Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Školení tlumočníků adaptačně integračních kurzů Vítejte v České republice

11 září @ 9:00

Nezisková organizace Slovo 21, z.s. zve na školení tlumočníků adaptačně-integračních
kurzů Vítejte v České republice. Adaptačně-integrační kurzy (dále AIK) jsou od 1. 1. 2021
povinné pro vybrané skupiny nově příchozích cizinců ze třetích zemí. Celý projekt
zaštiťuje Ministerstvo vnitra a za jeho obsahovou a expertní stránkou stojí Slovo 21, z. s.
AIK jsou konsekutivně tlumočeny z češtiny do 9 jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny,
španělštiny, francouzštiny, srbštiny, arabštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

V současné době rozšiřujeme tým tlumočníků těchto jazyků:

 • Vietnamština (celá ČR)
 • Ruština (upřednostňujeme tlumočníky z těchto krajů: Vysočina, Jihočeský,
  Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický a
  Jihomoravský).
 • Mongolština (celá ČR)
 • Ukrajinština (upřednostňujeme tlumočníky z těchto krajů: Jihočeský, Plzeňský,
  Karlovarský, Ústecký, Plzeňský a Praha).

Školení proběhnou v těchto termínech:

O tlumočení AIK
Kurzy tlumočí proškolení a kvalifikovaní tlumočníci, kteří zároveň působí jako
profesionální (konferenční, soudní či komunitní) tlumočníci nebo interkulturní
pracovníci. Pokud chcete rozšířit jejich řady, doporučujeme překladatelskotlumočnické nebo filologické vzdělání (minimálně bakalářský stupeň) a praxi
v oboru. Nicméně výše uvedené není nutnou podmínkou, tou je především schopnost
zajistit úspěšnou komunikaci (tj. kvalitní tlumočení, a to jak po stránce obsahové i
jazykové).
Požadované dovednosti tlumočníka:
— Výborná znalost češtiny a cizího jazyka,
— vynikající mluvený projev,
Školení tlumočníků je realizováno v rámci projektu Vítejte v České republice 2021 financovaného
Ministerstvem vnitra na základě rozhodnutí č. 4/2021.
— znalost (odborné) terminologie jednotlivých témat, která jsou na AIK přednášena,
— zprostředkování efektivní komunikace, tj. schopnost aktivně poslouchat,
analyzovat a převést správně po obsahové stránce všechny informace.

O školení tlumočníků
Zájemce o tlumočení AIK zveme na školení tlumočníků pořádané Slovem 21, z. s. ve
spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů. Školení je dvoudenní, skládá se
z teoretické i praktické části a probíhá prezenčně, zpravidla v Praze. Během školení se
budoucí tlumočníci AIK kromě jiného seznámí se specifiky tlumočení těchto kurzů, zjistí,
jak spolupracovat s lektorem, osvojí si odpovídající terminologii a naučí se základy
tlumočnické notace.
Po absolvování školení musí každý tlumočník projít supervizí na fokusní skupině (tj.
AIK „nanečisto“) a následně složit Zkoušku tlumočníka u Komise Ministerstva vnitra
(dáno vyhláškou ze dne 8. prosince 2020). Úspěšní uchazeči jsou pak zařazeni do
databáze tlumočníků, kterou mají k dispozici Centra na podporu integrace cizinců, jež
zadávají tlumočení na AIK. Upozornění: Po pouhém absolvování školení automaticky
nevzniká nárok na tlumočení AIK!

Celý proces školení:

1. Vstupní přezkoušení (15 minut online)
Přezkoušení má za cíl ověřit tlumočnické dovednosti a jazykové schopnosti zájemců o
školení ve výchozím (čeština) a cílovém jazyce (vietnamština/ruština/mongolština
/ukrajinština). Vstupní přezkoušení je vedeno školitelem tlumočení pro daný jazyk a
zástupcem Slova 21, z. s. Konkrétní datum bude upřesněno na základě individuálních
potřeb zájemců.

2. Školení tlumočníků (2 dny prezenčního školení)

3. Fokusní skupina (4 hodiny AIK nanečisto, navazuje na školení tlumočníků)
Fokusní skupina je prostorem pro nácvik nových lektorů a tlumočníků před tím, než
půjdou ke zkoušce ke Komisi OAMP. Jsou přítomni posluchači, rodilí mluvčí daného
jazyka, a školitel tlumočení, který předává zpětnou vazbu.

4. Zkouška tlumočníka před Komisí OAMP
Zkouška tlumočníka je definována v § 19 Vyhlášky o provádění adaptačně-integračních
kurzů (ze dne 8. prosince 2020).

Těšíme se na budoucí spolupráci, v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Marie-Anna Hamanová
Koordinátorka překladů a tlumočení
tlumoceni@vitejtevcr.cz, +420 737 589 847

Podrobnosti

Datum:
11 září
Čas:
9:00
Rubrika Akce:
https://www.vitejtevcr.cz/cs/vitejte-v-cr

Místo konání

JTP — K‑centrum, Senovážné nám.23, Praha 1
Senovážném náměstí 23
Praha 1, 110 00
+ Google Mapa

Pořadatelé

Slovo 21, z.s.
Ministerstvo vnitra ČR
Jednota tlumočníků a překladatelů