Views Navigation 

Navigace pro zobrazení Akce 

Dnes

Oslava 30 let nakladatelství KAVA-PECH 

K‑centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 

Oslava spojená s veřejným křtem nově vydaných slovníků a dalších knih vydaných v coronavirové době. Ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů. Pozvanka 30 let — 150 dpi

VALNÁ HROMADA JTP V JIHLAVĚ 

Hotel Gustav Mahler, Jihlava 

Milé kolegyně, milí kolegové, Dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozvala na letošní valnou hromadu JTP tentokrát do Jihlavy. Jako každým rokem se těšíme, že se mnozí sejdeme a využijeme […]

Psychohygiena pro tlumočníky (IV.)

Justiční akademie 

Seminář zabývající se psychohygienou pro tlumočníky a překladatele všech jazyků.

Zdarma 

Mezislovanský den — Medžuslovjansky denj 

K‑centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 

K‑centrum, Senovážné nám. 23, místnost 102 od 9:00 do 17:00. Organizuje doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., ve spolupráci s JTP. Mezislovanština je pomocný uměle navržený jazyk, snadno naučitelný k aktivnímu […]

Jazyková situace na Ukrajině, historie a současnost 

JTP — K‑centrum, Senovážné nám.23, Praha 1 

V debatě hosté představí jazykovou situaci Ukrajiny z historického hlediska, rozšíření a rozvrstvení ukrajinštiny, řeč bude také o dialektech a sociolektech na Ukrajině. Dozvíte se, jaká je situace s rusko-ukrajinským bilingvismem, nebo jak by se měla správně přepisovat toponyma z ukrajinštiny do češtiny. 

Zdarma 

BUBENÍČCI ŘIJNOVÍ 

CAFÉ MONTMARTRE 

Vážení přátelé Bubeníčků, výjimečně si coby zvěstovatel nadcházejícího setkání dovoluju zastoupit Tomáše Škrdlanta já, anžto Tomáš je toho času na venkově. Poprvé se v nové sezoně sejdeme přesně za týden, […]