Views Navigation 

Navigace pro zobrazení Akce 

Dnes
Celý den 

XXI. medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 

Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Katedra germanistiky FF UMB Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha Riešiteľský kolektív projektu APVV-18–0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku […]