Rady ohledně titulkování

Pracovní skupina JTP a Překladatelů Severu pro audiovizuální překlad připravila »návrh českých zásad titulkování«. K diskusi teď zveme další aktéry, kteří se tvorbou titulků zabývají. Patříte-li k nim, budeme rádi, když nám pošlete své náměty a připomínky k dokumentu na adresu JTP@JTPunion.org. V předmětu zprávy prosím uveďte klíčové slovo StandardyAVT (psáno dohromady). O připomínkách budeme diskutovat a věříme, že vznikne konečná verze dokumentu, která se stane skutečným oborovým standardem.

Co je cílem zásad titulkování?

Spokojený divák

Hlavním cílem je co nejvyšší kvalita titulků pro diváka. Titulky slouží především jemu, ideálně by ho při sledování filmu neměly rušit a měly by mu zajistit komfortní zážitek. Titulky by měl pohodlně přečíst a měly by mít takovou podobu, na jakou je zvyklý.

Opora pro titulkáře

V oboru se pohybuje stále více překladatelů bez zkušenosti s titulkováním a bez bližší znalosti problematiky. Přehled hlavních zásad titulkování jim umožní poskytnout kvalitnější službu zejména tehdy, když od zadavatele nedostanou žádné pokyny a volba konkrétních parametrů zůstane na nich. Pokud se požadavky jednotlivých zadavatelů budou v základních bodech shodovat, titulkář se vyvaruje mnoha chyb způsobených nejednotnými pravidly.

Opora pro zadavatele

Zejména pokud se zadavatel na titulky nespecializuje, nebude muset vypracovávat vlastní redakční pokyny a bude mít k dispozici podklad, který zajistí jednotnou podobu titulků dodaných překladateli. Jestliže zadavatel vlastní zásady má, může zvážit úpravu některých pravidel v zájmu lepšího zážitku pro diváky a bezproblémové spolupráce s titulkáři.

Zásady titulkování v jiných zemích

Z podobných pohnutek postupně vznikají národní zásady titulkování postupně v jednotlivých zemích Evropy i jinde ve světě. Své standardy už má například Dánsko, Finsko (pro finštinu, pro švédštinu), Chorvatsko, Německo, Nizozemsko, Norsko nebo Švédsko. Nejnověji se k těmto zemím připojilo Slovinsko.