Slovník roku 2007 udělen

18.6 2015
Do 14. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo celkem přihlášeno 90 titulů (107 svazků) – všechny jsou umístěny na webových stránkách JTP na adrese: http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=22).
Odborná porota, složená ze zástupců všech profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České republiky, nakladatelů a dalších odborníků, zasedala 2. února 2007.

Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2007 získala publikace:
Petr Voit: ENCYKLOPEDIE KNIHY – KNIHTISK A PŘÍBUZNÉ OBORY V 15. AŽ 19. STOLETÍ. LIBRI, Praha 2006.
Cena je spojena s finanční odměnou 20 000,- Kč, kterou věnuje JTP.
Na dalších místech se umístily:
2. Sandra Nikulceva: Česko-lotyšský slovník. LEDA, Voznice 2006.
3. Josef Fronek: VELKÝ ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2006.

Cena poroty za překladový slovník:
Sandra Nikulceva: ČESKO-LOTYŠSKÝ SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2006.
Cena je spojena s finanční prémií 10 000,- Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT.
Na dalších místech:
2. Josef Fronek: VELKÝ ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2006.
3. NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ VELKÝ KNIŽNÍ SLOVNÍK. LINGEA, Brno 2006.

Cena poroty za výkladový slovník či encyklopedické dílo:
Jan Hugo a kol.: SLOVNÍK NESPISOVNÉ ČEŠTINY. Argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. Maxdorf, Praha 2006. 2., rozšířené vydání.
2. Ansgar Nünning (editor německé verze), Jiří Trávníček, Jiří Holý (editoři české verze): LEXIKON TEORIE LITERATURY A KULTURY. Host, Brno 2006.
3. UNIVERSUM – ENCYKLOPEDIE PRO 21. STOLETÍ (2-svazková). Euromedia – Knižní klub, Praha 2006.

Cena poroty za biografický slovník:
Milan Mysliveček: VELKÝ ERBOVNÍK. ENCYKLOPEDIE RODŮ A ERBŮ V ZEMÍCH KORUNY ČESKÉ. FRAUS, Plzeň. Svazek 1 (2005), svazek 2 (2006).
2. KOLEKTIV: BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ, 1.-5. SEŠIT (A-BOG). LIBRI, Praha 2004, 2005, 2006.
3. Jitka Ludvová (ed.): HUDEBNÍ DIVADLO V ČESKÝCH ZEMÍCH. Osobnosti 19. století. Academia, Praha 2006.

Cena poroty za elektronický slovník:
Dušan Karpatský: LABYRINT LITERATURY. Encyklopedie české a světové literatury – na CD. Albatros, Praha 2006.
2. TECHNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ - ELEKTRONICKÁ VERZE NA CD-ROM (+ 8 'knižních svazků, hodnocených v r. 2006). LEDA, Voznice 2006.
3. Josef Fronek: VELKÝ ANGLICKO-ČESKÝ (A ČESKO-ANGLICKÝ) SLOVNÍK – ELEKTRONICKÁ VERZE PRO PC. LEDA, Voznice 2006.


Porota zasedala ve složení:
Amalaine Diabová z pořádající Jednoty tlumočníků a překladatelů (předsedkyně poroty), PhDr. Dely Serrano (ASKOT), Mgr. Lenka Okrouhlíková (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), PhDr. Jarka Vrbová (Obec překladatelů), Libor Dvořák (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), doc. PhDr. Miroslava Sládková (Ústav translatologie FF UK v Praze), Mgr. Karolína Smetanová (nakladatelství ACADEMIA), Jitka Zykánová (nakladatelství Euromedia Group), Mgr. Lucie Hlavínová (nakladatelství FRAUS), PhDr. Iva Daňková (nakladatelství LEDA), Jan Všianský (nakladatelství LINGEA), Lucie Gregorová (Kanzelsberger a. s.), Petr Kautský (ToP/tlumočení-překlad/), Mgr. Petr Matoušek (samostatný novinář a odborník na elektronické publikace), Dr. Claudio Poeta (zást. ředitelky Italského kulturního střediska v Praze, lexikografický odborník), Olga Vašková (Knižní novinky), Jiří Vedral (Sekce odborného překladu a terminologie JTP).

Všechny tituly přihlášené do soutěže byly vystaveny v expozici JTP SLOVNÍK ROKU na 13. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2007 od 3. do 6. května 2007 ve střední hale Průmyslového paláce na Výstavišti Praha. Ceny byly během programu JTP slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům tamtéž 4. května 2007 v Literárním sále.

Reportáž z veletrhu bude uveřéjněna v červnovém čísle časopisu ToP.

Něco fotografiií ze zasedání poroty můžete shlédnout v naší FOTOGALERII.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).