Spolkové

Zpráva o činnosti za období 2020 — 2021

Zpráva o činnosti za uplynulý rok, přednesená na valné hromadě JTP dne 19. června 2021.

Jaro 2020 – první lockdown:

 • Zavíráme sekretariát pro veřejnost a očekáváme brzký návrat k normálu. Scházíme se na VH v Kutné Hoře.
 • Odesíláme dopis prezidentovi Hospodářské komory a druhý dopis ministryni financí – žádáme podpory a úlevy na zdravotním a sociálním pojištění.
 • Přesouváme akce a školení na podzim.

Léto 2020 – rozvolnění:

 • V soutěži o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci v oboru translatologie (SOUND) zvítězila v kategorii bakalářských prací Bc. Nicolette Forr, s prací
  nazvanou Terminologický management v praxi. Správa a digitalizácia glosárov a
  v kategorii magisterských prací Mgr. Marie Šindelářová, s prací Dítě jako tlumočník.
 • V červnu pořádáme odložené kurzy Korektury, revize – tři běhy ještě prezenčně, čtvrtý už ne.
 • Nizozemský kurz tlumočnického zápisu posouváme na další rok (o druhém lockdownu pak už na neurčito).
 • Pokaranténní závěrečná 30. 6.
 • „Vycházky za patronem“ se konaly dvě, v červnu oddíl JTP vyrazil do Tismic a Českého Brodu a v září do Mnichovic, Hrusic a Senohrab.
 • Mše svatá za tlumočníky a překladatele se konala jako vždy v kostele sv. Petra na Petrském náměstí 30. 9. Při té příležitosti jsme P. Lukáši Lipenskému udělili čestné členství za dlouholetou duchovní péči o tlumočníky a překladatele.
 • Zadáváme výrobu nových webových stránek.
 • Vznikla pracovní skupina audiovizuálních překladatelů, alias titulkáři. Vypracovala Standardy pro tvorbu titulků, připravuje kurzy, podcasty a pořady o titulkování. JTP má zástupce v orgánech AVTE.
 • Vyšla publikace 30 let JTP od Elišky Bělouškové Zemanové, která na toto téma obhájila diplomovou práci na ÚTRL.

Podzim-zima 2020 – druhý lockdown:

 • Pořizujeme nový notebook a licenci na Zoom.
 • Jarní balíček 2020 už vysíláme on-line jako Podzimní balíček na Zoom a FB. (cca 85 registrovaných účastníků).
 • Paní sekretářka nastupuje plnohodnotný home-office.
 • Jeronýmovy dny pátek a sobota on-line ve zredukované podobě (pátek v režii DGT) na Zoom a Youtube. (120 účastníků živě + 2700 shlédnutí následně).
 • Nabízíme členům možnost tlumočit on-line ze sekretariátu JTP, který tak funguje jako zjednodušený „hub“ pro RSI.
 • Adventní procházka do Kunratic, poslední prezenční akce v roce.
 • Vzhledem k tomu, že i vydavatele slovníků postihla pandemická krize a málo toho vyšlo, prodloužili jsme soutěž Slovní roku na dvouletý cyklus.
 • Nechali jsme přeložit a připomínkovat návrh normy ČSN ISO 18841 Tlumočnické služby — Obecné požadavky a doporučení do češtiny se spolufinancováním ASKOT a KSTČR. Norma pak vyšla 1. 2. 2021.
 • Do soutěže Františka Filipovského jsme vyslali Alenu Novotnou z pracovní skupiny titulkářů.
 • Virtuální Závěrečná se konala 29. 12. na Zoom

Jaro 2021 – stále v lockdownu

 • Připojujeme se k dalším dvěma dopisům ministryni financí.
 • IV. běh školení I se už musel konat na Zoom.
 • Digitální minimalismus s Matějem Krejčím na Zoom pouze pro členy (35 účastníků).
 • Jarní balíček 2021 na Zoom a FB (85 účastníků).
 • Cenotvorba v době pandemie s Magdalenou Čevelovou na Zoom (pro členy zdarma) – 40 účastníků.
 • Zajišťujeme pro KST ČR vysílání jejich kurzů a pořadů ze sekretariátu JTP. Totéž nabízíme ČKTZJ.
 • Zapojili jsme se do překladatelské soutěže studentům českého jazyka pořádané ÚJOP spolu s DGT. Edita nahrála velký příspěvek o JTP a o pravidlech překladatelství, který by použit při předávání cen za nejlepší překlady. V příštích letech bychom měli stabilně figurovat jako partneři této soutěže.
 • V květnu jsme opět otevřeli sekretariát pro veřejnost. Zatím jen středy od 11:00 do 15:00.

Po celou dobu jsme zastoupeni v Pracovní skupině soudních tlumočníků pro legislativu a zajišťujeme zázemí – zasedačky na prezenční schůze, Zoom na neformální online setkání. Když bylo jasné, že budeme muset odložit VH plánovanou na březen 2021, kooptovali jsme Editu Jirákovou kandidující do výboru, aby se mohla zapojit do práce. V současné době nás také zastupuje v Aplikační skupině soudních tlumočníků na ministerstvu spravedlnosti, jejíž členy ministryně Benešová jmenovala 1. 2. 2021 k řešení otázek spojených s aplikací nového zákona a vyhlášek. Skupina se k aktuálním otázkám schází se zástupci MSp přibližně jednou měsíčně.

Časopis ToP (tlumočení-překlad) vycházel pravidelně, jen s mírným pandemickým zpožděním.

Práce na terminologické databázi JTP pokračovaly i během pandemie, zapojilo se 5 dobrovolníků z řad JTP, na databázi nadále pracují i studenti ÚTRL.

Byl to věru převratný rok, ale snažili jsme se adaptovat na nové podmínky co nejlépe.