(20) Břetislav Vachala: EBERSŮV STAROEGYPTSKÝ LÉKAŘSKÝ PAPYRUS.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 252 s. Výjimečné postavení mezi dochovanými starověkými písemnými památkami zaujímá staroegyptský lékařský papyrus pojmenovaný podle německého egyptologa Georga Eberse a označovaný jako nejkrásnější a nejdelší rukopis starověku. Dvacetimetrový papyrus, který je datován do 9. roku vlády panovníka Amenhotepa…

(21) Renáta a Jan Sedláčkovi: TOALETY, NOČNÍKY A JINÉ SOUVISLOSTI

Muzeum historických nočníků a toalet, Praha 2020. 196 s. Nejobsáhlejší kniha o historii a vývoji toalet s přesahem do environmentálních témat, současných a budoucích trendech i rizicích, včetně velkého katalogu sbírkových předmětů Muzea historických nočníků a toalet. Autoři v ní vědecko-populární formou seznamují čtenáře s výsledky svého bádání tak, aby…

(22) Martin Jindra, Marcel Sladkowski (eds.): BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Církev československá husitská, Praha 2020.  640 s. Slovník je plodem čtyřletého úsilí editorů a týmu spolupracovníků. Jedná se o ojedinělý církevní projekt, který na 640 stranách předkládá stovky hesel patriarchů, biskupů, učitelů Husovy československé bohoslovecké fakulty i Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, duchovních a v…

(23) Petr Cífka, Václav Rybář, Karel Ryška, Matěj Svoboda: ENCYKLOPEDIE KOMIKSOVÉHO FILMU. POHOTOVĚJŠÍ NEŽ SPIDEY! CHYTŘEJŠÍ NEŽ PROFESOR X! VTIPNĚJŠÍ DEADPOOL!

XYZ (Albatros media), Praha 2020. 1. vyd. 320 s. Komiks a film. To jsou dvě média, která k sobě mají blízko jako Deadpool a Spider-Man – na první pohled sdílejí mnoho společných rysů, ale každý se chová úplně jinak. Pojďte jim nahlédnout pod masky!…

(24) OD ELIŠKY K ALENCE. Čtyři české překlady Alenky v říši divů Lewise Carrolla.

Books & Pipes, Brno 2020. 1. Vyd. 172 s. Uspořádal a poznámkami opatřil Jiří Rambousek. Ojedinělá paralelní edice původní Carollovy Alenky v říši divů (Alice in Wonderland) a čtyř tradičních českých překladů (Váňa, Houdek, Císař, Skoumalovi). Komparaci originálu s českými překlady doprovází zasvěcený podrobný komentář k vybraným…

(25) H. Neumannová, I. Vlčková: MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ

Helena Neumannová, Irena Vlčková: MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ K VYBRANÝM EKONOMICKÝM TÉMATŮM ČESKO-SASKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (KLEINES TSCHECHISCH ‑DEUTSCHES UND DEUTSCH-TSCHECHISCHES GLOSSAR ZU AUSGEWÄHLTEN WIRTSCHAFTLICHEN THEMEN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2020. 1. vyd. Specifičnost glosáře spočívá v tom, že odborná…

(26) Helgi Haraldsson: ČESKO-ISLANDSKÝ SLOVNÍK / Tékknesk-íslensk orðabók

LEDA, Voznice 2021. 1. vyd. 432 s. První slovník svého druhu na českém knižním trhu přináší na více než 400 stranách: 53 200 českých výrazů a 72 600 islandských ekvivalentů, současnou slovní zásobu včetně hovorových výrazů, četné příklady a bohatou frazeologii, vysvětlivky a charakteristiky…

(27) VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK — 4. ČÁST, S‑U.

Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Praha 2020. Velký česko-ruský slovník je digitalizovanou podobou rozsáhlého díla, jež vznikalo v rámci Akademie věd od 70. do počátku 90. let 20. století. Obsahuje obrovské množství unikátního lexikografického materiálu reflektujícího i politickou a společenskou situaci doby svého vzniku, který…

(28) Maxim Beliavski: ŠPATNEJ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK / PLOCHOJ ČEŠSKO-RUSSKIJ SLOVAR / UNCENSORED, 18+

Powerprint, Praha 2021. 1. vyd. 302 s. Kniha se skládá z Česko-ruského slovníku (cca 180 str.) a Dodatků (110 s.), v nichž jsou shromážděny a systematizovány hovorové a vulgární výrazy, hantýrka a lidová mluva, neologismy a eufemismy moderního českého jazyka aj. Publikace obsahuje kolem 10 000 slov současné hovorové…

(29) Mariia Dobrova: TAK GOVORJAT V RUSSKOM INTERNETE: SLOVAR

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2020. 1. vyd. 480 s. Slovník shromažďuje přes 3000 nových slov nebo slovních spojení a frazeologismů a v maximální míře přibližuje jazyk a slang ruského internetového diskurzu. Každé heslo obsahuje slovo nebo slovní spojení, význam slova nebo slovního spojení. Dále…