Seznam slovníků 2012

(37) Zoubková, Ivana et al.: KRIMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

(37) Zoubková, Ivana et al.: KRIMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

7. 12. 2011
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň, 2011. 1. vyd. 256 s. Systematický popis pojmového kriminologického aparátu řazeného abecedně, zejména ve vztahu k trestní politice, trestnímu
Více
(38) Pokorná, Eva - Kandráč Róbert: ANGLICKO–ČESKÝ/NĚMECKO–ČESKÝ/ČESKO–NĚMECKO–ANGLICKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍHO TRÉNINKU.

(38) Pokorná, Eva - Kandráč Róbert: ANGLICKO–ČESKÝ/NĚMECKO–ČESKÝ/ČESKO–NĚMECKO–ANGLICKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍHO TRÉNINKU.

7. 12. 2011
Grada Publishing, Praha 2011. 1. vyd. 176 s. Trojjazyčná část obsahuje bezmála 2000 hesel s více než 750 podhesly. Slovník sportovního tréninku se opírá o stěžejní anglickou, českou a německou odbornou
Více
(34) TZ-one: ANGLICKO-ČESKÝ, ČESKO-ANGLICKÝ MULTIOBOROVÝ SLOVNÍK Z OBLASTI VĚDY, TECHNIKY A EKONOMIKY

(34) TZ-one: ANGLICKO-ČESKÝ, ČESKO-ANGLICKÝ MULTIOBOROVÝ SLOVNÍK Z OBLASTI VĚDY, TECHNIKY A EKONOMIKY

1. 12. 2011
Computer Press, Brno 2011. 1. vyd. 984 s. Heslář zahrnuje 100.000 termínů z 96 oborů. Věnuje se odborným výrazům ve stěžejních oborech. Přiměřená pozornost byla věnována progresivním odvětvím jako výpočetní
Více
(35) Libor Kunte, Jan Gratias, Petr Pavelka: ENCYKLOPEDIE KAKTUSŮ A JINÝCH SUKULENTŮ.

(35) Libor Kunte, Jan Gratias, Petr Pavelka: ENCYKLOPEDIE KAKTUSŮ A JINÝCH SUKULENTŮ.

1. 12. 2011
Computer Press, Brno 2011. 1. vyd. 520 s. Unikátní publikace z pera zkušených odborníků, která svým rozsahem překonává vše, co doposud o daném tématu u nás vyšlo. Ať již množstvím popsaných druhů nebo
Více
(30) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. I. Světoví skladatelé.

(30) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. I. Světoví skladatelé.

30. 11. 2011
Masarykova univerzita, Brno 2011. 1. vyd. 166 s. 1. díl slovníkové trilogie. Hudebně-literární slovník doplňuje českou lexikografickou literaturu o nový pohled na hudební tvorbu v celosvětovém kontextu.
Více
(31) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. II. Čeští skladatelé.

(31) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. II. Čeští skladatelé.

30. 11. 2011
Masarykova univerzita, Brno 2011. 1. vyd. Druhý díl slovníkové trilogie. Hudebně-literární slovník českých skladatelů soustřeďuje hudebnítvorbu českých hudebních skladatelů, jejíž vznik byl inspirovánslovesným
Více
(32) Marečková-Štolcová, Elena a kolektiv: LATINITAS MEDICA. LEXIKON NEJEN LÉKAŘSKÝCH SENTENCÍ, CITÁTŮ A RČENÍ.

(32) Marečková-Štolcová, Elena a kolektiv: LATINITAS MEDICA. LEXIKON NEJEN LÉKAŘSKÝCH SENTENCÍ, CITÁTŮ A RČENÍ.

30. 11. 2011
Masarykova univerzita, Brno 2009. 1. vyd. 909 s.Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř sedmi tisíc sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných
Více
(33) Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY

(33) Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY

30. 11. 2011
Lingea, Brno 2011. 1. vyd. 1088 s. 30 000 hesel, 41 000 významů, 70 000 příkladů a idiomů. Tištěná i elektronická verze. Jde o zcela původní, autorské dílo kolektivu Lingea. Na budování databáze výkladového
Více
(26) SLOVNÍK VYZNAMENANÝCH ČECHŮ 1993-2011

(26) SLOVNÍK VYZNAMENANÝCH ČECHŮ 1993-2011

23. 11. 2011
Vyšlo jako mimopřádná příloha deníku LIDOVÉ NOVINY. Abecední přehled všech oceněných osobností v moderních dějinách České republiky.
Více
(27) Gubová, Katarína – Križanová, Gabriela: NEMECKO/SLOVENSKÝ A SLOVENSKO/NEMECKÝ PROFESNÝ SLOVNÍK – GASTRONÓMIA.

(27) Gubová, Katarína – Križanová, Gabriela: NEMECKO/SLOVENSKÝ A SLOVENSKO/NEMECKÝ PROFESNÝ SLOVNÍK – GASTRONÓMIA.

23. 11. 2011
Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2011. 1. vyd. 416 s. 10.000 hesiel. Slovník je určený všetkým záujemcom o gastronómiu, najmä študentom hotelových škôl a odborných učilíšť, kuchárom, čašníkom
Více
(28) Juríková, Marta: NEMECKO-SLOVENSKÝ STAVEBNÝ SLOVNÍK

(28) Juríková, Marta: NEMECKO-SLOVENSKÝ STAVEBNÝ SLOVNÍK

23. 11. 2011
Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2011. 1. vyd. 943 s. Viac ako 50 000 hesiel a slovných spojení. Rozsiahly slovník, ktorý zahŕňa všetky oblasti stavebníctva a architektúry ako aj rozsiahlu slovnú
Více
(29) Mináriková, Hana – Jedličková, Bronislava: FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-FRANCÚZSKY SLOVNÍK

(29) Mináriková, Hana – Jedličková, Bronislava: FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-FRANCÚZSKY SLOVNÍK

23. 11. 2011
Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2011. 1. vyd. 1176 s. dvojfarebného textu 416 s. Obe časti – francúzsko-slovenská i slovensko-francúzska obsahujú viac ako 20 000 hesiel, ktoré sú doplnené o výslovnosť,
Více
(24) Havlíková, M. – Malechová, M. ČESKO-BRAZILSKÁ KONVERZACE

(24) Havlíková, M. – Malechová, M. ČESKO-BRAZILSKÁ KONVERZACE

12. 10. 2011
LEDA, Voznice 2011. Brazilská portugalština se více či méně liší od portugalštiny evropské jak po stránce výslovnosti, tak i pokud jde o slovní zásobu, morfologii a syntax. Proto jsme považovali za vhodné
Více

(25) Fronek, Josef: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

12. 10. 2011
LEDA, Voznice 2011. Nové, přepracované a doplněné vydání oblíbeného slovníku je založeno na zcela současném anglickém i českém jazykovém lexiku, nejen spisovném, ale i hovorovém. Dnešní angličtina je daleko
Více
(16) Mazal, Tomáš: CESTY S BOHUMILEM HRABALEM

(16) Mazal, Tomáš: CESTY S BOHUMILEM HRABALEM

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 220 s. V literárním průvodci Cesty s Bohumilem Hrabalem zavádí Tomáš Mazal čtenáře této knihy na rozličná místa Čech a Moravy spjatá s životem a dílem světově uznávaného
Více
(17) Rendek, Jan – Brych, Vladimír: HRADY, ZÁMKY A TVRZE JIHOČESKÉHO KRAJE

(17) Rendek, Jan – Brych, Vladimír: HRADY, ZÁMKY A TVRZE JIHOČESKÉHO KRAJE

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 528 s. Kniha přibližuje architektonické památky Jihočeského kraje, zejména vrchnostenská sídla 12. až 19. století. Jejich stavební podoba a umělecká výzdoba odrážejí dobové
Více
(18) Janoška, Martin: MINERÁLNÍ PRAMENY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

(18) Janoška, Martin: MINERÁLNÍ PRAMENY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 496 s. Publikace se zabývá významnou složkou neživé přírody – minerálními vodami. Přináší přehledný popis všech hlavních minerálních pramenů na území České republiky včetně
Více
(19) Háva, Jiří: BROUCI ČELEDI KOŽOJEDOVITÍ (DERMESTIDAE)

(19) Háva, Jiří: BROUCI ČELEDI KOŽOJEDOVITÍ (DERMESTIDAE)

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 104 s. Připravovaná publikace volně navazuje na velmi úspěšnou řadu „Zoologické klíče“, dříve vydávanou též Nakladatelstvím Academia. Na již vyšlá díla autor navazuje publikací,
Více
(20) Pejčoch, Ivo: FAŠISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH

(20) Pejčoch, Ivo: FAŠISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 496 s. Kniha se zabývá historií krajně pravicových politických subjektů v Čechách a na Moravě v období od počátku dvacátých let po konec druhé světové války. V úvodní části
Více
(21) Štrbáňová, Soňa – Kostlán, Antonín (eds.) : STO ČESKÝCH VĚDCŮ V EXILU

(21) Štrbáňová, Soňa – Kostlán, Antonín (eds.) : STO ČESKÝCH VĚDCŮ V EXILU

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 608 s. Encyklopedie přináší zasvěcené medailony věnované stovce významných vědců ze všech vědních oborů (matematiky, fyzikálních a technických oborů, chemie a vědy o životě,
Více
(22) David, Jaroslav: SMRDOV, BREŽNĚVES A RYCHLONOŽKOVA ULICE

(22) David, Jaroslav: SMRDOV, BREŽNĚVES A RYCHLONOŽKOVA ULICE

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 336 s. Kniha se zabývá vývojem českých oikonym (místních jmen) v moderní době. Zaměřuje se na hlavní vývojové tendence místních jmen, názvotvorbu, motivaci a odraz politických
Více
(23) Vejražka, Martin – Svobodová, Dana: TERMINOLOGIAE MEDICAE IANUA

(23) Vejražka, Martin – Svobodová, Dana: TERMINOLOGIAE MEDICAE IANUA

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. Učebnice, určená především studentům lékařství, se snaží z nejnutnějšího gramatického minima vytěžit maximum užitečné budoucímu lékaři. Podněcuje přitom ke kreativitě a hledání souvislostí,
Více
(14) Golghammer, Jan: LEXIKON NÁPOJŮ aneb MINI-VINI SLOVNÍK

(14) Golghammer, Jan: LEXIKON NÁPOJŮ aneb MINI-VINI SLOVNÍK

10. 9. 2011
Merkur, Praha 1973. 1. vyd. 198 s. Abecední rejstřík.
Více

(15) Švestková, Olga – Pfefen, Jan – Dostál, Jaroslav – Pettermann František: OBECNÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK SYSTÉMU PRACOVNÍ REHABILITACE

10. 9. 2011
Rozvojové partnerství PENTACOM (REHABILITACE – AKTIVACE – PRÁCE), 2011. 1. vyd. 55 s. Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. Reaguje na potřebu sjednotit
Více
(12) Poštulka, Vladimír: DĚJINY PORNOGRAFIE V DATECH

(12) Poštulka, Vladimír: DĚJINY PORNOGRAFIE V DATECH

7. 6. 2011
XYZ, Praha 2007. 1. vyd. 320 s. Projevy erotiky od pravěku po současnost v širokém kontextu: Chronologický vývoj erotického zobrazování od výtvarného umění přes literaturu až k počátkům fotografie až po
Více
1 2 3

Akce

XVII. medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Datum konání: 11.10 2018
11. októbra 2018  Banská Bystrica
 
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).