Časté dotazy

Pokud si nejste něčím jisti, možná najdete odpověď zde, v často kladených otázkách.

Jak se mohu stát členem?

Stačí vyplnit přihlášku a přiložit scan jakéhokoli dokladu o tom, že profesionálně překládáte nebo tlumočíte (živnostenský list, pracovní smlouvu, doklad o jmenování soudním tlumočníkem apod.)

Jak dlouho moje členství trvá?

Členství vzniká okamžikem zaplacení členského příspěvku na dobu jednoho roku. Po uplynutí této lhůty je třeba zaplatit další rok, jinak členství zaniká.

Mohu přerušit členství?

Institut přerušení členství nemáme, ale pokud po určité pauze opět uhradíte členský příspěvek, vaše členství se obnoví. Pokud je důvodem přerušení narození dítěte, pošlete nám kopii rodného listu a máte členství na rok zdarma. Pokud je důvodem tíživá finanční situace, napište nám, budeme hledat řešení prostřednictvím sociálního fondu JTP.

Jak mohu ukončit členství?

Nejlépe, když nám napíšete. Jinak dle stanov členství zaniká úmrtím člena, vystoupením nebo nezaplacením členského příspěvku.

Můžete mi něco říci o JTP?

Veškeré informace najdete v Historii.

Chci nabídnout článek do časopisu ToP(tlumočení-překlad), na koho se mám obrátit?

Budeme rádi. Napište nám na JTP@JTPunion.org a domluvíme se na rozsahu a termínu uzávěrky.

Chci uspořádat školení. Co pro to mám udělat?

Pokud máte připravené školení na zajímavé téma, nebo znáte školitele, kterého chcete angažovat, napište nám na JTP@JTPunion.org a domluvíme se na podrobnostech. JTP disponuje zasedacími sály i vybavením pro on-line školení, může zajistit propagaci, honorář pro školitele i pro organizátora, výhodné ubytování pro školitele i účastníky akce a podporu při sestavení pozvánky, rozpočtu a logistiky.

Mám problém se svým profilem. Na koho se mám obrátit?

Napište mail na podpora@jtpunion.org a vysvětlete, co vás zlobí.

Můžete mi vystavit fakturu na členský příspěvek, abych si ho mohl dát do účetnictví?

Členské příspěvky profesních organizací nejsou daňovým příjmem, proto nemohou být ani daňovým výdajem. Z toho důvodu nelze vystavit fakturu, ale můžeme vám poslat potvrzení o zaplacení.