Historie

1990
JTP ustavena 8. dubna jako nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů.
1990

Začíná vydávat ToP (tlumočení-překlad), dosud jediný odborný časopis o tlumočení a překladu na trhu. Postupně vydala řadu krátkých příruček pro lepší orientaci zákazníků v oblasti překladu a tlumočení.

1990 až 2016
Vydává Doporučené minimální tarify za překlad a tlumočení, které přispěly k postupnému růstu odměn na dnešní úroveň.
1990
vydává první Doporučené smluvní podmínky, které mimo jiné zkrátí pracovní dobu tlumočníka z 10 na 8 hodin denně.
1991 až 1998
Pořádá sérii Setkání tlumočníků a překladatelů ze Střední a Východní Evropy (Bratislava, Budmerice, Písek).
1993
Stává se členem Mezinárodní federace překladatelů (FIT).
1994
První ročník “Jeronýmových dnů” – každoročního festivalu přednášek, besed a setkání na aktuální témata pro širokou odbornou veřejnost. Pořádá JTP ve spolupráci se sesterskými organizacemi a Evropskou komisí (DGT).
1994
První ročník soutěže Slovník roku.
2004
Sekce soudních tlumočníků JTP na Slovensku se podílela na vypracování nového Zákona o znalcoch a tlmočníkoch a prekladateľoch na Slovensku.
2007
Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT) se stala přidruženým členem JTP.
2011
První ročník „Mladého Jeronýma“ pro začínající překladatele a tlumočníky.
2013
Česká komora tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ) se stala přidruženým členem JTP.
2018
První ročník soutěže o Cenu za nejlepší diplomovou a bakalářskou práci z oboru translatologie.
2019
Zapojuje se do činnosti Pracovní skupiny soudních tlumočníků pro legislativu v souvislosti s projednáváním nového zákona a vyhlášek upravujících činnost soudních tlumočníků a překladatelů v Česku.
2020
Stává se členem AudioVisual Translators Europe (AVTE).

30 let Jednoty tlumočníků a překladatelů

Na 80 stranách naleznete mimo výše uvedeného též chronologický přehled vzdělávacích akcí, publikační činnosti, soutěže Slovník roku a účasti na veletrzích Svět knihy, dabingové soutěže o cenu Františka Filipovského, výletů a výjezdních zasedání, vzdělávacích akcí Jeronýmovy dny a Mladý Jeroným aj. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny fotodokumentací.