník; Vedral; VJV; 2010; 1. vydání; stran; ISBN 978–80–87345–45–0; 3806 hesel

Italsko-český právnický slovník; Tomaščínová, Damohorský; Leda; 1999; 1. vydání; 120 stran; ISBN 80–85927–65–9; 8000 hesel

Italsko-český slovník hudební terminologie/Zuzana Vybíralová; 1. vydání; Brno: Janáčkova akademie muzických umění, 2000; 90 s. , 21 cm; ISBN 80–85429–49–7 (brož.)

Italsko-český slovník, Jaroslav Rosendorfský; 1. vydání; SPN; 1956 (Práce); 562, [1] s. , 8

Italsko-český slovník; Leda; 2001; 688 stran; ISBN 80–85927–87–X; 164000 hesel

Italsko-český slovník; Rosendorfský; SPN; 1956; 1. vydání; 562 stran

Italsko-český slovník; Rosendorfský; SPN; 1969; 3. vydání; 718 stran

Italsko-český slovník; Rosendorfský; SPN; 1972; 4. vydání; 718 stran

Italsko-český slovník; Rosendorfský; SPN; 1995; 2. vydání; 915 stran; ISBN 80–04–26608–8

Italsko-český slovník-Dizionario ceco: italiano-ceco; 1. vydání; Olomouc: Fin, 2001; 1343 s.: il. , 22 cm; ISBN 80–86002–73–X (váz.): Kč 690,00

Italsko-český slovník-Dizionario italiano-ceco/Jaroslav Rosendorfský; 3. vydání; SPN; 1969 ([PG]); 716 s. , 8

Italsko-český slovník-Dizionario italiano-ceco/Jaroslav Rosendorfský; 2. dopl. vydání; SPN; 1964 (Mir 1); 716 s. , 17 cm; ISBN (Váz.)

Italsko-český slovník-Dizionario italiano-ceco: Nové výrazy!/Jaroslav Rosendorfský1. vydání; Praha: Leda, 2001; xxvii, 659 s. , 22 cm; ISBN 80–85927–87–X (váz.)

Italsko-český slovník-Dizionario italo-ceco: obsahuje 7000 hesel/Markéta Prochazková, Pavel Procházka; 1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2001; 287 s. , 7 cm; ISBN 80–85808–89–7 (brož.) * 808680889–7 (chyb.)

Italsko-český technický slovník-Dizionario tecnico italiano-ceco/Antonín Radvanovský; 1. vydání; Praha: Academia, 2008; 1143 s. , 25 cm

Italsko-český, česko-italský kapesní slovník/Věra Zahradníčková, Tomáš Zahradníček; vydání 2.; Brno: Computer Press, 2009; 468 s. , 12 cm + elektronická verze (1 CD-ROM)

Italsko-český, česko-italský kapesní slovník/Věra Zahradníčková; 1. vydání; Hradec Králové: TZ-one, 2007; 468 s. , 12 cm

Italsko-český, česko-italský slovník/Jarmila Janesová, Anna Polverari; 1. vydání; Voznice: Leda, 2006; xcv, 794 s. , 22 cm

Italsko-český, česko-italský slovník-Dizionario italo-ceco, ceco-italo/sestavila a doplnila Vlastimila Čechová; 2. , dopl. vydání , Se základy konverzace; Ostrava: Montanex, 2001; 383 s. , 15 cm

Italsko-český, česko-italský slovník-Vocabolario italiano-ceco e ceco-italiano/Jaroslav Bezděk, Zdeněk Frýbort; 2. vydání; Praha: Český klub, 2001; 326 s. , 12 cm; ISBN 80–85637–68–5 (váz.)

Italsko-český, česko-italský slovník-Vocabolario italiano-ceco e ceco-italiano/Jaroslav Bezděk, Zdeněk Frýbort; 3. vydání; Praha: Český klub, 2003; 326 s. , 12 cm; ISBN 80–85637–80–4 (váz.)

Italsko-český, česko-italský slovník-Vocabolario italiano-ceco e ceco-italiano/Jaroslav Bezděk, Zdeněk Frýbort; 4. vydání; Praha: Český klub, 2008; 326 s. , 13 cm

Italsko-český, česko-italský slovník-Vocabolario italiano-ceco e ceco-italiano/Jaroslav Bezděk, Zdeněk Frýbort; 5. vydání; Praha: Český klub, 2009; 326 s. , 13 cm

Italský rychle a všude: pravopis a výslovnost: mluvnice: konversace: česko-italský slovníček/Josef Kostohryz; Praha: Jos. R. Vilímek, 1940; 53, [I] s. , 8

Italský slovníček česko-italský a italsko-český s přízvukem a výslovností: zvláštní rozšířené vydání z díla Italský v 1000 slovech; V Praze: A. Neubert, 1929 (Al. Wiesner); 78 s. , 8

Jak komunikovat anglický-How to communicate in English: česko-anglický konverzační slovník jazykových prostředků k vyjádření nejčastějších citových stavů, volných a intelektuálních postojů, rady gramatických funkcí a obecných témat v mluvené angličtině/Julius Chromecká; Ostrava: Montanex, 2001; 170 s. , 21 cm; ISBN 80–7225–009–4 (brož.)

Jak komunikovat německy-Leitfaden zur deutschen Kommunikation: česko-německý konverzační slovník jazykových prostředků k vyjádření nejčastějších citových stavů, volných a intelektuálních postojů a několika obecných témat v mluvené němčině/Julius Chromecká; Ostrava: Montanex, 2003; 159 s. , 21 cm; ISBN 80–7225–109–0 (brož.)

Janua consensus reserata via paedagogica: Malý slovník německo-české pedagogické terminologie/Milena Krobotová, Helena Jodasová; 1. vydání; Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997 (v tiráži 1996); 225 s. , 21 cm; ISBN 80–7067–754–6 (brož.)

Japonsko-český biologický slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 14 stran; ISBN 80–86711–77–5; 4397 hesel

Japonsko-český slovník; Krouský, Šilar; Leda; ISBN ; 86000 (115000) hesel

Japonsko-český studijní znakový slovník; Paseka; 2000; ISBN 80–7185–281–3

Japonsko-český studijní znakový slovník; Paseka; 2005; 2. vydání; ISBN 80–7185–736–X

Japonsko-český slovník/Ivan Krouský, František Šilar; 2. , opr. a rozš. vydání , V nakl. Leda 1. vydání; Voznice: Leda, 2005; 519 s. , 25 cm

Japonsko-český studijní znakový slovník/David Lábus, Jan Sýkora; 2. vydání; Praha, Litomyšl: Paseka, 2005; xiv, 625 s. , 25 cm

Japonsko-český studijní znakový slovník/David Lábus, Jan Sýkora; 1. vydání; V Praze: Paseka, 2000; 625 s. , 25 cm; ISBN 80–7185–281–3 (váz.)

Jugoslávsko-český biologický slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–78–1; 1682 hesel

Kapesní anglicko-český a česko-anglický slovník; Hais Karel; SPN; 1987; 4. vydání; 576 stran; ISBN 14–500–87; 30000 hesel

Kapesní anglicko-český a česko-anglický slovník; Hais Karel; SPN; 1996; 2. vydání; 479 stran

Kapesní anglicko-český a česko-anglický slovník; Hais Karel; SPN; 2. vydání; 30000 hesel

Kapesní anglicko-český a česko-anglický slovník; Hais Karel; SPN; 3. vydání; 30000 hesel

Kapesní anglicko-český a česko-anglický slovník; Knezovič; KPS a Fragment; 1994; 479 stran

Kapesní anglicko-český a česko-anglický technický slovník: Určeno techn. překladatelům, prac. zahr. obchodu i technikům odjíždějícím na montáže do ciziny; Josef Novák; 2. vydání; Praha: SNTL, 1959 (Brno: Tisk 11); 495, [1] s. , 12

Kapesní anglicko-český a česko-anglický technický slovník: Určeno techn. překladatelům, pracovníkům zahr. obch. a technikům odjíždějícím na montáže do ciziny; , Předml. a vysvětl. [naps. ] Josef Novák; 1. vydání; Praha: SNTL, 1958 (Brno: Tisk 1); 495, [1] s. , 12

Kapesní anglicko-český a česko-anglický technický slovník; Novák; SNTL; 1959; 1. vydání; 496 stran; 10000 hesel

Kapesní anglicko-slovenský a slovensko–anglický technický slovník; Novák; SNTL; 1961

Kapesní česko-anglický a anglicko-český slovník s výslovností v obou částech-Pocket Czech-English and English-Czech dictionary with English pronunciation in both sections/Jiří Kučera a kolektiv; 2. , rozš. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000; 891 s. , [61] s. obr. pril.: barev. il. , 16 cm; ISBN 80–7182–098–9 (váz.)

Kapesní česko-anglický a anglicko-český slovník s výslovností v obou částech-Pocket Czech-English and English-Czech dictionary with English pronunciation in both sections/Jiří Kučera a kolektiv; 3. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002; 891 s. , lxi s. barev. obr. pril.: il. , 16 cm; ISBN 80–7182–133–0 (váz.)

Kapesní francouzsko-český a česko-francouzský technický slovník/kol. , Z materiálu franc. -čes. a čes. -franc. techn. slovníku sestavila Anna Naxerová; 1. vydání; Praha: SNTL, 1964 (KNT 1); 507, [1] s. , 8

Kapesní francouzsko-český a česko-francouzský technický slovník; Naxerová; SNTL; 1964

Kapesní francouzsko-český a česko-francouzský technický slovník-Petit dictionnaire technique francais-tcheque et tcheque-francais; Anna Naxerová; 1. vydání; Praha: SNTL, 1964; 507 s.; ISBN (Váz.)

Kapesní německo-český a česko-německý technický slovník: příručka pro techn. pracovníky na služebních cestách do zahr.; E. Klinger a J. Feigl za spolupráce [kol. ]; 1. vydání; Praha: SNTL, 1963 (Polygrafia); 635, [1] s. , 8; ISBN (Váz.)

Kapesní německo-český a česko-německý technický slovník; Klinger; SNTL; 1963

Kapesní nizozemský slovník; Janota; 1997; 1. vydání; 240 stran

Kapesní počítačový slovník anglicko-český/Libuše Mohelská; 1. vydání; Brno: Computer Press, 2003; 60 s. , 11 cm; ISBN 80–7226–666–7 (brož.) * 978–80–7226–666–1 (chyb.): Kč 39,00

Kapesní počítačový slovník anglicko-český; Mohelská; Computer Press; 2003; 1. vydání; 60 stran; ISBN 978–80–7226–666–1

Kapesní polsko-český a česko-polský slovník; Kaczor; Lorenz; 1. vydání; 566 stran

Kapesní polsko-český a česko-polský slovník; Kaczor; Lorenz; 1949; 6. vydání; 566 stran

Kapesní polsko-český a česko-polský slovník; Kaczor; Lorenz; 2. vydání; 566 stran

Kapesní polsko-český a česko-polský slovník; Kaczor; Lorenz; 3. vydání; 566 stran

Kapesní polsko-český a česko-polský slovník; Kaczor; Lorenz; 4. vydání; 566 stran

Kapesní polsko-český a česko-polský slovník; Kaczor; Lorenz; 5. vydání; 566 stran

Kapesní rusko-český a česko-ruský slovník/pod red. F. Malíře a A. Lukešové zprac. [kol. ]; 2. , nezměn. vydání; Praha: Svět sovětů, 1964 (Brno: Tisk 1); 595, [3] s. , 8

Kapesní rusko-český a česko-ruský slovník/Pod red. P. Malíře a A. Lukešové... [et al. ]; vydání 2.; Praha: SvS, 1964; 595 s.

Kapesní rusko-český a česko-ruský slovník/ Karmannyj russko-cesskij i cessko-russkij slovar'/ pod redakci F. Malíře a A. Lukešové zpracovali V. Cara... [et al. ]-pod redakcijej F. Malirza i A. Lukesovoj sostavili V. Cara... [et al. ]; 1. vydání; Praha: Svět sovětů, 1963 (Brno: Tisk 11); 595 s. , 15 cm

Kapesní rusko-český a česko-ruský slovník; Brettová, Pleský, Kolafová, Šroufková; SPN; 1960; 1. vydání; 946 stran

Kapesní rusko-český a česko-ruský slovník; Malíř, Lukešová; Nakladatelství SČSP; 1968; 3. vydání; 616 stran

Kapesní rusko-český a česko-ruský slovník; pod red. Františka Malíře a Anastazie Lukešové zprac. [kol. ]; 3. , doplň. vydání; Praha: Svět sovětů, 1968 (Brno: Tisk 1); 612, [3] s. , 8

Kapesní slovník anglicko-český a česko-anglický s připojenou výslovností; Procházka, Jindřich; Praha: Kvasnička a Hampl, [1950] (Dvůr Králové n. L.: Jezek a Karmasek, n. s.); 424 s. , 12

Kapesní slovník anglicko-český a česko-anglický; Fraus; 2004; 1. vydání; 944 stran; ISBN 80–7238–173–3; 40000(100000) hesel

Kapesní slovník anglicko-český a česko-anglický; Pařízek Pavel; 2004; 1. vydání; ISBN 80–903072–2–1

Kapesní slovník anglicko-český, česko-anglický [elektronický zdroj], Vřeckový slovník anglicko-slovenský, slovensko-anglický; Brno: Lingea, [2002]; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): barev. , 8 cm

Kapesní slovník anglicko-český, česko-anglický/[kolektiv autorů pod vedením Jana Václavika a Štěpánky Pařízkové]; 1. vydání; Dolní Redice: P & P, 2004; 752 s. , 14 cm; ISBN 80–903072–2–1 (brož.)

Kapesní slovník anglicko-český, česko-anglický/[kolektiv autorů pod vedením Jana Václavika a Štěpánky Pařízkové]; 1. vydání; Dolní Redice: P & P, 2004; 752 s. , 14 cm; ISBN 80–903072–3–X (váz.)

Kapesní slovník česko-anglický-německý-francouzský odborných výrazů z výstavby a stavebnictví; Procházka, Procházková; SIA; 1997; 3. vydání; 527 stran; ISBN 80–85380–39–0; 7000 hesel

Kapesní slovník česko-francouzský; Smolák; 1960

Kapesní slovník česko-ruský; Albert; 1945; 1. vydání; 332 stran

Kapesní slovník česko-ruský; Veverka; 1941; 1. vydání; 331 stran

Kapesní slovník česko-španělský a španělsko-český; Rusinský; 1949

Kapesní slovník francouzsko-český a česko-francouzský/Vladimír Smolák; 2. vydání; SPN; 1963 (Přerov: Tisk 4); 874 s. , 13 cm

Kapesní slovník francouzsko-český a česko-francouzský; Feller; Praha; 1910; 3. vydání

Kapesní slovník francouzsko-český a česko-francouzský; Smolák; 1963

Kapesní slovník francouzsko-český, česko-francouzský [elektronický zdroj], Vřeckovy slovník francuzsko-slovenský, slovensko-francuzský; Brno: Lingea, [2003]; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): barev. , 8 cm

Kapesní slovník francouzsko-český; Vladimír Smolák; 1. vydání; SPN; 1958 (Svoboda 4); 377, [1] s. , 12

Kapesní slovník francouzsko-český; Smolák; 1958; 1. vydání; 377 stran

Kapesní slovník Italsko-český a česko-Italský; Hoyer; Kvasnička a Hampl; 415 stran

Kapesní slovník Latinsko-český a česko-latinský, díl 1 Slovník Latinsko-český; Sedláček; 1931

Kapesní slovník Latinsko-český a česko-latinský; Sedláček; Třebíč; 1905; 692 stran

Kapesní slovník německo-český, česko-německý [elektronický zdroj], Vřeckovy slovník německo-slovenský, slovensko-německý; Brno: Lingea, [2002]; 1 elektronický optický disk (CD-ROM): barev. , 8 cm

Kapesní slovník odborných výrazů z výstavby a stavebnictví česko-anglický; Procházka, Procházková; SIA; 2. vydání; 527 stran

Kapesní slovník odborných výrazů z výstavby a stavebnictví česko-anglický; Procházka, Procházková; SIA; 1. vydání; 527 stran

Kapesní technický slovník česko-anglický a anglicko-český: Obor: traktory a zeměd. stroje; Praha: Motokov, 1965 (Brno: Tisk 2); 612, [1] s. , 12

Kapesní technický slovník česko-francouzský a francouzsko-český: Obor: traktory a zeměd. stroje; Praha: Motokov, 1965 (Brno: Tisk 2); 469, [1] s. , 12

Kapesní technický slovník česko-německý a německo-český: Obor: traktory a zeměd. stroje; Praha: Motokov, 1965 (Brno: Tisk 2); 473, [1] s. , 12

Kapesní technický slovník česko-španělský a španělsko-český: Obor: traktory a zeměd. stroje; Praha: Motokov, 1965 (Brno: Tisk 2); 470, [1] s. , 12

Karmannyj russko-cesskij i cessko-russkij slovar'-Kapesní rusko-český a česko-ruský slovník/sostavili Jelizaveta Brettová... [et al. ]; 1. vydání; Praga: Gosudarsvénnoje pedagogiceskoje izdatel'stvo, 1960 (Mir); x, 946, [1] s. , 12

Katalog a anglicko-český technický slovníček: výstava amerického stavebnictví 1923; Praha: Masarykova Akademie práce, [1923]; 31, 1 s.: il. , 8

Knihkupecký slovníček německo-český; Karel Kumprecht; V Praze: Ústřední spolek čsl. knihkupeckých účetních, 1930 (Melantrich); 17 s. , 8

Kodex teplárenství 3–Terminologie z oboru zásobování teplem anglicko-český; Vlach; Pražská teplárenská; 1996; 1. vydání; 102 stran; 1704 hesel

Kolibří slovníček česko-anglický a anglicko-český. I. díl, anglicko-český. II. díl, česko-anglický-Colibri Dictionary Czech-English and English-Czech. First Part, English-Czech. Second Part, Czech-English/Dr. A. Osička...; 2. , [v tiráži] III. vydání = 2th Edition; V Třebíči: Jindřich Lorenz, 1947 (C. Těšín: H. Ludemann); 775–[I] s. , 12

Kolibří slovníček česko-německý a německo-český [s mluvnicí a konversací]: nový pravopis. I. díl, česko-německý. II. díl, německo-český/Jan Štěpán-[Prof. J. Štěpáns Kolibří-Worterbuch deutsch-bohmisch und bohmisch-deutsch. I. Teil, Bohmisch-deutsch. II. Teil, Deutsch-bohmisch; Štěpán, Jan; 7. vydání; V Třebíči: Jindřich Lorenz, 1938 (C. Těšín: K. Procháska); 320, 537, [II] s. , 12

Kolibří slovníček česko-německý a německo-český: Nový pravopis. I. díl, česko-německý. [II. díl, německo-český]/Jan Štěpán-Prof. J. Štěpáns Kolibří-Worterbuch tschechisch-deutsch-und deutsch-tschechisch. Tschechisch-deutsch. [II. Teil,Deutsch-tschechisch]; Štěpán, Jan; IX. vydání = IX. Auflage; V Třebíči na Moravě: J. Lorenz, 1941 (Typos); 320–537–[II] s. , 12

Kolibří slovníček česko-německý a německo-český: nový pravopis. I. díl, česko-německý. II. díl, německo-český/Jan Štěpán-Prof. J. Štěpáns Kolibří-Worterbuch tschechisch-deutsch-und deutsch-tschechisch Tschechisch-deutsch [II. Teil Deutsch-tschechisch]; Štěpán, Jan; 6. vydání = 6. Aufl.; V Třebíči: Jindřich Lorenc, 1936; 320, 537, [II] s. , 12

Kolibří slovník francouzsko-český a česko-francouzský s výslovností a rozmluvami; prof. Dr. Ot. Setka; Třebíč: J. Lorenz, [mezi r. 1930 a 1950]; 819 s. , 7 cm

Kolibří slovník italsko-český, česko-italský-Minidizionario italiano-ceco, ceco-italiano/Zdeněk Papoušek; 1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008; 511 s.: il. , 88 mm

Kolibří slovník rusko-český, česko-ruský-Slovar'-liliput russko-cesskij, cessko-russkij/Marie Steigerová; 1. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008; 511 s.: il. , 88 mm

Kolibří slovník česko-ruský; Štěpánek; Třebíč; 1914

Konverzační slovníček česko-španělský; Soňa Šmídová, Špan. text: Jaime Aguilar Espinoza; Praha: Olympia, 1968 (Masecin: Tiskárna Mist. hosp.); 70, [1] s., pric. 12

Kratkij německo-russkij politechničeskij slovar': Okolo 25 000 terminov/Sost. N. P. Gusev,… [et al. ]; Moskva: Technika, 1970; 631 s.

Krátký česko-ruský a rusko-český ekonomicky slovník: Určeno pro posl. fak. provozně ekon. a agronomické/Anna Aliskevičová1. vydání; SPN; 1965 (KNT 6); 252 s. , 4

Křížkův slovník Latinsko-český; Křížek; 1899; 1040 stran

Langenscheidt Taschenworterbuch Tschechisch: Tschechisch-Deutsch, Deutsch-Tschechisch-Langenscheidt Kapesní slovník česko-německý, německo-český/[bearbeitet von Helgunde Henschel]; Vollige Neubearb.; Berlin: Langenscheidt, 2007; 1005 s. , 16 cm

Langenscheidt Taschenworterbuch Tschechisch: Tschechisch-Deutsch, Deutsch-Tschechisch-Langenscheidt kapesní slovník česko-německý, německo-český/von Helgunde Henschel und Friedrich Kabesch; Henschel, Helgunde; 6. Aufl.; Berlin: Langenscheidt, 2004; 1005 s. , 16 cm; ISBN 3–468–11361–7 (váz.)

Lašsko-český slovník/Zdeněk Vilém Krulikovský; [Česko: s. n., 2008]; [80] s., 19 cm

Latinsko-řecká terminologie pro speciální pedagogy; Kysučan; UP Olomouc; 1997; 1. vydání; ISBN 80–7067–675–2

Latinská lékařská terminologie pro fyzioterapeuty; Veselá; Karolinum; 1999; 1. vydání; ISBN 80–7184–964–2

Latinské právnické výroky a výrazy; Rebro; Ivo Železný; 1999; 1. vydání; 233 stran; ISBN 80–240–1067–4

Latinská slova v české mluvě neobvyklá; Sova; Třebíč; 1945; 110 stran

Latinská syntaktická cvičení se slovníkem; Mouchová; Karolinum; 1993

Latinsko-český a česko-latinský slovníček; 70 stran

Latinsko-český a česko-latinský slovník; Coufar; Kobr; 339 stran

Latinsko-český a česko-latinský slovník; Šenková; Olomouc; 1999; 2. vydání; 262 stran; ISBN 80–7128–087–3

Latinsko-české anatomické názvosloví; Zrzavý; Universita Palac; 1985; 378 stran

Latinsko-český biologický slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–22–6; 1444 hesel

Latinsko-český fytopatologický slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86711–21–8; 421 hesel

Latinsko-český lékařský slovník na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 228 stran; ISBN 978–80–7374–061–0; 21355 hesel

Latinsko-český právnický slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 48 stran; ISBN 80–86711–19–6; 5024 hesel

Latinsko-český slovníček římského práva: vybrané pojmy a termíny/Michal Skrejpek; 1. vydání; Praha: Orac, 2000; 59 s., 15 cm; ISBN 80–86199–18–5 (brož.)

Latinsko-český slovníček římského práva: vybrané pojmy a termíny/Michal Skrejpek;3. vydání; Praha: LexisNexis CZ, 2004; 59 s., 15 cm

Latinsko-český slovníček římského práva: vybrané pojmy a termíny/Michal Skrejpek4. vydání; Praha: LexisNexis CZ, 2005; 59 s., 15 cm

Latinsko-český slovník (právo, ekonomie, bankovnictví, farmacie); Elman; United s.r.o; 2004; 1. vydání; 90 stran; ISBN 80–903420–0–0; 4000 hesel

Latinsko-český slovník 1/2; Pražák, Novotný, Sedláček; 1955; 1. vydání; 743 stran

Latinsko-český slovník 1/2; Pražák, Novotný, Sedláček; Praha; 1980; 19

Latinsko-český slovník 2/2; Pražák, Novotný, Sedláček; 1955; 684 stran

Latinsko-český slovník 2/2; Pražák, Novotný, Sedláček; Praha; 1980; 19

Latinsko-český slovník jména hub; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 36 stran; ISBN 80–86711–18–8; 8109 hesel

Latinsko-český slovník jména panovníků; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86711–64–1; 3039 hesel

Latinsko-český slovník jména stromy a keře; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 52 stran; ISBN 80–86711–27–7

Latinsko-český slovník názvů rostlin na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 2306 stran; ISBN 978–80–7374–062–7; 56700 hesel

Latinsko-český slovník názvů zvířat CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 8000 stran; ISBN 978–80–7374–063–4; 267 000 hesel

Latinsko-český slovník nemocí kožešinových zvířat; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86711–25–0; 255 hesel

Latinsko-český slovník nemocí prstů skotu; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86711–20–X; 271 hesel

Latinsko-český slovník plevele; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 17 stran; ISBN 80–86711–24–2; 1676 hesel

Latinsko-český slovník zemědělští škůdci; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 96 stran; ISBN 80–86711–23–4; 10980 hesel

Latinsko-český slovník/Jan Kábrt… [et al. ]; 4. vydání; SPN; 1996, c1957; 483 s., 22 cm; ISBN 80–04–26657–6 (váz.)

Latinsko-český slovník/Jan Kábrt… [et al. ]; V nakl. Leda 1. vydání; Praha: Leda, 2000; 575 s., 21 cm; ISBN 80–85927–82–9 (váz.)

Latinsko-český slovník/Josef M. Pražák, František Novotný, Josef Sedláček, přeprac Josef Miroslav; 17. vydání, v SPN 1. vydání; SPN; 1955; 2 sv., 24 cm; ISBN (Váz.): Kčs 115,00(2 sv.)

Latinsko-český slovník/Josef M. Pražák, František Novotný, Josef Sedláček, přepracoval Josef Miroslav; vydání 18., ve Státním pedagogickém Nakladatelství 2.; SPN; 1955; 2 sv., 24 cm

Latinsko-český slovník: (právo, ekonomie, bankovnictví, farmacie)/Jiří Elman; 1. vydání; Praha: A. S. United, 2004; 90 s., 20 cm; ISBN 80–903420–0–0 (váz.): Kč 228,00

Latinsko-český slovník: Pomocná kniha pro školy všeobecně vzdělávací/Zprac. Jan Kábrt, Pavel Kucharský, Rudolf Schams, Čestmír Vraněk, Drahomíra Wittichová, Vojtěch Zelinka; 1. vydání; SPN; 1957 (Práce); 454, [1] s., 8

Latinsko-český slovník; Kábrt, Kucharský, Sch; SPN; 1957; 1. vydání; 454 stran; ISBN 58–91–90

Latinsko-český slovník; Kábrt, Kucharský, Schams; SPN; 1970; 2. vydání; 483 stran

Latinsko-český slovník; Kábrt, Kucharský, Schams; SPN; 1991; 3. vydání; 483 stran

Latinsko-český slovník; Kábrt, Kucharský, Schams; SPN; 1996; 4. vydání; 482 stran; ISBN 80–04–26657–6

Latinsko-český slovník; kol.; Orbis; 1996

Latinsko-český slovník; Kucharský, Vránek; SPN; 1982

Latinsko-český slovník; Leda; 2000; ISBN 80–85927–82–9

Latinsko-český slovník; Pražák, Novotný; Grafická unie; 1948; 16; 1425 stran

Latinsko-český slovník; Pražák, Novotný; Praha; 1909

Latinsko-český slovník; Pražák, Novotný; SPN; 1975; 2. vydání

Latinsko-český slovník; Pražák, Novotný; SPN; 1980; 3. vydání

Latinsko-český slovník; Pražák; Koniasch latin Press; 1999; 1. vydání; 1428 stran; ISBN 80–85917–51–3

Latinsko-český teologický slovník; Vedral; JTP; 2004; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86711–50–1; 1182 hesel

Latinsko-český všeobecný neslovník na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 88 stran; ISBN 978–80–7374–064–1; 448 000 hesel

Latinsko-český zeměpisný slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86711–26–9; 507 hesel

Latinsko-český, česko-latinský slovník/Sylva Senková; 3., opr. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002; 262 s., 21 cm; ISBN 80–7182–143–8 (brož.)

Latinsko-český, česko-latinský slovník/Sylva Senková; 3., opr. vydání; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002; 262 s., 22 cm; ISBN 80–7182–144–6 (váz.)

Latinsko-český-německý slovník pro nižší gymnázia; Křížek; N. Jičín; 1861; 400 stran

Latinsko-německý-český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících; Lutovský, Černý; ČGHS Praha; 1995; 1. vydání; 246 stran; 9100 hesel

Latinsko-slovenský a slovensko–latinský slovník; Špaňár; SPN; 1962; 1. vydání; 1224 stran

Latinsko-slovenský a slovensko–latinský slovník; Špaňár; SPN; 1969; 3. vydání; 1224 stran

Latinsko-slovenský a slovensko–latinský slovník; Špaňár; SPN; 1987; 4. vydání; 1224 stran

Latinsko-slovenský a slovensko–latinský slovník; Špaňár; SPN; 1983; 2. vydání; 1224 stran

Latinsko-slovenský slovník pro vysoké školy; 1923; 1160 stran

Lékařská technika anglicko-německo-francouzsko-rusko-španělsko-polskp-maďarskp-slovenský slovník; Albert; Alfa; 1979; 594 stran

Lékařský česko-polský a polsko-český slovník; Volná; SZdN; 1958; 1. vydání; 422 stran

Lékařský slovník anglicko-český a česko-anglický; Paroubková; Avicenum; 1985; 1. vydání; 704 stran

Lékařský slovník anglicko-český a česko-anglický; Paroubková; Avicenum; 1991; 2. vydání; 704 stran; ISBN 80–201–0178–0

Lékařský slovník anglicko-český, česko-anglický/uspořádala Jarmila Paroubková; vydání 2; Praha: Avicenum, 1991 (Brno: Tisk); 693 s., 20 cm; ISBN 80–201–0178–0 (váz.): 145 Kčs

Lékařský slovník A-Z německo-český a česko-německý/por. Jan Kábrt, Ivana Mokrosová 1. vydání; Praha: Avicenum, 1989; 585 s.; ISBN (Váz.): 70 Kčs

Lékařský slovník česko-arabský a arabsko-český/Charif Bahbouch; vydání 2.; Praha: Univerzita Karlova, 1984 (Příbram: TZ); 177, 96 s.: il., 22 cm

Lékařský slovník česko-arabský a Arabsko-český; Bahbouh; ÚJOP UK; 1984

Lékařský slovník česko-německý: Určeno pro posl. fak. lék. /Lydia Stedronová; 1. vydání; SPN; 1964 (KNT 6); 505 s., 4

Lékařský slovník česko-polský a polsko-český. [Na tit. listě chybné:] lékařský slovník polsko-český a česko-polský/Grazyna Volna Milena; 1. vydání; Praha: SZdN, 1958 (SCT, z. Z.); 422, [10] s., 8; ISBN (Váz.): Kčs 21,00

Lékařský slovník německo-český: Určeno pro posl. fak. lék. 1. díl, A-K/Lydia Stedronová; 1. vydání; SPN; 1965 (SCT 113); 260 s., 4

lékařský slovník německo-český: Určeno pro posl. fak. lék. 2. díl, L-Z/Lydia Stedronová; 1. vydání; SPN; 1966 (SCT 113); 488 s., 4

Lékařský slovník Polsko-český a česko-polský; Volná; SZdN; 1958; 422 stran

Lékařský slovník: česko-anglický a anglicko-český výkladový slovník pro lékaře v praxi; Verlag Dashofer; 2003; 1. vydání; ISBN 80–86229–78–5

Lékařský slovník: česko-anglický, anglicko-český výkladový slovník pro lékaře v praxi/ autoři překladu Václav Beneš, Bohumil Seifert, Petr Struk; Bentzen, Niels; Praha: Dashofer, c2003–2004; 368 s., 21 cm; ISBN 80–86229–78–5 (kroužková vazba)

Lesnický a dřevařský slovník německo-český a česko-německý-Forst und Holz Worterbuch deutsch-tschechisch und tschechisch-deutsch/Adolf Schlaghamerský, Josef Svolba, Harry Klaus Sterzik; 1. vydání; Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2001; 451, 28 s., 22 cm + 1 CD-ROM

Lesnický a dřevařský anglicko-český a česko-anglický slovník CD-ROM; Horák; Lesnická práce; 1999; 1. vydání; 346 stran; ISBN 80–902503–6–X; 11000 hesel

Lexicon platinum [elektronický zdroj]: německo-český a česko-německý největší slovník: německo-slovenský a slovensko-německý najvacsi slovník; [Brno]: Lingea, c2008; 1 DVD-ROM: zvuk., barev., 12 cm + 1 návod k instalaci

Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení; Leda; 2002; 512 stran

Lidové kursy ruštiny: Úvod do rus. terminologie: Obor:V zemi sovětů. část 2, Rusko-český slovník k 1. části; Praha: Ustr. komise LKR, 1954; 59 s., pric. 12

Lidové kursy ruštiny: Úvod do rus. terminologie: Obor: V zemi sovětů. část 2, Rusko-český slovník k 1. části; Praha: Ustr. komise LKR, 1954; 59 s., pric. 12

Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice: česko-polský a polsko-český slovník/Eva Mrhacová, Renata Ponczová;1. vydání; V Ostravě: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, V Senové u Ostravy: Tilia, 2004; 412 s., 22 cm; ISBN 80–7042–644–6 (Ostravska univerzita: váz.); ISBN 80–86101–90–8 (Tilia: váz.)

Lidské tělo v česko-polsko-francouzské-zeologii a idiomatice, česko-polský a Polsko-český slovník; Mrhačová, Ponczová; Ostravská universita; 2004; 1. vydání; 412 stran; ISBN 80–7042–644–6; 1918 hesel

Lidské tělo česko-polsko-francouzské-zeologii a idiomatice, česko-polský a Polsko-český slovník; Mrhačová, Ponczová; Tilia; 2004; 1. vydání; 412 stran; ISBN 80–86101–90–8; 2231 hesel

Lidské tělo: obrazový atlas latinsko-česko-anglický/Matt Hutchinson, Jon Mallatt, Elaine N. Marieb, fotografie Ralph T. Hutchings, [překlad Radmila Prášková; 1. vydání; Brno: CP Books, c2005; 142 s.: barev. il., 29 cm

Lotyšsko-litevsko-český biologický; Vedral; VJV; 2010; 1. vydání; 52 stran; ISBN 978–80–87345–47–4; 9039 hesel

Lužickosrbsko-český Příruční slovníček/[sestavil Beno Kucank]; Budysin: Domowina, 1963; 177 s., 11 cm

Lužickosrbsko-český Příruční slovníček; Budysin: Lud. nakl. Domowina, 1963; 177 s.

Maďarsko-česko-slovenský a slovensko-česko-maďarský slovník/Mikulas Friedman; 1. vydání; Bratislava: Slov. vydav. techn. lit., 1964; 883 s.

Maďarsko-česko-slovenský a slovensko-česko-maďarský technický slovník-Magyar-Cseh-Slovak es Slovak-Cseh-Magyar muszaki szotar/M. Friedman... [et al. ]; Bratislava: Slovenske vydavatelstvo technickej literatury, 1964; 883 s. , 15 cm; ISBN (Váz.)

Maďarsko-český a česko-maďarský kapesní slovník/Ladislav Hradský, Josef Blaskovics; 1. vydání; SPN; 1968 (Svoboda 4); 858, [1] s. , 12; ISBN (Váz.): Kčs 28,00

Maďarsko-český a česko-maďarský kapesní slovník; Hradský; 1968

Maďarsko-český biologický slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 28 stran; ISBN 80–86261–16–6; 2965 hesel

Maďarsko-český oděvářský slovník; Klement; Výzkumný ústav oděvní; 1972; 83 stran

Maďarsko-český slovník 1. díl; Academia; 2003; 2. vydání; 1048 stran; ISBN 80–200–1144–7; 85000 hesel

Maďarsko-český slovník 2. díl; Academia; 2003; 2. vydání; 832 stran; ISBN 80–200–1144–7; 85000 hesel

Maďarsko-český slovník; Árpád; Terra; 1967; 607 stran

Maďarsko-český slovník-Magyar-cseh szotar/Ladislav Hradský a kol.; vydání 2.; Praha: Academia, 2003; 2 sv. , 24 cm; ISBN 80–200–1148–X (2. díl: váz.); ISBN 80–200–1144–7 (soubor: váz.); ISBN 80–200–1147–1 (1. díl: váz.)

Maďarsko-český terminologický slovníček z oblasti kulturní a výchovné činnosti; Jiří Szanto a Milan Simek;Praha: Osv. ústav, 1966; 31, [1] s. , 8

Maďarsko-český-slovenský a slovensko–česko-maďarský technický slovník; Friedman; 1964

Maďarsko-český-slovenský slovník; Friedman; SVTL; 1964; 883 stran

Maďarsko-slovensko-český slovník/Zost. Gizela Artbauerova; 1. vydání; Bratislava: Slovenske pedagogické nakladatelstvo, 1957; 651 s. , 16 cm

Maďarsko-slovensko-český slovník/Zost. Gizela Artbauerova; 2. vydání; Bratislava: Slov. ped. nakl. , 1959; 651 s.

Maďarsko-slovenský-český slovník; Artbauerová; SPN; 1957; 651 stran

Maďarsko-slovenský-český slovník; Artbauerová; SPN; 1959; 651 stran

Malá encyklopedie latiny v právu; Klang; Linde; 1995; 1. vydání

Malá učebnice esperanta: slovníček esperantsko-český/Pro mládež napsala Julie Supichová; Druhé vydání; V Nymburce: Svatopluk Hrnčíř, 1948 (v Novém Bydžově: Grafické závody V. a A. Janata,správa); 86–[II] s., 12

Malatovo Vlašsko-česko-německé názvosloví hudební: Italienisch-bohmisch-deutsches Musikalisches Fremdworter-Buchlein; Malat, Jan; 2. , oprav. Vydání; V Praze: Fr. A. Urbánek, [1909]; 23 s., 8; ISBN (Brož.)

Malatovo vlassko-česko-německé Názvosloví hudební: Vyňato z Malatova "Hudebního slovníku"-Malat's Italienisch-cechisch-deutsches musikalisches Fremdworter-Buchlein: Auszug aus Malat's "Hudební slovník"/Jan Malat; Čtvrté opravené vydání = Vierte verbesserte Auflage; Praha: Fr. A. Urbánek, 1930 (Alois Lapacek); 24 s., 12; ISBN (Brož.)

Mali hrvatsko-ceski biografski leksikon, Malý chorvatsko-český biografický slovník/priredíli Jadranka Bosnjak, Dušan Karpatský, Zoran Piculjan, na ceski preveo Bosnjak, Jadranka; Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002; 218 s.: portréty, 24 cm; ISBN 80–7106–621–4 (váz.)

Malý anglický slovník odborných termínů pro potřeby oboru zubní technik; Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví; 2000; ISBN 80–7013–318–X

Malý anglicko-český a česko-anglický technický slovník; Jouklová; SNTL; 1970; 505 stran

Malý anglicko-český a česko-anglický úpravnický slovník; Fečko akol.; VŠB-TU Ostrava; 1997; 57 stran; ISBN 80–7078–424–5??; 2000 hesel

Malý česko-anglický stavitelský slovník; Gerhard Hájek; 1. vydání; Brno-Královo Pole: Královopolská strojírna, n. p. , 1962; 27, [1] s. , 8

Malý česko-ruský vojenský slovník/Zprac. min. n. obrany; 1. vydání; Praha: Naše vojsko, 1952; 355, [1] s. , 8

Malý francouzsko-český plynárenský slovník; Zelenka; Český plynárenský a naftový svaz; 1996; 24 stran

Malý kriminalistický slovníček rusko-český; kol.; JŠ FMV Praha; 1978; 1. vydání; 63 stran

Malý německo-český a česko-německý teologický slovník A-Z;Pavlíková, Dagmar; 1. vydání; [Praha]: Univerzita Karlova, c2002; 47 s. , 21 cm; ISBN 80–86263–29–0 (L. Marek: brož.)

Malý německo-český a česko-německý úpravnický slovník; VŠB-TU Ostrava; 1997; 1. vydání; ISBN 80–7078–424–5??; 3000 hesel

Malý odborný anglicko-český slovník z oboru papíru a celulózy; Svatoň; VÚ papírenský; 1965

Malý odborný anglicko-slovenský slovník z oboru kybernetiky; Wolf; SNTL; 1971

Malý odborný německo-český slovník z oboru papíru a celulózy; Svatoň; VÚ papírenský; 1963

Malý odborný rusko-český slovník z oboru papíru a celulózy s některými slovenskými ekvivalenty; Paskerová; VÚ papírenský; 1964

Malý odborný slovník oděvního průmyslu česko-německý a německo-český; Eliáš; Berlin; 1963; 53 stran

Malý polsko-český slovník hospodářský. 1. část, Hosp. terminologie. 2. část, Polské zkratky. 3. část, Zeměpisné názvy/[Naps. ] Otakar Czivis, Libuše Lišková, Předml.: Miroslav Zulawski;1. vydání; Praha: SNTL, 1953 ([Brno]: Brněnské knihtisk. , z. Z.); 124 s. , 12

Malý Polsko-český slovník hospodářský; Czivir; 1953

Malý polygrafický slovník česko-německý, německo-český/Pavel Pop; [Praha]: Nakladatelství Grafické školy, 2001; 57 s. , 21 cm; ISBN 80–902978–3–8 (Nakladatelství Grafické školy: brož.)

Malý rusko-český a česko-ruský kapesní technický slovník; SNTL; 16000 hesel

Malý rusko-český a česko-ruský technický slovník; A. Kučera s kol; 1. vydání; Praha: SNTL, 1964 (Brno: Tisk 1); 607, [1] s. , 8

Malý rusko-český slovník z oboru: vysoké pece, ocelárny, válcovny/Vyprac. kolektiv Ustr. techn. knihovny a dokum. n. p. Nová hut Klementa Gottwalda; Ostrava-Kuncice: [nakl. vl. ], 1953; 91 s. , 8

Malý rusko-český technický slovník; Kučera; 1964

Malý rusko-český vojenský slovník/Zprac. min. n. obrany; 1. vydání; Praha: Naše vojsko, 1952; 379, [1] s.: [2] s. pril. , 8

Malý rusko-český vojenský slovník; kol.; MNO; 1952; 1. vydání; 379 stran; ISBN 726/1000; 3800 hesel

Malý rusko-slovenský lékařský slovník; Dubay; SAV; 1953; 124 stran

Malý slovensko-český slovníček/Josef Bradáč; Praha: J. R. Vilímek, [1919]; 44 s. , 12

Malý slovinsko-český slovník; Očenášek; 1901

Malý slovníček česko-německý; Josef Šedivý; Praha: Kvasnička a Hampl, [1939] (Politika); 880 s. , 12

Malý slovníček česko-ruský; Dmytro N. Demcuk; V Praze: Kvasnička a Hampl, [1939] (Politika); 1049–[I] s. , 12

Malý slovníček česko-srbochorvatský; Vladimír Togner; V Praze: Kvasnička a Hampl, [1940] (Politika); 1088 s. , 12

Malý vietnamsko-český slovník; Sloviet; 2000; 2. vydání; ISBN 80–968193–5–6; 15000 hesel

Malý vietnamsko-český slovník: 15. 000 slov-Tu' din nh Vit-Sec: khoang 15. 000 tut/připravil Michal (Miroslav) Semotam 1. vydání; Bratislava: Sloviet, 2000; 231 s. , 20 cm; ISBN 80–968193–5–6 (váz.)

Meteorologický slovník výkladový terminologický s názvy hesel v slovensko-, anglicko, německo-, francouzsko- a rusko; Sobíšek; Academia; 1993; 1. vydání; 594 stran; ISBN 80–85368–45–4

Mezinárodní slovník techniky silniční a uliční dopravy; kol.; VÚVA; 1962

Milovníkův slovník česko-anglicko-francouzsko-italsko-španělský; kol.; Fin; 1994; 1. vydání; 190 stran; ISBN 80–85572–86–9

Mini-Dictionary English-Czech & česko-anglický slovníček/Uspořádal Pavel J. Becke; 1. vydání; Praha: Erika, 1991 (Vimperk: Tiskárny Vimperk); 411 s., 9 cm; ISBN 80–900091–5–8 (váz.)

Miniworterbuch deutsch-tschechisch & česko-německý slovníček; 1. vydání; Praha: Erika: Petra, 1991 (Vimperk: Tiskárny Vimperk); 293 s., 9 cm; ISBN 80–900091–4–X (váz.)

Mittelstufe Deutsch: německo-český slovník:-Glossar Deutsch-Tschechisch/[sestavil Dieter Ohff, překlad Ingrid Mockorová... et al. ]; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2000; 64 s. , 21 cm; ISBN 80–7238–076–1 (brož.)

Mlékařský slovník česko-anglicko-německo-francouzsko-ruský; Černá, Králová, Lukáš; VÚPP; 1986; 1. vydání; 255 stran

Mnohojazyčné názvosloví-části těla; Chládek; ÚSVÚ-kabinet osvěty; 1966; 85 stran

Moderní anglicko-český slovník sportovních výrazů/Jaroslav Heřmanský; 1. vydání; Brno: Barrister & Principal, 2003; 610 s. , 21 cm; ISBN 80–86598–46–2 (váz.): Kč 550,00

Moderní anglicko-český slovník sportovních výrazů; Barrister nad Principal; 2003; 1. vydání; ISBN 80–86598–46–2

Moderní slovník softwaru: výkladový anglicko-český a česko-anglický/Antonín Vitovský; 1. vydání; Praha: AV Software, 2006; 588 s. , 23 cm

Mongolsko-český a česko-mongolský kapesní slovník; Šíma; SPN; 1987; 848 stran

Motanice. [I] česko-anglický obrázkový slovníček/[grafika] ilustrace Radim Pavelek, [texty] Alexandra Khodlová 1. vydání; Opava: Modrý slon, c2002; 32 učebních karet spojených patentem s provázkem: barev. , 7 x 21 cm; ISBN 80–903170–2–2 (brož.) * 80–903170–0–6 (chyb.)

Motoristický slovníček česko-anglický a anglicko-český; M. B. Vobořil; PMK; 1947; 1. vydání; 160 stran

Motoristický slovníček česko-německý a německo-český; MC konsorcium; 1991; 1. vydání

Motoristický slovníček: česko-německý a německo-český /Miloš Liška;1. vydání; Brno: MC konsorcium, 1991 (Vyškov: Serigraphia); 55 s. , 21 cm; ISBN (Brož.): 19 Kčs

Motoristický slovník anglicko-český a česko-anglický; Vobořil; Škubal; 1947; 158 stran

Můj anglický obrázkový slovník; Fragment; 2005; 1. vydání; ISBN 80–253–0043–9

Můj první anglicko-český obrázkový slovník. Doma; České 1. vydání; Praha: Svojtka & Co. , 2004; [18] s.: vše barev. il. , 22 cm; ISBN 80–7352–023–0 (váz.) * 80–7237–0 (chyb.)

Můj první anglicko-český obrázkový slovník. Na dovolené; České 1. vydání; Praha: Svojtka & Co. , 2004; [22] s.: vše barev. il. , 22 cm; ISBN 80–7352–025–7 (váz.) * 80–7237–025–7 (chyb.)

Můj první anglicko-český obrázkový slovník. V práci; České 1. vydání; Praha: Svojtka & Co. , 2004; [22] s.: vše barev. il. , 22 cm; ISBN 80–7352–022–2 (váz.) * 80–7237–022–2 (chyb.)

Můj první anglicko-český obrázkový slovník. Venku a v okolí; České 1. vydání; Praha: Svojtka & Co. , 2004; [22] s.: vše barev. il. , 22 cm; ISBN 80–7352–249–7 (váz.) * 80–7237–024–9 (chyb.)

Můj první anglicko-český obrázkový slovník; 1. české vydání; Praha: Svojtka & Co, 2004; 96 s.: barev. il. , 34 cm; ISBN 80–7237–908–9 (váz.)

Můj první anglicko-český slovník vet/Armelle Modere, [ze španělského originálu... přeložila Marta Kadlecova]; 1. vydání; Praha: Knižní klub, 2009; 128 s.: barev. il. , 27 cm

Můj první školní slovník: anglicko-český, česko-anglický/[slovník sestavili Lenka Vintrová, Martina Hovorková, Lenka Parobková, spolupracovali Naďa Salcerová... et al. , ilustrace Alena Schulzová]; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2008; 128 s.: barev. il. , 31 cm + 1 CD-ROM

Můj první slovníček česko-anglický: se 190 samolepkami/[překlad a redakce Karolína Schwarzova]; 1. vydání; Praha: Sun, 2008; [32] s. , [6] l. samolepek: barev. il. , 28 cm

Můj první slovníček česko-německý: se 190 samolepkami/překlad Alena Babukova]; 1. vydání; Praha: Sun, 2007; [32] s. , [6] l. samolepek: barev. il. , 27 cm

Můj první slovník anglicko-český; [Dubicko]: INFOA, 2004; [33] s.: barev. il. , 16 cm; ISBN 80–7240–357–5 (váz.); originálu My first word board book

Můj první slovník-Mein erstes Worterbuch: česko-německý/Angela Wilkesová, [z anglického originálu... přeložil Jurgen Ostmeyer];; 1. vydání; [Praha]: Slovart, 2003; 64 s.: barev. il. , 33 cm; ISBN 80–7209–471–8 (váz.)

Můj první slovník-My first word book: česko-anglický/Angela Wilkesová, [z anglického originálu... přeložila Jana Hejna]; 1. vydání; [Praha]: Slovart, 2003; 64 s.: barev. il. , 33 cm; ISBN 80–7209–472–6 (váz.)

My First English Works: anglicko-český obrázkový slovníček; Ludmila Rulfová, lustr. Miroslava Dubcová; Rulfová, Ludmila; Hořice v Podkrkonoší: Hořický občasník, 1990 (Nové Město nad Cidlinou: Agrodat); 52 s.: obr. , 29 cm; ISBN (Brož.): 25 Kčs

Myslivecký slovník česko-slovenský-anglicko-francouzsko-německo-maďarský s latinským názvoslovím zvěře; Ferjentsik; Hubertlov Bohemia; 1999; 1. vydání; 387 stran; ISBN 80–902755–0–8; 3700 hesel

Myslivecký slovník: česko-slovensko-anglicko-francouzsko-německo-maďarský s latinským názvoslovím zvěře-Polovnický slovník: česko-slovensko-anglicko-francuzsko-německo-maďarský s latinským názvoslovím zvěří-Dictionary of hunting: Czech-Slovak-English-French-German-Hungarian with Latin terminology of game-Dictionnaire de la chasse: tcheque-slovaque-anglais-francais-allemand-hongrois avec la terminologie latine du gibier-Worterbuch; Ferjentsik, Koloman

Nacionálně socialistický slovníček: stručná abeceda pojmů s německou a českou terminologií a vysvětlivkami; Praha: Kompas, 1939; 21 s.; ISBN (Brož.)

Nadívaný pštros, aneb, anglicko-český výkladový slovník kuchařských kuriozit/Mark Morton, [přeložily Tamara Vosecká a Silvie Dusková]; 1. vydání; Praha: Volvox Globator, 2003; 415 s.: il. , 21 cm; ISBN 80–7207–433–4 (váz.)

Nadívaný pštros aneb anglicko-český výkladový slovník kulinářských kuriozit; Volvox globator; 2003; 1. vydání; 415 stran; ISBN 80–7207–433–4

Nadslovník technický česko-ruský, slovník obtížnější terminologie; Dvořáček; JTP; 1994; 1. vydání; 105 stran; ISBN 80–901698–6–4

Nadslovník technický: slovník obtížnější terminologie česko-ruský/Petr Dvořáček;1. vydání; Praha: JTP-Jednota tlumočníků a překladatelů, 1994; 105 s. , 30 cm; ISBN 80–901698–5–6 (brož.)

Nadslovník z oblasti práva, finanční, administrativy: slovník obtížnější terminologie česko-ruský/Petr Dvořáček; 1. vydání; Praha: JTP-Jednota tlumočníků a překladatelů, 1994; 70 s. , 30 cm; ISBN 80–901698–6–4 (brož.)

Nakládaní s odpady: čtyřjazyčný slovník česko-anglicko-německo-francouzský/Vladimír Prchlík; 1. vydání; Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyňe, Fakulta životního prostředí, 2008; 51 s. , 29 cm

Naučno-techničeskij kalejdoskop: Kniga dlja ctenija na německom jazyke dlja ucascichsja 9–10 klassov škol s prepodavanijem rjada předmetov na německom jazyke/Sost. i obrabot. Alla Nikolajevna Markova; Moskva: Prosvéscenije, 1979; 109 s.: il.

Naučný slov naučný všech oborů 2 německo-český; Jindra

Názvosloví anglicko-české pro lesnictví a dřevařství; Josef Ambroš; Praha: Matice hornicko-hutnická, 1958; 523 s. , 8

Názvosloví anglicko-český pro lesnictví a dřevařství; Ambroš; Dřevoprojekt; 1958

Názvosloví šicích strojů a některých prací krejčovských a šperkařských-Deutsch-bohmische Nomenklatur der Nahmaschinen und einiger Schneider- und Putzmacherinenarbeiten/německo-český sestavil František Špatný; Špatný, František; Prag: Franz Rivnac [distributor], 1874 (Tiskem dra. Skrejsovskeho); 21 s., 18 cm

Názvoslovný výkladový slovník z oboru Solární tepelná technika:česko-německo-anglický, English-Czech-German, deutsch-tschechisch-englisch/autor Tomáš Matuška; Matuška, Tomáš; 1. vydání; Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2009; 18, 18, 18 s., 30 cm

Názvoslovný výkladový slovník z oboru Technika prostředí: česko-německo-anglický-English-Czech-German-deutsch-tschechisch-englisch: obsahuje terminologii oboru Vytápění, Solární technika, Tepelné izolace…; Vydání 2., přeprac.; Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008; 73, 73, 73, [17] s.: il., 30 cm

Názvy lékařských strojů a přístrojů; kol.; Úřad pro normalizaci; 1955; 39 stran; ISBN K148021

Názvy povolání česko-anglicko-francouzsko-německý slovník; Konopásková; VÚOŠ; 1998; 1. vydání; 8 stran

Nehomérovský slovník řecko-český; Král, Truhlář; Ml. Boleslav; 1889; 1184 stran

Nehomérovský slovník řecko-český; Lepař; M. Boleslav; 1892

Nejpoužívanější filmové výrazy v praxi anglicko-český a česko-anglická verze; Muller; ČS filmový ústav; 1988; 1. vydání; 178 stran

Nejznámější Německá- přísloví a jejich protějšky +česká; W. Eudler; Erika; 1996; 2. vydání; 82 stran; ISBN 80–7190–360–4

Některé cizojazyčné výrazy z oblasti odívání; Leitnerová, Otáhalová, Pečínková, Skálová, Šuškleobvá; Výzkumný ústav oděvní; 1973; 41 stran

Německo český slovníček ku školním knihám… pro žáky českých středních škol; Václav Ctibor; V Praze: Tiskem a nákladem knihtiskárny Politiky, 1890; 108 s., 24 cm

Německo český slovník/za vedení Hugo Siebenscheina zpracovali Jaroslav Haupt… et al.; 1. vydání v ICK-Racek; Velehrad: ICK-Racek, 2001; 2 sv., 21 cm

Německo- idiomy v praxi; Polyglot; 2002; 223 stran; ISBN 80–86195–16–3

Německý seznam textilního slovníku; Vlček; 1934; 272 stran

Německé zkratky v chemické, fyzikální a matematické terminologii; Universita Pardubice; 1999; ISBN 80–7149–178–6

Německé zkratky v obchodní, finanční a právnické terminologii; Universita Pardubice; 1986; ISBN 80–7149–065–8

Německo-anglicko-český pedagogický slovník; Seebauer, Maňák; Paido; 1999; 1. vydání; ISBN 80–85931–74–5

Německo-česká a česko-německá terminologie obalové techniky/Milada Kubová, Jaroslava Kommová; 1. vydání; Praha: JTP-Jednota tlumočníků a překladatelů, 1997; 71 s., 21 cm; ISBN 80–902208–1–9 (brož.): Kč 145,00

Německo-české a česko-německé odborné názvosloví poštovní a telekomunikační/Autoři: O. Kučera, V. Helbling;Praha: nakl. vl., 1940 (Unie); 409 s., 8

Německo-české názvosloví tělocvičné: dle Ravensteina Nové a úplně zpracováno. německo-české názvosloví šermířské: dle Lubke-ho. a česko-francouzské názvosloví šermířské/vzdělal Miroslav Tyrš; V Praze: I. L. Kober, 1868 (Národní knihtiskárna I. L. Kober); 16 s. , 17 cm

Německo-česka sbírka názvosloví železnicového/podává Kristian Petrlik; V Praze: V komisi knihkupce A. Rivnace, 1894 (Knihtiskárna Politiky); 26 s. , 21 cm

Německo-česka terminologie úřední a právnická: Prirucna slovník pro soudy, úřady politické, finanční, poštovní, dopravní, účetní a vůbec pro úřady Státní a samosprávné, jakož i pro soukromou potřebu ve styku s úřady. 1. díl/Za pomoci četných odborníků sestavil K. Kadlec a K. Heller; Praha: J. Otto, [1923–1925]; 747 s. , 8

Německo-česka terminologie úřední a právnická: Příruční slovník pro soudy, úřady politické, finanční, poštovní,… jakož i pro soukromou potřebu ve styku s úřady-Deutsch-bohmische amtliche und juridische Terminologie: Handworterbuch fur Gerichte, Verwaltungs-, Finanz-, Post-,... Behorden, sowie zum Privatgebrauch beim Verkehr mit denselben/za pomoci četných odborníků sestavili K. Kadlec a K. Heller; V Praze: Tiskem a nákladem J. Otty, [1897–1900]; 2 sv. (747, 908 s.), 17 cm

Německo-česka terminologie úřední a právnická: Příruční slovník pro soudy, úřady politicke, finanční, poštovní, dopravní, účetní a vůbec pro úřady Státní a samosprávné, jakož i pro soukromou potřebu ve styku s úřady. 2. díl/Za pomoci četných odborníků sestavil K. Kadlec a K. Heller; Praha: J. Otto, [Předml. 1900]; 908 s. , 8

Německo-česke názvosloví knihtiskařské a odvětví příbuzných/Za přisp. vynik. odborn. uspoř. Václav Liška; Praha: Sdruž. korektoru: Liška [distributor], 1912; 256 s.: obr. pril. , 8

Německočeske názvosloví knihtiskařské a odvětví příbuzných/za přispění vynikajicich odborníků uspořádal Václav Liška-Deutsch-bohmische Terminologie fur Buchdrucker und Verwandte Berufe/unter Mitwirkung von Fachleuten bearbeitet von Wenzel Liška; Liška, Václav; Praha: Sdružení korektorů v Král. českém, 1912; 339 s. , [68] s. obr. pril.: il. , 18 cm + 1 vol. pril.

Německo-české názvosloví právnické/sepsal, názvoslovím nových zákonů procesních, radu exekučního i jinak ještě doplnil Jan Ev. Nečas-Deutsch-bohmische juridische Terminologie/verfasst, durch Hinzunahme der Terminologie der neuen Civilprocessgesetze, der Executionsordnung und auch noch anderweitig erganzt von Jan Ev. Nečas; Nečas, Jan Evangelista; V Táboře: Nákladem Václava Krausa, [1900] (Tiskem P. Franka); ix, 229 s. , 20 cm

Německo-české názvosloví úřední a právnické: příruč. slovník pro soudy, úřady polit., financ., post., želez., účet., vojen. a vůbec pro úřady Státní i samospráv., jakož i pro soukr. potřebu ve styku s úřady. 1. [-3. ] díl/za pomoci četn. odbor. usp. dr. K. Kadlec a dr. Karel Heller; 2. vydání znač. rozmn.; Praha: Otto, 1923–1925; 4, 1592 s. , lex. 8; ISBN (Brož.)

Německo-české názvosloví úřední a právnické: Příruční slovník pro soudy, úřady… jakož i pro soukromou potřebu ve styku s úřady/Za pomoci četných odborníků uspořádali K. Kadlec a Karel Heller; 2. vydání značně rozmnožené; Praha: J. Otto, 1926 ([Unie]); 1592 s. , 8

Německo-české názvosloví úřední a právnické: Příruční slovník pro soudy, úřady politické, finanční, poštovní, železniční, účetní, vojenské a vůbec pro úřady Státní i samosprávné, jakož i pro soukromou potřebu ve styku s úřady. Díl 1–3/za pomoci četných odborníků uspořádali K. Kadlec a Karel Heller; 2. vydání , značně rozmnožené; Praha: J. Otto, 1924–1926; 4, 1592 s. , 24 cm; ISBN (Brož.): Kč 170,00

Německo-česko-latinský veterinární slovník: Určeno pro posl. veter. fak. v Brně a Košicích a pro ostatní fak. Vys. školy zeměd. v Brně a v Praze/Lev Uvira; 1. vydání; SPN; 1967 (SCT 17); 387 s. , 4

Německo-český a česko-německý automobilový slovník; Staňková; Formule 1; 1996; 1. vydání; 218 stran; ISBN 80–901799–0–8; 7000 hesel

Německo-český a česko-německý elektrotechnický a elektronický slovník; kol. , red. A. Kučera a A. Naxerova; 1. vydání; Praha: SNTL, 1965 (Polygrafia); 805, [1] s. , 8

Německo-český a česko-německý elektrotechnický a elektronický slovník; Hesounová; SNTL; 1973

Německo-český a česko-německý elektrotechnický a elektronický slovník; Kučera, Naxerová; 1965; 805 stran

Německo-český a česko-německý Frazeologický slovník; Dědourek; 1939

Německo-český a česko-německý chemicko technologický slovník; Gottwald; SNTL; 1964; 540 stran; 23000 hesel

Německo-český a česko-německý chemicko technologický slovník: Určeno chemikům, stud. chemie, překladatelům, dokumentaristům a všem prac. , kteří se ve své praxi setkávají s ním. chem. lit.; kol. , pod red. J. Gottwalda a Z. Jouklové; 1. vydání; Praha: SNTL, 1964 (Brno: Tisk 1); 536, [2] s. , 8

Německo-český a česko-německý kapesní slovník + CD-ROM Studijní slovník německo-český a česko-německý; Lingea; 2005; 1. vydání; 790 stran; ISBN 80–903381–1–9; 35000 hesel

Německo-český a česko-německý kapesní slovník/Autoři: Josef Beneš a Adolf Plachý; 7. vydání; SPN; 1968; 886, [2] s. , 12

Německo-český a česko-německý kapesní slovník/autoři Josef Beneš a Adolf Plachý; 1. vydání; SPN; 1959 (Přerov: Tisk 4); 942, [2] s. , 12; ISBN (Váz.)

Německo-český a česko-německý kapesní slovník/J. Beneš a A. Plachý; 3. vydání; SPN; 1963 ([NDR]); 886 s. , 12 cm

Německo-český a česko-německý kapesní slovník/Josef Beneš a A. Plachý;4. vydání; SPN; 1965 ([NDR]); 886 s. , 12 cm

Německo-český a česko-německý kapesní slovník/Josef Beneš a A. Plachý; 5. vydání; SPN; 1966 ([v NDR]); 886 s. , 12 cm

Německo-český a česko-německý kapesní slovník/Josef Beneš a Adolf Plach; 2. vydání; SPN; 1962 (Přerov: Tisk 4); 942, [2] s. , 12

Německo-český a česko-německý kapesní slovník/Josef Beneš a Adolf Plachý; 6. vydání; SPN; 1967 ([v NDR]); 886 s. , 12 cm

Německo-český a česko-německý kapesní slovník; Beneš, Planý; SPN; 1962; 942 stran

Německo-český a česko-německý kapesní slovník; Beneš; 1959

Německo-český a česko-německý kapesní slovník; Fragment; 1994; 792 stran; ISBN 80–901133–1–1; 30000 hesel

Německo-český a česko-německý kapesní slovník; Plot; 2005; 1. vydání; ISBN 80–86523–50–0

Německo-český a česko-německý lékařský slovník; Grada; 2002; ISBN 80–247–0218–5

Německo-český a česko-německý lékařský slovník; kol.; Avicenum; 1989; 586 stran

Německo-český a česko-německý letecký slovník; Orbis; 1942

Německo-český a česko-německý nábytkářský slovník; 1970; 1. vydání; 279 stran

Německo-český a česko-německý oboustranný slovník pro základní školy, domácnost a turistiku; Pluto a Papyrus; 1998; 727 stran; ISBN 80–902183–3–4

Německo-český a česko-německý oboustranný slovník pro základní školy, domácnost a turistiku; Ostmeyer; Pluto a Papyrus; 1998; 727 stran; ISBN 80–857776–75–8

Německo-český a česko-německý odborný slovník pro truhláře; Havránek; 1944

Německo-český a česko-německý palivářský slovníček; Ludwig Dobberitz, Miroslav Starý, Václav Verne; [2. vydání ]; Běchovice: Ústav pro výzkum a využití paliv, 1972; 193, [1] s. , 8

Německo-český a česko-německý překlad výrazů z oblasti cereální vědy a technologie/odborný překlad Lada Vlasákova; 1. vydání; Praha: Pekař a cukrář, 2001; 325 s. , 22 cm; ISBN 80–902922–0–8 (váz.)

Německo-český a česko-německý překlad výrazů z oblasti cereální vědy a technologie; Pekař a cukrář; 2001; 325 stran; ISBN 80–902922–0–8; 10000 hesel

Německo-český a česko-německý rybářský slovník; Pohunek, Markwitz; Fraus; 1998; 1. vydání; 138 stran; ISBN 80–7238–023–0; 5000 hesel

Německo-český a česko-německý slovníček z oboru ekonomiky průmyslu a ekonomiky práce: Určeno pro posluchače fak. výrobně ekon. a polit. ekon. /Václav Němec; 1. vydání; SPN; 1961 (KNT 6); 86 s. , 4

Německo-český a česko-německý slovníček základních gramatických termínů; Hana Pelosková; 1. vydání; Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005; 43 s. , 21 cm

Německo-český a česko-německý slovníček základních gramatických termínů; MU Brno; 2005; 1. vydání; 44 stran; ISBN 80–210–3626–5

Německo-český a česko-německý slovníček zemědělské ekonomiky, organizace.; Mudra; ÚVTI; 1962; 47 stran

Německo-český a česko-německý slovník dřevozpracujícího průmyslu a lesního hospodářství; Vicena; Fraus; 1999; 1. vydání; 469 stran; ISBN 80–85784–41–6; 25000 hesel

Německo-český a česko-německý slovník mechanické technologie; Soukup; SNTL; 1956; 761 stran; 47000 hesel

Německo-český a česko-německý slovník odborného fotografického názvosloví pro fotoobchodníky a jejich zaměstnance; Karel Kameník; Praha: vlastním nákladem, 1941 (V. Kadečka, naj. Jan Vejvara); 87 s. , 8

Německo-český a česko-německý slovník odborných výrazů z knihovnictví a informatiky; Papírník, Želazko; Sdružení knihoven; 1996; 50 stran; ISBN 80–902199–4–2

Německo-český a česko-německý slovník pivovarnický; Melmuková, Šašecí; Intertermin; 1988; 1. vydání; 54 stran

Německo-český a česko-německý slovník pneumatik; Grimm; Intertermin; 1986; 1. vydání; 24 stran

Německo-český a česko-německý slovník praktický; FIN; 2000; 859 stran; ISBN 80–86002–70–5

Německo-český a česko-německý slovník pro dřevařství, lesnictví a myslivost; Kučera; 1942

Německo-český a česko-německý slovník pro masnou výrobu/Karel Smolka; 1. vydání; Tábor: OSSIS, 2009; 214 s.: il. , 21 cm

Německo-český a česko-německý slovník pro technickou praxi; Lapka; Montanex; 1998; 1. vydání; 584 stran; 40000 hesel

Německo-český a česko-německý slovník pro technickou praxi; Lapka; Montanex; 1995; 1. vydání; 581 stran

Německo-český a česko-německý slovník protiletecká ochrana; Štěpán; PragPress; 50 stran

Německo-český a česko-německý slovník studijní; FIN; 1997

Německo-český a česko-německý slovník Unikum; Poláček; 1994

Německo-český a česko-německý slovník vnitřního obchodu: Určeno pro posl. fak. obchodní/Věra Hoppnerová; 1. vydání; SPN; 1965 (SCT 113); 94 s., 8

Německo-český a česko-německý slovník vnitřního obchodu; Hoppnerová; SPN; 1965; 94 stran

Německo-český a česko-německý slovník vybraných odborných výrazů z technologie výroby a techniky integrovaných obvodů; Oberlík; Intertermin; 1986; 1. vydání; 20 stran

Německo-český a česko-německý slovník vybraných odborných výrazů z technologie výroby světelných vlnovodů a optoelektrické sdělovací techniky; Oberlík; Intertermin; 1987; 1. vydání; 23 stran

Německo-český a česko-německý slovník vybraných výrazů z jaderné energetiky; Soukup; Intertermin; 1985; 1. vydání; 94 stran

Německo-český a česko-německý slovník z mechanické technologie, František Soukup; 1. vydání; Praha: SNTL, 1956 (Praz. tisk. 03); 761, [1] s., 8

Německo-český a česko-německý slovník z mechanické technologie, František Soukup; 2. vydání; Praha: SNTL, 1956 (Praz. tisk. 03); 761, [1] s., 8

Německo-český a česko-německý slovník z mechanické technologie; Soukup; SNTL; 1956

Německo-český a česko-německý slovník z mechanické technologie; vydání 2; Praha: SNTL, 1956; 761 s.; ISBN (Váz.)

Německo-český a česko-německý slovník z oboru operačního výzkumu: Určeno pro posl. všech fakult Vys. školy ekon. /Pavla Vachková; 1. vydání; SPN; 1969 (SCT 17); 140 s., 8

Německo-český a česko-německý slovník z oboru stavebně truhlářské výroby; Málek; 1973

Německo-český a česko-německý slovník, Německá- část; Widimský; SPN; 1970; 1. vydání; 1019 stran;

Německo-český a česko-německý slovník/Josef Beneš, J. Plachý; 2. vydání; Praha: Stát. pedag. nakl., 1962; 942 s.

Německo-český a česko-německý slovník; FIN; 1997; 1. vydání; 1165 stran; ISBN 80–86002–28–4

Německo-český a česko-německý slovník; FIN; 1999; 2. vydání; 1163 stran; ISBN 80–86002–56–

Německo-český a česko-německý slovník; Fragment; 2005; 3. vydání; ISBN 80–253–0108–7

Německo-český a česko-německý slovník; Hrandop Bohuňovi; 1994

Německo-český a česko-německý slovník; Olomouc; 1997; 1. vydání; 1055 stran; ISBN 80–7128–008–3

Německo-český a česko-německý slovník; Siebenschein; SPN; 1988

Německo-český a česko-německý slovník; Siebenschein; SPN; 1992

Německo-český a česko-německý slovník; Widimský; SPN; 1982; 2. vydání; 1019 stran

Německo-český a česko-německý slovník; Widimský; SPN; 1991; 6. vydání; 1019 stran

Německo-český a česko-německý slovník; Widimský; SPN; 1997; 4. vydání; 1405 stran

Německo-český a česko-německý stavebně-truhlářská výroba; VVÚD; 1973

Německo-český a česko-německý stavební a architektonický slovník-Fachworterbuch fur Bauwesen und Architektur Deutsch-Tschechisch, Tschechisch-Deutsch/Antonie Kejvanová a kol.; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2001; 1319 s.: il., 20 cm

Německo-český a česko-německý stavební a architektonický slovník; Kejvanová; Fraus; 2001; 1. vydání; 1352 stran; ISBN 80–7238–124–5; 90000 hesel

Německo-český a česko-německý stavební slovník: Určeno studentům/Pod red. Anny Naxerove sestavil kol.; 1. vydání; Praha: SNTL, 1968 (St. tisk. 1); 834, [1] s., 8

Německo-český a česko-německý stavební slovník; 1968; 1. vydání; 836 stran

Německo-český a česko-německý studijní slovník; Olomouc; 1999

Německo-český a česko-německý technický slovníček; Miroslav Starý, Václav Verner; Běchovice: Ústav pro výzkum a využití paliv, 1968; 2, 104, [2] s., 8

Německo-český a česko-německý technický slovník; Montanex; 1972; 80000 hesel

Německo-česká a česko-německá terminologie obalové techniky; Kommová, Kubová; JTP; 1997; 1. vydání; 71 stran; ISBN 80–902208–1–9

Německo-český a česko-německý vojenský slovník; Fraus; 2000; ISBN 80–7238–093–1

Německo-český a česko-německý vojenský slovník-Militarworterbuch Deutsch-Tschechisch, Tschechisch-Deutsch/Jaroslav Busina… [et al. ]; 1. vydání; Plzeň: Fraus, 2000; 275 s., 19 cm; ISBN 80–7238–093–1 (brož.)

Německo-český archeologický slovník/Lubomír Kosnar;1. vydání; Praha: Karolinum, 2005; 263 s., 21 cm

Německo-český archeologický slovník; Karolinum; 2005; 1. vydání; 263 stran; ISBN 80–246–0959–2

Německo-český bankovní a finanční slovník; Šimková, Baběradová; Prospektum; 1999; 1. vydání; ISBN 80–7175–073–5

Německo-český biologický taxonomický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 56 stran; ISBN 80–86261–88–3

Německo-český botanický slovník; Bicanová; VŠZ SPdN; 1973; 300 stran

Německo-český církevní slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86711–91–9; 1089 hesel

Německo-český ekologický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–00–5; 1106 hesel

Německo-český energetický slovník; [Praha]: SNTL, [po r. 1956]; 191 s., 15 cm

Německo-český energetický slovník; kol.; 1973

Německo-český energetický slovník; kol.; SNTL; 1962; 1. vydání; 191 stran

Německo-český frekvenční; Neubert; Kvasnička; 1941

Německo-český fytopatologický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–94–8; 322 hesel

Německo-český gastronomický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 20 stran; ISBN 80–86261–96–4; 1944 hesel

Německo-český glosář odborové terminologie-Deutsch-tschechisches Glossarium gewerkschaftlicher Terminologie/Alena Sourková, Andrej Rady; Praha: 1994; 100 s. , 30 cm

Německo-český glosář odborové terminologie; Šourková, Rády; JTP; 76 stran

Německo-český hornický slovník; Michalíček

Německo-český hospodářský slovník: se zaměřením na zahraniční obchod/Adolf Karizek a Drahomíra Kettnerova; Praha: Institut zahraničního obchodu, [mezi 1960 a 1971]; 248 s., 22 cm

Německo-český hospodářský slovník; Burger; Fraus; 1997; 1. vydání; 824 stran; ISBN 80–85784–28–9; 45000 hesel

Německo-český knihkupecký slovníček; Vedral; VJV; 2009; 1. vydání; 70 stran; ISBN 978–80–87345–16–0; 2400 hesel

Německo-český lékařský slovník: Určeno pro posl. lék. fak. v Plzni a Hradci Králové. 1. [Díl]/Autorky: Dore Kramerová, Marie Čechová, Hana Novotná; 1. vydání; SPN; 1966 (KNT 6); 238 s., 4

Německo-český lékařský slovník: Určeno pro posl. lék. fak. v Plzni a Hradci Králové. 2. [Díl]/Autorky: Dore Kramerová, Marie Čechová, Hana Novotná; 1. vydání; SPN; 1966 (KNT 6); S. 239–513, 4

Německo-český lesnický slovník: Geodesie, lesnické inz., stavby, lesnická ekon.: Určeno pro posl. fak. lesnické. 3. díl/Jan Prudký; 1. vydání; SPN; 1965 (KNT 6); 157 s., 4

Německo-český mlékařský slovník; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86711–04–8; 1089 hesel

Německo-český obalový slovník; kol.; Obalový ústav; 1961; 23 stran

Německo-český obrázkový slovníček-Mein Bilderworterbuch; Ludmila Rulfová, ilustr. Miroslava Dubcova; 1. vydání; Hořice v Podkrkonoší: Hořický občasník, 1991 (Nové Město nad Cidlinou: Agrodat); 47 s.: obr., 30 cm; ISBN (Brož.): Kčs 25,00

Německo-český obrázkový slovník: 1000 slov/Walt Disney, pro české vydání upravila Eva Kučerová; 1. vydání; Praha: Egmont ČR, 2000; 111 s.: barev. il., 31 cm; ISBN 80–7186–493–5 (váz.): Kč 219,00

Německo-český odborný konverzační slovník cestovního ruchu; Rezonance; 2003; 2. vydání; 324 stran; ISBN 80–902812–7–1

Německo-český odborný papírenský slovník; Svatoň; VÚ papírenský; 1985

Německo-český odborný slovník motorových vozidel/František Vlk;

1. vydání; Brno: Vlk, 2001; 473 s., 23 cm; ISBN 80–238–7280–X (brož.)

Německo-český odborný slovník motorových vozidel; Vlk; 2001; 473 stran; ISBN 80–238–7280–X; 48000 hesel

Německo-český odborný slovník z oboru papíru a celulózy s některými slovenskými- ekvivalenty; Svatoň; VÚ papírenský; 1971

Německo-český papírenský slovník 1928; Vedral; VJV; 2010; 1. vydání; 153 stran; ISBN 978–80–87345–44–3; 912 hesel

Německo-český pivovarský slovník; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 36 stran; ISBN 80–86711–17–X; 3685 hesel

Německo-český počítačový slovník; Vedral; JTP; 2004; 1. vydání; 32 stran; ISBN 80–86261–97–2; 6600 hesel

Německo-český polygrafický slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; ISBN 80–86711–07–2; 2493 hesel

Německo-český poštovní názvosloví; Praha; 1907

Německo-český právnicky slovník trestněprávní terminologie/Marie Kosutová; 1. vydání; Brno: Masarykova univerzita, 1995; 59 s., 21 cm; ISBN 80–210–1065–7 (brož.)

Německo-český právnický slovník trestněprávní terminologie; Košutová; MU Brno; 1995; 1. vydání; 60 stran; ISBN 80–210–1065–7; 1629 hesel

Německo-český právnický slovník/Martin Aleš; 2., aktualiz. a dopl. vydání; Praha: Linde, 2003; 532 s., 21 cm; ISBN 80–7201–442–0 (brož.)

Německo-český právnický slovník; Aleš; Linde; 1998; 1. vydání; ISBN 80–7201–136–7

Německo-český právnický slovník; Aleš; Linde; 2002; 2. vydání; 568 stran; 20000 hesel

Německo-český právnický slovník; Leda; 2003; 1. vydání; 384 stran; 16000 hesel

Německo-český právnický slovník; Leda; 2003; 1. vydání; 384 stran; ISBN 80–7335–019–X; 16000 (26000) hesel

Německo-český právnický slovník; Linde; 1998; 1. vydání; ISBN 80–7201–114–6

Německo-český právnický slovník; Linde; 2003; 2. vydání; 532 stran; ISBN 80–7201–442–0; 25000 hesel

Německo-český právnický slovník-Deutsch Tschechisch Rechts-Worterbuch/Milena Horálková; 1. vydání; Voznice: Leda, 2003; 382 s., 21 cm; ISBN 80–7335–019–X (váz.)

Německo-český pravopisný, mluvnický a frazeologický slovník; Píša; Brno; 1927

Německo-český přírodovědný slovník na CD; Vedral; VJV; 2010; 1. vydání; xxx stran; ISBN 978–80–87345–41–2; 89340 hesel

Německo-český přírodovědný slovník; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 103 stran; ISBN 978–80–7374–045–0; 70800 hesel

Německo-český rybářský slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 28 stran; ISBN 80–86261–93–X; 2784 hesel

Německo-česká sbírka názvosloví železničního; Petrlík; 1894

Německo-český slovníček chlazení; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; ISBN 80–86711–80–3; 607 hesel

Německo-český slovníček k německé čítance pro vyšší třídy škol obecných / V Praze: Cis. Král. školní knihosklad, 1894; 96 s., 21 cm

Německo-český slovníček lesnický; Josef Černý; Praha: J. V. Rozmara, 1919; 101 s., 8

Německo-český slovníček plemenářský a zootechnický s českým rejstříkem; Stanislav Mudra; Praha: Ústředí zeměd. a potrav. výzkumu-Ústav vědeckotechn. informací, 1968; 77, [1] s., 8

Německo-český slovníček s výkladem slov k jednotlivým cvičením: ku I., II. a III. Učebnici jazyka německého od K. Tumlire/Antonín Smisek; Vídeň: F. Tempský, 1916; 3 sv., 8

Německo-český slovníček z oboru gumárenské a plastikářské terminologie; Matys, Veselý; VÚGPT; 1960; 166 stran

Německo-český slovníček zeměpisných názvů/Květoslava Štěpánkova; 1. vydání; Brno: Masarykova univerzita, 2005; 50 s., 21 cm

Německo-český slovníček ženských ručních prací/Eva Lesyková, graf. úprava Ivona Malinova; 1. vydání; Praha: Informatorium, 1991 (Pressart); 71 s., 21 cm; ISBN 80–85427–01–X (brož.): 25 Kčs

Německo-český slovník 1/2; Siebenschein; SPN; 1998; 6. vydání

Německo-český slovník 1/2; Sterzinger, Mourek; Otto; 1373 stran

Německo-český slovník 2/2; Siebenschein; SPN; 1964; 1. vydání; 754 stran

Německo-český slovník 2/2; Siebenschein; SPN; 1970; 754 stran

Německo-český slovník 2/2; Siebenschein; SPN; 1988; 4. vydání; 757 stran

Německo-český slovník 2/2; Siebenschein; SPN; 1998; 6. vydání; 605 stran

Německo-český slovník 2/2; Sterzinger, Mourek; Otto; 1523 stran

Německo-český slovník automobily, silniční vozidla. Výroba, provoz, servis, opravárenství; Systemconsult; 2003; 160 stran; ISBN 80–85629–21–6; 15000 hesel

Německo-český slovník barvy, laky koroze; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 28 stran; ISBN 80–86711–08–0; 1402 hesel

Německo-český slovník bezpečnosti práce; kol.; IVBP Brno; 1974; 1. vydání; 95 stran

Německo-český slovník bezpečnosti práce; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 28 stran; ISBN 80–86261–89–1; 2747 hesel

Německo-český slovník biotechnologie; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86711–13–7; 868 hesel

Německo-český slovník cukrovinkářský/Autoři: Jaroslav Kanský, Karel Thannabauer; 1. vyd; Modřany: Cs. čokoládovny, 1966 (Praha: SCT 120); 52 s., 8; ISBN (Brož.)

Německo-český slovník hudební terminologie: určeno pro posl. všech hud. oborů/Jaroslav Batůšek, Eva Horová; 1. vydání; SPN; 1989 (TZ 53); 102 s., 29 cm; ISBN (Brož.): 5,50 Kčs

Německo-český slovník chemicko-technologický; Gottwald, Jouklová; SNTL; 1964; 536 stran

Německo-český slovník chovu prasat; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 20 stran; ISBN 80–86711–09–9; 1726 hesel

Německo-český slovník jaderné energetiky; Soukup; Leda; 1999; 288 stran; ISBN 80–85927–73–X; 16500 hesel

Německo-český slovník jaderné energetiky-Deutsch-tschechisches Worterbuch der Kernenergietechnik/František Soukup; 1. vydání; Voznice: Leda, 2000; 284 s., 22 cm; ISBN 80–85927–73–X (váz.)

Německo-český slovník jmen bezobratlých:měkkýši; Vedral; JTP; 2004; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–68–4; 1478 hesel

Německo-český slovník jmen paryb a obojživelníků; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86711–79–X; 514 hesel

Německo-český slovník jmen rostlin na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 99 stran; ISBN 978–80–7374–068–9; 17297 hesel

Německo-český slovník jmen savců; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 20 stran; ISBN 80–86711–63–3; 1926 hesel

Německo-český slovník jména hub; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–13–1; 1428 hesel

Německo-český slovník jmen motýlů; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 20 stran; ISBN 80–86711–37–4; 1751 hesel

Německo-český slovník jmen ptáků; Vedral; JTP; 2005; 1. vydání; 112 stran; ISBN 80–86711–39–0; 11943 hesel

Německo-český slovník k učebnici němčiny pro středně pokročilé Dialog Beruf, Teil 1/Naděžda Perinova; 1. vydání; Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2004; 66 s. , 29 cm

Německo-český slovník k učebnici němčiny pro začátečníky Dialog Beruf, Starter/Naděžda Perinová; 1. vydání; Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2004; 42 s. , 29 cm; ISBN 80–248–0601–0 (brož.); ISBN 978–80–248–0601–3 (dotisk r. 2008: brož.)

Německo-český slovník lékařské přístroje; Vedral; VJV; 2010; 1. vydání; xxx stran; ISBN 978–80–87345–40–5; 8483 hesel

Německo-český slovník lingvistické terminologie. Sv. 1.: (A-Attizismus)/Jaroslav Baloun; 1. vydání; SPN; 1982 (TZ 53); 159 s. , 29 cm

Německo-český slovník lingvistické terminologie: určeno pro posl. fak. filozof. a pedagogické. Sv. 2, A-attrahieren [B-Bedeutungen]/Jaroslav Baloun; 1. vydání; SPN; 1982 (TZ 53); 152, 29 cm

Německo-český slovník lingvistické terminologie: určeno pro posl. fak. filozof. Sv. 3, Bedeutungsabgrenzung-beruhen, auf Interferenz zwischen verschiedenen Sprachen; Baloun, Jaroslav; 1. vydání; SPN; 1982 (Čelákovice: TZ); 200 s. , 29 cm

Německo-český slovník marketingových výrazů/Viliam Kormendy; Bratislava: UniaPress, [1991]; 78 s.: il.; ISBN 80–85313–27–8

Německo-český slovník mechanizace a automatizace/Josef Gistr; Prostějov: Výzkum. ústav oděvní, 1967; 43, [3] s. , 8

Německo-český slovník mechanizace a automatizace; Gistr; ODIS; 1969; 45 stran

Německo-český slovník názvu zboží obchodního spolu s ohledem na názvosloví latinské; Karel Petr Kheil syn; Nové vydání; Praha: O. Bayer, 1877; 421 s. , 8

Německo-český slovník názvů zboží obchodního spolu s ohledem na názvosloví latinské;Deutsch-bohmisches Worterbuch der Waarenbenennungen mit Berucksichtigung der lateinischen Terminologie/von Carl Peter Kheil Sohn; V Praze: J. G. Calve'ovo c. k. universitní knihkupectví (B. Becke), 1864 (C. Schreyer & Ignaz Fuchs); 421 s. , 22 cm

Německo-český slovník odborných výrazů z oboru kamenoprůmyslu; kol.; ÚS VTEI; 1975; 1. vydání; 200 stran

Německo-český slovník odborných výrazů z oboru urbanismu územního plánování a prostorové ekonomiky/Zprac. Jaromír Siegel, František Brunner a Sylvia, [na tit. listu chybné] Sylvie Laiferova; 1. vydání; Praha: Výzkum. ústav výstavby a architektury, 1968; 1 sv. , 8

Německo-český slovník ochrany životního prostředí-Worterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch/Pavel Křivka; 1. vydání; Pardubice: Loxia, 2005; 503 s. , 22 cm

Německo-český slovník ochrany životního prostředí; Loxia; 2005; 1. vydání; ISBN 80–902541–1–X

Německo-český slovník papoušci; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–14–X; 1166 hesel

Německo-český slovník plemena holubů; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86711–01–3; 64 hesel

Německo-český slovník plevelů; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 8 stran; ISBN 80–86261–98–0; 845 hesel

Německo-český slovník požární ochrany; Adamec, Novotný; MV ČR; 1. vydání; 148 stran; ISBN 80–902031–1–6

Německo-český slovník pro horolezce a vysokohorské turisty; Heřman; Fraus; 1999; 1. vydání; 368 stran; ISBN 80–85784–42–4; 16000 hesel

Německo-český slovník pro myslivce a milovníky lovu: obsahuje nejenom mluvu mysliveckou, nýbrž také jména evropského ptactva a názvosloví jednotlivých částí zbraně lovecké-Deutsch-bohmisches Worterbuch fur Jager und Jagdfreunde: enthalt nicht nur die weidmannischen Ausdrucke, sondern auch die Namen der europaischen Vogel und die Nomenklatur der einzelnen Bestandtheile der Jagdwaffen/zusammengestellt von Franz Špatný; Prag: Fr. Rivnac, 1870 (Tiskem Hynka Fuchse); viii, 129 s. , 18 cm

Německo-český slovník pro uživatele počítačů, obchodníky a překladatele; Machačka; Systemconsult; 1993; 1. vydání; 105 stran; ISBN 80–85629–04–6

Německo-český slovník pro zemědělce/zpracovali Dana Hrnčířová... et al. za vedení Františka Marečka; Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2004; 120 s. , 21 cm

Německo-český slovník rostlinná výroba; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86711–10–2; 1149 hesel

Německo-český slovník stromy a keře; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 24 stran; ISBN 80–86711–35–8; 2186 hesel

Německo-český slovník termínů pánského obleku; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–95–6; 188 hesel

Německo-český slovník účetního a kalkulačního názvosloví/první sestavení podle návrhu komise Studijního ústavu i obchodního školství v Praze; V Praze: Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Moravu, [1944]; 137 s. , 8

Německo-český slovník vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy: Od komise k ustanovení vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy: Deutsch-bohmische wissenschaftliche Terminologie/Předmluvu napsal Pavel Josef Šafařík; V Praze: Kalveské knihkupectví Bedřich Tempský, 1853 (Jarosl. Pospíšil, pak Kateřina Jeřábková); XVII-[II]-342–[I] s. , 8

německo-český slovník vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy-Deutsch-bohmische wissenschaftliche Terminologie/od komise k ustanovení vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy; V Praze: Kalveské knihkupectví, Bedřich Tempský, 1853 (Jarosl. Pospíšil, pak Kateřina Jeřábková); xvii, 342 s. , 23 cm

Německo-český slovník vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy: Od komise k ustanovení vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy: Deutsch-bohmische wissenschaftliche Terminologie/Předmluvu napsal Pavel Josef Šafařík; V Praze: Kalveské knihkupectví Bedřich Tempský, 1853 (Jarosl. Pospíšil, pak Kateřina Jeřábková); XVII-[II]-342–[I] s. , 8

Německo-český slovník vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy-Deutsch-bohmische wissenschaftliche Terminologie/od komise k ustanovení vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy; V Praze: Kalveské knihkupectví, Bedřich Tempský, 1853 (Jarosl. Pospíšil, pak Kateřina Jeřábková); xvii, 342 s. , 23 cm

Německo-český slovník veličiny traktorů; Vedral; JTP; –-2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86711–06–4; 261 hesel

Německo-český slovník vodních toků a nádrží v ČSSR; Mullerová; Intertermin; 1986; 1. vydání; 45 stran

Německo-český slovník vybraných rozhlasových výrazů; kol.; ČS rozhlas; 1992

Německo-český slovník výpočetní techniky; Minihofer; SNTL; 1989; 1. vydání; 592 stran; ISBN 80–03–00173–0; 33000 hesel

Německo-český slovník z chovu koní; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–92–1; 1590 hesel

Německo-český slovník z oboru bytové výstavby; Franěk; 1976

Německo-český slovník z oboru fytopatologie a škůdců; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 4 stran; ISBN 80–86261–91–3; 2623 hesel

Německo-český slovník z oboru pěstování brambor; Pipková, Smejkalová; ČSAZ-ÚVTI; 1970; 1. vydání; 108 stran; 1495 hesel

Německo-český slovník z oboru pěstování brambor; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86261–90–5; 1555 hesel

Německo-český slovník z oboru zemědělské techniky/autoři Jan Červinka, Vit Sorban; 1. vydání; Brno: Mendělova zemědělská a lesnická univerzita, 2004; 42 s.: il. , 21 cm; ISBN 80–7157–762–6 (brož.)

Německo-český slovník zevnějšek velkých hospodářských zvířat; Vedral; JTP; 2003; 1. vydání; 16 stran; ISBN 80–86711–05–6; 1399 hesel

Německo-český slovník zpracování obilovin; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86261–87–5; 1207 hesel

Německo-český slovník, mající stálý zřetel k německé frazeologii a k potřebám obchodní korespondence; vládní rada prof. Jindřich Neudert; VIII. vydání; Praha: Kvasnička a Hampl, [2003?]; XXXI, 536,s. , 8

Německo-český slovník/Jan Volný; 1. vydání; SPN; 1955 (Práce); 1409, [1], 14 s. , 8; ISBN (Váz.)

Německo-český slovník/Jan Volný; 3. vyd; SPN; 1966; 1411, [1] s. , 8

Německo-český slovník/za ved. a red. Hugo Siebenscheina zprac. [kol. ]; [1. vydání ]; SPN; 1964 ([KNT 2]); 2 sv. , 25 cm; ISBN (Váz.): Kčs 150,00(2 sv.)

Německo-český slovník/za vedení a redakce Hugo Siebenscheina zpracovali Josef Fanta... [et al. ]; 7. , opr. vydání , V nakl. Leda 1. vydání; Voznice: Leda, 2002; 2 sv. , 21 cm

Německo-český slovník: automobily, silniční vozidla: výroba, provoz, servis, opravárenství/Ivo Machačka; Pardubice: Systemconsult, 2003; 160 s. , 21 cm; ISBN 80–85629–21–6 (brož.)

Německo-český slovník: slovník německých slov se změněným pravopisem: nový pravopis; Oldřich Oplatek; Praha: Levné knihy KMa, 2004; 139, 20 cm

Německo-český slovník; 1956; 1. vydání; 1409 stran

Německo-český slovník; 1974; 3. vydání; 754 stran

Německo-český slovník; Leda; 2002; 1668 stran; ISBN 80–7335–012–2

Německo-český slovník; Mourek; Praha; 1898

Německo-český slovník; Siebenschein; SPN; 1988; 4. vydání; 805 stran

Německo-český slovník; SPN; 1993; 5. vydání; 805 stran; ISBN 80–04–25978–2

Německo-český slovník; Volný; Artia; 1955

Německo-český slovník; Volný; SPN; 1966; 3. vydání; 1412 stran

Německo-český slovník; Volný; SPN; 1972; 4. vydání; 752 stran

Německo-český slovník; Widimský; Leda; 1998; 1. vydání; 648 stran; ISBN 80–85927–51–9; 69000 hesel

Německo-český slovník; Widimský; SPN; 1970; 1019 stran

Německo-český slovník; Widimský; SPN; 1982; 3. vydání

Německo-český slovník-automobilová doprava, silniční vozidla; Machačka; Systemconsult; 1995

Německo-český slovník-Deutsch Tschechisches Worterbuch/Jan Volný; 2. vydání; SPN; 1956; 1409 s. , 18 cm; ISBN (Váz.)

Německo-český slovník-Deutsch-tschechisches Worterbuch: obsahuje 7000 hesel/Vladimíra Bičíková; 1. vydání; Havlíčkův Brod: Tobias, 2000; 287 s. , 7 cm; ISBN 80–85808–87–0 (brož.) * 808580887–0 begin_of_the_skype_highlighting              808580887–0      end_of_the_skype_highlighting (chyb.)

Německo-český stavební slovník; Kejvanová; 1990; 1. vydání

Německo-český stavební slovník; Kejvanová; 1993; 2. vydání; 544 stran

Německo-český strojírensko-hutnický slovník; kol.; SNTL; 1988; 1. vydání; 680 stran; ISBN 04–007–88; 31000 hesel

Německo-český svářečský slovník; Vedral; JTP; 2002; 1. vydání; 12 stran; ISBN 80–86711–16–1; 1150 hesel

Německo-český technický slovník na CD; Vedral; JTP; 2008; 1. vydání; 285 stran; ISBN 978–80–7374–066–5; 32904 hesel

Německo-český technický slovník: 78000 termínů: Určeno překladatelům, studujícím a dokumentaristům/Pod red. A. Kučery a Z. Jouklové sestavil kol.; 1. vydání; Praha: SNTL, 1962 (Brno: Tisk 11); 989, [1] s. , 8

Německo-český technický slovník; kol.; Fraus; 2000; 1. vydání; 12000 hesel

Německo-český technický slovník; Kučera; 1962

Německo-český technický slovník; Levinský; SNTL; 1973; 1. vydání; 1120 stran; ISBN 28–S1–II-01; 85000 hesel

Německo-český technický slovník; Levinský; SNTL; 1983; 2. vydání; 1121 stran

Německo-český technický slovník; Levinský; SNTL; 1989; 3. vydání; 1121 stran

Německo-český technický slovník; Weinfurter; 1928

Německo-český technický slovník-Deutsch-tschechisches technisches Worterbuch/pod redakcí A. Kučery a Z. Jouklové sestavil kolektiv; 1. vydání; Praha: SNTL, 1962; 989 s. , 21 cm; ISBN (Váz.)

Německo-český technický textilní slovník; autorský kol. pod vedením E. Lesykove; Bratislava: Alfa, 1969; 376 s. , 8

Německo-český technický textilní slovník; ALFA; 1989; 3. vydání; 725 stran; ISBN 80–00020–0; 35000 hesel

Německo-český technický textilní slovník-Deutsch-tschechisches Technisches Textil-Fachworterbuch; E. Lesyková... [aj. ]; Bratislava: Alfa, 1969; 376 s. , 25 cm; ISBN (Váz.): Kčs 50,00

Německo-český technický textilní slovn