moi.jpg

Elizabeth Anne Walsh-Spacilova

Překladatel

Místo: Hlavní město Praha

Výchozí jazyk

 • Čeština
 • Němčina
 • Slovenština

Cílový jazyk

 • Angličtina

Specializace

 • Historie
 • Marketing
 • Medicína
 • Společenské vědy
 • Transkreace

Software a hardware

 • SDL Trados
 • MSOffice
 • Security: AVG Antivirus
 • pCloudEncryption

O mně

— scroll down for English —

Specializace

Čeština -> Angličtina
• Medicína a farmaceutika: Lékařské zprávy, odborné články, kazuistiky, dokumentace pro klinické studie, příbalová informace
• Umění: Typografie, užité umění, výtvarné umění
• Marketingové materiály, reklamy
• Rodinné právo

Němčina a Slovenština -> Angličtina
• Farmaceutika: Příbalová informace, dokumentace pro klinické studie

Publikace (výběr)
• Svoboda nebyla zadarmo/Freedom Was Not Free (2020),  Trampové/Tramps (2020), Tomáš Predka (2020), Ztracené dioráma/The Lost Diorama (2019),  Šumperák: Ztráta plánu / Plans Went Astray (2019), Bohemian Glass from Private Collections (2019), The Psychology of Totalitarianism (publication pending), časopis Typo

Jiné informace
• Ukončené bakalářské studium z americké School for International Training, diplomová práce: Etnické konflikty v Rumunsku
• Ruština na úrovni B1
• Společenská odpovědnost – věnuji 10 % čistého přijmu nadacím Romská stipendia a Lékaře bez hranic


Specializations

Czech -> English
Medical/pharmaceutical: Medical reports, journal articles, case studies, documentation for clinical trials, package leaflets
Art: Typography, decorative art, fine art
Marketing collateral, advertisements (transcreation)
Family law

German, Slovak -> English
Pharmaceutical: Documentation for clinical trials, package leaflets

Selected publications
• Freedom Was Not Free (2020),  Trampové/Tramps (2020), Tomáš Predka (2020), The Lost Diorama (2019),  Šumperák: Plans Went Astray (2019), Bohemian Glass from Private Collections (2019), The Psychology of Totalitarianism (publication pending), Typo magazine

Other information
• Bachelor’s degree in International Studies from School for International Training, Brattleboro, Vermont. Focus: Interethnic conflict in Romania
• Intermediate Russian (B1 level)
• Committed to philanthropy – 10% of net earnings donated to Romská stipendia (scholarship fund for Czech Romani students) and Medicines Sans Frontiers


Kontaktujte mě

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak zpracováváme vaše údaje, navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že pokud kontaktujete některého z našich členů, začnou platit jeho vlastní zásady ochrany osobních údajů. Také informace na tomto profilu poskytuje a spravuje daný člen. Nepřebíráme odpovědnost za správnost nebo aktuálnost poskytnutých údajů.

Kontaktní údaje

 • walshova@gmail.com
 • Praha 6