fotoprome.cz-14627_3759.jpg

Petra Vavroušová

Translator | Interpreter

Location: Capital City of Prague

Source language(s)

 • Czech
 • German
 • Spanish

Target language(s)

 • Czech
 • German
 • Spanish

Specialization

Software and hardware

About me

Absolventka magisterského studia překladatelství a tlumočnictví (španělština a němčina) a doktorského studia co-tutelle na Ústavu translatologie FF UK a na Univerzitě ve Valladolidu (Španělsko). Od roku 2008 působí jako překladatelka a tlumočnice ve svobodném povolání. Rovněž vyučuje tlumočení španělštiny a němčiny na ÚTRL FF UK. Dlouhodobě spolupracuje s institucemi Instituto Cervantes a Španělská ambasáda v Praze (a dalšími velvyslanectvími latinskoamerických zemí v ČR), DAAD, Slovo 21 a In-Báze, Svět knihy atd. V translatologickém výzkumu se věnuje recepci české literatury ve španělsky mluvícím světě, cenzuře, nepřímým překladům a didaktice tlumočení. Členka ASKOTu. 


Type of interpreting

 • Consecutive interpreting
 • Simultaneous interpreting
 • Community interpreting

Contact me

To learn more about how we process your data, visit our Privacy Policy. Please note that if you contact one of our members, their own privacy policy will apply. Also, the information on this profile is provided and maintained by that member. We accept no responsibility for the accuracy or timeliness of the information provided.

Contact details

 • Petra.MrackovaVavrousova@ff.cuni.cz
 • Praha