JTP a OS JTP spolu se sesterskými organizacemi ASKOT, ČKTZJ a KST ČR podpořily ústavní stížnost soudního překladatele pro porušení práv dle čl. 2, 9 a 36 Listiny základních práv a svobod a společně našemu kolegovi finančně přispěly na náklady právního zastoupení jako projev profesní solidarity. Doufáme, že tato kauza bude přínosem i pro další soudní překladatele.