2. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019. 19 s., cca 600 hesel. Glosář obsahuje terminologii potřebnou pro ukrajinské mluvčí přicházející do České republiky. Je rozdělen do následujících tematických okruhů: pobytová legislativa, doklady, vzdělávací systém, zdravotnictví a zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zaměstnání a pracovněprávní vztahy, podnikání fyzických osob, podnikání právnických osob, neziskové organizace, bydlení a nájemní smlouva, bankovnictví a bankovní služby, pošta, orgány veřejné moci a veřejné instituce, každodenní život v ČR. Je k dispozici zdarma ve formátu PDF.