John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia. 1. vyd. 241 s. Dosud chybějící lexikon určený pro učitele znakových jazyků, tlumočníky, studenty a další uživatele i samotné neslyšící. Obsahuje termíny užívané speciálně pro znakové jazyky a zároveň také příklady z mluvených jazyků i komentované a přeložené příklady z různých znakových jazyků. ISBN 978–90-272‑1234‑4. € 40,31.