(6) Kol. autorů: Výkladový terminologický slovník poštových služieb, poštových technológií a poštovej prevádzky — 2021 (anglicko-francúzsko-slovenský)

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Národný sekretariát ETSI, Inštitút elektronických komunikácií a Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica 2019. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypsalo soutěž na systematické zkoumání a obohacování slovenské...

(7) Kol. autorů: Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií — 2021 (anglicko-slovenský a slovensko-anglický)

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Národný sekretariát ETSI, Inštitút elektronických komunikácií a Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica 2019. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypsalo soutěž na systematické zkoumání a obohacování slovenské...

(10) Martin Franc, Věra Dvořáčková a kol.: DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD I (1952–1962).

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 832 s. První svazek čtyřdílné kolektivní publikace věnované dějinám Československé akademie věd (ČSAV) zpracovává první dekádu její existence, kdy v jejím čele stál Zdeněk Nejedlý. Zároveň líčí okolnosti založení této klíčové...