Čestní členové

JTP uděluje čestné členství osobnostem, které se svou obětavostí, erudicí a pílí mimořádným způsobem zasloužily buď o JTP nebo o překladatelskou a tlumočnickou profesi jako celek. O čestném členství rozhoduje výkonný výbor v tajném usnesení.

Hledáte konkrétního čestného člena? Na počítači se systémem Windows stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+F a na počítači Mac stiskněte klávesovou zkratku Command+F. V horní části obrazovky se zobrazí vyhledávací panel.

P. Lukáš Lipenský

Člen Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, správce farnosti kostela sv. Petra Na Poříčí, byl jmenován čestným členem JTP za dlouholetou duchovní péči o stav tlumočnický a překladatelský a každoroční mši svatou, věnovanou příslušníkům této profese.

Petr Kautský

JTP uděluje čestné členství svému spoluzakladateli, pravé ruce a duši celé organizace Petrovi Kautskému, neboť „on je ten, který bdí, když spíme, a pracuje, když se bavíme“.

Konferenční tlumočník a překladatel italštiny, přeložil několik desítek filmů z italštiny, je hybnou silou JTP od jejího založení. Dlouholetý šéfredaktor časopisu ToP (tlumočení – překlad), je pravidelně členem poroty Slovník roku, po tři období byl členem poroty Dabingové soutěže Františka Filipovského, obdržel od Obce překladatelů, spolu s Miloslavem Uličným, Krameriův vinš za organizaci stovky pořadů Klubu kultury překladu. Za svůj profesní život přeložil desítky italských filmů do češtiny.

Dely Serrano

Čestné členství PhDr. Dely Serrano získala za dlouholetou podporu myšlenky JTP, práci v porotách ceny Slovník roku a dabingové Ceny Františka Filipovského, jakož i za odbornou činnost v oboru hispanistika, překladatelství a tlumočnictví a jejich výuky.

Miloslav Uličný

JTP udělila u příležitosti Jeronýmových dnů 2012 Doc. PhDr. Miloslavu Uličnému čestné členství za celoživotní přínos překladu literatury hispánské oblasti, dlouholetou pedagogickou činnost a organizaci i moderování více než šedesáti pořadů Klubu kultury překladu.

Andrej Rády

JTP udělila u příležitosti 20. výročí svého založení svému duchovnímu otci PhDr. Andrejovi Rádymu čestné členství za to, že Jednotu tlumočníků a překladatelů vymyslil, kolegyně a kolegy sezval a nadšení v nich probudil, lvím podílem se zasloužil o její založení, fungování a propagaci, zajistil jí majetek, který naše profesní organizace dodnes využívá ku blahu svých členů, a řadu let jí udával směr.

Ivana Čeňková

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., působí na Ústavu translatologie FF UK v Praze mj. ve funkcích garanta oboru překladu a tlumočení (PT) a vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení, a odborného tlumočení, a odborného garanta FF UK programu PT.

Ivana Čeňková je zakládající členkou Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, Jednoty tlumočníků a překladatelů, České rady pro překlad a tlumočení a je členkou řady dalších našich i zahraničních akademických a odborných sdružení.

Za šíření francouzského jazyka a kultury obdržela v roce 2003 od předsedy vlády Francouzské republiky titul Rytíře Řádu akademických palem (Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques).

KAREL ROZSYPAL (1926–2010)

Soudní tlumočník jazyka anglického a německého, zakládající člen JTP i Komory soudních tlumočníků ČR a dlouholetý funkcionář obou organizací, JUDr. Karel Rozsypal byl autorem mnoha terminologických prací (publikovaných mj. i v časopise ToP/tlumočení-překlad/) a učebních textů soudního tlumočení. Jeho zásluhou též vznikl systém profesního vzdělávání (nejen) soudních tlumočníků Juridikum na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

FRANTIŠEK MÄNDL (1923 — 2015)

Ing. František Mändl (*13.5.1923), tlumočník a překladatel jazyka německého. Zakládající člen Jednoty tlumočníků a překladatelů, po celou dobu její existence obětavý funkcionář (nejprve člen Rady JTP, předseda a člen revizní komise JTP). Aktivně se podílel na zakládání JTP, přípravě její struktury, programu i základních dokumentů.

JARMILA SAMCOVÁ (1939 — 2017)

Překladatelka z angličtiny, srbštiny a chorvatštiny. Aktivní dlouholetá členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL) a dalších profesních organizací, dlouholetá šéfredaktorka Revue svetovej literatúry, podílela se na organizaci Letní školy překladu.

BŘETISLAV HODEK (1924 — 2007)

Anglista, překladatel, lexikograf, spisovatel. Po několik let předsedal odborné porotě soutěže Slovník roku. Byl spoluautorem Velkého česko-anglického a anglicko-českého slovník. Vyšla mu dlouhá řada překladů anglických klasiků do češtiny i vlastních publikací a rozhlasových her. Byl velkým znalcem Shakespeara, kterého nejen překládal, ale o něm i psal. Ti, kdo PhDr. Břetislava Hodka znali osobně, budou vzpomínat na noblesního muže s vizáží i chováním anglického gentlemana.

EWALD OSERS (1917 — 2011)

Významný překladatel (nejen) české poezie do angličtiny a němčiny, vydavatel antologií českých básníků. Publikované překlady básní čítají přes 2000 položek. Odborné a čtenářské veřejnosti v Británii, USA, Kanadě, Austrálii a v dalších anglofonních zemích představil Jaroslava Seiferta, Jana Skácela, Vítězslava Nezvala, Egona Hostovského, Ivana Klímu, Karla Čapka, Josefa Hanzlíka, Miroslava Holuba, Antonína Bartuška, Óndru Lysohorského a další. Sám Seifert a komise pro udělování Nobelových cen Švédské královské akademie uznávali, že Osersovy překlady sehrály důležitou úlohu při rozhodnutí o udělení Nobelovy ceny českému básníkovi v roce 1984.

Nositel čestného doktorátu Univerzity Palackého v Olomouci (Dr.h.c.phil.), medaile Za zásluhy II. stupně Prezidenta ČR Václava Havla a ceny Gratias agit ministra zahraničních věcí ČR.

BLAHOSLAV HEČKO (1915 — 2002)

První čestný člen JTP. Významný překladatel především z románských jazyků a přední teoretik uměleckého překladu, publicista a člen Spolku slovenských spisovateľov. Jeho Dvanáctijazyčný frazeologický slovensko-latinsko-italsko-francouzsko-španělsko-anglicko-německo-česko-rusko-polsko-chorvatsko-slovinský slovník NEHÁDŽTE PERLY SVINIAM (Artifex, Bratislava 1994) se stal Slovníkem roku 1995.