Slovníky přihlášené do soutěže v letech 2020 a 2021

"Slovník roku" je soutěžní a propagační akce Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Během dvouletého hodnoceného období zde chronologicky, podle data doručení, vystavujeme publikace přihlášené do soutěže.

Soutěž slouží k orientaci na trhu slovníkové a encyklopedické literatury. Snaží se poskytnout pokud možno ucelený přehled o všech novinkách vydaných během soutěžního období a předložit uživatelům slovníků aspoň základní hodnocení kvality publikací. Cílem soutěže je dále propagace slovníkové a encyklopedické literatury na internetu, v časopise ToP (odborném bulletinu pro tlumočníky a překladatele) a na veletrhu Svět knihy.

(1) ELEKTRONICKÝ METEOROLOGICKÝ SLOVNÍK

ČMeS Česká meteorologická společnost. Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický je výsledkem mnohaleté práce terminologické skupiny České meteorologické společnosti (ČMeS). Navazuje na knižní vydání Meteorologického slovníku výkladového a...

číst více

(3) Eva Mrhačová: ZÁPADOSLOVANSKÁ RČENÍ

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2016. 470 s. Druhý díl kvatrologie. Slovník obsahuje 2220 českých rčení, která mají ustálený významový ekvivalent i v dalších západoslovanských jazycích – slovenštině, polštině, kašubštině a horní a dolní...

číst více

(14) Jiří Padevět: KRVAVÝ PODZIM 1938.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 592 s. Průvodce zavede čtenáře na známá i méně známá místa spojená s útoky henleinovců a Freikorpsu na československé bezpečnostní složky i civilisty na podzim roku 1938. Stranou pozornosti autora nezůstala ani činnost polských diverzních...

číst více

(15) Jaromír Slomek: PRAHOU BRATŘÍ ČAPKŮ.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 255. s. Literární bedekr si všímá míst spojených s životem, dílem a odkazem slavné sourozenecké dvojice. Bohatě obrazově vybavená příručka věnuje pozornost lokalitám, kde Josef a Karel Čapkové bydleli, pracovali, kde se konaly premiéry...

číst více

(19) Martin Hilský: SHAKESPEAROVA ANGLIE.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 768 s. Martin Hilský, nejvýznamnější český znalec díla Williama Shakespeara, v této knize představuje přelomovou dobu, v níž vznikala velká díla alžbětinské literatury, a která měla pro anglickou společnost a civilizaci formativní...

číst více

(27) VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK — 4. ČÁST, S‑U.

Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Praha 2020. Velký česko-ruský slovník je digitalizovanou podobou rozsáhlého díla, jež vznikalo v rámci Akademie věd od 70. do počátku 90. let 20. století. Obsahuje obrovské množství unikátního lexikografického materiálu...

číst více

(32) Pavel Šmejkal: S MOSKVOU ZA ZÁDY

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 1028 s. Kniha čtenářům přibližuje místa, která jsou spojena s činností lidí, již se v době druhé světové války zapojili do odbojové činnosti navázané na tehdejší Sovětský svaz. Od zpravodajců, kteří v protektorátu působili od rozpadu...

číst více

(33) Jiří Padevět: KRONIKA PROTEKTORÁTU

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 872 s. Kniha Kronika protektorátu zachycuje den po dni události ve státní správě, odboji či kultuře. Kronikovou formou – přesné datum a stručný popis určité události – zaprvé nabízí přehled o tom, co se tehdy událo. V neposlední řadě však...

číst více

(35) Jan Zima, Miloš Macholán: SYSTÉM FYLOGENEZE SAVCŮ

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 572 s. Druhová diverzita vývojových linií organismů na Zemi je úžasně bohatá a stále ji známe pouze částečně a neúplně. Mezi nejlépe známé živočichy nesporně patří savci. V posledních dekádách došlo v této oblasti k zásadnímu pokroku díky...

číst více

(36) Jan Žďárek: OHROŽENI HMYZEM?

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 528 s. Záměrem autora je podat svědectví o pokrocích v poznávání života a chování hmyzu za posledních čtyřicet let od prvního vydání jeho úspěšné prvotiny Neobvyklá setkání. V důsledku prudkého technologického rozvoje výzkumných metod a...

číst více

(37) Radim Kopáč, Petr Stančík: PRAHA OŽRALÁ

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 400 s. Obsáhlá kniha provádí čtenáře po hospodách a vinárnách staré i novější Prahy a přináší obrazy ze života i z literatury. Kdo, kdy, kde, co, s kým – a proč. Vycházka od pozdně středověké Jedové chýše, kde se za časů Egona Kische...

číst více

(39) Danuta Czechová: KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ V KT AUSCHWITZ

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 1192 s. Téměř padesát let je jméno KT Auschwitz (Osvětim) pro miliony lidí na celém světě spojeno s hitlerovským masovým vražděním, zločinem, jaký nemá v dějinách civilizace obdoby. Za necelých pět let existence tohoto tábora v něm...

číst více

(41) Tomáš Novotný: NESMRTÍCÍ ZBRANĚ

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 208 s. První česká publikace o obranných a donucovacích prostředcích neohrožujících život útočníka. O zbraních už česky vyšly stovky knih, o nesmrtících (neletálních) však dosud žádná. Přitom se jedná o téma...

číst více

(43) Ladislav Špaček: ETIKA STOLOVÁNÍ

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 368 s. Kniha Etiketa stolování Ladislava Špačka je obsáhlou a podrobnou příručkou etikety při stolování. Zaměřuje se na praktická témata, která se týkají každého z nás. Seznamuje čtenáře s chováním u stolu,...

číst více

(46) Maurice Hamilton: FORMULE 1 – OFICIÁLNÍ HISTORIE

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 272 s. Oficiální publikace Mezinárodní automobilové federace (FIA) představuje kompletní historii nejvýznamnějšího a nejprestižnějšího automobilového sportu. V knize Formule 1: Oficiální historie oceňovaný...

číst více

(48) KNIHA BIOLOGIE

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 336 s. Další titul ze série přehledových oborových publikací představuje zasvěcený úvod do oboru biologie a nepochybně osloví všechny, kteří se chtějí dozvědět víc o životě kolem nás, ať už je to diverzita,...

číst více

(49) Jeremy Black: HISTORIE 20. STOLETÍ

Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021. 1. vyd. 256 s. Kniha Historie 20. století jednoho z předních světových historiků Jeremyho Blacka přináší ambiciózní a současně přehledné a bohatě ilustrované dějiny světa ve 20. století. Zachycuje události, postavy,...

číst více