0ee5289.jpg

Barbora Herrera Castro

Translator | Interpreter

Location: Capital City of Prague

Source language(s)

 • English
 • Czech
 • Moldovan
 • Romanian

Target language(s)

 • English
 • Czech
 • Moldovan
 • Romanian

Specialization

 • Communication
 • Literature
 • Marketing
 • Medicine
 • Law
 • Social Sciences

Software and hardware

 • SDL Trados2021

About me

Jsem jazykový nadšenec.

Studovala jsem český jazyk a literaturu a vystudovala Jihovýchodoevropská studia na Univerzitě Karlově v Praze, rok jsem strávila na univerzitách v Rumunsku.

Mám zkušenosti s překlady z rumunštiny a angličtiny v rozličných odvětvích — právo (EvoBus), farmacie a medicína (Skřivánek, QuickTranslations), sociální sféra (Nadace Solidar, La Strada, Diakonie), zemědělství (Diakonie) či literární překlady (pro festival Svět knihy).

Pro překlady používám CAT nástroje, zejména SDL Trados, ale i MemoQ nebo Across. Jsem hrdou členkou Jednoty tlumočníků a překladatelů a absolventkou Doplňkového studia pro překladatele právních textů na Univerzitě Karlově.

Neváhejte se mi ozvat, žádný požadavek není moc malý 🙂

____________________

I am a language enthusiast.

I studied Czech language and literature and graduated in South East European Studies at Charles University in Prague; I spent a year on universities in Romania.

Throughout the years, I provided translations from Romanian and English in various fields – legal (EvoBus), pharmaceutical and medical (Skrivanek, Quick Translations), social (Solidar Foundation, La Strada, Diaconia), agriculture (Diaconia), or literary (works for Book World Prague Festival).

I use CAT tools for translating, mainly SDL Trados 2021, but also memoq and Across. I am a Translators and Interpreters Union member, and I graduated Additional Studies for Legal Texts Translators on the Faculty of Law, Charles University.

Please don’t hesitate to contact me, there is no request too small 🙂

logo_bhc-3.png

Type of interpreting

 • Consecutive interpreting

Contact me

To learn more about how we process your data, visit our Privacy Policy. Please note that if you contact one of our members, their own privacy policy will apply. Also, the information on this profile is provided and maintained by that member. We accept no responsibility for the accuracy or timeliness of the information provided.

Contact details

 • bara.herrerac@gmail.com