Views Navigation 

Navigace pro zobrazení Akce 

Dnes

ČESKO-ŠPANĚLSKÝ TLUMOČNICKÝ seminář 

K‑centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR pořádá prezenčně i online ČESKO-ŠPANĚLSKÝ TLUMOČNICKÝ seminář — specifika soudního tlumočení, základy notace, praktický nácvik Koná se v sobotu 28. května 2022 od 09.30 do 14.30 […]

POZVÁNKA DO JIŽNÍCH ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU 

Milé kolegyně a milí kolegové, před třemi lety jsme společně navštívili Královskou zahradu Pražského hradu, v té době byly Jižní zahrady pro veřejnost uzavřeny z důvodu rekonstrukce. Tehdy jsme si slíbili, že […]

100Kč 

ČERVNOVÍ BUBENÍČCI 

Milí a věrní návštěvníci překladatelských večerů,  již šestadvacátý rok zvaných Bubeníčci! v pondělí 6. června 2022  od 19:30  v CAFÉ MONTMARTRE  Řetězová 7, Praha 1    nahlédneme do sbírky zázračně zachráněné […]

Oslava 30 let nakladatelství KAVA-PECH 

K‑centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 

Oslava spojená s veřejným křtem nově vydaných slovníků a dalších knih vydaných v coronavirové době. Ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů. Pozvanka 30 let — 150 dpi

VALNÁ HROMADA JTP V JIHLAVĚ 

Hotel Gustav Mahler, Jihlava 

Milé kolegyně, milí kolegové, Dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozvala na letošní valnou hromadu JTP tentokrát do Jihlavy. Jako každým rokem se těšíme, že se mnozí sejdeme a využijeme […]

Psychohygiena pro tlumočníky (IV.)

Justiční akademie  Hybernská 1006/18, Praha 1 

Seminář zabývající se psychohygienou pro tlumočníky a překladatele všech jazyků.

Zdarma 

JERONÝMSKÝ VÝLET — židovské památky města Kolína 

Kolín 

Milé kolegyně a milí kolegové, víte, které město je označováno jako „Jeruzalém na Labi“? Je to Kolín. V tomto královském městě, založeném ve 13. století, žila početná a významná židovská komunita. […]