Právě probíhající

Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost

ÚTRL, Hybernská 3, Praha 1

  Ústav translatologie FF UK http://linguaczv-public.ff.cuni.cz/ Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost: aktuální nabídka: ONLINE moduly leden a únor 2022 Ústav translatologie FF UK jde s dobou a nabízí  tlumočnické moduly […]

Angličtina pro soudní překladatele a tlumočníky

Angličtina pro soudní překladatele a tlumočníky Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2, Brno Kurz se bude konat prezenčně a maximální přínos pro účastníky bude mít, pokud jej v této […]