JTP ustavena 8. dubna jako nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů.


Začíná vydávat ToP (tlumočení-překlad), dosud jediný odborný časopis o tlumočení a překladu na trhu. Postupně vydala řadu krátkých příruček pro lepší orientaci zákazníků v oblasti překladu a tlumočení.


Vydává Doporučené minimální tarify za překlad a tlumočení, které přispěly k postupnému růstu odměn na dnešní úroveň.


Vydává první Doporučené smluvní podmínky, které mimo jiné zkrátí pracovní dobu tlumočníka z 10 na 8 hodin denně.


Pořádá sérii Setkání tlumočníků a překladatelů ze Střední a Východní Evropy (Bratislava, Budmerice, Písek).


Stává se členem Mezinárodní federace překladatelů (FIT).


První ročník “Jeronýmových dnů” – každoročního festivalu přednášek, besed a setkání na aktuální témata pro širokou odbornou veřejnost. Pořádá JTP ve spolupráci se sesterskými organizacemi a Evropskou komisí (DGT).


První ročník soutěže Slovník roku.


Sekce soudních tlumočníků JTP na Slovensku se podílela na vypracování nového Zákona o znalcoch a tlmočníkoch a prekladateľoch na Slovensku.


Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT) se stala přidruženým členem JTP.


První ročník „Mladého Jeronýma“ pro začínající překladatele a tlumočníky.


Česká komora tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ) se stala přidruženým členem JTP.


První ročník soutěže o Cenu za nejlepší diplomovou a bakalářskou práci z oboru translatologie.


Zapojuje se do činnosti Pracovní skupiny soudních tlumočníků pro legislativu v souvislosti s projednáváním nového zákona a vyhlášek upravujících činnost soudních tlumočníků a překladatelů v Česku.


Stává se členem AudioVisual Translators Europe (AVTE).

30 let Jednoty tlumočníků a překladatelů

Na 80 stranách naleznete mimo výše uvedeného též chronologický přehled vzdělávacích akcí, publikační činnosti, soutěže Slovník roku a účasti na veletrzích Svět knihy, dabingové soutěže o cenu Františka Filipovského, výletů a výjezdních zasedání, vzdělávacích akcí Jeronýmovy dny a Mladý Jeroným aj. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny fotodokumentací.