moje-podobizna.jpg

Klára Kašová

Certified required | Translator | Interpreter

Location: Capital City of Prague

Source language(s)

 • English
 • Czech

Target language(s)

 • English
 • Czech

Specialization

 • Chemistry
 • Medicine
 • Business and Finance
 • Law

Software and hardware

 • SDL Trados Studio2019

About me

Pracuji od roku 1994 jako překladatelka a tlumočnice a od roku 1997 jako soudní překladatelka a tlumočnice. Překladatelství a tlumočnictví – angličtina jsem studovala na dnešní katedře translatologie FF UK před zahájením výkonu práce po dobu 5 let. Celkem tak mám odbornou praxi v rozsahu úctyhodných a velmi intenzivních více než tří desítek let.

Nabízím mimo jiné překladatelské služby s dvacetiletou specializací v oboru farmacie a medicíny, který zároveň patří k mým životním koníčkům.

S obzvláštní láskou se soustředím zejména na klinický výzkum včetně registrace humánních i veterinárních léčiv (Regulatory Affairs), poregistrační farmakovigilance (PhV), hlášení nežádoucích příhod, hlášení závažných nežádoucích příhod, PSUR, DSUR, ASR, ICH GCP, GMP, GPV, SOP, příbalové letáky, souhrny informací o přípravku, protokoly a souhrny protokolů klinických hodnocení, informace pro pacienta, informované souhlasy, veškerou korespondenci zadavatelů KH s orgány státní správy (SÚKL v ČR, Evropská léková agentura v EU, FDA a DHHS v USA) a s etickými komisemi, výrobní postupy, protokoly o zkouškách, laboratorní příručky, laboratorní referenční hodnoty, odborné články, kazuistiky aj.

Další celoživotní láskou je poštovnictví. Nejen logistika, ale celý poštovní průmysl. Jsem autorkou anglické terminologie českých poštovních reálií a za Českou (tehdy ještě Československou) poštu jsem poprvé kopala v deseti letech. Od té doby jsem jí prošla křížem krážem jako tlumočnice a zejména jako překladatelka. O Světové poštovní unii a PostEurop i Apostu toho vím více než většina pošťáků 🙂

Živobytí si obstarávám také soudním tlumočením a soudními překlady textů v drtivé většině právnických od smluv až po trestní právo.

Důraz kladu na:

 • terminologickou přesnost
 • rychlost
 • pečlivost včetně grafické úpravy
 • historickou jednotnost (překlady nedělím mezi subdodavatele, dlouhodobě používám CAT nástroje)
 • KOMUNIKACI! (kvalitní překlad je plod spolupráce specializovaného lingvisty s odborníkem — zadavatelem překladu).

A výsledek?

Moji klienti mne mají rádi — a já mám ráda je 🙂


Type of interpreting

 • Other (see About Me)

Contact me

To learn more about how we process your data, visit our Privacy Policy. Please note that if you contact one of our members, their own privacy policy will apply. Also, the information on this profile is provided and maintained by that member. We accept no responsibility for the accuracy or timeliness of the information provided.

Contact details

 • klara.kasova@centrum.cz
 • 728 461 533
 • Nad Zlíchovem 465/28, 152 00 Praha 5