moi.jpg

Elizabeth Anne Walsh-Spacilova

Translator

Location: Capital City of Prague

Source language(s)

 • Czech
 • German
 • Slovak

Target language(s)

 • English

Specialization

 • History
 • Marketing
 • Medicine
 • Social Sciences
 • Transcreation

Software and hardware

 • SDL Trados
 • MSOffice
 • Security: AVG Antivirus
 • pCloudEncryption

About me

— scroll down for English —

Specializace

Čeština -> Angličtina
• Medicína a farmaceutika: Lékařské zprávy, odborné články, kazuistiky, dokumentace pro klinické studie, příbalová informace
• Umění: Typografie, užité umění, výtvarné umění
• Marketingové materiály, reklamy
• Rodinné právo

Němčina a Slovenština -> Angličtina
• Farmaceutika: Příbalová informace, dokumentace pro klinické studie

Publikace (výběr)
• Svoboda nebyla zadarmo/Freedom Was Not Free (2020),  Trampové/Tramps (2020), Tomáš Predka (2020), Ztracené dioráma/The Lost Diorama (2019),  Šumperák: Ztráta plánu / Plans Went Astray (2019), Bohemian Glass from Private Collections (2019), The Psychology of Totalitarianism (publication pending), časopis Typo

Jiné informace
• Ukončené bakalářské studium z americké School for International Training, diplomová práce: Etnické konflikty v Rumunsku
• Ruština na úrovni B1
• Společenská odpovědnost – věnuji 10 % čistého přijmu nadacím Romská stipendia a Lékaře bez hranic


Specializations

Czech -> English
Medical/pharmaceutical: Medical reports, journal articles, case studies, documentation for clinical trials, package leaflets
Art: Typography, decorative art, fine art
Marketing collateral, advertisements (transcreation)
Family law

German, Slovak -> English
Pharmaceutical: Documentation for clinical trials, package leaflets

Selected publications
• Freedom Was Not Free (2020),  Trampové/Tramps (2020), Tomáš Predka (2020), The Lost Diorama (2019),  Šumperák: Plans Went Astray (2019), Bohemian Glass from Private Collections (2019), The Psychology of Totalitarianism (publication pending), Typo magazine

Other information
• Bachelor’s degree in International Studies from School for International Training, Brattleboro, Vermont. Focus: Interethnic conflict in Romania
• Intermediate Russian (B1 level)
• Committed to philanthropy – 10% of net earnings donated to Romská stipendia (scholarship fund for Czech Romani students) and Medicines Sans Frontiers


Contact me

To learn more about how we process your data, visit our Privacy Policy. Please note that if you contact one of our members, their own privacy policy will apply. Also, the information on this profile is provided and maintained by that member. We accept no responsibility for the accuracy or timeliness of the information provided.

Contact details

 • walshova@gmail.com
 • Praha 6