Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločných činností SAV, Bratislava 2021. 1. vyd. 686 s. Ďalší zväzok prvej modernej všeobecnej slovenskej encyklopédie, ktorá zhrnuje poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti. V deviatom zväzku sa nachádza približne 3 000 hesiel z rôznych oblastí v abecednom poradí od hesla koks po heslo krajské zriadenie. ISBN 987–80-970350–3‑7. € 67,21, Kč 2017,00.