(10) Hans H. Ǿrberg, Jiří A. Čepelák: LATINSKO ČESKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK

(10) Hans H. Ǿrberg, Jiří A. Čepelák: LATINSKO ČESKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK
20.9 2018
Nakladatelství KAVA-PECH, Dobřichovice 2018. 2., rozšířené vydání. 72 s. Slovník obsahuje kompletní slovní zásobu učebnice Familia Romana dánského autora Hanse H. Ǿrberga, která se používá i v České republice, to je více než 1800 nejfrekventovanějších latinských slov a slovních spojení. Ve svém 2. vydání je rozšířen o stručné představení latinského jazyka, několika dosud používaných druhů výslovnosti a o stručný přehled nejzákladnějšího latinského tvarosloví. Dále obsahuje český komentář ke gramatice jednotlivých kapitol učebnice Familia Romana. ISBN 978-80-87169-89-6. Kč 110,00.
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).