(10) Martin Franc, Věra Dvořáčková a kol.: DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD I (1952–1962).

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 832 s. První svazek čtyřdílné kolektivní publikace věnované dějinám Československé akademie věd (ČSAV) zpracovává první dekádu její existence, kdy v jejím čele stál Zdeněk Nejedlý. Zároveň líčí okolnosti založení této klíčové instituce vědy druhé poloviny 20. století….

(11) Martina Ireinová, Petra Přadková (eds.): SLOVANSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS, SVAZEK 9.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 192 s. Česky, rusky. Mezinárodní projekt, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště všech slovanských národů. Dosud bylo od roku 1965 zpracováno a vydáno patnáct fonetických a lexikálních svazků v různých slovanských zemích. Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, v. v….

(12) Oldřich Nedvěd: BROUCI ČELEDI SLUNÉČKOVITÍ (COCCINELLIDAE) STŘEDNÍ EVROPY.

Academia, Praha 2020. 2. upravené vyd. 384 s. Kniha přináší údaje o biologii a ekologických nárocích sta a jednoho druhu slunéček žijících ve střední Evropě. Většina druhů je ilustrována fotografiemi dospělých brouků ze sbírek nebo i z přírody. Pro menší část druhů jsou uvedeny i fotografie…

(13) Kol. autorů: BLANOKŘÍDLÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY II. ŠIROKOPASÍ.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 669 s. Druhý díl řady atlasů blanokřídlých, v rozšířené podobě zahrnující spolu s faunou České republiky i druhy vyskytující se na Slovensku, je pokračováním před několika lety vydaného a veřejností dobře přijatého prvního dílu. Na rozdíl od prvního dílu cílem…

(14) Jiří Padevět: KRVAVÝ PODZIM 1938.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 592 s. Průvodce zavede čtenáře na známá i méně známá místa spojená s útoky henleinovců a Freikorpsu na československé bezpečnostní složky i civilisty na podzim roku 1938. Stranou pozornosti autora nezůstala ani činnost polských diverzních jednotek a polské armády proti Těšínsku,…

(15) Jaromír Slomek: PRAHOU BRATŘÍ ČAPKŮ.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 255. s. Literární bedekr si všímá míst spojených s životem, dílem a odkazem slavné sourozenecké dvojice. Bohatě obrazově vybavená příručka věnuje pozornost lokalitám, kde Josef a Karel Čapkové bydleli, pracovali, kde se konaly premiéry jejich divadelních her, kde žili…

(16) Ivana Kolářová, František Štícha: SLOVNÍK UNIVERBIZÁTŮ (ZJEDNOSLOVNĚNÝCH NÁZVŮ).

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 756 s. Speciální jazykový slovník, jaký u nás dosud nebyl publikován. Jde v něm nikoli o význam či tvar slova samého nebo o jeho pravopis, výslovnost či historii, nýbrž o to, přiřadit souslovnému názvu – například absolventský film – synonymní název…

(17) Kol. autorů: DĚJINY KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA IV (1969–1993).

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 592 s. Komunistická strana Československa sehrála v dějinách Československa významnou roli, po druhé světové válce dokonce klíčovou. Jako první, se do rukou čtenářům dostává svazek IV., věnovaný rozmanitým aspektům její činnosti a působení v období tzv. normalizace (1969–1989) a v…

(18) Petr Zajíček: KRASOVÉ OBLASTI STŘEDNÍ A SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. Publikace se soustřeďuje na oblast střední a severní Moravy, která je bohatá na malá krasová území. Až na jednu výjimku vznikla souvrství vápenců a mramorů z mořských usazenin z období devonu, stejně jako tomu bylo v případě vápenců Moravského krasu….

(19) Martin Hilský: SHAKESPEAROVA ANGLIE.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 768 s.Martin Hilský, nejvýznamnější český znalec díla Williama Shakespeara, v této knize představuje přelomovou dobu, v níž vznikala velká díla alžbětinské literatury, a která měla pro anglickou společnost a civilizaci formativní význam. Na širokém plátně se pokouší podat její ucelený…