V březnu letošního roku zaslaly překladatelské organizace (Jednota tlumočníků a překladatelů, Obec překladatelů, Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR, Překladatelé Severu a OS JTP) společný otevřený dopis institucím a organizacím dotčeným uprchlickou krizí, v němž mimo jiné upozornily na její dopady v oblasti tlumočení a dobrovolnické práce. V těchto dnech přišla odpověď Ministerstva spravedlnosti České republiky.