Online slovník na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. 28 s., cca 1000 hesel. Slovníček je základní pomůckou, která má umožnit pracovní integraci ukrajinských zdravotníků. Vznikl na základě dobrovolné aktivity zdravotnických pracovníků a členů České neurorehabilitační společnosti. Aby zůstal dynamický, bude dále doplňován. Ke stažení na adrese: 1000+ česko-ukrajinský slovník základní zdravotnické terminologie (formát pdf).