foto.jpg

Lubomír Moudrý

Překladatel

Místo: Ústecký kraj

Výchozí jazyk

 • Angličtina
 • Čeština
 • Slovenština

Cílový jazyk

 • Angličtina
 • Čeština

Specializace

 • Biologie
 • Chemie
 • Komunikace
 • Literatura
 • Marketing
 • Medicína
 • Podnikání a finance

Software a hardware

 • Trados Studio 2019
 • MemoQ
 • Wordfast

O mně

V oblasti mezinárodní spolupráce a komunikace se zahraničím s nezbytností ovládání cizích jazyků se pohybuji od roku 1992. Působil jsem v oboru provozování zoologických zahrad a ochrany přírody a ve všech sférách s tím souvisejícími (např. cestovní ruch, propagace a marketing, podnikové finance a hospodaření etc.), ať už jako ředitel Zoo Děčín a Zoo Ústí nad Labem nebo jako ředitel kanceláře profesního sdružení českých a slovenských zoologických zahrad. Aktivně jsem pracoval v mezinárodních organizacích a v rámci celé řady mezinárodních projektů. Od roku 2007 působím s kratší přestávkou jako překladatel na volné noze. Hlavní obory mé specializace: biologie, zemědělství a potravinářství, chovatelství a veterinární péče, ochrana přírody a životního prostředí, cestovní ruch, marketing a publicita. Podrobný přehled překládaných textů a knih poskytnu na vyžádání. Najdete mne i na portálu Na volné noze (https://navolnenoze.cz/prezentace/lubomir-moudry/) nebo na mém webu (www.naturtrans.cz).

International cooperation and communication with partners abroad has been my core activity since 1992. I have worked in the world of zoological gardens and conservation, including any related spheres (e.g. tourism, promotion and marketing, corporate finance and management, etc.), either as director of animal parks in Děčín and Ústí nad Labem, Czech Republic, or as managing director at Union of Czech and Slovak Zoos. I cooperated with, and as part of, international organisations as well as numerous projects abroad. I have been a freelance translator since 2007. My main fields are biology, agriculture and food science, animal husbandry and health, environment and conservation, tourism, marketing and publicity. I can provide a detailed list of translated texts and books if desired. Please visit (https://navolnenoze.cz/prezentace/lubomir-moudry/) or (www.naturtrans.cz) for more details.


Kontaktujte mě

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak zpracováváme vaše údaje, navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že pokud kontaktujete některého z našich členů, začnou platit jeho vlastní zásady ochrany osobních údajů. Také informace na tomto profilu poskytuje a spravuje daný člen. Nepřebíráme odpovědnost za správnost nebo aktuálnost poskytnutých údajů.

Kontaktní údaje

 • promo@naturtrans.cz
 • +420603836525
 • Lovečkovice, okr. Litoměřice
 • http://naturtrans.cz/cs/uvodem.html