Načítám Akce

« Všechny Akce

Pětidenní seminář právnické němčiny

24 července28 července

července 2023

Pětidenní seminář právnické němčiny

místo konání: Kroměříž 
čas konání 8:20
Tradiční letní partnerská akce s Justiční akademiíObčanskoprávní (obchodní) terminologie

Přednášející:

Mgr. Kateřina Coufalováodborná asistentka Katedry jazyků právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dlouholetá soudní tlumočnice s praxí v renomované advokátní firmě (bude přednášet v pondělí, úterý, středu a část pátku)

Mgr. Michal Chuchút, LL.M., advokát, soudní tlumočník a překladatel, externí vyučující na UJEP (bude přednášet ve čtvrtek a část pátku)

Orientační program:

Německý (Spolkové republiky Německo) civilní proces ve srovnání s českým:

  • příslušnost soudů,
  • systém soudnictví,
  • průběh civilního řízení (podání žaloby, specifické instituty německého civilního procesu, druhy žalob, žalobní petit, rozhodnutí, usnesení, rozsudky (druhy rozsudků), vykonávací řízení, exekuce…
  • překládané procesní písemnosti budou založeny na otázkách občanského práva hmotného, které spolu budou věcně souviset (rodinné právo (manželství, rodičovská odpovědnost, opatrovnictví, svéprávnost atp.), závazkové právo (smlouvy, nároky, dluhy, závazky), dědické řízení a jiná hmotněprávní témata.
  • práce s autentickými texty
  • terminologický workshop

 

Stáhnout: Pozvánka

Podrobnosti 

Zahájení: 
24 července 
Ukončení: 
28 července 
Rubrika Akce:

Pořadatel

Komora soudních tlumočníků ČR