Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

JERONÝMOVY DNY 2022

4. listopadu 20225. listopadu 2022

Zdarma

K‑centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 — prezenčně i online

Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR (KST ČR), Obcí překladatelů (OP), Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚTRL FF UK) a Evropskou komisí.

***********************************************************

Jeronýmovy dny 2022 — Link na sobotu    Time: Nov 5, 2022 10:00 Prague Bratislava

https://us06web.zoom.us/j/88127230159?pwd=NmNhd1pWeGlnVkNWbXlvQVpKbndIZz09

Meeting ID: 881 2723 0159     Passcode: 181278

*************************************************************

 

 

Click here for English programme ST JEROME’S DAYS —  DAY 1.

PÁTEK 4. 11.

Výstava k 55. výročí úmrtí Jiřího Levého, předního českého uměleckého překladatele a teoretika překladu. 

Vernisáž: 4. listopadu 2022 v 11 hod. dopoledne, vestibul Ústavu translatologie FF UK

První den Jeronýmových dnů je připravován ve spolupráci s Evropskou komisí  a je součástí série Translating Europe Workshop.

Odpolední program proběhne v K‑Centru, Senovážné nám. 23, Praha 1, sál č. 16 a bude též vysílán online. 

Link na páteční připojení zde:

**********************************************************

Topic: Jeronýmovy dny 2022 — páteční program.  Time: Nov 4, 2022 13:00    Join Zoom Meeting:

https://us06web.zoom.us/j/88965713279?pwd=eU9QTTdnYzN3LzlGWGtQaFZBZ3BOQT09

Meeting ID: 889 6571 3279        Passcode: 509124

***********************************************************

Moderuje Martin Stašek, Generální ředitelství pro překlady, Evropská komise

13:00 ÚVODNÍ SLOVO

Amalaine Diabová, předsedkyně JTP, Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice

13:15–14:00

AUDIOVIZUÁLNÍ PŘEKLAD

Jaké dovednosti vyžaduje toto rychle se rozvíjející odvětví a kam směřuje?

Jorge Diaz-Cintas, Centre for Translation Studies, University College London    (anglicky, ONLINE) (+ Q&As)

14:15–15:00

JAK SE STROJ UČÍ NOVÝ JAZYK?

Zkušenost s rozšířením strojových překladů eTranslation (Evropská komise) a Lindat (Univerzita Karlova) o ukrajinštinu.

Szymon Klocek, Generální ředitelství pro překlady, Evropská komise (anglicky, ONLINE)

Martin Popel, Institut formální a aplikované lingvistiky, MFF UK

15.00–15.30 přestávka na kávu

15:30–17:00

INKLUZIVNÍ JAZYK: Jak překládat LGBTQ terminologii

Jana Kunová  – překladatelka z angličtiny, redaktorka, členka Obce překladatelů

Karel Pavlica – odborný pracovník FSS Ostravské univerzity

Simultánní tlumočení z angličtiny zajištěno.

Od 13 do 18.00 bude probíhat tradiční knižní second-hand anóbrž book sekáč. S rekordním počtem slovníků, encyklopedií a beletrie české i zahraniční a tentokráte již naposled! (není síly, nejsou lidi 🙂

Průběžně aktualizovaný stav sledujte na našich stránkách zde.

SOBOTA 5. 11.

(sál číslo 16)      Pouze program z tohoto sálu bude též vysílán online.                                                                                           Link na sobotní připojení zde:

***********************************************************

Topic: Jeronýmovy dny 2022 — sobotní program    Time: Nov 5, 2022 09:00 Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/88127230159?pwd=NmNhd1pWeGlnVkNWbXlvQVpKbndIZz09

Meeting ID: 881 2723 0159     Passcode: 181278

*************************************************************

10.00–11.45

PROGRAM KOMORY SOUDNÍCH TLUMOČNÍKŮ A SOUDNÍCH PŘEKLADATELŮ ČR, 

Mgr. Michal Chuchút, LL.M., předseda představenstva Komory, spolu s ostatními členy představenstva.

Co nového ve výkonu profese soudního tlumočníka a soudního překladatele. Spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti. Připravovaná novelizace úhradové vyhlášky. Seznat. Elektronická evidence úkonů. Elektronické překlady, datové schránky. Zkušenosti ze vstupních zkoušek. Co nového v Komoře. Nová vizualizace Komory. Pozvání na připravované skce. Prostor pro dotazy kolegů.

12.00–12.45

PRÁZDNÁ KAVÁRNA A MÍSA KOBLIH – Jirotkův Saturnin v německém překladu Joachima Brusse. 

Helena Krygelová, M. A.  Lze převést 70 let starý příběh z lepší pražské společnosti do soudobé němčiny a zachovat kouzlo příběhu i použitých jazykových prostředků pro německého čtenáře? Pokus o analýzu mikro- a makrotextových řešení použitých v německém překladu nejoblíbenějšího humoristického románu české literatury.

13.00–13.45

AKTUÁLNÍ STAV SOUDNĚ-TLUMOČNICKÉ AGENDY, PROFESIONALITA A VÝHLED DO BUDOUCNA

Mgr. Jan Benýšek, Odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

Zástupce Ministerstva spravedlnosti představí připravované legislativní změny v oblasti soudního překladu a tlumočení a vize budoucího rozvoje. Dotkne se nejpalčivějších problémů z pohledu orgánů, využívajících služby soudních tlumočníků a překladatelů a samostatně se zaměří na limity mlčenlivosti tlumočníka z pohledu platné právní úpravy.

14.00–14.45

TLUMOČNÍK JE TAKÉ JEN ČLOVĚK

Etická, pracovní a psychosociální rizika tlumočnické profese

Tlumočníci v kabinách, na zahraničních cestách, v krizových oblastech, u soudů či v emočně vypjatých situacích. O poskytování psychosociální a pracovně-právní podpory tlumočníků budou hovořit odborníci se zkušenostmi z Evropské komise i České republiky.

Mgr. Adriana Dergam je členkou španělské organizace Psychologové bez hranic. Pracovala s tlumočníky v oblastech zasažených válečným konfliktem, ve vzdělávacích a psychosociálních programech. V dubnu 2022 realizovala na pozvání JTP několik běhů kurzů psychohygieny pro tlumočníky.

Ing. Otto Pacholík pracoval v Evropské komisi jako vedoucí českých překladatelů a šest let zastával pozici confidential counsellor pro řešení pracovních a etických potíží spolupracovníků (včetně účasti na supervizích vedených klinickými psychology).

Mgr. Hana Sirotková, klinický psycholog, soudní znalkyně v oboru psychologie, od června 2022 vede na Justiční akademii skupinová sezení pro soudní tlumočníky.

Moderuje Edita Jiraková

15.00–15.45

TLUMOČENÍ DO ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA V ČESKÉ TELEVIZI 

Jitka Kubištová (ČKTZJ)

Cílem přednášky je seznámit účastníky se základními informacemi o tlumočení do ČZJ ve zpravodajství v České televizi (vznik, vývoj a technické zázemí). Zároveň bude popsán způsob příprav na tlumočení, průběh samotného tlumočení, včetně nastínění různých tlumočnicky náročných situací.

16.00–17.00

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE JTP O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU / BAKALÁŘSKOU PRÁCI V OBORU TRANSLATOLOGIE (SOUND)

PhDr. ThBc. Tomáš Svoboda Ph.D.

Mgr. Martin Zeidler, autor vítěžné diplomové práce Role souborů s komentáři v procesu institucionálního překladu: případová studie ECB

Bc. Lucia Rončíková, autorka vítězné bakalářské práce Interpreting in the refugee context – a mouthpiece of European Union´s management of the „refugee crisis”?

(sál č. 201)  —  Audiovizuální místnost na Jeronýmových dnech  (201)

 9:00–10:30

Překlad titulků přes třetí jazyk

V éře streamovacích platforem nabízejících vícejazyčný audiovizuální obsah se překlad přes třetí jazyk, typicky angličtinu, ve světě považuje za standard. Je to nutné zlo, se kterým se musíme smířit? Jaké nástrahy a problémy tento přístup přináší? Může mít i nějaké přínosy? A co na to divák?

Diskutují Petr Kabelka, Kateřina Marko Jabůrková, Andrea Svobodová, Michal Švec, moderuje Barbora Vrbová

11:00–12:00

Quo vadis, český dabingu? 

Skončila zlatá éra českého dabingu? Jakým výzvám čelí pod návalem obsahu z dílny zahraničních streamovacích gigantů? Dělá se vše pořád stejně, nebo prochází dabing zásadními změnami? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi překladem pro dabing a titulkováním?

Tyto i řadu dalších otázek se pokusíme zodpovědět spolu se stálicí české dabingové scény a zkušenou úpravkyní dialogů Evou Spoustovou. Moderuje Vojtěch Tuček

Přestávka na oběd

13:30–15:00

Redakce, dramaturgie, korektura a QC titulků 

Moderovaná diskuse se zkušenými redaktorkami titulků. Jaká by měla být úloha redaktorů? Co všechno by měli opravovat? Co opravují nejčastěji? Co by doporučili překladatelům? Jaká je správná míra nespisovného jazyka? Měl by být redaktor podepsán? Jak vypadá ideální spolupráce mezi překladatelem a redaktorem? Hodí se na práci redaktora každý překladatel?

Diskutují Viola Somogyi, Eliška K. VítováBarbora Vrbová, moderuje Miroslav Pošta

15:30–17:00

DostAVeníčko

Setkání titulkářů z řad JTP i těch, kteří členy JTP (zatím) nejsou. Stručné úvodní slovo o hlavních tématech, která řeší titulkáři v Evropě a ve světě, s návaznou diskusí všech přítomných o tom, co je nejvíc pálí. Moderuje Miroslav Pošta

(sál č. 254)

9.00–10.15

ASKOT —  Tlumočení po covidu: současná situace, změny, trendy a vyhlídky

K velké úlevě mnoha z nás jsme se 1. září hromadně vrátili do kabin. Ořezali jsme si tužky, vyžehlili košile a hurá do důvěrně známého prostředí. Online tlumočení (RSI) ale nikam nezmizelo. Na post-covidový tlumočnický trh má vliv, který nelze ignorovat. Zvukové podmínky, vztah s klientem, cenotvorba, nahrávání, hybridní akce se vzdáleně připojenými řečníky, vztah a spolupráce s kolegy na dálku – přijďte na besedu asociace Askot, kde se všem těmto tématům budeme věnovat. Besedují Dorota Blabolil (PL-EN-CS), Bianca Lipanská (DE-EN-CS), Libor Nenutil (CS-FR-EN) a Barbora Tite (CS-EN).

10.30–11.45

Piet Schepens: Sporen uit de Nederlanden in Bohemen en Moravië /Stopy Nizozemí v Čechách a na Moravě

Výčet významných i méně významných osobností počínaje Reinierem III. z Henegavska (Reginar III.), hrabětem přezdívaným Langhals (asi 920 – po 973) a konče prozatím Maxem van der Stoelem (1924–2011), sociálnědemokratickým ministrem zahraničí Nizozemska, který se v březnu 1977 sešel s filosofem Janem Patočkou. Občas také zazní zmínka o historických souvislostech týkajících se příslušných osob, ale ne příliš často. Přednáška bude tlumočena do češtiny.

12.00–12.45

KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ — Modelová studie tlumočnické služby KACPU Praha

Mgr. Branislav Makúch (absolvent mongolistiky FF UK, působil jako komunitní tlumočník z a do monoglského jazyka. Účastnil se projektu “Formování profese interkulturní pracovník/ce” společnosti Inbáze jako specialista na mongolštinu. Od roku 2015 působí ve společnosti Integrační centrum Praha na nejrůznějších pozicích, naposledy jako projektový manažer a vedoucí tlumočnické služby v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajincům Praha.

Jako reakce na zvyšující se příliv ukrajinských uprchlíků do ČR byla v březnu 2022 ve všech krajích zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajincům. Tento koncept je jedinečný hned z několika důvodů. Všechny zapojené úřady vyslaly své pracovníky na jediné společné pracoviště a bylo tak možné poskytnout komplexní a neodkladnou péči uprchlíkům bez nutnosti přejíždění po celém městě. Služby byly v době největší krize poskytovány 24 hodin denně a měly základní vybavení pro odpočinek po těžké cestě z Ukrajiny. Hned od začátku se myslelo na tlumočnickou službu pro všechny složky zapojené do KACPU. Zprvu byla tlumočnická služba poskytována formou dobrovolníků a velmi živelně. S postupem času a vzhledem k potřebě mít dlouhodobé pracoviště pro uprchlíky se služba začínala profesionalizovat a tlumočníci dostávali za svou službu finanční odměnu.  Příspěvek popíše vývoj tlumočnické služby v KACPU a aktuální stav. Nastíní problémy, se kterými se tlumočnická služba musela potýkat, porovná službu poskytovanou na KACPU se službou poskytovanou v rámci hot-spotu na hlavním nádraží a představí výhled do dalších měsíců.

 13.00–13.45

Prezentace projektu: Příprava komunitních a konferenčních tlumočníků s ukrajinštinou – grant ÚTRL a ÚVES FF UK z Národního plánu obnovy  — Ivana Čeňková, Milena Koucká Kurillová, Tetiana Sverdan z FFUK.

Současná geopolitická situace radikálně změnila situaci na trhu tlumočení. Prioritou pro státní orgány, neziskové organizace, profesní sdružení, média (zejména veřejnoprávní televize a rozhlas), vzdělávací instituce a tedy i akademickou oblast se od konce února 2022 stalo zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných tlumočníků ovládajících ukrajinštinu. Díky téměř dvouletému projektu NPO_UK_MŠMT 16602/2022 chceme systematizovat přípravu tlumočníků s ukrajinštinou a češtinou a podchytit zájemce o profesionální tlumočnické kurzy co nejdříve, nejlépe „dobrovolníky“ již v současných KACPU či jiných institucích a úřadech, kde je využití tlumočníků nezbytné. Zkušenějším tlumočníkům s praxí chceme nabídnout možnost „upskillovat se“ – tj. vyzkoušet si konferenční tlumočení a zaměřit se tak na nácvik tlumočení simultánního i konsekutivního. Představíme hlavní momenty a klíčová témata tohoto projektu.

14.00–14.45

Prezentace kurzů komunitního tlumočení s vietnamštinou a mongolštinou na Ústavu asijských studií na FF UK

Mgr. Jiří Kocourek vedoucí týmu aplikovaná sociologie a předseda spolku South East Asia – Liaison a Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.

Velmi stručně bude představen přehled problematiky vzdělávání komunitních tlumočníků v ČR a zkoušení tlumočnických dovedností a obsah vzdělávání tlumočníků (čeština – vietnamština/mongolština) na FFUK. Následuje krátká diskuse.

15.00–15.45

TSCHECHISCHE BIBLIOTHEK

Mgr. Lenka Svobodová – absolventka ÚTRL, učitelka, překladatelka, lektorka a tlumočnice

Prezentace k projektu Tschechische Bibliothek (německojazyčná edice české literatury čítající celkem 33 knih, vycházela v letech 1999–2007).

 16.00–17.00

PŘEKLADY Z MRTVÉHO JAZYKA: JAK ČÍST EGYPTSKÉ HIEROGLYFY

Mgr. Renata Landgráfová, PhD., Český egyptologický ústav FF UK

V jistém smyslu je překlad staroegyptských textů jako každý jiný, narážíme zde však na problémy, s nimiž se v případě práce s živými jazyky nesetkáme. Předně, problematická slova či fráze není možné konzultovat s rodilými mluvčími a byť mnohé lze s trochou práce odvodit z kontextu, zůstávají některé obraty nejasné (či se stávají předmětem odborných diskusí a sporů). Samotný kontext představuje další problém, neboť je velmi omezený: odhaduje se, že se k dnešnímu dni dochovalo výrazně pod 10 % staroegyptských textů, které kdysi existovaly. Při překládání můžeme tedy narazit na citáty či parafráze textů, které se nedochovaly a není je tedy možné dohledat. Přednáška se zaměří na konkrétní příklady postupů při překládání staroegyptských textů, a to od jednodušších po ty nejsložitější – náboženské texty v hrobkách, které nikdy nebyly určeny pro lidské čtenáře. Odhalí, nakolik tyto překlady vycházejí z konkrétního znění textu, jakou roli hrají znalosti kontextu a reálií, a nakolik mohou být ovlivněny myslí a postoji překladatele.

(sál č. 15) STAR Czech (Tomáš Červený)
Představení CAT softwaru Transit NXT a novinek v Service Packu 14_fix 18 

*********************************

Od 9.00 do 17.00 bude probíhat tradiční knižní second-hand anóbrž book sekáč. S rekordním počtem slovníků, encyklopedií a beletrie české i zahraniční a tentokráte již naposled! (není síly, nejsou lidi 🙂

Po celou sobotu otevřena restaurace Kometa v našem objektu.

Účast po oba dva dny zdarma, registrace není nutná.

Změna programu vyhrazena.

******************************************

NEDĚLE 6. 11.

10.00  Komentovaná prohlídka Historické budovy Národního muzea 

Kapacita naplněna — další volná místa již nejsou.

*****************************************

Těšíme se na viděnou!

Podrobnosti 

Zahájení: 
4. listopadu 2022 
Ukončení: 
5. listopadu 2022 
Cena: 
Zdarma 

Místo konání 

JTP — K‑centrum, Senovážné nám.23, Praha 1 
Senovážném náměstí 23
Praha 1, 110 00
+ Google Mapa

Pořadatel

Jednota tlumočníků a překladatelů